Harmonogram zajęć w projekcie „Aktywność

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram zajęć w projekcie „Aktywność
Projekt partnerski „Aktywność - szansą na lepsze jutro" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.
Nr RPPM.06.01.02-22-0036/16. Fundacja Gospodarcza Pro Europa realizuje projekt w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Kwidzynie. Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 395 413,60 zł
Harmonogram zajęć w projekcie
„Aktywność- szansą na lepsze jutro”
Data
godzina
Nazwa zajęć
Miejsce
8.30-15.00
Trening motywacji i
Powiślańska Szkoła Zawodowa,
kompetencji społecznych
ul. 11 listopada 29, Kwidzyn
27.02.17
Sala nr 14 I p.
28.02.17
8.30-15.00
3.03.17
8.30-15.00
Trening motywacji i
kompetencji społecznych
Warsztaty wizażu i
8.30-15.00
J.w
autoprezentacji
Warsztaty terapeutyczne
7.03.17
J.w
J.w
kształtujące umiejętności
osobiste
Warsztaty terapeutyczne
9.03.17
8.30-15.00
J.w
kształtujące umiejętności
osobiste
Warsztaty wizażu i
J.w
17.03.17
8.30-15.00
6.03.17
8.30-15.00
14.03.17
8.30-15.00
Szkoła rodzica
J.w
15.03.17
8.30-15.00
Szkoła rodzica
J.w
20.03.17
8.30-15.00
Warsztaty planowania i
J.w
autoprezentacji
Warsztaty planowania i
J.w
gospodarowania budżetem
gospodarowania budżetem
Projekt partnerski „Aktywność - szansą na lepsze jutro" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.
Nr RPPM.06.01.02-22-0036/16. Fundacja Gospodarcza Pro Europa realizuje projekt w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Kwidzynie. Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 395 413,60 zł
22.03.17
8.30-15.00
Abc zdrowego żywienia
J.w
24.03.17
8.30-15.00
Abc zdrowego żywienia
J.w