Odznaka za Długoletnią Pracę w Górnictwie Materiał: brąz Wymiary

Komentarze

Transkrypt

Odznaka za Długoletnią Pracę w Górnictwie Materiał: brąz Wymiary
Odznaka za Długoletnią Pracę w Górnictwie
Materiał: brąz
Wymiary: element okrągły o średnicy ok. 3 centymetrów, prostokątny, poziomy o długości
ok. 3 centymetrów i wysokości 0,5 centymetra.
Autor fotografii: Krystian Szczęsny
Na prostokątnej belce zawieszona okrągła odznaka.
Po środku wytłoczony zarys zwróconego w prawo górnika.
Głowa pochylona do przodu, na niej kask.
Zgięta, umięśniona ręka
W zaciśniętej dłoni na wysokości pasa, wiertarka elektryczna.
Jej wiertło zagłębia się w poszarpanej skalnej ścianie.
Mężczyzna ubrany w dopasowane spodnie.
Lewa noga oparta na bryle węgla.
Po lewej w tle zarys wagonika z węglem i belek podtrzymujących strop.
Od góry za pomocą niewielkiego kółka zaczepiona pozioma belka.
Na niej pomiędzy wytłoczonymi liśćmi dębu godło górnicze.
W jego polu dwa skrzyżowane narzędzia. Ich trzonki wystają lekko poza krawędź belki.
Po prawej narzędzie urabiające, ostro zakończone o kształcie klina, tzw. żelazko.
Po lewej narzędzie o spłaszczonych końcach, tzw. perlik.
U dołu odznaki dwie gwiazdki, pomiędzy nimi cyfra 25.
Na obrzeżu wpisane drukowanymi literami słowa:
ODZNAKA ZA DŁUGOLETNIĄ PRACĘ W GÓRNICTWIE.
Odznakę jubileuszową za 25 letnią nienaganną i nieprzerwaną pracę w górnictwie
otrzymywali pracownicy górnictwa, do których mają zastosowanie przepisy rozdziału II ust. 7
uchwały rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla
górników w górnictwie węglowym.