Formularz do chrztu/Baptisms form

Komentarze

Transkrypt

Formularz do chrztu/Baptisms form
ST IGNATIUS JESUIT PARISH
27 High Road, London N15 6ND
Formularz do chrztu/Baptisms form
Planowana data chrztu …………………………………………………………………
Proposed date of baptism
Imię i nazwisko chrzczonego ..................................................................................
Name of the baptised
Mężczyzna/kobieta
Male/female
Numer metryki urodzenia ………………………………………………………….
Birth certificate number
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………...
Date and place of birth
Adres zamieszkania…………………………………………………………………
Address
............................................................................................................
............................................................................................................
Telefon ........................................................................................................................
Telephone number
Rodzice/Parents
Imię i nazwisko ojca...................................................................................................
Fathers name
Religia/ Religion ..................................................................................
Ochrzczony (świadectwo chrztu) ........................................................
Baptised (baptism certificate)
Imię, obecne nazwisko matki
i nazwisko papieńskie ....................................................................................................
Mothers name (and formerly)
Religia/ Religion ..................................................................................
Ochrzczona (świadectwo chrztu) ........................................................
Baptised (baptism certificate)
Kościół, w którym zawarto małżeństwo .........................................................................
Church of marriage
Rodzice chrzestni/Godparents
Imię i nazwisko ojca chrzestnego .................................................................
Godfathers name
Ochrzczony (świadectwo chrztu) .................................
Baptised (baptism certificate)
Bierzmowany (świadectwo bierzmowania ) ................
Confirmed (confirmation certificate)
Praktykujący katolik .....................................................
practising Catholic
Imię i nazwisko matki chrzestnej .................................................................
Godmothers name
Ochrzczona (świadectwo chrztu).................................
Baptised (baptism certificate)
Bierzmowana (świadectwo bierzmowania ) ................
Confirmed (confirmation certificate)
Praktykująca katoliczka ..............................................
practising Catholic
Data i podpis wypełniającego ........................................................................................
Poniższą część wypełnia się w razie niemożliwości pełnego uczestnictwa w kursie
przygotowującym do chrztu/ You fill in following part if there is no possibility to attend prebaptism programme
Dlaczego nie ma możliwości uczestniczenia w programie przygotowującym do
chrztu?/ Reasons for not attending pre-baptism programme?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Spotkanie przygotowujące/preparing meetig
Data spotkania przygotowującego ……………………………………………………
Date of preparation meeting
Podpisy uczestników/signatures of participants
1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................
Podpis prowadzącego/singnature of leader
…………………………………………………………………………………………

Podobne dokumenty