Spis treści Wprowadzenie 7 Arkadiusz Meller, Joanna Rak: Ku

Komentarze

Transkrypt

Spis treści Wprowadzenie 7 Arkadiusz Meller, Joanna Rak: Ku
Spis treści
Wprowadzenie
Arkadiusz Meller, Joanna Rak: Ku pojednaniu
7
9
Rozdziali. Rosja bastionem wartości chrześcijańskich 49
Jan Engelgard: Prawosławny sojusznik Watykanu
51
Jan Engelgard: Cyryl I - KGB - Kościół prawosławny
59
Andrzej J. Horodecki: Od Władywostoku po Odrę
68
Jan Engelgard: Niech połączy nas Matka Boża.
Fragment powieści „Klątwa generała Denikina"
71
„Rosyjscy konserwatyści gotowi do współpracy z Polakami"
- rozmowa z metropolitą Wołokołamskim Hilarionem 76
Oleg Niemenskij: Co jednoczy Polskę i Rosję?
Rozdział 2. Wizyta patriarchy Cyryla - przełom
w stosunkach polsko-rosyjskich
Rafał Ziemkiewicz: Nieznośny absurd pojednania
82
93
95
„Ten list to największy sukces polskiej polityki po 1989 roku".
Wywiad portalu fronda.pl z prof. Adamem Wielomskim
99
Polska i Rosja na początku XXI wieku. Dyskusja
redakcyjna portalu www.konserwatyzm.pl
nad stosunkami polsko-rosyjskimi w obliczu
przełomu na linii Kościół katolicki - Cerkiew
102
Trzy głosy o Rosji i arcybiskupie Józefie Michaliku
116
Antoine Ratnik: Lecz Ty wspomnisz, wnuku
119
Adam Wielomski: Oś Michalik-Cyryl
127
Antoine Ratnik: 10. kwietnia 2010 roku i 16. sierpnia 2012 roku.. 130
Adam Wielomski: Nie jestem słowianofilem!
134
Rozdział 3. Zmediatyzowany obraz wizyty
patriarchy Cyryla i sprawy Pussy Riot
137
Konrad Rękas: Sekta Smoleńska przyznaje się do porażki
Jan
F.
Libicki:
Donatyzm
Jana
Pospieszalskiego
139
141
Kazimierz Jaworski: Polska-Rosja: Krytycy „przesłania"
to nowi sojusznicy Janusza Palikota
143
Adam Wielomski: Patriarcha Cyryl to przeciwnik demokracji?
Czyli o meandrach jakobińskiej pseudo-prawicy
145
Konrad Rękas: Trudna owczarnia
147
Kazimierz Jaworski: „Przesłanie" - zachowajmy umiar
151
Maciej Eckardt: Modlitwa według „Wyborczej"
153
Gracjan Cimek: Pussy Riot, czyli kultura
jako narzędzie geopolityki
Kazimierz
Jaworski:
155
Stop
obrażaniu
Kościoła!
165
Jan Engelgard: Godzina prawdy wybija
166
Pussy Riot: Bogurodzico Dziewico, przegoń Putina
167
Rozdział 4. Dokumenty
169
Wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji
171
W sprawie wizyty Patriarchy Cyryla. Oświadczenie
Prezesa Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego
176
Oświadczenie polskich konserwatystów i narodowców
dla polskich i rosyjskich mediów na temat pojęć
„prawica", „konserwatyzm", „lewica laicka"
177
Stanowisko redakcji konserwatyzm.pl w sprawie
wypowiedzi Jana Pospieszalskiego
179
Bibliografia
181