Pobierz regulamin XII Zlotu Ogólnopolskiego Przodownikó Imprez

Komentarze

Transkrypt

Pobierz regulamin XII Zlotu Ogólnopolskiego Przodownikó Imprez
11. DOJAZD
Dla niezmotoryzowanych sugerowany dojazd to PKP. Dla zmotoryzowanych –
w ośrodku będzie możliwość zostawienia samochodu.
XII OGÓLNOPOLSKI ZLOT
PRZODOWNIKÓW
IMPREZ NA ORIENTACJĘ
12. WARUNKI REJSU:
℘ rejs odbędzie się bez względu na sztorm
℘ Ochmistrz będzie skrupulatnie sprawdzał legitymacje PTTK oraz
uprawnienia Przodownickie – brak aktualnych dokumentów powoduje
dopłatę do pełnego biletu oraz brak praw wyborczych
℘ za szkody wyrządzone wobec pasażerów jak i osób trzecich Armator nie
odpowiada
℘ rezerwacja po terminie nie gwarantuje pełnej oferty rejsowej
℘ pasażer wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz
publikację zdjęć jak i swoich danych
℘ ostatnie słowo należy do Kapitana, a ostateczna interpretacja regulaminu
należy do Armatora
PUCK – 4-6 GRUDNIA 2009
www.zlotpino.almanak.pl
Copyright © 2009 to Pomorska Komisja InO by Piotr Malinowski
1. ARMATORZY:
7. REZERWACJE:
Pomorska Komisja Imprez na Orientację PTTK
Bractwo Przygody Almanak Gdańsk
Rezerwacje powinny być dokonywane do 23 listopada 2009 na adres
elektroniczny: [email protected]
Telefon kontaktowy do Kapitana: (0-58) 306-86-66, prosimy dzwonić
w godzinach 2000 - 2200.
2. TERMIN I MIEJSCE REJSU:
4-6 GRUDNIA 2009, PUCK
8. KALENDARIUM MORSKIE:
3. CEL REJSU:
℘
℘
℘
℘
℘
spotkanie kadry przodownickiej, wymiana doświadczeń i dyskusje
wybory członków Komisji InO ZG PTTK w Warszawie
popularyzacja Imprez na Orientację w różnych jej formach
poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Pucka oraz Gminy Puck
propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej – odznak InO
i OTP PTTK
4. ZAŁOGA:
℘
℘
℘
℘
℘
Kapitan – Piotr Żywicki
Komandor – Marek Pacek
Oficerowie Nawigacyjni – Krzysztof Kula, Michał Sadowski
Ochmistrz – Kamila Żywicka
Pierwszy Mechanik– Piotr Malinowski
5. PORT:
Portem rejsu będzie Harcerski Ośrodek Morski w Pucku, ul. Żeglarzy 1.
Opłatę za Bilet Rejsu trzeba wpłacić, do 23.11.2009, na konto Armatora – BP
ALMANAK, Wojciech Suchy, BRE Bank m-Bank – numer konta 73 1140 2004
0000 3502 0435 4718 z dopiskiem „ZLOT PInO 2009 – imię nazwisko”.
CENNIK
Bilety opłacone do 23.11.2009
60 zł
80 zł
15 zł/ 30 zł
Bilety opłacone po 23.11.2009
Przodownicy InO
Pozostali
udział tylko w sobotę - bez noclegów i posiłków/ z obiadem
ℵ od 16:00 przyjmowanie pasażerów, praca kasy
ℵ od 21:00 szantowisko
℘ sobota:
ℵ 6:00-7:00 kąpiel w morzu
ℵ 7:00-7:45 śniadanie
ℵ 7:00-7:45 praca kasy
ℵ 8:00-13:00 obrady, wybory do Komisji InO ZG PTTK
ℵ 13:15-14:15 obiad
ℵ 14:30-19:00 wyprawa krajoznawcza
ℵ 19:30 kolacja oraz część nieoficjalna
℘ niedziela:
ℵ 8:00-8:30 śniadanie
ℵ do 10:00 opuszczenie statku przez pasażerów
9. OFERTA REJSOWA:
6. BILETY REJSOWE:
Przodownicy InO
Pozostali
udział tylko w sobotę - bez noclegów i posiłków/ z obiadem
℘ piątek:
80 zł
100 zł
15 zł/ 30 zł
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
2 noclegi w kajutach wieloosobowych – szczegóły patrz poniżej
wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja w sobotę oraz śniadanie w niedziele
wyprawa krajoznawcza
pamiątkowy znaczek Zlotu
odcisk pieczęci pamiątkowej Zlotu
Tramwaj
materiały krajoznawcze
10. ZAKWATEROWANIE:
℘ koje w kajutach wieloosobowych albo kajutach kapitańskich (za dopłatą
w wysokości 25 zł; rezerwacja telefoniczna u Kapitana – do 15.11.2009)
℘ ilość miejsc w kojach ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
℘ po wyczerpaniu miejsc w kojach nocleg w warunkach turystycznych – na
materacach
℘ własny śpiwór albo dopłata do pościeli 5 zł

Podobne dokumenty