Pneumatyczny nóż (pi³a) do pianki tapicerskiej

Komentarze

Transkrypt

Pneumatyczny nóż (pi³a) do pianki tapicerskiej
BOSCH 0 607 595 100
Pneumatyczny nó¿ (pi³a)
do pianki tapicerskiej
obroty bez obci¹¿enia
moc silnika pneumatycznego
zu¿ycie powietrza (6 bar)
ciê¿ar
3 800 1/min.
ok. 120 W
5,5 litr/sek.
1,2 kg
fot. komplet z no¿ami i listw¹ 130 mm
No¿e komplet (2 szt.)
d³ugoœæ - numer
70 mm - 2 607 135 023
130 mm - 2 607 135 020
200 mm - 2 607 135 021
300 mm - 2 607 135 022
Listwa no¿a
d³ugoœæ - numer
70 mm - 2 607 018 013
130 mm - 2 607 018 010
200 mm - 2 607 018 011
300 mm - 2 607 018 012
BizeA Sp. z o.o. Tomice, ul. Europejska 4, 05-532 Baniocha k. Warszawy, Polska
Rok za³o¿enia 1992, Spó³ka: BeA & BIZON
ISO9001:2009 wspólny certyfikat od 2002 roku dla BizeA & BIZON
tel.: +48 22 244 17 00 ; 22 756 85 61 ; 22 701 31 00 ; fax: +48 22 244 52 77
www.bizea.com.pl , e-mail: [email protected]
Zszywki, sztyfty, gwoŸdzie, narzêdzia i urz¹dzenia pneumatyczne, kleje topliwe, akcesoria pneumatyczne.