przewodnik 2014

Komentarze

Transkrypt

przewodnik 2014
KUKURYDZA NA kiszonkĘ
SORGO
PRZEWODNIK 2014
Drodzy Producenci Kukurydzy
Kontynuując tradycję rozpoczętą w latach ubiegłych przedstawiamy najnowszy Przewodnik po odmianach kukurydzy RAGT. Jak na pewno Państwo zauważyliście zmianie uległa nie tylko forma
graficzna przedstawienia publikacji, ale także techniczne podejście do tematu. Przede wszystkim
w tym roku do Państwa rąk trafią dwie niezależne publikacje poświęcone w pełni kukurydzy. Jedna
całkowicie skupiona na odmianch kiszonkowych, a druga ziarnowych. Kolejną ważną różnicą jest
wprowadzenie zmian w nazwach naszych odmian. Rozpoczynając od bieżącego sezonu przed
każda odmianą RAGT, we wszystkich gatunkach, wprowadzony zostanie przedrostek RGT. Mamy
nadzieję, że pomoże to w łatwiejszej i jednoznacznej identyfikacji naszych produktów.
Po dwóch bardzo korzystnych latach dla uprawy kukurydzy, kiedy to uzyskiwaliśmy wysokie plony
zarówno ziarna jak i kiszonki przy jednocześnie niskiej wilgotności ziarna oraz dobrej jakości zielonki do zakiszania nadzszedł rok mniej korzystny. Plony w zależności od regionów były bardzo
zróżnicowane. Przede wszystkim na skutek opóźnionego siewu, ale także nadmiernych opadów
wiosennych oraz zbyt małej ilości wody w okresie letnim. Do tego należy dodać również szkody
spowodowane przez omacnicę prosowiankę, która w tym roku pojawiła się w większości rejonów
Polski.
Przechodząc do właściwego tematu niniejszej publikacji, a więc odmian przeznaczonych do
uprawy na kiszonkę, naszą intencją jest zwrócić Państwa uwagę na istotność właściwego dobru
odmian. Należy przede wszystkim wybrać odmiany właściwe do uprawy w danym regionie. Ważny
w tym aspekcie jest zwłaszcza odpowiedni dobór wczesności. Rolnik powinien zdawać sobie
sprawę, że odmiany późniejsze, o wyższym FAO plonują zwykle nieco wyżej. Jednakże nie mamy
pewności, że osiągną właściwą dojrzałość w momencie zbioru. Natomiast wybór wcześniejszych
mieszańców zmniejsza ryzyko uprawy i pozwala uzyskać wyższy udział kolb (ziarna) w plonie,
a tym samym osiągnąć wyższy wskaźnik koncentracji energii paszy. Oczywiście odbywa się to
kosztem niższej wydajności kiszonki. Rozwiązaniem jest dobór odmiany o wczesności, która w
konkretnych warunkach glebowo- klimatycznych pozwoli osiągnąć w czasie zbioru od 30 do 35 %
zawartości suchej masy całej rośliny.
Świadomy, trafiony dobór odmiany oraz odpowiedni termin i prawidłowy zbiór są ważnymi ale nie
jedynymi składnikami w kosztach produkcji mleka. Całkowity sukces to dobra kiszonka po otwarciu
silosu oraz w trakcie wybierania. Aby pomóc Państwu w uzyskaniu tego sukcesu postanowiliśmy
przedstawić w prezentowanym Przewodniku, przygotowane w zwięzłej i przystępnej formie podstawowe informacje na temat grzybów i mikotoksyn mogących wystąpić podczas przechowywania kiszonki w silosie.
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że wszystkie odmiany RAGT przed wprowadzeniem
do sprzedaży przechodzą pełen cykl badań w warunkach polskich, obejmujacy co najmniej 2 lata
doświadczeń poletkowych oraz polowych. Staramy się poznać odmianę nie tylko w warunkach
doświadczalnych, ale również w produkcji, sprawdzając jej zachowanie w różnych warunkach
uprawy, klimatu oraz na różnych glebach. Ten sposób działania pozwala nam na poznanie odmiany
przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu jej do sprzedaży.
Wierzymy, iż zaprezentowane informacje zachęcą Państawa do wyboru odmian RAGT do siewów
w bieżącym sezonie.
W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.
Stanisław Wójtowicz
RAGT Polska - 3
GRZYBY I MIKOTOKSYNY
Grzyby toksynotwórcze mogą pochodzić z pola, lub z miejsca składowania (pryzmy lub silosu).
W pryzmie lub silosie rozwijają się na dwa sposoby. Mogą wystąpić w każdym miejscu lub tylko
na krawędziach (bokach) składowanej masy. Wydzielane przez nie mikotoksyny mogą różnić
się stopniem toksyczności.
Właściwe układanie pryzmy czy napełnianie silosu jest jednym z ważnych czynników
wpływających na uzyskanie właściwych wartości odżywczych i wysokiej jakości kiszonki.
Głownia kukurydzy (ustilago maydis) nie wytwarza toksyn i nie zagraża zdrowiu zwierząt,
lecz ma wpływ na pogorszenie walorów smakowych paszy oraz na obniżenie jej wartości
pokarmowej.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze grzyby oraz mikotoksyny mogace wystąpić w zakiszanej
kiszonce (pryzma lub silos).
GRZYBY
MONASCUS PURPUREUS
Kolor wygląd
Biały potem krwistoczerwony
Miejsce występowania
Głównie brzegi, ale także wewnątrz silosu, pryzmy
Przyczyny powstawania
Rozwija się w kiszonkach o wysokiej zawartości suchej masy i w
silosach, pryzmach źle ubitych
Wpływ na spożycie
Brak
Toksyczność
Nie
GEOTRICHUM CANDIDUM
Kolor wygląd
Biały trwały
Sypki (proszkowy)
Miejsce występowania
Wewnątrz silosu, pryzmy
Przyczyny powstawania
Kiszonki o niskiej zawartości suchej masy, pojawia się stopniowo w
okresie wybierania kiszonki
Wpływ na spożycie
Problem z apetytem (zapach drożdży)
Toksyczność
Nie
BYSSOCHLAMYS
4 - RAGT Polska
Kolor wygląd
Biały trwały
Zwarty, nie zielenieje po przełamaniu (rozbiciu)
Miejsce występowania
Wewnątrz silosu, pryzmy
Przyczyny powstawania
Widoczny po miesiącu od otwarcia (rozpoczęciu wybierania) silosu,
pryzmy
Wpływ na spożycie
Brak
Toksyczność
Wytwarza Patulinę wstrzymującą przeżuwanie i powodującą wzdęcia
TRICHODERMA VIRIDE
Kolor wygląd
Zielony
niewielkie skupiska (grudki)
Miejsce występowania
Brzegi silosu, pryzmy
Przyczyny powstawania
Pojawia się przy końcu wybieranego silosu, pryzmy i w przypadku
występującego zaawansowanego rozkładu kiszonki
Wpływ na spożycie
Brak
Toksyczność
Wytwarza trichoteceny, powodujące biegunkę i krwawienie jelit
ASPERGILLUS FUMIGATUS
Kolor wygląd
Ciemnozielony przechodzący w szarozielony
rozproszony
Miejsce występowania
Czoło wybieranego silosu, pryzmy (czasami również wewnątrz)
Przyczyny powstawania
Pojawia się przy zbyt wczesnym otwarciu silosu,pryzmy.
Obecny również z czoła wolno wybieranego silosu, pryzmy latem i
jesienią (T° > 25°C)..
Wpływ na spożycie
Brak
Toksyczność
Poronienia, ryzyko wystąpienia grzybic
PENICILLIUM ROQUEFORTI
Kolor wygląd
Niebieskozielony (widoczny w miejscach wybierania kiszonki)
Miejsce występowania
Wewnątrz silosu, pryzmy
Przyczyny powstawania
Bardzo widoczny miesiąc po otwarciu (rozpoczęciu wybierania). Silos źle
ubity, wolno wybierany
Wpływ na spożycie
Zmniejszenie apetytu
Toksyczność
Raczej nie, choć w przypadku dużego porażenia i spożycia możliwe
ryzyko wystąpienia problemów nerwowych
Kolor wygląd
Biały potem szary nakrapiany czarnymi plamkami
Miejsce występowania
Miejsca narażone na działanie powietrza
Przyczyny powstawania
Kiszonki źle ubite o wysokiej zawartości suchej masy. Pojawia się
stopniowo w okresie wybierania kiszonki.
Wpływ na spożycie
Brak apetytu
Toksyczność
Nie
Kolor wygląd
Biały potem różowy
wełnisty
Miejsce występowania
W całej powierzchni silosu, pryzmy
Przyczyny powstawania
Obecny na polu w razie opóźnionego zbioru i sprzyjających warunków
do jego powstania. Rozwija się w przypadku niedostatecznego ubicia i
zbyt wolnego wybierania kiszonki.
Wpływ na spożycie
Brak apetytu
Toksyczność
Wytwarza zearalenon powodujący poważne zaburzenia rozrodu a
nawet bezpłodność. Wytwarza trichoteceny powodujący biegunkę i
krwawienie z jelit.
MUCORALES
FUSARIUM
RAGT Polska - 5
MIKOTOKSYNY
GATUNKI MIKOTOKSYN WYSTĘPUJĄCE W
ZAKISZONEJ KISZONCE (PRYZMA LUB SILOS)
Mikotoksyny są wytwarzane przez pleśnie w trakcie ich rozwoju w kiszonce. To właśnie one
mogą mieć działanie mniej lub bardziej toksyczne.
ZEARALENON
Pochodzenie
Działanie na zwierzęta / Objawy u zwierząt
Wiele gatunków z grupy FUSARIUM może wytwarzać
Zearalenon. Rzadko występuje w silosach dobrze
ubitych. Ryzyko wystąpienie wzrasta w przypadku
powolnego wybierania silosu, pryzmy.
Zearalenon powoduje u zwierząt zmiany funkcjonalne
w układzie rozrodczym. Na ogół charakteryzuje się
stosunkowo niską toksycznością ostrą, lecz mimo
to przyczynia się do znacznych start ekonomicznych.
W przypadku bydła toksyczne właściwości tego
związku są częściowo niwelowane dzięki obecności
drobnoustrojów rozwijających się w przewodzie
pokarmowym.
Silne działanie estrogenne może powodować zaburzenia funkcji reprodukcyjnych (obrzęk i zaczerwienienie
sromu, powiększenie macicy i pochwy prowadzące
do ich wypadnięcia, przedłużenie rui, niepłodność,
urojone ciąże, zaburzenie laktacji, poronienia lub
martwe potomstwo).
PATULINA
Pochodzenie
Działanie na zwierzęta / Objawy u zwierząt
Wiele gatunków może wytwarzać Patulinę m.in.:
- Byssochlamys
- Paecilomyces
- Penicillium
Ryzyko występowania w kiszonce pojawia się po
1 miesiącu od otwarcia (rozpoczęciu wybierania)
silosu, pryzmy
Patulina jest związkiem bardzo reaktywnym, który
łatwo wchodzi w połączenia z białkami i kwasami
nukleinowymi. W małych stężeniach jest pożyteczna
przyczyniając się do unieczynnienie toksyny w paszach
Przedostawanie się patuliny przez przewód pokarmowy do organizmów zwierzęcych nie jest więc na
ogół niebezpieczne. Jedynie jej wysokie stężenia
prowadzą do zahamowania rozwoju mikroflory jelitowej.
Skutek podobny do antybiotyku. Może powodować dysfunkcję flory żwacza. Działanie immunodepresyjne może
prowadzić do obniżenia odporności zwierząt na czynniki
chorobotwórcze.
.
TRICHOTECENY
Pochodzenie
Działanie na zwierzęta / Objawy u zwierząt
Trichoteceny moga być wytwarzane przez wiele
gatnków m.in.:
- Fusarium
Mikotoksynę tą rzadko spotykamy w przypadku
mrozu. Występuje głównie na bokach silosu, pryzmy.
Trichoteceny powodują głównie zaburzenia w
funkcjonowaniu układu pokarmowego, tzn. wymioty, zapalenie jelit, utratę apetytu, zapalenie błon
śluzowych, a w przypadku wyższych stężeń także
poronienia, mumifikacje płodów oraz niepłodność.
Objawy to niepobieranie kiszonki, martwicze zapalenie
skóry, krwotoki i koagulopatię (zaburzenia krzepnięcia
krwi).
Występują także zmiany zapalno-martwicowe w błonach śluzowych przewodu pokarmowego,
immunodepresja (stan obniżonej odporności organizmu), objawy nerwowe oraz zmniejszenie masy ciała.
RAGT semences francja j. le baars – inra toulouse
6 - RAGT Polska
RGT kixxo
kiszonka
220
Zakres FAO
210/230
Suma temperatur efektywnych
na bazie 6°C
Siew - kwitnienie : 800-820°C
Siew- zbiór 32% S.M. : 1360-1380°C
profil odmiany
Rejestracja: 2011 eu
Typ mieszańca: pojedynczy
Typ ziarna: flint-dent/dent
Potencjał kiszonki i wczesności
- Bardzo wysoki plon zielonej masy
- Wysoki stabilny plon suchej masy
- Duży plon jednostek pokarmowych
- Dobra koncentracja energii w kiszonce
Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenia PDO CCA 2013 r.
Grupa wczesna
220
215
RGT KIXXO
-R
oślina bardzo wysoka, mocno
ulistniona
- Liście wzniesione z bardzo mocnym
spadkiem
- Kolby ułożone blisko łodygi
- Dobre zapylenie kolb
Komponenty plonu
Ilość rzędów
Ilość ziarn. / rzęd.
MTZ
Plon ogólny suchej masy [dt z ha]
Morfologia
210
205
200
195
15,6
28-30
290-300 g
190
35
Kryteria bezpieczeństwa
Trudnych
Zimnych gleb
++++
+++
++++
zgs Zalecana gęstość siewu (nasion/ha)
Kiszonka
8 - RAGT Polska
95-100 000
39
40
Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenia PDO CCA
Plon ogólny suchej masy w latach 2011-2012 (dt /ha)
225
220
Plon suchej masy dt/ha
Dobrych
38
Średnia wzorca
Pozostałe badane odmiany
- Dobra zdrowotność rośliny
-M
ała wrażliwość na choroby łodyg,
liści i kolb
adaptacja do
warunków
37
Zawartość suchej masy w plonie ogólnym [%]
Kryteria agronomiczne
- Bardzo wysoka przydatność na kiszonkę
- Duży plon jednostek pokarmowych
36
215
210
205
200
wzorzec
195
RGT KIXXO
190
2011
2012
41
RGT coxximo
kiszonka
230
Zakres FAO
Sprawdzone standardy
220/240
O
LK O H
A
Siew - kwitnienie : 790-800°C
Siew- zbiór 32% S.M. : 1390-1410°C
Siew- zbiór 34% H2O : 1590-1610°C
L
Suma temperatur efektywnych
na bazie 6°C
profil odmiany
Rejestracja: 2006
Typ mieszańca: pojedynczy
Typ ziarna: flint-flint/dent
Morfologia
- Roślina dość wysoka, mocno ulistniona
- Liście typu piramidalnego
- Kolby regularne, wypełnione do końca
- Duży udział ziarna w masie kolb
Komponenty plonu
Ilość rzędów
Ilość ziarn. / rzęd.
MTZ
- Wysoki plon suchej masy i energii w kiszonce
- Bardzo dobra jakość kiszonki
- Stabilna i wysoka wydajności na przestrzeni lat
- Dobra adaptacja do trudnych warunków
klimatyczno glebowych (plastyczność)
- Bardzo wysoka przydatność w uprawie na ziarno
- Wysoka wydajność produkcji alkoholu
Wartości odżywcze
JPM
Skrobia
DINAG
0,925
35,5
52,0
Dane RAGT Semences Francja
15,3
28-30
280-300 g
Kukurydza na kiszonkę - Doświadczenia RAGT 2012 rok
Rejon Północnej Francji
Kryteria agronomiczne
- Wysoki potencjał plonowania na kiszonkę
- Dobry wigor początkowy
- Wysoka przydatność w uprawie na ziarno
- Uniwersalność odmiany
Północny
Zachód
- Wysoka zdrowotność rośliny
- Mała wrażliwość na choroby łodyg i liści
adaptacja do
warunków
Trudnych
Zimnych gleb
++++
++++
+++
zgs Zalecana gęstość siewu (nasion/ha)
Kiszonka
Ziarno
90-95 000
85-90 000
Północ
Połnocny
Wschód
% wzorca
Plon ogólny SM
99,5%
100,7%
101,1%
JPM
101,4%
100%
100,3%
Kryteria bezpieczeństwa
Dobrych
Wysoki plon jednostek
pokarmowych JPM/ha
Plon suchej masy kolb w latach 2011-2012 (dt /ha)
Doświadczenie RAGT Polska
120
110
100
Średnia badanych
odmian
90
80
RGT Coxximo
2011
2012
RAGT Polska - 9
RGT geoxx
kiszonka
240
Zakres FAO
Siła plonu i energii
230/250
BI
Siew - kwitnienie : 840-860°C
Siew- zbiór 32% S.M. : 1440-1460°C
Siew- zbiór 34% H2O : 1630-1650°C
- Wysoki plon suchej masy i kiszonki
- Wysoka zawartość skrobi
- Bardzo wysoka jakość kiszonki
- Idealny do produkcji biogazu
- Wysoki plon jednostek pokarmowych
- Przydatność do uprawy na ziarno
OGA
Z
Suma temperatur efektywnych
na bazie 6°C
profil odmiany
Rejestracja: 2011
Typ mieszańca: pojedynczy
Typ ziarna: flint-dent
Wartości odżywcze
Morfologia
- Dość wysoka, mocno ulistniona roślina
- L iście typu piramidalnego z mocno
spadajacymi końcówkami
- Kolby wypełnione do końca
- Bardzo dobre zapylenie
Ilość rzędów
Ilość ziarn. / rzęd.
MTZ
Kryteria bezpieczeństwa
- Dobra zdrowotność roślin
- Mała wrażliwość na choroby łodyg i kolb
- Brak wylegania
adaptacja do
warunków
Zimnych gleb
++++
++++
++++
zgs Zalecana gęstość siewu (nasion/ha)
Kiszonka Ziarno 52,7
Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenia PDO 2013 r.
212
14,6
26-28
320-330 g
- Dobry wigor początkowy
- Wysoki potencjał plonowania na
kiszonkę
- Mocny stay-green
Trudnych
Wysoki plon jednostek
pokarmowych JPM/ha
34,8
Grupa średniowczesna
Kryteria agronomiczne
Dobrych
0,923
Dane RAGT Semences Francja
90-95 000
85-90 000
210
208
Plon ogólny suchej masy [dt z ha]
Komponenty plonu
JPM
Skrobia
DINAG
206
204
RGT GEOXX
202
200
198
196
194
192
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
Zawartość suchej masy w plonie ogólnym [%]
Średnia wzorca
Pozostałe badane odmiany
Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenia PDO CCA 2013 r.
Grupa średniowczesna
Plon ogólny suchej
masy, dt z ha
2012
GEOXX
213,3
Średnia wzorca
206,7
2013
214,8
214,3
Zawartość suchej masy w
plonie ogólnym, %
2012
2013
35,1
37,6
34,7
37,2
RAGT Polska - 11
RGT saxxofon
kiszonka
240
Zakres FAO
230/250
Suma temperatur efektywnych
na bazie 6°C
Siew - kwitnienie : 830-840°C
Siew- zbiór 32% S.M. : 1430-1450°C
profil odmiany
Rejestracja: 2010 EU
Typ mieszańca: trójliniowy
Typ ziarna: flint-dent
-R
oślina dość wysoka, mocno
ulistniona
- Liście wzniesione do góry z dość
mocnym spadkiem
- Kolby ułożone blisko łodygi do końca
wypełnione
Ilość rzędów
Ilość ziarn. / rzęd.
MTZ
17,1
26-29
305-325 g
Kryteria agronomiczne
-B
ardzo wysoka przydatność w uprawie
nakiszonkę
- Dobry wigor początkowy
- Wysoka jakość paszowa
Kryteria bezpieczeństwa
- Dobra zdrowotność rośliny
- Mała wrażliwość na choroby łodyg i liści
- Wysoka zdrowotność kolb
adaptacja do
warunków
Dobrych
Trudnych
Zimnych gleb
++++
++++
+++
zgs Zalecana gęstość siewu (nasion/ha)
Kiszonka
90-95 000
12 - RAGT Polska
- Bardzo wysoki plon suchej masy
- Duży udział kolb w plonie ogólnym suchej masy
- Wysoki udział ziarna w masie kolb
- Bardzo wysoka strawność całych roślin
- Dobra strawność włókna
Wartości odżywcze
Morfologia
Komponenty plonu
Wysoki poziom kiszonki
JPM
Skrobia
DINAG
wysoka
wartość odzywcza
i dobra strawność
0,937
35,3
52,6
Dane RAGT Semences Francja
Doświadczenie RAGT Polska
Plon suchej masy kolb w latach 2011-2012 (dt /ha)
120
110
Średnia badanych
odmian
100
RGT Saxxofon
90
80
2010
2011
2012
Kukurydza na kiszonkę 2012 r.
Doświadczenia RAGT Czechy - % wzorca
Udział kolb w plonie ogólnym s.m.
(% wzorca)
SAXXOFON
Plon jednostek pokarmowych
(% wzorca)
Plon suchej masy kolb
(% wzorca)
Plon ogólny suchej masy
(% wzorca)
Zawartość suchej masy w plonie ogólnym
(% wzorca)
100
101
102
103
104
Wyniki doswiadczeń. Czechy 2010.
RGT VOLUMIXX
kiszonka
250
Zakres FAO
Moc Mleka, Mięsa i Biogazu
240/260
Siew - kwitnienie : 850-870°C
Siew- zbiór 32% S.M. : 1440-1460°C
profil odmiany
Rejestracja: 2013 EU
Typ mieszańca: pojedynczy
Typ ziarna: flint-dent
Morfologia
- Rośliny wysokie mocno ulistnione
o liściach typu piramidalnego
- Kolby ułożone średnio-wysoko, bardzo
regularne
Komponenty plonu
Ilość rzędów
Ilość ziarn. / rzęd.
MTZ
14,6
24-26
330-340 g
Kryteria agronomiczne
BI
- Wysoki i stabilny plon suchej masy
- Wysoka energia w kiszonce (plon JPM)
- Wysoka strawność całych roślin
- Uniwersalność w uprawie w każdym siedlisku (dobrze
radzi sobie na glebach przepuszczalnych suchych)
- Bardzo dobra jakość kiszonki
Wartości odżywcze
JPM
Skrobia
DINAG
adaptacja do
warunków
Dobrych
Trudnych
Zimnych gleby
++++
++++
+++
zgs Zalecana gęstość siewu (nasion/ha)
Kiszonka 95-100 000
Wysoka
wydajność z ha
zrównoważonej paszy
34,6
51,7
Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenia PDO CCA 2013 r.
Grupa średniowczesna
230
225
Plon ogólny suchej masy [dt z ha]
- Bardzo dobra zdrowotność roślin
- Mała wrażliwość na choroby łodyg i liści
- Mała podatność na helmintosporiozę liści
Profil odmiany
0,925
Dane RAGT Semences Francja
- Dobry wigor początkowy
- Duży plon jednostek pokarmowych –
Równowaga Skrobia/Dinag
Kryteria bezpieczeństwa
OGA
Z
Suma temperatur efektywnych
na bazie 6°C
RGT VOLUMIXX
220
215
210
205
200
195
33
34
Średnia wzorca
Pozostałe badane odmiany
35
36
37
38
39
40
Zawartość suchej masy w plonie ogólnym [%]
ùOdmiana dostępna wyłącznie w partnerskiej sieci dystrybucji RAGT.
RAGT Polska - 13
14 - RAGT Polska
RGT xxilo
kiszonka
250
Zakres FAO
Efektywny plon kiszonki
240/260
profil odmiany
Rejestracja: 2012 EU
Typ mieszańca: trójliniowy
Typ ziarna: flint-flint/dent
Morfologia
- Roślina wysoka o dużym ulistnieniu
- Liście wzniesione do góry z mocno
o padającymi końcówkami
- Długie, szerokie liście oraz gruba
łodyga
- średnia wysokość umieszczenia kolby
Komponenty plonu
Ilość rzędów
Ilość ziarn. / rzęd.
MTZ
14,1
24-26
280-290 g
Kryteria agronomiczne
- Dobry wigor początkowy
- Wysoka zawartość skrobi
- Dobre zapylenie kolby
Kryteria bezpieczeństwa
- Sztywna i zdrowa łodyga
- Wysoka zdrowotność całych roślin
adaptacja do
warunków
Dobrych
Trudnych
Zimnych gleb
++++
++++
++++
OGA
- Bardzo wysoki plon suchej masy
- Wysoka zawartość skrobi
- Wysoki plon suchej masy kolb
- Odmiana znosi bardzo dobrze zimne gleby
Wartości odżywcze
JPM
Skrobia
DINAG
0,932
Wysoka wydajność
JPM, skrobi
i energii z ha
36,8
51,7
Dane RAGT Semences Francja
Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenia PDO CCA 2013 r.
Grupa średniowczesna
230
225
Plon ogólny suchej masy [dt z ha]
Siew - kwitnienie : 840-860°C
Siew- zbiór 32% S.M. : 1450-1470°C
BI
Z
Suma temperatur efektywnych
na bazie 6°C
RGT XXILO
220
215
210
205
200
195
33
34
35
36
37
38
39
40
Zawartość suchej masy w plonie ogólnym [%]
Średnia wzorca
Pozostałe badane odmiany
zgs Zalecana gęstość siewu (nasion/ha)
Kiszonka
90-95 000
RAGT Polska - 15
16 - RAGT Polska
RGT indexx
kiszonka
270
Zakres FAO
Odmiana na 5-tkę
260/280
BI
Siew - kwitnienie : 870-890°C
Siew- zbiór 32% S.M. : 1480-1500°C
Siew- zbiór 34% H2O : 1680-1700°C
OGA
Z
Suma temperatur efektywnych
na bazie 6°C
profil odmiany
Rejestracja: 2009 EU
Typ mieszańca: pojedynczy
Typ ziarna: flint-dent
Wartości odżywcze
Morfologia
- Bardzo wysokie rośliny
- L iście wzniesione do góry z lekko
opadającymi końcówkami
- Bardzo duże ulistnienie
Ilość rzędów
Ilość ziarn. / rzęd.
MTZ
JPM
Skrobia
DINAG
15,5
28-30
310-320 g
- Bardzo dobry wigor początkowy
- Mocny stay-green
- Regularność wielkości kolb
Grupa średniopóźna
212
++++
++++
++++
zgs Zalecana gęstość siewu (nasion/ha)
Kiszonka Ziarno 95-100 000
85-95 000
210
209
208
207
206
205
204
203
202
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
Zawartość suchej masy w plonie ogólnym (%)
Średnia wzorca
Pozostałe badane odmiany
Plon suchej masy kolb. Doświadczenia PDO CCA 2012 - 2013 r.
Grupa średniopóźna (dt/ha)
Plon suchej masy kolb dt/ha
adaptacja do
warunków
RGT INDEXX
211
- Wysoka zdrowotność łodyg i liści
- Wczesne kwitnienie
Zimnych gleb
52,6
Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenia PDO 2013 r.
Kryteria bezpieczeństwa
Trudnych
wysoka
wartość odzywcza
i dobra strawność
35,3
213
Kryteria agronomiczne
Dobrych
Profil odmiany
0,937
Dane RAGT Semences Francja
Plon ogólny suchej masy (dt ha)
Komponenty plonu
- Bardzo wysoki plon suchej masy
- Bardzo wysoki udział kolb w plonie ogólnym
suchej masy
- Bardzo wysoka przydatność do produkcji
biogazu
- Wysoki plon jednostek pokarmowych
- Możliwość uprawy na ziarno
120
115
110
wzorzec
105
RGT Indexx
100
2012
2013
RAGT Polska - 17
Kukurydza RAGT
Przedstawiony obok zwięzły opis wszystkich odmian kukurydzy RAGT znajdujących się w naszej ofercie w bieżącym
sezonie. Znajdują się tam odmiany zarówno z oferty ogólnej, jak i wyłącznościowej.
ROK REJESTRACJI
FAO
TYP
MIESZAŃCA
TYP ZIARNA
WAGA TYSIĄCA
ZIAREN (w g)
2009
200
SC
F
290-300
RGT CHAVOXX
2008 EU
210
SC
F
285-295
RGT KIXXO
2011 EU
220
SC
F-F/D
290-300
RGT MAXXWELL
2010 EU
220
SC
F-D
320-340
RGT SALUDO
2006 EU
220
SC
F-D
330-340
RGT STEFIXX
2013 EU
220
SC
F-F/D
290-310
RGT WIFAXX
2012 EU
220
SC
F-F/D
330-350
RGT COXXIMO
2006
230
SC
F-F/D
280-300
RGT EXXPRIM
2013 EU
230
SC
F-F/D
300-320
RGT HOXXMANN
2012 EU
230
SC
F-F/D
330-350
RGT JOGGER
2009 EU
230
TC
F-D
310-320
2012
230
SC
F-D
310-320
ODMIANA
RGT INOXX
RGT KONSULIXX
RGT TELEXX
2011 EU
230
SC
F-D
320-340
RGT TETRAXX
2012 EU
230
TC
F-D/D
280-290
RGT TIBERIO
2007 EU
235
TC
F-D/D
300-320
RGT GEOXX
2011
240
SC
F-D
320-330
2010 EU
240
TC
F-F/D
310-320
2009
240
TC
F-F/D
310-330
RGT SAXXOFON
2010 EU
240
TC
F-D
305-325
RGT AXXENTUS
2008 EU
250
SC
D
300-330
RGT EMBELIXX
2012 EU
250
TC
F-F/D
330-340
RGT HUMEXX
2010 EU
250
SC
F-D
310-320
RGT IDEALIXX
2012 EU
250
TC
F-D
310-320
RGT MIXXY
2011 EU
250
SC
F-F/D
320-330
RGT MUSIXX
2009 EU
250
SC
F-D
310-320
RGT SIXXTUS
2011 EU
250
SC
F-D/D
330-350
RGT VOLUMIXX
2013 EU
250
SC
F-D
330-340
RGT XXILO
2012 EU
250
TC
F-F/D
280-290
RGT ZEBRIXX
2012 EU
250
SC
F-D
350-360
RGT DIANOXX
200 EU
260
SC
F-D
310-320
RGT SULTIXX
2012 EU
260
SC
F-F/D
330-340
RGT FRIEDRIXX
2005 EU
270
SC
D
320-330
RGT INDEXX
2009 EU
270
SC
F-D
310-320
RGT DODIXX
2011 EU
280
SC
D
330-340
RGT FISIXX
2012 EU
280
SC
D
340-360
RGT EXXLAM
2013 EU
280
SC
D
330-340
RGT GALEXX
2007 EU
280
SC
D
320-340
RGT EXXOTIKA
2011 EU
290
SC
D
350-370
RGT NUXX
RGT PROLLIX
legenda
Typ mieszańca
SC - POJEDYŃCZY
TC - TRÓJLINIOWY
Typ ziarna
F FLINT
D DENT
Agronomiczne kryteria
uprawy
**** WYSOKA
*** ŚREDNIA
** NISKA
Zalecany kierunek użytkowania
**** BARDZO DOBRE
*** DOBRE
** MOŻLIWE
18 - RAGT Polska
ZALECANY KIERUNEK UŻYTKOWANIA
KISZONKA
****
****
****
****
****
****
****
***
****
***
****
***
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
***
****
****
***
****
****
***
****
ZIARNO
CCM
****
****
***
ALKOHOL
WYDAJNOŚĆ
BIOGAZ
GRYS
****
****
****
**
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
**
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
***
****
****
****
***
**
****
***
****
****
****
***
****
****
****
****
****
****
***
****
****
***
***
**
***
****
**
****
**
***
**
**
**
***
***
***
****
****
****
***
****
****
****
****
****
****
***
****
****
****
****
****
***
**
**
****
**
***
PLON
ZIARNA
****
****
****
****
***
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
AGRONOMICZNE KRYTERIA UPRAWY
ADAPTACJA DO WARUNKÓW UPRAWY
PLON
OGÓLNY
SUCHEJ
MASY
***
****
***
****
****
****
****
***
****
***
****
***
****
****
****
****
****
***
****
****
****
****
****
****
****
***
****
****
****
DOBRYCH TRUDNYCH
****
****
****
***
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
***
****
****
****
****
****
****
****
****
****
***
****
***
****
****
***
***
****
****
***
***
****
****
***
***
****
****
***
****
****
***
****
****
****
****
****
****
****
****
****
***
****
****
***
****
****
****
****
ZIMNE
GLEBY
SUSZA
***
***
****
****
****
****
***
***
***
****
***
****
****
***
***
****
***
****
****
***
***
***
***
***
****
****
***
****
***
***
****
***
****
***
***
***
***
***
***
****
****
***
****
***
***
****
****
****
***
***
****
***
****
***
***
***
****
***
***
****
***
***
***
****
****
***
****
***
***
****
***
***
****
***
****
****
20 - RAGT Polska
kiszonka/biogaz
profil odmiany
RGT amiggo
Nowy wymiar sorga
Rejestracja: 2012 EU
BI
-R
oślina wysoka, bardzo mocno
ulistniona
- Bardzo gruba, sztywna łodyga
- Liście gęste i masywne
OGA
Z
Morfologia
- Bardzo wysoki potencjał plonowania
- Dobry wigor początkowy
- Masywne, bardzo duże rośliny
- łatwość zbioru i zakiszania
- Stabilność plonowania
Kryteria agronomiczne
Kryteria bezpieczeństwa
- Brak wylegania
Sorgo na kiszonkę. Doświadczenia RAGT Francja 2012 r.
165
RGT AMIGGO
Plon ogólny suchej masy (dt ha)
- Bardzo wysoka wydajność biogazu
- Dobry wigor początkowy
- Wysoka jakość paszowa
- Zdrowa, sztywna łodyga
- Potencjał plonu: 15-25 t/ha plonu suchej
masy
- średnia zawartość cukru: 8-10%
155
145
135
125
115
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Zawartość suchej masy w plonie ogólnym (%)
Średnia wzorca
Pozostałe badane odmiany
zgs Zalecana gęstość siewu (nasion/ha)
Dobre stanowiska
Słabe stanowiska
220-240 000
180-200 000
RAGT Polska - 21
RaGT informacje
RAGT Semences Polska jest częścią grupy RAGT jednego z liderów europejskiego rynku hodowlano- nasiennego, która każdego roku rejestruje na świecie ponad 200 odmian roślin rolniczych. Firma
prowadzi badania nad 24 gatunkami roślin, z których najważniejszymi są kukurydza, słonecznik,
sorgo, trawy, rośliny strączkowe, pszenica durum, pszenica zwyczajna, pszenżyto, jęczmień, soja
i rzepak.
RAGT inwestuje każdego roku ponad 14% swoich obrotów w badania prowadzone
w ogólnoeuropejskiej sieci badawczej.
RAGT Semences Polska działa w Polsce od roku 1997. Firma od początku prowadzi w kraju intensywne prace badawczo rozwojowe zmierzajace do stałego zwiększania oferty. Dzięki temu, jest
w stanie w każdym roku wprowadzać do sprzedaży odmiany dostosowane do uprawy w Polskich
warunkach. Obecnie prowadzone są zawansowane badania nad pszenicą jarą, jęczmieniem
ozimym, pszenżytem oraz roślinami strączkowymi, przede wszystkim soją. Mamy nadzieje, iż
wkrótce wprowadzimy do sprzedaży w Polsce pierwsze odmiany tych gatunków.
Firma prowadzi obecnie wiele projektów, które mamy nadzieję zaowocują wkrótce ciekawymi wnioskami / produktami. Nie jesteśmy w stanie wymienić ich wszystkich, ale korzystając z
możliwości niniejszego Przewodnika chcemy podzielić się z Państwem kilkoma, naszym zdaniem,
ważnymi informacjami z życia naszej firmy:
- W bieżącym sezonie RAGT stworzył trzy wielogatunkowe platformy w różnych rejonach Polski,
które po dodatkowym wysiewie roślin jarych, pozwolą zaprezentować w praktyce pełną gamę
naszych produktów. Oprócz prezentacji odmian będziemy starali się pokazać także ich nowatorskie sposoby uprawy.
- Od kilku lat RAGT inwestuje intensywnie w rozwój rzepaku ozimego. Nadszedł czas, w którym
po latach pracy uzyskalismy odmiany znane w całej Europie. Uznaliśmy, więc że to odpowiedni
moment aby zaprezentować je w sposób bardziej intensywny. Dlatego też firma utworzyła we
Francji ogromną platformę poświęconą wyłącznie temu gatunkowi, która będzie wykorzystywana
do innowacyjnej promocji naszych odmian.
- RAGT jest w tej chwili liderem sprzedaży odmian pszenicy ozimej w Europie. A co dla nas
ważne, odmiany doskonale sprawdzają się także w warunkach Polskich. O czym swiadczą
bardzo dobre rezultaty uzyskiwane w badaniach oficjalnych COBORU. Bazując na wynikach
badań rejestrowych mamy nadzieję na rejestrację kolejnej bardzo wydajnej odmiany pszenicy
ozimej RGT Kilimanjaro.
- Firma prowadzi w Polsce intensywne badania nad odmianami soi. Zważając na interesujące
wyniki testów poletkowych i polowoch mamy nadzieję na szybkie wprowadzenie do sprzedaży
dwóch nowych odmian: Protina i Sultana.
- Już po raz kolejny RAGT uczestniczy w Tour de France w roli oficjalnego partnera wyścigu.
Logo firmy widoczne będzie podczas wszystkich etapów jednego z największych wydarzeń sportowych na świecie.
22 - RAGT Polska
Rzepak
RGT Bonanza
RGT Bonzzai
RGT Troubadour
RGT Manzzana
RGT Arazzo
RGT Sensation
Liniowe :
RGT Brazzil
RGT Jetset
RGT Boomer
RGT Bystra
RGT Elan
RGT Golem
RGT Linus
RGT Meister
RGT Oxal
RGT Praktik
RGT Premio
RGT Kris
RGT Rapsodia
RGT Signora
RGT Olympic
Pszenica ozima
RGT Arezzo
RGT Baletka
RGT Barroko
RGT Barryton
RGT Belenus
RGT Bodycek
Jęczmień jary
RGT Prestige
Owies
RGT Gaillette
RAGT Polska - 23
KONTAKT
RAGT Semences Polska Sp. z o.o.
tel. 56 678 32 07 ; tel./fax 56 678 32 79
e-mail: [email protected]
Kukurydza
Stanisław Wójtowicz,
tel. 601 069 463
Rzepak
Grzegorz Litwin,
tel. 601 353 530
Zboża
Krzysztof Wąsewicz,
tel. 609 660 002
w w w . r a g t . p l
RAGT Semences POLSKA Sp. z o.o. • ul.
Sadowa 10A • 87-148 Łysomice • 56 6783279

Podobne dokumenty