Page 1 Proszę Ciebie Matko o pomoc i opiekę, Janie Pawle II

Komentarze

Transkrypt

Page 1 Proszę Ciebie Matko o pomoc i opiekę, Janie Pawle II

Cele i zadania:
Poznawanie dzieciństwa
Jana Pawła II, czytanie
Pisma Świętego, modlitwa
i zabawa,
pielgrzymowanie z Janem
Pawłem II po Europie:
Włochy, Hiszpania,
Francja, udział w
przedstawieniach, w
audycjach Radia Jasna
Góra

Proszę Ciebie Matko o
pomoc i opiekę, Janie
Pawle II wstawiaj się i
oręduj za Nami.
Nasz Papieski Dekalog
1.
Jesteśmy uśmiechnięci i
zadowoleni.
2. Pomagamy sobie wzajemnie,
bo tworzymy wspólnotę.
3. Staramy zachowywać się
grzeczne.
4. Jesteśmy posłuszni dla
rodziców, nauczycieli,
wychowawców.
5. Nie przezywamy się i nie
bijemy, lubimy się wzajemnie.
6. Modlimy się codziennie,
odmawiamy dziesiątkę
różańca.
7. Poznajemy dzieciństwo Jana
Pawła II, piszemy listy,
rysujemy.
8. Kochamy Kościół i naszą
Ojczyznę.
9. Staramy się dobrze uczyć i
zachowywać.
10. Pamiętamy, że jesteśmy
dziećmi Bożymi.
Nasza ulubiona Piosenka
Czy wy wiecie, że my mamy Papieża
(3 x )
Papieża, w którym mieszka Święty
Duch
Czy wy wiecie, że On mieszkał w Krakowie
(3 x )
Papieża, w którym mieszka Święty Duch
Nasz hymn:
Janie Pawle II prowadź nas
Janie Pawle II wspomóż nas
Bo największą wartość
W Twoim sercu ma
Nasza Polska ojczyzna Twa
Czy wy wiecie, że On jeździł na nartach (3x)
Papieża, w którym mieszka Święty Duch
,,Byłem góralskim biskupem i góralskim kardynałem,
a na koocu zostałem góralskim papieżem",
Jan Paweł II, 1984 r.
Jan Paweł II mówi do nas o swej rodzinie
Urodziłem się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, w małym miasteczku
położonym u stop Beskidów. Mój dziadek, ze strony ojca, Maciej Wojtyła,
pochodził ze wsi Czaniec. Był rolnikiem. Ożenił się z córką piekarza Anną
Przeczek. Mój tata urodził się w 1879 r. i pochodził z tej rodziny, był
wojskowym. Rodzina mamy pochodziła z okolic Bielska – Białe. Tato mamy,
Feliks Kaczorowski był rymarzem- zajmował się robieniem skórzanych siodeł.
Babcia Lolka była córką szewca. Mama chodziła do szkoły prowadzonej przez
siostry. Zajmowała się domem i wychowywaniem nas, bo miałem jeszcze
starszego brata –Mundka i siostrę Olgę, która żyła parę tygodni.
1.
Rysunek 2- dzieci z koła papieskiego z klasy 1b
Rysunek 1 - Wadowice - widok na góry i halę z owcami
2. Wakacje Jna Pawła II.
3. Miejsce urodzin – Wadowice.
4. Rodzice Lolka.
5. Śpiewamy pieśni, czytamy fragmenty Biblii dla dzieci i modlimy się.
6. Przygotowujemy się do złożenia papieskiej deklaracji wstąpienia do koła.
Nasza piosenka - Wadowice
T
o sa górskie okolice to jest moje miasto Wadowice
To sa górskie okolice to jest moje miasto Wadowice
Z Pisma Świętego
Uśmiechnij się
Papieskie wagary
Podczas powitania w Monachium Papież spytał licznie obecne dzieci:
- "Dano wam dziś wolne w szkole?".
- "Tak" - wrzasnęła z radością dzieciarnia.
- "To znaczy - skomentował Jan Paweł II - że papież powinien częściej tu
przyjeżdżać".
Nas i ulubieni świeci – Św. Stanisław Kostka – ,, do wyższych rzeczy zostałem stworzony. W przedstawieniu
na zdjęciu 1 została przedstawiona scenka pt. W rodzinnym domu, natomiast na zdjeciu drugim scenka
koocowa z piosenką,,Taki duży , taki mały może świetym byd.”
-
.
Zapamiętaj!
Jan Paweł II kochał swoich rodziców, nigdy się z tatą i mamą nie kłócił, ale był im zawsze posłuszny i modlił
się za nich. Jeżeli będziemy szanowad naszych bliskich, to kiedyś my też będziemy szanowani.
PAŹDZIERNIK
Rysunek 3 - Lolek ze swoją szkolną klasą
Rysunek 4 - Dzieci z koła papieskiego z klasy 2 a i 2b
Tajemnice radosne
.
1. Zwiastowanie NMP.
2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4.Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni.
5.Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni.
1. Rysowanie portretów Jana Pawła II, obchodzenie Dnia Papieskiego.
2. Poznawanie różaoca, szczególnie tajemnic radosnych, kolorowanie,
3. Wędrówki śladami Papieża po Polsce - miejsca pielgrzymki zwłaszcza – Wadowice,
Kraków, Częstochowa.
4. Nauka podstawowych zwrotów z języka włoskiego, przedstawianie scenek.
5. Nabożeostwo – składanie papieskich deklaracji.
Jan Paweł II mówi do nas o swej nauce szkolnej
Zawsze lubiłem szkołę i lubiłem też uczyd się. Gdy miałem 6 lat poszedłem do
szkoły powszechnej, czyli podstawowej. Ale moja szkoła nie wyglądała tak jak
dziś. Nie było komputerów, chodziło się w mundurkach, nie było kolorowych
piórników, kolorowych pisaków, długopisów ani piór na naboje. Pisało się
stalówką, którą moczyło się w kałamarzu z atramentem. Siedziało się w
drewnianych ławkach. W mojej klasie nie było dziewczynek, bo wtedy
chłopcy i dziewczynki uczyły się oddzielnie. Klasa była bardzo liczna, na liście
uczniów w klasie pierwszej była aż 60 nazwiska. Wyobrażacie to sobie?
Jednak uczyłem się zawsze dobrze i dwiczyłem kaligrafię.
Zapamiętaj!
Jan Paweł II lubił chodzid do szkoly i uczyd się.Nikt go do nauki nie przymuszał. Sam rozumiał, że im człowiek
więcej wie, tym łatwiej mu będzie w życiu. Kochał mowę ojczystą, literatutę, a jego ulubionym zajęciem było
czytanie ksiazek, a później przedstawienia teatralne.
Gdy byłeś Karolkiem do szkoły chodziłeś
I tak jak my dzisiaj też radosny byłeś.
Uczyłeś się pilnie, liczyłeś, czytałeś,
I tak jak my chłopcy, chętnie w piłkę grałeś.
Rysunek 5 Rysunek Jana Pawła II - dziecka
Uśmiechnij się!
Gdy Lolek miał 7 lat, a było to w 1927 r., Amerykanin Charles Lindbergh przeleciał samolotem nad ogromnym
Oceanem Atlantyckim. Cały świat mówił o słynnym lotniku.Gdy Lola zapytano wówczas:
- Kim chciałbyś zostad?
- Będę lotnikiem! – odpowiedział.
- A dlaczego nie księdzem?
- Bo Polak może byd drugim Lindberghiem, ale nie może zostad papieżem – wyjaśnił Lolek.
(Mama Karola przeczuwała jednak, że lotnikiem Lolek nie zostanie wielkim człowiekiem.)
On potrafił przemówid do serca każdego,
Kochał ludzi, zwierzęta i może dlatego,
Kazao jego słuchały nawet dzikie ptaki,
Brat ogieo, siostra woda, nawet polne
maki.
To warto przeczytad !
Jan Pawel II z dziedmi
Listopad
Rysunek 6 - uczniowie z klasy 3a
1.
2.
3.
4.
5.
Modlimy się i poznajemy tajemnice bolesne różaoca.
Czytamy fragmenty z Pisma Świętego dla dzieci.
Poznajemy świętych: fragmenty z życia św. S. Faustyny, z książeczki dla dzieci
Przygotowujemy się do przedstawienia jasełek.
Wystawiamy przedstawienie o św. S. Kostce w domu dla chłopców w Cz-wie, ul. Kubiny i
bierzemy udział w agapie.
,, Taki mały, taki duży ….. może świętym byd”
Z Pisma Świętego
,,Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty”
Młodzi, nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wysokie szczyty.”
Refleksja
l
Św. S. Faustyna – Czytaliśmy fragmenty z tej oto ciekawej książki.
Dzięki Janowi Pawłowi II mamy św. Faustynę. Ta zakonnica zyskała przydomek ,,Bożej Sekretarki”.
To ona ogłosiła światu słowa o Bożym Miłosierdziu. Według Jej wizji powstał słynny obraz Jezusa
Miłosiernego, z serca Jezusa wychodzą promienie, a pod spodem znajduje się napis: ,,Jezu, ufam
Tobie”. Gdy został papieżem, ogłosił zakonnicę świętą i dbał o to, żeby kult był znany na całym
świecie.
Święta siostra Faustyna
Święta Faustyna – modlitwa urwisów
Święta Faustyno – chod mieszkasz w niebie,
Pamiętaj o nas w każdej potrzebie,
By wszystkie dzieci, co robią psoty,
Codziennie maja jakieś kłopoty,
Przy tym do winy przyznad się boją,
Zawsze już mogły za rada Twoją,
Słowa modlitwy przypomnied sobie;
JEZU UFAM TOBIE!
Zapamietaj!
Jna Paweł II nie miał łatwego zycia. Wiele w nim cierpiał i doświadczał bólu odjejścia bliskcih. Kiedy miał 9 lat,
zmarla mu mama, a kiedy miał 21 lat, zmarł jego tata. Nie jest łatwo żyd i uczyd się, gdy braknie nam
rodziców. Jednak poradził sobie ze wszystkimi trudnościami. W cięzkich chwilach modlil się do Matki Bożej,
proszac Ją o pomoc i opiekę.
Jan Paweł II mówi do nas o swej Ojczyźnie
Urodziłem się w Polsce, w sercu Europy. Polska to bardzo piękny i pełen
poezji słowiaoskiej kraj! W kraju, w którym cztery pory roku są wyraźnie od
siebie oddzielone i maja swój koloryt i charakter.
Wiosna jest wiosną, a lato latem. Polska ma swoją tożsamośd, która
ukształtował się w czasie trudnych dziejów mojej Ojczyzny. Polski nie było na
mapie przez ponad sto lat! Była jednak w sercu ludzi i dlatego przetrwała.
Przetrwała też dzięki swej kulturze, która żyła w ludziach i zabytkach.
Kocham piękno języka ojczysto , jego dzieje i historia polskiej literatury.
,,Nazywam się Jan Paweł II’ s. 7/8
To warto przeczytad!
Grudzieo
Jan Paweł II mówi do nas o swej Mamie
Moja Mama – Emilia był dobra i piękna, zajmowała się nami i domem. Uczyła nas
ojczystej mowy i pacierza. Często podczas rozmowy wieczornej pokazywała nam
fotografie i zdjęcia z jej stron rodzinnych, z przepięknych okolic górskich z Bielska
Białej. Na tych zdjęciach była przedstawiona jako dziewczynka ze swymi rodzicami i
dziadkami. Były też tam zdjęcia ze szkoły, podstawowej, którą prowadziły Siostry
zakonne Miłości Bożej. Podziwiała przyrodę, a jej szczególnie ulubionymi kwiatami
były konwalie. Często chodziła z nami tj. ze mną i z moim bratem Mundkiem an
spacery, jeździłem też z Mamą do Krakowa. Miała słabe zdrowie i serce. Zaczęła
chorowad.
Gdy miałem 9 lat, zmarła. Było mi bardzo smutno, modliłem się z tata, chodziłem na grób i
zanosiłem Jej ulubione kwiaty – konwalie.
,,
Zajęcia:
1.
2.
3.
4.
5.
Uczymy się zwrotów z języka włoskiego i piosenki Laudato si omni Signiore,
Udajemy się do Rzymu, przedstawiamy scenki;
Oglądamy prezentacje multimedialną na temat Włoch; oglądamy album Watykan,
Obchodzimy przybycie św. Mikołaja, jemy pizzę i otrzymuje drobne prezenty.
Przygotowujemy się po przedstawienia Jasełek i dwiczymy śpiewanie kolęd.
Scenka
Buon giorno!
Dove va?
Vado a Roma?
Perche?
Qui abita Il nostro Papa - Giovanni Paulo.
Andiamo insieme!
Laudato si, omni signiore (3x)
Tu sei il Padre del nostra vitae, perche insieme a Te cantiamo.93x)
Rysunek 7 - La pizza - Buon appettito!
Italia
zdjęcia Watykan
WESOŁE JASEŁKA”
Rysunek 8Aniołki
Rysunek 9 Mały książę i Aniołek
Rysunek 10 Pasterze z przedstawienia Jasełki
Jasełka są teatralnym przedstawieniem biblijnych wydarzeo związanych z Bożym Narodzeniem. Nazwa
pochodzi od słowa jasła - żłób.
,, Zwiastuje wam radośd wielką"
J
Jan Paweł II napisał list do wszystkich dzieci na świecie – 13 grudnia 1994 r.
Mówił w nim m.in. o Bożym Narodzeniu. Papież przypominał, że Boże Narodzenie to święto małego Jezusa, i
wszystkich dzieci, które na ten czas czekają, licząc dni i godziny. Chciał, by dzieci, patrząc na Świętą Rodzinę,
pomyślały o swoich mamach, ojcach, opiekunach i podziękowały im za życie i wychowanie.
Zapamiętaj!
Karol Wojtyła od najmłodszych lat bardzo lubił kontakt z naturą. Korzystał z każdej wolnej chwili, by znaleźd
się na świeżym powietrzu. Jan Paweł Ii kochał swa ojczyznę, podziwiał piękno przyrody i gór, zima jeździł na
nartach, miał ulubione szlaki górskie, którymi wędrował. Przebywał nie tylko w Tatrach, ale także w Beskidzie
Śląskim i Żywieckim. Wędrował i modlił się dziękując Bogu za piękno stworzonego świata.
Styczeo
Tematyka zajęd:
1. Czytamy opowieśd o Trzech Królach, kolorujemy rysunki o Trzech królach, śpiewamy kolędy,
2. Przygotowujemy inscenizację biblijną.
3. Podróżujemy po Włoszech z J. Pawłem II: Wenecja, Padwa, Rzym, Florencja,
4. Uczestniczymy w nagraniu audycji radiowej.
5. W kaplicy modlimy się szczególnie za nasze babcie i dziadków.
Trzech Króli to chrześcijaoskie święto obchodzone 6 stycznia na cześd trzech wschodnich mędrców
przybyłych do Betlejem, aby oddad pokłony Jezusowi. Melchior, Kacper, Baltazar przybyli ze Wschodu i złożyli
dary: kadzidło, złoto i mirrę. Poprawna nazwa święta to Święto Objawienia Paoskiego.
Trzej królowie w inscenizacji scenki biblijnej i w jasełkach z klasy 1 a.
Z Pisma Świętego
Jan Paweł II mówi do nas o swym bracie
Kochałem starszego brata – Mundka. Pomyślicie pewnie, ze Mundek to jakieś dziwne imię. To
zdrobnienie od Edmunda. Takie imiona nie były w tamtych czasach nadzwyczajne. Byłem
dumny z mojego brata, Mundek nie tylko świetnie kopał piłkę, ale też zajmował się mną i
opiekował. Często nosił mnie na ramionach, grał ze mną w piłkę , chodził na spacery. Brat
kochał zwierzęta i przyrodę, został lekarzem – weterynarzem. Był ode mnie starszy o 14 lat,
zmarł w młodym wieku.
,,
Pierwszego stycznia obchodziliśmy Dzieo pokoju na świecie, Jan Paweł II nazwany jest Papieżem Pokoju i
Jedności i Krzewicielem ekumenizmu. Jako pierwszy papież w historii zorganizował spotkanie przedstawicieli
różnych religii. Zaprosił do Asyżu przywódców religijnych na światowy dzieo modlitw o pokój. Do Asyżu
przyjechało wtedy ponad 50 delegacji z całego świata.
Luty i Marzec
Rysunek 11 Modlimy sie w kaplicy
Zdania:
1.Podróżujemy z Janem P. II szlakiem Hiszpanii.
2. Poznajemy dalsze fakty z życia Papieża.
3.Przypominamy podstawowe zwroty z języka hiszpaoskiego.
4. Przygotowujemy się do audycji radiowej i przedstawienia ,,Dzieciostwo Jana Pawła II”;
5. Losujemy zadania do wykonania z racji Wielkiego Postu, spotkamy się z księdzem w
kaplicy, modlimy się i śpiewamy piosenki wielkopostne dla dzieci.
Droga Jana Pawła II do Hiszpanii
dobry - buenos dias
do widzenia - adios
dziękuję - gracias
przyjaciel - amigos
dziewczyna - muchacha
chłopiec - muchacho
pani - seniorita
pan - senior
Czas rekolekcji to czas wyciszenia, modlitwy i skupienia. Uczestniczymy we Mszy Świętej,
rozważamy Pismo święte, czynimy wielkopostne postanowienia.
,
Kwiecieo
Zdania:
1. Udajemy się szlakiem podróży Jana Pawła II do Francji.
2. Oglądamy prezentacje multimedialną o Francji, poznajemy zabytki, spożywamy
francuskie ciasteczka.
3. Uczestniczymy w audycji radia Jasna Góra pt. ,,Dzieciostwo Jana Pawła II”.
4. Poznajemy życie świętej Bernardetty, oglądamy zdjęcia z sanktuarium w Lourdes,
śpiewamy piosenki, modlimy się w kaplicy i czytamy fragmenty Pisma Święte .
Te słowa skierował Jan Paweł II do nas.
Zapamiętaj!
2 kwietnia 2013 r. o godzinie 21.37 mija ósma rocznica śmierci Jana Pawła II. Jego pontyfikat
wywarł ogromny wpływ na losy kościoła katolickiego. Wierni na całym świecie łączą się w modlitwie i
wspominają Papieża Polaka, pierwszego od ponad 450 lat biskupa Rzymu nie pochodzącego z
Włoch
Jan Paweł II przebywał we Francji, w Lourdes, spotykał się z chorymi, błogosławił ich i wiele
się modlił do Matki Bożej, dziękując za opiekę i łaski, które od niej otrzymał.
Jan Paweł II mówi do nas o swoich zainteresowaniach. Lolek, gdy był dzieckiem lubił książki.
Tato czytał mu Trylogię Henryka Sienkiewicza – historię o dzielnych rycerzach, którzy bronią
ojczyzny. Karol uczył się na pamięd wierszy A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. K. Norwida. Wszyscy
trzej byli wielkimi patriotami i doskonałymi poetami, a ich poezja podtrzymywała na duchu Polaków
w czasach, gdy Polski nie było na mapach. Ich wiersze Lolek deklamował na akademiach szkolnych.
Lubił występowad. Nauczyciele sądzili, że zostanie aktorem.
Maj
Zdania:
W miesiącu maju:
1. Poznajmy tajemnice dzieci z Fatimy, przygotowujemy się do słuchowiska radiowego;
,,Dzieci, pozwólcie memu sercu zwyciężyd”.
2. Oglądamy prezentacje multimedialną o Fatimie, śpiewamy pieśo fatimską, jedziemy na
Jasną Górę, modlimy się w kaplicy i uczestniczymy w audycji radiowej.
3. Piszemy listy do Jana Pawła II, modlimy się w kaplicy szkolnej i czytamy wybrane
fragmenty z Pisma św. dla dzieci, modlimy się na różaocu, poznajemy naukę szkolną i
zainteresowania J. Pawła II.
Jan Paweł II w Fatimie
Jan Paweł w świątyni Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach
Dzieci Fatimskie
Oto migawki z naszego pobytu w radio Jasna Góra.
Czerwiec – Modlitwą i pieśnią Chwalmy Go

Podobne dokumenty