Od Redakcji. W numerze: • Majówka z GOK

Komentarze

Transkrypt

Od Redakcji. W numerze: • Majówka z GOK
Bezpłatny biuletyn informacyjny gminy Mikołajki Pomorskie,
Od Redakcji.
Spotykamy się po raz siódmy.
Siódemka to szczęśliwa liczba, tak więc
możemy sądzić, że będzie to również nasz
szczęśliwy numer – być może wróży nam
długą przyszłość? Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami uzyskaliśmy międzynarodowy
numer identyfikacji ISSN. Każdy egzemplarz
naszego pisma wędruje do archiwum
Biblioteki Narodowej, a dane o naszym piśmie
wprowadzane są do światowych zasobów
informacji o pismach i wydawnictwach.
Niestety niekiedy nie wszystko idzie
gładko i po naszej myśli. Tak – również nam
zdarzają się przykre wpadki i incydenty.
Dlatego pragniemy serdecznie przeprosić
wszystkich Państwa za niefortunne i niezwykle przykre dla Państwa błędy, jakie
wkradły się do pisowni nazwisk w poprzednim numerze naszego pisma. Ze swej strony
pragniemy zapewnić Państwa, że dołożymy
wszelkich starań, aby podobne błędy nie
zdarzyły się w przyszłości.
W numerze:
 Majówka z GOK-iem,
 Plany miejscowe dla Balewa,
 Wybory do Europarlamentu,
 Ekologia w gminie,
 Majowe święta,
 Stypendia szkolne w GOPS-ie,
 Konkursy i przeglądy w Zespole
Szkół,
 W Cieszymowie …,
 Akcja strażaków w bibliotece …,
 Rekreacja w GOK-u,
 Obwodowe Komisje Wyborcze.
Święta majowe na wesoło… i smutno.
Z okazji Święta Flagi Państwowej (2 maja) oraz
218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
1791 roku Gminny Ośrodek Kultury wraz z bi-
Nr 5/7, Rok II, Maj 2009,
ISSN 2080-1300
Blioteką Publiczną, Zespołem Szkół oraz
Stowarzyszeniem
Kobiet
Wiejskich
zorganizował imprezy okolicznościowe. Część
oficjalna obchodów odbyła się w południe
przy pomniku Rodła oraz w Sali GOK-u
(o tym piszemy na dalszych stronach gazetki).
Po południu w godzinach od 17.00 – 20.00 na
obiekcie sportowo-rekreacyjnym odbył się
Rodzinny Festyn Rekreacyjny. Nie zabrakło
podczas festynu
stoisk gastronomicznych.
Atrakcją dodatkową było miasteczko zabaw
dla dzieci. Na scenie zaprezentowały się
zespoły dziecięce i młodzieżowe Gminnego
Ośrodka Kultury: StarDance, The Knobs oraz
nowa grupa Panzerfaust. Dodatkową atrakcją
StarDance – wielka nadzieja i chluba GOK-u
przed rozpoczęciem zabawy tanecznej był
występ dzierzgońskiej grupy „ Phatyga”.
Muzyka proponowana przez tę grupę była
dobrym wprowadzeniem do ostatniej części
festynu w wykonaniu zespołu muzycznego
TAKT. Zabawa zakończyła się o godzinie
24.00. Kolejny festyn zaplanowano na 27
czerwca – będzie to świetna okazja do
powitania LATA 2009!
Niestety po zakończeniu imprezy
doszło do przykrego zdarzenia – nieznani
sprawcy dokonali kradzieży części wyposażenia należącego do GOK-u, z pomieszczeń
stadionu. W związku z tym prosimy Państwa
o pomoc w odnalezieniu skradzionych przedmiotów. Liczymy na Państwa pomoc !!!
Informacje Urzędu Gminy.
Plany miejscowe wyłożone.
Od 29 .04.2009. do 19.05.2009 w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, w pokoju
nr 2 wyłożony do wglądu jest projekt
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego
część wsi Balewo oraz tereny położone wzdłuż
brzegu Jeziora Balewskiego. Dnia 15.05.2009
o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy odbędzie
się publiczna debata w sprawie wymienionego
planu.
Wybory
skiego.
do
Parlamentu
Europej-
Obwieszczenie Wójta Gminy Mikołajki
Pomorskie z dnia 04 maja 2009 roku w sprawie obwodów głosowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego.
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23
stycznia 2004 roku Ordynacja Wyborcza do
Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz.
219) Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje
do publicznej wiadomości granice obwodów
i ich numery oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych, w których odbędzie się
głosowanie w wyborach do parlamentu
Europejskiego.
Obwód nr 1:
Miejscowości: Cierpięta, Dąbrówka Pruska,
Kołoząb, Kołoząb Mały, Krastudy, Mikołajki
Pomorskie, Mirowice, Namirowo, Pierzchowice, Sadłuki, Wilczewo.
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Mikołajki Pomorskie, ul. Szreibera 12, Zespół
Szkół, Tel. 0 55 277 06 89 – lokal głosowania
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Malownicze tereny wokół Jez. Balewskiego
czekają na zagospodarowanie.
Sesja absolutoryjna.
Dnia 27.04.2009. w sali Gminnego
Ośrodka Kultury odbyła się XXVI Sesja Rady
Gminy Mikołajki Pomorskie. Rada Gminy
rozpatrzyła roczne sprawozdani z wykonania
budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok
2008. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, która
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu,
jednogłośnie podjęto uchwałę, udzielając
wójtowi Kazimierzowi Kuleckiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008
rok.
Obwód nr 2:
Miejscowości: Cieszymowo, Linki, Stążki,
Balewo, Balewko, Dworek, Krasna Łąka, Nowe
Minięta, Perklice.
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Cieszymowo, Szkoła Podstawowa, Tel. 0
55 277 00 00.
Głosowanie odbędzie się dnia 7 czerwca 2009
roku w siedzibach Obwodowych Komisji
Wyborczych w godzinach od 8.00 do 22.00
Mikołajki na Targach Turystycznych.
W dniach 17 – 19 kwietnia bieżącego
roku przedstawiciele gminy Mikołajki Pomorskie uczestniczyli w Międzynarodowych
Targach Turystycznych w Gdańsku. Gmina
Mikołajki Pomorskie prezentowała swoje
walory na wspólnym stoisku promocyjnym
Stowarzyszenia Euroregionu Bałtyk, wraz z
Elblągiem, Prabutami, Starogardem Gdańskim, Słupskiem, Tczewem, Piszem, Bartoszycami oraz duńską wyspą Bornholm.
W ciągu trzech dni prezentacji
pracownicy działu promocji Urzędu Gminy
Mikołajki Pomorskie – Maria Pałkowska oraz
Anna Kuśmierczyk zachęcały odwiedzających
do korzystania z walorów naszej gminy.
Wspomagali je w tym działaniu dyrektor GOK
Strona 2
Arkadiusz Dzikowski, w XVII-wiecznym stroju szlacheckim oraz panie ze Stowarzyszenia
Kobiet Wiejskich, serwujące lokalne specjały ze
swojej stowarzyszeniowej kuchni. W piątek
Targi odwiedził wójt Kazimierz Kulecki,
uczestnicząc w konferencji otwarcia targów.
drzew i krzewów. Dzieci ze szkoły
podstawowej wzięły udział w konkursie
plastycznym
przeprowadzonym
przez
Gminny Ośrodek Kultury – każdy uczestnik
konkursu otrzymał upominek ufundowany
przez redakcję Dziennika Bałtyckiego. Już dziś
organizatorzy planują powtórzenie imprezy w
przyszłym roku z większym rozmachem. To
bardzo atrakcyjna promocja ekologicznego
stylu życia i ochrony środowiska.
Remont drogi powiatowej.
Przedstawiciele Mikołajek Pomorskich z wizytą na
Targach Turystycznych w Gdańsku.
Drzewko za makulaturę.
W czwartek, 30 kwietnia Urząd Gminy
Mikołajki Pomorskie przeprowadził kolejną
akcję pod hasłem „Drzewko za makulaturę”.
Tegoroczna akcja odbywała się pod patronatem Dziennika Bałtyckiego, przy współ-
Pod koniec kwietnia rozpoczął się
oczekiwany
remont
drogi
powiatowej,
w granicach Mikołajek Pomorskich. Remont
obejmuje ulice: Dworcową oraz fragment ulicy
Kościuszki do centrum miejscowości. W ramach prowadzonych prac wymienione
zostaną chodniki, krawężniki oraz naprawiona
zostanie nawierzchnia drogi. Jest to pierwszy
etap
planowanych
remontów
dróg
powiatowych
w
ramach
porozumienia
pomiędzy Starostwem Powiatowym i Gminą
Mikołajki
Pomorskie.
Kolejny
odcinek
przeznaczony
do
remontu
to
ulica
Dzierzgońska od cmentarza do ściany lasu
w kierunku Dzierzgonia.
Członkowie brygady remontowej po zakończonej
pracy.
Obchody majowych świąt narodowych.
Wójt Kazimierz Kulecki otwiera imprezę wraz
z Edytą Jaworską - szefową kwidzyńskiej redakcji
Dziennika Bałtyckiego.
udziale
Nadleśnictwa
Kwidzyn
oraz
Gminnego Ośrodka Kultury. W wyniku akcji
zebrano ponad 6 ton makulatury, za którą
mieszkańcy naszej gminy otrzymali kilkaset
2 i 3 maja przypadają polskie święta
narodowe. Pierwsze z nich to święto
wszystkich Polaków na całym świecie,
obchodzone jako Dzień Polonii i Polaków za
Granicą. W Polsce 2 maja obchodzimy Święto
Flagi. Zostało ono ustanowione 20 lutego 2004
roku przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej.
Tego dnia wywieszamy naszą flagę narodową.
Strona 3
3 maja przypada rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja 1791 – drugiej na świecie
uchwały konstytucyjnej, uchwalonej przez
Sejm Rzeczpospolitej na wniosek stronnictwa
patriotycznego, starającego się ratować
zagrożony byt państwowy Ojczyzny.
Świąteczne spotkanie przy pomniku Rodła.
W tym roku organizacją obchodów
Święta Konstytucji zajęły się: Gminny Ośrodek
Kultury, Biblioteka Publiczna oraz Zespół
Szkół w Mikołajkach Pomorskich. Przed
południem mieszkańcy mikołajek spotkali się
przy pomniku Rodła w centrum miejscowości,
gdzie przy dźwiękach hymnu państwowego
wciągnięto na maszt flagę. Głos zabrał wójt
gminy Kazimierz Kulecki, podkreślając wagę
święta i dziękując zgromadzonym mieszkańcom za udział w uroczystościach.
Następnie
uczestnicy
obchodów
zaproszeni zostali do Sali Gminnego Ośrodka
Kultury, gdzie młodzież z Zespołu Szkół
zaprezentowała piękny program artystyczny a
dyrektor GOK-u Arkadiusz Dzikowski
przedstawił prezentację multimedialną i referat na temat okoliczności i konsekwencji
uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku.
Informacje Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Irena Sadłos
Stypendia szkolne.
Gotowe do odbioru decyzje na stypendium szkolne czekają na wnioskodawców
w pokoju nr 3, w siedzibie GOPS-u.
Oryginały faktur i rachunków należy
przedłożyć w terminach :
I termin - do 18 maja 2009r, II termin - do 10
czerwca 2009r.
Wypłaty stypendium będą prowadzone w terminach :
I - 28 maja 2009r., II – 19 czerwca 2009r.
Wypłaty gotówkowe będą następowały w kasie Banku Spółdzielczego w Mikołajkach
Pomorskich, natomiast wypłaty przelewowe –
na konta osobiste wnioskodawców.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne,
do udziału w spotkaniach organizowanych
przez
ŚRODOWISKOWY
DOM
SAMOPOMOCY W CZERNINIE.
Dom
otwarty jest przez 5 dni w tygodniu w
godzinach 7-15. Prowadzone są zajęcia przez 6
godzin w następujących pracowniach:
- terapii życia codziennego,
- gospodarstwa domowego,
- zajęć artystycznych,
- stolarskiej,
- przyrodniczo – ekologicznej,
- sali rehabilitacyjno – ruchowej.
Pracownie obejmują:
- usprawnienie motorykę rąk,
- poprawiające koordynację wzrokoworuchową,
- rozwój i doskonalenie samoobsługi
i umiejętności praktycznych przydatnych
w codziennym życiu,
- wzmocnienie własnej wartości,
- uwolnienie od napięć psychicznych
i uzewnętrznienie się.
Ponadto są organizowane :
- wycieczki po najbliższej okolicy oraz
zwiedzanie cichawych miejsc w Polsce,
- udział i wystawy w konkursach
muzycznych i paraolimpiadach,
- rekreacja i zabawa.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach
Pomorskich ul. Dzierzgońska 2 do pokoju nr
5.
Osoby zainteresowane uzyskaniem
pomocy w postaci dożywiania dzieci
w szkołach w okresie od września do grudnia
2009r. powinny zgłosić się (w miesiącach
Strona 4
czerwiec – lipiec 2009 roku) celem złożenia
wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do
pracownika socjalnego.
Wieści szkolne.
Zespół Szkół w Mikołajkach
Pomorskich.
Odpoczynek po całorocznej pracy.
W Zespole Szkół zarówno - Szkole
Podstawowej jak i Gimnazjum pod koniec
roku szkolnego po intensywnej i owocnej
pracy uczniowie wraz z nauczycielami
zaplanowali wiele wycieczek krajoznawczo turystycznych.
Uczniowie Szkoły Podstawowej wybierają się:
 27, 28 V na Hel do fokarium;
 28 V do teatru na spektakl pt: „Piękna
i bestia”.
Gimnazjaliści odwiedzić zamierzają:

8 VI Wilczy Szaniec oraz św. Lipkę;

Puck, gdzie wybierają się na obóz
sportowy;

Hel, gdzie przepłyną promem z Gdańska;

Karpacz wraz ze Skalnym Miastem
w Czechach;

Duszniki Zdrój, gdzie będą przebywali na
obozie naukowym.
pomocy pani Anny Olak przedstawili
wszystkim krótka scenkę, prezentując problemy zanieczyszczania i degradacji środowiska. Mówili o spalinach, odpadach pozostawionych w lasach, wyciekach ropy
naftowej.
Następną częścią naszego spotkania
z okazji Dnia Ziemi było wręczenie nagród
w konkursie wiedzy o Ziemi. Ów konkurs
pisali dzień wcześniej reprezentanci wszystkich klas. Było dużo pytań na naprawdę
wysokim poziomie, ale wiedza naszych
uczniów również zachwyciła organizatorów
konkursu.
Główną nagrodę sponsorowaną przez
panią Annę Olak zdobył Daniel Wiśniewski
z kl. II a.
Kolejne punktowane miejsca zdobyli:
I m-ce Andrzej Stępień kl. II c
II m-ce Joanna Zając kl. II c i Sylwester Giron
kl. I b
III m-ce Dorota Szydłowska kl. I b
Nagrody zachwyciły laureatów, a wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe.
How do you spell it?
Ponad 100 drzewek otrzymała nasza
szkoła biorąc udział w akcji organizowanej
przez Urząd Gminy i Dziennik Bałtycki pod
hasłem
„Drzewko
za
makulaturę”.
Uczniowie na wieść o zbiórce chętnie znosili
„nieużyteczne”
już
książki,
zeszyty,
czasopisma, które zalegały w ich domach.
W akcji udział wzięli niemal wszyscy
uczniowie szkoły, zarówno podstawowej jak i
młodzież
z
gimnazjum.
Najbardziej
„efektywna” okazała się klasa III b gimnazjum,
tym samym zdobywając pierwsze miejsce w
konkursie na największą ilość makulatury.
Dzięki zbiórce teren wokół szkoły został
wzbogacony o nowe rośliny, które upiększają
trawniki i skalniaki.
Dnia 30.04.2009r, w czwartek, odbył
się drugi etap konkursu „How do You spell
it?”. Zadaniem uczestników było poprawne
wymawianie oraz literowanie angielskich
słów. Nad poprawnym przebiegiem konkursu
czuwało jury w składzie:
pan Wojciech
Kujoth, pani Anna Eitner, pani Marzena
Pallach-Żyra oraz organizatorka konkursu
pani Katarzyna Barna. W drugim etapie
rywalizowali ze sobą: Izabela Lewandowska,
Paulina Głowacka, Weronika Lemkowska,
Wojciech Święcki oraz Szymon Charkiewicz.
Każdy z uczestników wybierał jeden spośród
ośmiu zestawów zawierających po 5 słów.
Następnie odczytywał i literował każde słowo.
Za każde poprawnie przeliterowane i odczytane słowo mógł otrzymać 2 punkty. Do
kolejnego
etapu
awansowali:
Izabela
Lewandowska z ilością ośmiu punktów,
Weronika Lemkowska z ośmioma punktami
oraz Szymon Charkiewicz, który uzyskał taką
samą ilość punktów.
Światowy Dzień Ziemi - zwiedzamy
Ziemię z kosmitami.
XIII Konkurs
Elbląskiej.
Drzewko za makulaturę.
Tegoroczny dzień Ziemi w Zespole
Szkół obchodziliśmy pod hasłem „Z energią
chrońmy klimat”. Z tej okazji przybyli do nas
kosmici z odległej planety. W rzeczywistości
byli to uczniowie klasy II a, którzy przy
Religijny
Diecezji
Uczennica klasy III a gimnazjum,
Partycja Lemkowska po II etapie (dekanalnym)
konkursu zakwalikowała się do kolejnego
etapu i 27. kwietnia wzięła udział w ostatnim
Strona 5
etapie (diecezjalnym) w Elblągu. Gratulujemy.
Konkurs recytatorski.
Do 10 maja w Gimnazjum przy
Zespole Szkół w Mikołajkach Pomorskich
odbyło się przesłuchanie wszystkich chętnych
uczniów recytujących utwory poetyckie,
powiązane tematycznie ze słowami Jana Pawła
II „Człowiek nie może żyć bez miłości”.
W
wyniku
eliminacji
zostały
wyłonione trzy osoby, które będą reprezentowały naszą szkołę w Konkursie
Recytatorskim w Sztumie:
1. Lewandowska Izabela III a
2. Podsiadłowska Angelika III b
3. Lewandowska Michalina II a
Życzymy im powodzenia.
Konkurs na najpiękniejszą palmę.
Mała, duża i bardzo duża. Z zielonych
gałązek i kwiatów - wszystkie palmy
wykonane przez uczniów gimnazjum brały
udział w konkursie. Palmy trafiły na wystawę
organizowaną przez GOK i Parafialną Caritas.
Dobrowolne ofiary ze sprzedaży palm zostały
przekazane na cele charytatywne SKC.
Uczniowie i opiekunowie koła serdecznie dziękują wszystkim, którzy nabyli palmy
oraz wszystkim uczestnikom konkursu.
Wyniki konkursu:
I miejsce Marlena Różańska kl. II a
Urszula Kaleta kl. II b
II miejsce Joanna Kustosz kl. I a
Sylwester Giron kl. I b
III miejsce Wojciech Mendat kl. II b
Wyróżnienia: Michalina Głowacka, Szymon
Zimolzak i Damian Langmesser, David
Żuchowski, Wojciech Więcaszek.
Święto Konstytucji 3 maja w Zespole
Szkół.
Dnia 4 maja 2009r. o godzinie 11.00
w Zespole Szkół w Mikołajkach Pomorskich
odbyła się uroczysta akademia z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
W apelu wzięli udział zarówno
uczniowie
gimnazjum
jak
i
szkoły
podstawowej. Akademia rozpoczęła się od
uroczystego odśpiewania hymnu. Po czym
uczniowie przedstawili montaż słownomuzyczny. Zostały w nim ukazane wydarzenia związane z uchwaleniem konstytucji.
W montażu wykorzystane były wiersze
i
pieśni
patriotyczne,
które
zostały
profesjonalnie przedstawione przez uczniów
naszej szkoły. Na koniec Pan Dyrektor
zaakcentował ważność uchwalenia Konstytucji
3 maja dla historii polski i Świata.
Apel został przygotowany pod
kierunkiem p. M. Dobrzyńskiej, o scenografię
zadbała p. E. Żuchowska, oprawą muzyczną
zajęła się p. K. Goik.
Piłka nożna w gimnazjum.
30.04.2009r. na boisku „Orlik 2012”
rozegrany został turniej klas gimnazjalnych w
piłce nożnej.
W wyniku losowania utworzono dwie grupy,
w których grano systemem „każdy z każdym”.
GrupaA:
Grupa B:
III c
III a
II c
III b
Ia
II a
Ib
II b
Kolejność w grupach po rozegranych meczach
przedstawiała się następująco:
Grupa A:
1. III c
2. I a
3. II c
4. I b
Grupa B:
1. II b
2. II a
3. III a
4. III b
Drużyny z 4. Miejsc zagrały o VIII miejsce.
Pozostałe drużyny grały dalej na zasadzie
play-off (przegrywający odpada). W ten
sposób I a wygrała z III a, II a wygrała z II c.
pokonani grali o V miejsce. II b przegrała z I a,
II a przegrała z III c – pokonani grali o III
miejsce. Zwycięzcy, czyli I a i III c mecz o
zwycięstwo rozegrają 05.06.2009r. w czasie
festynu rodzinnego.
Dalsza kolejność:
3 miejsce II a
4 miejsce II b
5 miejsce II c
6 miejsce III a
7 miejsce I b
8 miejsce III b
Konkursy plastyczne.
W styczniu 2009 roku uczniowie
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego
w Mikołajkach Pomorskich wzięli udział
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Świat zaklęty w kolorach” . Organizatorami
konkursu byli: Wydział Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenie
Strona 6
Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. W maju ogłoszono
wyniki. Końca nie było radości, kiedy okazało
się, iż uczeń klasy VIb Szkoły Podstawowej w
Mikołajkach Pomorskich Krystian Dyrdowski
zdobył I miejsce w kraju (kategoria Młodzik),
natomiast Magdalena Lasowicz uczennica
klasy II Gimnazjum zdobyła I miejsce województwa pomorskiego. Sylwester Giroń
i Justyna Smoter zdobyli I miejsce w swoich
szkołach. Zdobywca I miejsca w kraju
otrzyma laptopa - odbierze go w Warszawie.
Magda Lasowicz nagrodę już otrzymała MP3
z zestawem głośników.
Gratulujemy
uczniom
sukcesu,
talentu
plastycznego, twórczej wyobraźni i szczęścia.
Takie zwycięstwo zachęci uczniów do pracy,
rozwijania
zainteresowań,
umiejętności
i udziału w kolejnych edycjach konkursu
plastycznego, nawet ogólnopolskiego.
Małgorzata Bagińska
Informacje Szkoły Podstawowej.
Kwiecień jest miesiącem obchodów
Dni Książki i Prasy. W związku z tym
wydarzeniem w Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich w pierwszych dniach maja
odbyło się przedstawienie z tej okazji
uczniowie klas V i VI pod kierunkiem p.
Doroty Borkowskiej przygotowali inscenizację
pt. „Kiermasz książki”. Apel ma na celu
popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży .
Wręczono również nagrody uczniom
za udział w konkursie „Mistrz ortografii”
w kategorii klas IV zwyciężyła Patrycja
Grochowska; w kategorii klas V nagrodę
otrzymała Milena Smoter; w kategorii klas VI
najlepsza okazała się Julita Smoter. Serdeczne
gratulacje dla zwycięzców.
Wieści z Cieszymowa.
Joanna Żywicka
8 kwietnia br. w naszej szkole
obchodzono czwartą rocznicę śmierci Jana
Pawła II. W uroczystości wziął udział ksiądz
Bogdan Sokołowski. Uczniowie klasy VI
przygotowali
prezentację
multimedialną.
Miała ona na celu przypomnienie dzieciom
postaci naszego rodaka – Jana Pawła II.
Prezentacja ta była połączona z przedstawieniem wielkanocnym „Jezus żyje! Jezus
zmartwychwstał!”
W ramach współpracy szkoły z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Sztumie,
w dniu 17.04.2009r., przeprowadzone zostały
zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas
IV-V pt. „Skuteczna komunikacja”. Zajęcia
przeprowadziła mgr Wioletta Głowacka. Klasa
VI skorzystała z takich zajęć 28 kwietnia.
Konkursy.
„EDI”.
W kwietniu uczniowie klas IV-VI
wzięli udział w ogólnopolskich konkursach
przedmio-towych z matematyki, przyrody,
języka polskiego i historii.
Szkolny Konkurs Matematyczny „Mistrz
Rachunku”
15 kwietnia br. odbył się VI finał
Szkolnego Konkursu Matematycznego „Mistrz
Rachunku” dla uczniów klas IV – VI,
organizowany przez nauczyciela matematyki
Urszulę Kujoth. Celem konkursu jest
popularyzacja matematyki i doskonalenie
umiejętności szybkiego liczenia z wykorzystaniem własności działań.
Zwycięzcami VI finału Szkolnego
Konkursu Matematycznego zostali: Joanna
Jarzembińska (klasa IV) - I miejsce, Małgorzata
Książak (klasa IV) – II miejsce i Marcelina
Kaczmarek (klasa V) – III miejsce. Otrzymali
oni nagrody książkowe,
kalkulatory oraz
dyplomy.
Strona 7
Miłośnicy ptaków drapieżnych.
Dnia 16.04.2009r. w SP w Cieszymowie
odbył się konkurs przyrodniczy dla klas I-III
pod hasłem „Miłośnik przyrody – ptaki
drapieżne. Celem konkursu było :
- uwrażliwianie uczniów na piękno i role jaką
odgrywają ptaki drapieżne w przyrodzie
- kształtowanie świadomości ekologicznej
i rozwijanie uczucie odpowiedzialności za stan
środowiska naturalnego
Każda
klasę
reprezentowały
drużyny
składające się z 3 osób.
Klasa I -Rybołowy, II – Jastrzębie , III – Orły.
Uczniowie popisywali się znajomością życia
ptaków drapieżnych, rozwiązywali zagadki i
układali puzzle.
Zwycięzcami została drużyna kl. II, kolejne
miejsca zajęły klasy I i III.
Biblioteka Publiczna informuje.
Jadwiga Stępniak, Natalia Wachowska.
Spotkanie ze strażakami w Bibliotece
Publicznej.
Dnia 8 maja odbyło się w Bibliotece
Publicznej spotkanie dzieci klas I-III Szkoły
Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich ze
strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mikołajkach Pomorskich. Strażacy przyjechali dużym strażackim wozem. Młodzież
z Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach
Pomorskich przeczytała książkę Czesława
Janczarskiego „Jak Wojtek został strażakiem”.
Strażacy długo opowiadali o swojej pracy. Nie
zabrakło też przestróg przed nierozważnymi
zabawami. Odpowiadali także na liczne
pytania
zadawane
przez
dzieci.
Na
zakończenie części oficjalnej dzieci wręczyły
zaproszonym gościom laurki i odśpiewały
głośno piosenkę pt. „Płonie dom”. Pani
dyrektor
Biblioteki
Publicznej
Jadwiga
Stępniak złożyła na ręce strażaków bukiet
kwiatów i gorące podziękowania za przyjęcie
zaproszenia. Ostatnia część imprezy odbyła się
przed Biblioteką Publiczną. Wielką atrakcją
okazał się samochód gaśniczy. Strażacy
pokazali dzieciom całe wyposażenie wozu
strażackiego. Dzieci miały okazję przymierzyć
hełm i usiąść za kierownicą wozu strażackiego.
Dzień Ziemi.
18 kwietnia br. w Szkole Podstawowej
w Cieszymowie odbyły się obchody Dnia
Ziemi pod hasłem „Przyroda, to nasz wspólny
dom”. Impreza obfitowała w wiele atrakcji, m.
in. przedstawienia pt. „Na wysypisku śmieci”,
„Jaś i Małgosia w wersji proekologicznej”,
konkursy: ekologiczny, recytatorski oraz
plastyczny, prezentacja multimedialna pt.
„Makulatura”, a także film o segregacji
odpadów. Na zakończenie imprezy odbyło się
wręczenie nagród laureatom konkursów.
Dzieci zgromadzone w bibliotece z wielkim zainteresowaniem słuchały strażackich opowieści.
Usłyszały również dźwięk syreny i zobaczyły
jak leje się woda z grubego węża strażackiego,
prądownicy i działka wodnego, co dodatkowo
uatrakcyjniło ich wizytę. To spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci.
Być może niektórzy z uczestników tego
wydarzenia, gdy osiągną odpowiedni wiek,
Strona 8
zasilą strażackie szeregi, aby nieść pomoc
innym ludziom.
Dzieci podziękowały strażakom
spotkanie i odpowiedzialną pracę.
kwiatami
za
Lektura na majówkę.
Biblioteka w miesiącu maju poleca
następujące nowości:
1. Meyer – „Przed świtem”
2. Gordon – „Tunele 2 – Głębiej”
3. Weisberger – „Portier nosi garnitur od
Gabany”
4. Dahl – „Matylda“
5. Gaiman – „Karolina“
6. Gelsey – „Scooby Doo! i koszmarny
mecz”
„Scooby Doo! i uciekający robot”
„Scooby Doo! i upiorny generał”
Dla najmłodszych polecamy całą serię książek
o Miko, których autorem jest Brigitte Weninger
min. „Miko chce się bawić”, „Miko ma
urodziny”, „Miko nie chce się myć”, „Miko
szuka przyjaciela” i inne.
Uwaga! Uwaga!
Biblioteka Publiczna wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury podczas festynu
letniego w miesiącu czerwcu zamierza
zorganizować loterię fantową. Dochód z tej
loterii zostanie przeznaczony na zakup książek
do Biblioteki Publicznej. Zwracamy się
z ogromną prośbą do mieszkańców gminy
Mikołajki Pomorskie o podarowanie fantów na
rzecz loterii.
Prosimy o kontakt w sprawie loterii
w Bibliotece Publicznej oraz pod nr. Tel. 0
55 277 00 90.
Rekreacja w Gminnym Ośrodku
Kultury.
Dart – W sobotę, 9 maja rozegrana została 5
runda gminnej ligi darta. Tym razem w zawodach wzięło udział 11 zawodników (na
łączną liczbę 21 grających do tej pory).
Pierwsza runda była bardzo emocjonująca,
bowiem młodsza grupa graczy ćwiczy solidnie
przed zawodami. Zwycięzcą zawodów w tej
kategorii został Karol Schilling. Dzięki temu
wspiął się o jedno miejsce w górę tabeli (z 8 na
7). Drugi był Dawid Umiński (awans z 9 na 8
miejsce) a trzeci Mateusz Siwiec (miejsce 6 – 4
pkt. straty do Macieja Skwarka). Liderem
pozostaje Dawid Nowakowski (41 pkt.), na
drugim miejscu pozostaje Mateusz Nowak (34
pkt.) a na trzecim Kacper Gąsiewski (31 pkt.).
Drogi Nasz Czytelniku!!!
Ponieważ dawno u nas nie byłeś
pragniemy Cię zawiadomić, że biblioteka
nasza wzbogaciła się o nowe i ciekawe książki.
Prosimy zatem, odwiedź nas. Możesz tu
spędzić każdą wolną chwilę z książką,
czasopismem lub komputerem. A jeśli masz
w domu niezwróconą jeszcze książkę –
przynieś ją, a kara zostanie anulowana.
Otrzymasz również inną bardzo interesującą
lekturę. Potraktuj nasz list, jako zaproszenie na
spotkanie z biblioteką, która na Ciebie czeka....
Biblioteka Publiczna.
Wśród dorosłych nie nastąpiły duże zmiany
w tabeli na prowadzeniu umocnił się Jacek
Woliński (49 pkt.), na drugim miejscu nadal
utrzymuje się Zbigniew Cempa (31 pkt.) a na
trzecim Łukasz Lewandowski (19 pkt.). W rozgrywce pojawił się nowy gracz – Michał
Mietlewski. Po swojej pierwszej rundzie
zajmuje 5 miejsce wraz z Marcinem Lewandowskim (obaj po 9 pkt.).
Aerobik – Od początku kwietnia w GOK-u
działa sekcja aerobiku. Zajęcia odbywają się
raz w tygodniu w każdy poniedziałek, w godzinach od 18.00 do 19.00. Zajęcia są odpłatne
– koszt jednego spotkania to 2,50 pln. Można
jednak nabyć karnet uprawniający do udziału
w 10 zajęciach w cenie 20 pln. Spotkania będą
trwały do końca czerwca. Wznowione zostaną
od 1 września. Zajęcia prowadzone są pod
okiem p. Sylwii Grębowskiej. Zapraszamy.
Zarządzenie nr 17/09 Wójta Gminy Mikołajki
Pomorskie z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych
w gminie Mikołajki Pomorskie dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 7 czerwca 2009 r.
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12
kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 46, poz.
499 z późn. zm. 1), w związku z art. 25 stawy z
dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza
do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. nr 25,
poz. 219 z późn. zm), zarządza co nastepuje:
§1
W celu przeprowadzenia głosowania w
wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
powołuje się w gminie Mikołajki Pomorskie
obwodowe komisje wyborcze w składach
określonych w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podpisania.
Załącznik do zarządzenia nr 17/09 Wójta Gminy
Mikołajki Pomorskie z dnia 11 maja 2009 r.
Skład obwodowych komisji wyborczych
w gminie Mikołajki Pomorskie.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Mikołajkach Pomorskiech
(Lp. imię nazwisko, miejsce zamieszkania, komitet
wyborczy)
1.
Czerwińska Ewelina, Mikołajki Pomorskie
– Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz
Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
2. Felenczak Anna, Krastudy – Komitet Wyborczy Samoobrona RP
3. Krych Małgorzata, Mikołajki Pomorskie –
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
4. Pałkowska Maria, Mikołajki Pomorskie –
Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości – Centrolewica
(PD+SDPL+Zieloni 2004)
5. Schilling Rafał, Mikołajki Pomorskie –
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
6. Zamojska Elżbieta, Wilczewo – Komitet
Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
7. Dobrzyński Roman, Mikołajki Pomorskie –
wskazany przez Wójta Gminy.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Cieszymowie
(Lp. imię nazwisko, miejsce zamieszkania, komitet
wyborczy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Felenczak Ludwika, Krastudy – Komitet
Wyborczy Samoobrona RP
Jędrzejewska Ewa, Balewo – Komitet
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Kołodziejewska Iwona, Mikołajki Pomorskie – Koalicyjny Komitet Wyborczy
Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia
Pracy
Kwella Katarzyna Dorota, Mikołajki
Pomorskie – Koalicyjny Komitet Wyborczy
Porozumienie dla Przyszłości – Centrolewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)
Pogorzalska Mariola, Cieszymowo –
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
Ziemieniak Małgorzata, Cieszymowo –
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo
Ludowe
Kujoth Wojciech, Cieszymowo – wskazany
przez Wójta Gminy.
„Kurier Gminny” – bezpłatny biuletyn
informacyjny gminy Mikołajki Pomorskie
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury
Redaguje zespół:
Arkadiusz Dzikowski, Bogumiła Worowiec,
Jadwiga Stępniak, Natalia Wachowska, Maria
Pałkowska, Barbara Kot, Irena Sadłos, Joanna
Żywicka,
Skład: Arkadiusz Dzikowski
Druk: Gminny Ośrodek Kultury
Kontakt: [email protected], 55 277 0606.

Podobne dokumenty