„Kolekcjoner” nr 4 - Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najróżniejszych

Komentarze

Transkrypt

„Kolekcjoner” nr 4 - Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najróżniejszych
Forum kolekcjonerów rzeczy najróŜniejszych
Nr4/2011
Gazetka
KOLEKCJONER
KsięŜniczka polskiego
malarstwa na monetach
Brykiety kolekcjonerskie
Karciane opowiesci - czesc 2
Kolekcjoner tez człowiek, lubi myśleć
Spis treści
1. KsięŜniczka polskiego malarstwa na monetach – str.3
2. Brykiety kolekcjonerskie – str.5
3. Karciane opowieści cz.2 – str.6
5. Kalendarz kolekcjonera: marzec – str.10
4. Kolekcjoner tez człowiek, lubi myśleć – str.11
Witam w czwartym, numerze gazetki „Kolekcjoner”.
Dzięki
uprzejmości
beatkaaa119922
przedstawiam
kalendarz kolekcjonera na marzec. Za to Szlemik
prowadzi Nas przez dalsze annały karcianych opowieści
oraz wymyślił ciekawa formę zagadek. Zachęcam do ich
rozwiązania.
Niestety nie wszystko jest takie piękne. W tym numerze
w przeciwieństwie do poprzednich zabrakło opisu kolekcji
bądź wywiadu z kolekcjonerem. Ze względu na mała ilość
wolnego czasu nie mogę pisac i prosić kolekcjonerów, aby
naskrobali coś o swoich pasjach. Myślałem jednak, ze
ktoś sam z siebie się zaangaŜuje. Widzę łatwo jest
czytać i oceniać, ale trochę pomóc to juŜ nie. Cieszę się,
Ŝe jednak jest kilka osób, na które mogę liczyć. Dziękuję
Im serdecznie.
Zapraszam do lektury
2
KsięŜniczka polskiego malarstwa na monetach
Wizerunek Zofii Stryjeńskiej i fragment jednego z jej obrazów zdobią najnowsze monety
kolekcjonerskie, które NBP wyemituje w ramach serii „Polscy malarze XIX/XX wieku”.
Nowe monety wejdą do obiegu we wtorek, 15 lutego. To juŜ 9. temat w niezwykle pięknej
serii „Polscy malarze XIX/XX wieku”. Charakterystycznym
elementem serii jest srebrna moneta w kształcie prostokąta o
nominale 20 złotych. WyróŜnikiem i stałym elementem rewersu
tej monety jest kolorowa malarska paleta z trzema pędzlami.
Temat uzupełnia dwuzłotowa moneta ze stopu Nordic Gold.
Zofia Stryjeńska (1891-1976) – wybitnie utalentowana i
popularna artystka lat międzywojennych – przez recenzentów
nazywana była księŜniczką polskiego malarstwa, czarodziejką,
czy boginką słowiańską. Jej twórczość stała się znakiem
firmowym II Rzeczypospolitej – jak przed I wojną światową
krakowskie mieszczaństwo musiało mieć dzieła Jacka
Malczewskiego, tak mieszczaństwo warszawskie lat 20. i 30.
musiało mieć grafiki Zofii Stryjeńskiej – czytamy w biografii
malarki. Artystka malowała sceny obrzędów, legend i zwyczajów polskich, kompozycje
religijne i postacie historyczne, czerpiąc z ludowego folkloru i ulegając fascynacji
prasłowiańszczyzną.
W Ŝyciu prywatnym pozostawała osobą nieśmiałą i pełną kompleksów. Przez lata samotnie
borykała się z biedą i niechęcią zawistnych. Jej Ŝycie pełne było dramatycznych zwrotów i
nieustannej walki o przetrwanie. Nie umiała i nie chciała zabiegać o uznanie, ale jej
pamiętniki dowodzą poczucia humoru: gdy spełniło się jej Ŝyczenie i w końcu otrzymała
nagrodę, los z niej zakpił – nagrodą był złoty wawrzyn Polskiej Akademii Literatury, za który
musiała zapłacić 30 złotych. Na odwrocie zawiadomienia o nagrodzie Stryjeńska napisała:
„Akurat – jeszcze będę bulić”.
Poświęcona Zofii Stryjeńskiej srebrna moneta została wybita stemplem lustrzanym w
nakładzie 50 tysięcy sztuk. Rewers monety przedstawia popiersie artystki i charakterystyczną
paletę malarską. Farby na palecie zostały wykonane w technice tampondruku, w czterech
kolorach: czerwonym, Ŝółtym, zielonym i
niebieskim. Awers przedstawia zaś fragment
panneau Stryjeńskiej z cyklu „Pory roku”
(Listopad-grudzień, Korowód z niedźwiedziem).
Wizerunek Zofii Stryjeńskiej zdobi teŜ rewers
dwuzłotowej monety Nordic Gold, wybitej w
nakładzie miliona sztuk. Popiersie artystki
umieszczone
zostało
na
tle
motywu
zaczerpniętego z jednej z jej prac – planszy
z teki „Magie Slave”.
Srebrną monetę moŜna kupić w sklepie internetowym „Kolekcjoner” oraz w kasach
oddziałów okręgowych NBP. Jej cena została ustalona podczas aukcji w serwisie
„Kolekcjoner”, która zakończyła się 11 lutego. Dwuzłotówkę moŜną zamienić w kasach
oddziałów okręgowych po cenie nominalnej. Monety zaprojektowały: Urszula Walerzak i
Ewa Tyc-Karpińska (rewers dwuzłotówki). Monety wybiła Mennica Polska.
3
Więcej informacji o aukcjach, wizerunki i opisy monet, znajdują się na stronie serwisu
internetowego www.kolekcjoner.nbp.pl (w zakładce Aukcje) oraz na stronie www.nbp.pl (w
zakładce Banknoty i monety).
Seria „Polscy malarze XIX/XX wieku” ukazuje się od 2002 r. Do tej pory znalazły się w niej
monety poświęcone Janowi Matejce, Jackowi Malczewskiemu, Stanisławowi
Wyspiańskiemu, Tadeuszowi Makowskiemu, Aleksandrowi Gierymskiemu, Leonowi
Wyczółkowskiemu, Władysławowi Strzemińskiemu i Arturowi Grottgerowi.
Autor artykułu: Monika Skarbek
Źródło: http://www.nbpnews.pl/pl/akt/wiadomosci/monety_stryjenska_14_02_2011
4
Brykiety kolekcjonerskie
Oferuje je do sprzedaŜy w celach reklamowo- promocyjnych Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych S.A. Brykiet jest efektem końcowym profesjonalnego zniszczenia określonej
liczby wadliwych banknotów na linii rozdrabniająco-brykietującej. Wartość nominalna
zawartości brykietu, w zaleŜności od nominału zniszczonych banknotów, wynosi dla:
200 zł – 175 00 zł,
100 zł – 100 000 zł,
50 zł – 50 000 zł,
20 zł – 20 000 zł,
10 zł – 10 000 zł.
Potwierdzeniem autentyczności oraz
pochodzenia brykietu jest nalepka
PWPW S.A. KaŜda instytucja czy nawet
osoba prywatna moŜe we własnym
zakresie zamówić taki brykiet.
Wystarczy złoŜyć zamówienie na adres
podany na stronie PWPW:
http://www.pwpw.pl/brykiety.html
Autor: natala-figlara
5
Karciane opowieści z jokerami w treści… ( 2 )
W odcinku (1) opowiadałem o historii narodzin jokera i o punkcie zwrotnym w rozwoju
kart do gry, który ukształtował ich wizerunek aŜ po dzień dzisiejszy. W przyszłości będę
jeszcze opowiadał o historii kart w świecie, Europie i Polsce. Aby jednak nie być
monotonnym, będę równieŜ opowiadał o wielu ciekawych wydarzeniach związanych z
kartami. Wydarzeniach śmiesznych lub smutnych, wydarzeniach, które nie miały charakteru
globalnego, ale są zaskakujące i mam nadzieje interesujące. Będzie o tym jak Szwajcarzy są
pacyfistami nawet w kartach, skąd wzięły się stare polskie nazwy kolorów: dzwonek, Ŝołądź,
czerwień, wino … i o wielu innych ciekawych historiach.
Dziś opowiem o tym, co łączy Marylin Monroe, film „Ślicznotka z Memphis” i karty do
gry…czyli o kartach wyjątkowej urody - o kartach „Pin-Up girls”.
Karty „Pin-Up girls”
PIN – UP (z ang. pin-up ; przypiąć, powiesić) – określenie uŜywane wobec trendu
wywodzącego się głównie z lat 40 i 50-tych XX wieku. „Pin-up girl” były piękne i
uśmiechnięte, ubrane w rozkloszowane sukienki lub skąpe stroje (bieliznę). Pojawiły się
głownie na plakatach, które męŜczyźni przypinali na ścianach (stąd nazwa ). Najbardziej
znaną przedstawicielką nurtu pin-up była Marylin Monroe. – tyle Wikipedia, ale jeszcze
trzeba dodać, Ŝe…
Choć termin ten zrodził się w Anglii na przełomie wieków XIX i XX, to prawdziwy rozkwit
nastąpił w Stanach Zjednoczonych. Lata 40-60-te, to okres masowej produkcji gadŜetów pinup: plakaty, fotosy, kalendarze, czasopisma… i oczywiście kart do gry. Głównym adresatem
„Pin-Up girls” są amerykańscy Ŝołnierze, w tym teŜ (a moŜe przede wszystkim) Ŝołnierze
zaangaŜowani w działania II wojny światowej, wojny koreańskiej i wietnamskiej. W tamtych
latach bowiem amerykańscy Ŝołnierze chętnie przyozdabiali swoje ściany i szafki
wizerunkami roześmianych dziewczyn emanujących kobiecością i seksapilem.
Skany 13-15. Koszulki (rewersy) kart produkowanych w latach 40 i 50-tych.
6
Ilustracje „Pin-Up girls” miały zawsze delikatny podtekst erotyczny i często ukazywały to
w sposób zabawny. „Pin-up girls” były grzecznymi dziewczynkami, które padały ofiarą:
psotnego pieska, niefortunnego porywu wiatru… itp. Zawsze były starannie ubrane –
seksowna bielizna, pończoszki, sukienka i szpilki.
Największym producentem gadŜetów pin-up była firma „Brown & Bieglow” z USA, jednak
szybko ta moda została przyjęta przez innych producentów rozprzestrzeniając się na inne
kraje z pozostałych kontynentów.
Pin-up girls „występują” nie tylko na koszulkach kart do gry, są równieŜ produkowane talie
z dziewczynami na awersach, często 52 róŜne ilustracje plus jokery.
Skany 16-21. „Pin-Up girls” na awersach.
Lata 60-te to spadek popularności tych gadŜetów. Rozwój fotografii i kinematografii,
powstawanie nowych czasopism dla męŜczyzn, a i zapotrzebowanie na bardziej „rzeczowe”
7
wizerunki… sprawiły, Ŝe „Pin-Up girls” odchodziły w zapomnienie. Aby w latach 90-tych
przeŜyć renesans i powrócić szerokim frontem. Tworzyły się szkoły „Pin-Up girls”: makijaŜu,
uczesania, ubierania, nawet powstały sklepy z ubraniami „Pin-Up girls”. Oczywiście zaczęły
się teŜ pojawiać nowe obrazy, równieŜ na kartach do gry.
Nowa fala „Pin-Up girls”, to przede wszystkim nienaganna technika, co daje bardzo
realistyczny i naturalny obraz. Niejednokrotnie artyści idąc za głosem własnych upodobań i
preferencji, tworzą własne style.
Skany 22-27. Wspólczesne „Pin-Up girls”.
Pin-up girls nadal są piękne i ściągają uwagę męŜczyzn, ale… to juŜ nie ten klimat i
dziewczyny teŜ są inne. MoŜna by rzec, Ŝe klasyczne „Pin-Up girls” odeszły wraz z
odejściem Rock'n'Rolla.
Na zakończenie jestem winny wytłumaczenia co łączy Marylin Monroe, film „Ślicznotka z
Memphis” z kartami „Pin-Up girls”. JeŜeli się jeszcze nie domyślacie… załączam poniŜej
skany.
8
Skany 28-29. Kadry z filmów
„Słomiany wdowiec”
i „Ślicznotka z Memphis”.
Chyba najsłynniejszy kadr z filmu „Słomiany wdowiec” z 1955 roku (tyt. oryginalny „The
seven year itch”), który idealnie pasuje do wizerunku ze skanu nr 20. W duŜej mierze,
właśnie dzięki kreowaniu nurtu „Pin-Up girls” Marylin Monroe zawdzięcza swój sukces. A
„Ślicznotka z Memphis”…? Okazuje się, Ŝe Ŝołnierze nie tylko przypinali takie wizerunki w
swoim otoczeniu, oni równieŜ przemalowywali te obrazki na swoje maszyny bojowe i
nadawali im imiona. Takich przykładów jest o wiele więcej, a pamiętać trzeba, Ŝe film ten
powstał w oparciu o film dokumentalny
……………………………………………………………………………………………………… szlemik ……………
Źródło skanów : Wikipedia, „WORLD WEB PLAYING CARD MUSEUM” i własne
skany eksponatów z mojego zbioru.
9
Kalendarz kolekcjonera marzec
10
Kolekcjoner teŜ człowiek, lubi myśleć…
( 1 ) Homonim
Kolekcjoner w operze.
Na scenę wbiegła urocza Carmen,
dostojnie zagrały fagoty i _ _ _ _ _ _ _,
a On kolekcjoner-meloman
na szyi - zamiast muchy miał _ _ _ _ _ _ _.
( 2 ) Kalambur
Niby spragniony…
Nie z boku, nie nad… to cena większa niŜ Ŝycie.
Wypijasz boski napój i wynosisz ją skrycie.
( 3 ) Palindrom
Nieudany podryw.
Raz w noc kawalerską,
Ŝem poznał piękną Ramonę.
Spytała o zapłatę za swą urodę anielską,
odrzekłem zaskoczony : _ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
ino kolekcjonerską.
Rozwiązania naleŜy wpisywać w temacie : „ Gazetka Kolekcjoner.
Co Wy na to ? „
Kto pierwszy prawidłowo odgadnie wszystkie trzy zagadki, otrzyma
od autora nagrodę niespodziankę.
Autor: Szlemik
11

Podobne dokumenty