Zasady przydzielania miejsc regionom i rozstawienia

Komentarze

Transkrypt

Zasady przydzielania miejsc regionom i rozstawienia
PSGU - Algorytm ustalania liczby miejsc dla regionów
i rozstawienia zespołów na turnieju finałowym Mistrzostw Polski w ultimate
wersja 2014
1. Algorytm
1.1. Wypisz regiony zespołów w kolejności uzyskanych miejsc w poprzednim roku.
1.2. Usuń najniższe zespoły z regionów, które mają powyżej 8 zespołów, tak żeby żaden region
nie miał więcej niż 8 zespołów.
1.3. Dopisz na końcu zespoły z regionów, które mają poniżej 4 zespołów, tak żeby żaden region
nie miał mniej niż 4 zespoły.
1.4. Dla każdego regionu z 4-7 zespołami, oznacz ostatni zespół literą L.
1.5. Dla regionu z 8 zespołami, oznacz ostatni zespół literą X.
1.6. Dla każdego regionu z 5-8 zespołami, oznacz przedostatni zespół literą S.
1.7. Jeżeli jakiekolwiek L jest powyżej najniższego S:
1.7.1. zmień najwyższe L na X; dopisz miejsce (oznaczone X) dla tego regionu powyżej
najwyższego S poniżej miejsca tego L;
1.7.2. zmień najniższe S na X.
1.8. Powtarzaj powyższy krok, dopóki warunek jest spełniony.
1.9. Usuń litery przy pierwszych 4 zespołach z każdego regionu.
1.10. Usuwaj najniższe zespoły oznaczone S, L lub X (nieoznaczone zespoły zostają), dopóki nie
zostanie dokładnie 16 zespołów.
1.11. Jeżeli wśród pierwszych 8 zespołów (elite) nie ma zespołów z jakichś regionów, przesuń
najlepsze zespoły z tych regionów na ostatnie miejsca w pierwszej ósemce zachowując ich
względną kolejność.
1
2. Przykład (Halowe Mistrzostwa Polski 2015)
2.1. Na Halowych Mistrzostwach Polski 2014 ostateczna klasyfikacja zespołów wyglądała
następująco (litera regionu i kolejny numer w regionie):
S1, C1, S2, C2, C3, C4, S3, C5, C6, N1, C7, N2, S4, S5, N3, S6
2.2. Po dopisaniu zespołu N4 (zgodnie z 1.3) na końcu i opisaniu literą L ostatnich zespołów
(1.4) i przedostatnich (oprócz regionu północnego) literą S (1.6) otrzymujemy:
S1
C1
S2
C2
C3
C4
S3
C5
C6
S
N1
C7
L
N2
S4
S5
S
N3
S6
L
N4
L
2.3. I tak L przy C7 jest wyżej niż S przy S5, więc te L i S zamieniamy na X oraz wpisujemy C8 tuż
powyżej S5 (najwyższego S, które jest poniżej C7). Otrzymujemy:
(...)
N1
C7
L -> X
N2
S4
C8
X
S5
S -> X
N3
(...)
2.4. To jedyny krok w tej pętli. Nie ma już więcej żadnego L powyżej jakiegoś S.
2
2.5. Usuwamy litery przy pierwszych czterech zespołach z każdego regionu (1.9). Zostaje nam:
(...)
C5
C6
S
N1
C7
X
N2
S4
C8
X
S5
X
N3
S6
L
N4
2.6. Mamy 18 zespołów na liście, więc usuwamy dwa najniższe z dopisanymi literami (1.10).
W tym przypadku S5 i S6.
2.7. Pozostaje tylko sprawdzić, że w elite nie ma zespołu z regionu północnego (1.11). Dlatego
N1 przesuwamy na miejsce ósme a C5 i C6 odpowiednio o jedno miejsce niżej.
2.8. Końcowa kolejność wygląda następująco:
1. S1
2. C1
3. S2
4. C2
5. C3
6. C4
7. S3
8. N1
9. C5
10. C6
11. C7
12. N2
13. S4
14. C8
15. N3
16. N4
2.9. Region centralny będzie miał 8 miejsc, a regiony północny i południowy po 4 miejsca.
W elite znajdą się 4 zespoły z regionu centralnego, 3 z regionu południowego i 1 z regionu
północnego.
2.10. Na liście rezerwowej znajdą się kolejno zespoły z następujących regionów:
N, S, N, S, N, S, S, N
Region centralny ma już wykorzystany limit ośmiu zespołów, więc miejsce uzyska
dziewiąty zespół tylko wtedy, gdy pozostałe regiony nie wykorzystają swoich miejsc.
3