KARTA PRODUKTU

Komentarze

Transkrypt

KARTA PRODUKTU
KARTA PRODUKTU
nazwa dostawcy/znak towarowy
identyfikator modelu
SEC
jednostkowe zużycie energii
chłodny
Comair
HRUC-E5 MC
umiarkowany
-33,4
-67,8
ciepły
-11,0
B
klasa JZE
RVU
x
BVU
x
UVU
0,00
jednobiegowy
dwubiegowy wielobiegowy
VSD
0,00
0,00
0,00
x
do zainstalowania
zainstalowany
x
0,00
brak
przeponowy
bezprzeponowy
typ urządzenia
rodzaj napędu
napęd fabrycznie zainstalowany?
rodzaj układu odzysku ciepła
NRVU
0,00
x
ηt
0,00
77
%
maksymalna wartość natężenia przepływu
520
m³/h
pobór mocy napędu wentylatora przy max, natężeniu przepływu
225
W
50
0,101
364
50
0,251
dB[A]
m³/s
m³/h
Pa
W/(m³/h)
X-value
2,0
sprawność cieplna układu odzysku ciepła
LWA
poziom mocy akustycznej
wartość odniesienia natężenia przepływu
wartość odniesienia różnicy ciśnienia
SPI
jednostkowy pobór mocy
czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania
wspólczynnik przecieków powietrza
CTRL
1,00
MISC
1,1
0,6
1,0
dioda LED na panelu kontrolnym
wizualne ostrzeżenie o konieczności wymiany filtrów
adres strony internetowej
www.ventilairgroup.com
zawierającej instrukcje montażu wstępnego/demontażu;
roczne zużycie energii elektrycznej (RZE) dla 100m
roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) dla 100m
%
786
2
2
chłodny
umiarkowany
8154
4168
kWh/a
ciepły
1885
kWh/a
VO (EU) 1254/2014
KARTA PRODUKTU
nazwa dostawcy/znak towarowy
Comair
HRUC-E5 CC
umiarkowany
nazwa dostawcy/znak
-34,5towarowy
identyfikator modelu
SEC
jednostkowe zużycie energii
chłodny
-69,3
ciepły
-11,9
A
klasa JZE
RVU
x
typ urządzenia
jednobiegowy
rodzaj napędu
BVU
x
NRVU
0,00
UVU
0,00
VSD
x
dwubiegowy wielobiegowy
0,00
0,00
zainstalowany
do zainstalowania
x
0,00
przeponowy
bezprzeponowy
brak
napęd fabrycznie zainstalowany?
rodzaj układu odzysku ciepła
0,00
x
sprawność cieplna układu odzysku ciepła
ηt
0,00
77
%
maksymalna wartość natężenia przepływu
520
m³/h
pobór mocy napędu wentylatora przy max, natężeniu przepływu
225
W
50
0,101
364
50
0,251
dB[A]
m³/s
m³/h
Pa
W/(m³/h)
X-value
2,0
poziom mocy akustycznej
LWA
wartość odniesienia natężenia przepływu
wartość odniesienia różnicy ciśnienia
jednostkowy pobór mocy
SPI
czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania
wspólczynnik przecieków powietrza
CTRL
0,95
MISC
1,1
0,6
1,0
wizualne ostrzeżenie o konieczności wymiany filtrów
dioda LED na panelu kontrolnym
adres strony internetowej
www.ventilairgroup.com
zawierającej instrukcje montażu wstępnego/demontażu;
roczne zużycie energii elektrycznej (RZE) dla 100m
roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) dla 100m
%
709
2
2
chłodny
umiarkowany
8225
4204
kWh/a
ciepły
1901
kWh/a
VO (EU) 1254/2014
KARTA PRODUKTU
nazwa dostawcy/znak towarowy
identyfikator modelu
SEC
jednostkowe zużycie energii
chłodny
-72,2
Comair
HRUC-E5 CDC
umiarkowany
-36,6
ciepły
-13,7
A
klasa JZE
RVU
x
BVU
x
UVU
0,00
jednobiegowy dwubiegowy wielobiegowy
VSD
umiarkowany 0,00
0,00
0,00
x
do zainstalowania
zainstalowany
x
0,00
przeponowy
brak
bezprzeponowy
typ urządzenia
rodzaj napędu
napęd fabrycznie zainstalowany?
rodzaj układu odzysku ciepła
NRVU
0,00
0,00
x
ηt
0,00
77
%
maksymalna wartość natężenia przepływu
520
m³/h
pobór mocy napędu wentylatora przy max, natężeniu przepływu
225
W
50
0,101
364
50
0,251
dB[A]
m³/s
m³/h
Pa
W/(m³/h)
X-value
2,0
sprawność cieplna układu odzysku ciepła
LWA
poziom mocy akustycznej
wartość odniesienia natężenia przepływu
wartość odniesienia różnicy ciśnienia
jednostkowy pobór mocy
SPI
czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania
wspólczynnik przecieków powietrza
CTRL
0,85
MISC
1,1
0,6
1,0
dioda LED na panelu kontrolnym
wizualne ostrzeżenie o konieczności wymiany filtrów
adres strony internetowej
www.ventilairgroup.com
zawierającej instrukcje montażu wstępnego/demontażu;
roczne zużycie energii elektrycznej (RZE) dla 100m
roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) dla 100m
%
2
2
568
chłodny
umiarkowany
8369
4277
kWh/a
ciepły
1934
kWh/a
VO (EU) 1254/2014
KARTA PRODUKTU
nazwa dostawcy/znak towarowy
identyfikator modelu
SEC
jednostkowe zużycie energii
chłodny
-77,4
Comair
HRUC-E5 LDC
umiarkowany
-40,5
ciepły
-16,7
A
klasa JZE
RVU
x
BVU
x
UVU
0,00
jednobiegowy dwubiegowy wielobiegowy
VSD
0,00
0,00
0,00
x
do zainstalowania
zainstalowany
x
0,00
brak
bezprzeponowy
przeponowy
typ urządzenia
rodzaj napędu
napęd fabrycznie zainstalowany?
rodzaj układu odzysku ciepła
NRVU
0,00
0,00
x
ηt
sprawność cieplna układu odzysku ciepła
0,00
77
%
maksymalna wartość natężenia przepływu
520
m³/h
pobór mocy napędu wentylatora przy max, natężeniu przepływu
225
W
50
0,101
364
50
0,251
dB[A]
m³/s
m³/h
Pa
W/(m³/h)
X-value
2,0
LWA
poziom mocy akustycznej
wartość odniesienia natężenia przepływu
wartość odniesienia różnicy ciśnienia
jednostkowy pobór mocy
SPI
czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania
wspólczynnik przecieków powietrza
CTRL
0,65
MISC
1,1
0,6
1,0
%
dioda LED na panelu kontrolnym
wizualne ostrzeżenie o konieczności wymiany filtrów
adres strony internetowej
www.ventilairgroup.com
zawierającej instrukcje montażu wstępnego/demontażu;
roczne zużycie energii elektrycznej (RZE) dla 100m
2
roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) dla 100m
2
332
chłodny
umiarkowany
8655
4424
kWh/a
ciepły
2001
kWh/a
VO (EU) 1254/2014

Podobne dokumenty