Opis projektu - Mapa Dotacji

Komentarze

Transkrypt

Opis projektu - Mapa Dotacji
Opis projektu
tytuł projektu: Zakup ciągnika rolniczego Fendt 716 Vario
nazwa beneficjenta: Rolnik
województwo: opolskie
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
fundusz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
program: Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
działanie: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych
dziedzina: brak
wartość projektu: 372 700.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 130 445.00 zł
ocena:
sektor: rozwój firm
punktor projekt realizowany
w latach 2004-2006