Kopia_zapasowa_2016 cukrzyca problem medyczny społeczny.cdr

Komentarze

Transkrypt

Kopia_zapasowa_2016 cukrzyca problem medyczny społeczny.cdr
cukrzyca
problem
medyczny
spo³eczny
dieta
badania
odpowiednia masa cia³a
waga
poziomu cukru
ruch
we krwi
aktywnoϾ fizyczna
zdrowie
7 kwietnia 2016r.
Œwiatowy Dzieñ Zdrowia
Wojewódzka Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna
w Bia³ymstoku