Gazeta Kleczewska Nr 176 2.3 MB

Komentarze

Transkrypt

Gazeta Kleczewska Nr 176 2.3 MB
NR 5/176 • Maj 2010 • MIESIĘCZNIK GMINY KLECZEW • CENA 1,30 zł z VAT
Majowe
patriotyczne
refleksje
Narodowe Święto Trzeciego Maja ma
swoją niekwestionowaną rangę i godność. Jest zaszczytną pamiątką uchwalonej w 1791 r. pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie a drugiej po konstytucji
amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła
trzecią co do rozmiarów twórczego czynu
patriotycznego narodów – konstytucję
francuską.
Polski naród po dłuższym okresie lekkomyślności, po paru pokoleniach szaleństw zdobył się na mądrość i stworzył
c.d. na str. 7
Chopin w Kleczewie
D
nia 10 maja 2010 roku w kinie „Zachęta” w Kleczewie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Konkursie
Plastycznym „Chopin – inspirator wyobraźni”.
2
Konkurs został ogłoszony w lutym,
rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbyło się właśnie 10 maja. W tym roku obchodzimy dwusetny Jubileusz urodzin
Fryderyka Chopina i stąd pomysł zorga-
nizowania przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury tegoż konkursu i koncertu
Chopinowskiego. Szanowna Komisja: p.
Małgorzta Dobrzycka, p. Alina Wińcza i
p. Mariola Makowska po obejrzeniu 32
prac plastycznych przyznała następujące
nagrody i wyróżnienia
c.d. na str. 7
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
KWIECIEŃ
– 27 kwietnia 2010 roku
2010
Relacjonowanie budżetu ubiegłorocznego
przez Burmistrza
O
brady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kleczewie otworzył Przewodniczący Rady, p. Maciej Trzewiczyński, witając radnych oraz zaproszonych
gości.
Rada Miejska i zgromadzeni uczcili
minutą ciszy pamięć tych wszystkich,
którzy zginęli w katastrofie lotniczej
10 kwietnia pod Smoleńskiem oraz tych,
którzy zginęli w Katyniu 70 lat wcześniej.
Interpelacje i wnioski radnych: radny
B. Bojko wnioskował o oczyszczenie
lamp oświetleniowych przez ZGKiM
oraz o uzupełnienie nasadzeń drzew
w mieście Kleczewie, a radny J. Sucholas
prosił o podanie przyczyny częstych wyłączeń wody w Nieborzynie. Zapytań do
radnych powiatowych nie zgłoszono.
Sprawozdanie z rocznego wykonania
budżetu przedstawił burmistrz Marek
Wesołowski. W uzasadnieniu poinformował m.in. że uchwalony na rok 2009 plan
Nowy skarbnik, p. Jarosław Bąk
dochodów budżetowych w wysokości
45 268 078 zł wzrósł o sumę 5 615 824 zł
tj. o 14,16 %, natomiast plan wydatków
budżetowych wzrósł również o 7,31 %
tj. o 3 288 182 zł w stosunku do pierwotnie
zaplanowanych 48 285 151 zł. Określony
przez Radę na etapie planowania deficyt
budżetowy w wysokości 5 344 715 zł
w wyniku zmian struktury budżetu
i zmian dochodów i wydatków w ciągu roku
uległ zmianie, by wynieść 3 017 073 zł.
Ponadplanowe
dochody
w
wys.
237 410, 31 zł i oszczędności w poniesionych wydatkach w stosunku do planu wyniosły 8 558 076,25 zł, dając nadwyżkę
budżetową w wys. 5 778 413,56 zł.
Uwaga. Informacja z realizacji budżetu za rok 2009 dostępna jest na stronach
www.bip.kleczew.pl w dziale: Prawo lokalne.
Jedną z najważniejszych uchwał była
uchwała o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.
Po rozpatrzeniu przez Radę Miejską sprawozdania Burmistrza o wykonaniu budżetu
za rok 2009 i wniosku o udzielenie absolutorium, odczytane przez Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej p. P. Szczekockiego
oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o złożonym sprawozdaniu, jednogłośnie udzielono Burmistrzowi absolutorium. Burmistrz
M. Wesołowski podziękował Radzie za
zaufanie i współpracę, podziękował również tym wszystkim, którzy przyczynili
się do prawidłowej realizacji budżetu.
W dalszej części sesji radni podjęli następujące uchwały: uchwała w sprawie
nadania odznaki „Zasłużony dla Gminy
c.d. na str. 4
NA ŚWIECIE: W Indiach rozpoczął się
spis powszechny, na
podstawie którego wydane zostaną mieszkańcom dowody osobiste
• W Republice Południowej Afryki zamordowany został przez swoich czarnych pracowników 70-letni Eugene Terreblanche, przywódca
radykalnych zwolenników przywrócenia w tym
kraju apartheidu • Na cmentarzu w Katyniu,
z udziałem premierów Rosji i Polski – Władimira Putina i Donalda Tuska, odbyły się uroczystości związane z 70. rocznicą rozstrzelania
przez NKWD ponad 20 tysięcy polskich jeńców; prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew nakazał Państwowym Archiwom Rosji opublikowanie na w internecie dokumentów w sprawie
zbrodni katyńskiej świadczących o tym, że dokonali jej funkcjonariusze NKWD na rozkaz
Józefa Stalina • Prezydenci USA i Rosji – Barack Obama i Dmitrij Miedwiediew, podpisali
porozumienie START o redukcji arsenałów nuklearnych • W Kirgizji doszło do rozruchów,
w wyniku których obalono prezydenta Kurmanbeka Bakijewa • Przed lotniskiem „Siewiernyj” w Smoleńsku rozbił się prezydencki
samolot Tu-154 M Lux; w wyniku katastrofy
zginęli wszyscy, którzy lecieli do Katynia na
uroczystości związane z 70. rocznicą zbrodni
katyńskiej: Prezydent RP Lech Kaczyński, Jego
Małżonka Maria oraz 94 pozostałe osoby
• W Waszyngtonie miał miejsce światowy
szczyt poświęcony sprawie bezpieczeństwa nuklearnego • Ponad ośmiuset Chińczyków zginęło w wyniku trzęsienia ziemi w prowincji Qinghai • Wybuch wulkanu Eyjafjoell na Islandii
spowodował paraliż ruchu lotniczego w znacznej części Europy • Papież Benedykt XVI przebywał z pielgrzymką na Malcie, gdzie między
innymi spotkał się z ofiarami pedofilii duchownych • Ukraina w zamian za tańszy gaz podpisała z Rosją umowę o przedłużeniu o 25 lat
dzierżawy bazy wojskowej na Krymie • Fidesz,
partia byłego premiera Viktora Orbána, zdecydowanie wygrała wybory parlamentarne na
Węgrzech • Kryzys w Grecji spowodował serię
obniżek wiarygodności kredytowych krajów
strefy euro • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i polski minister spraw
zagranicznych Radosław Sikorski namawiali
w Waszyngtonie amerykańskich przywódców
do zniesienia wiz dla Polaków;
W KRAJU: Ministerstwo
skarbu podało, iż cztery firmy zostały dopuszczone do
dalszego etapu rozmów o
prywatyzacji Zespołu Elektrowni “Pątnów-Adamów–
Konin” i pobliskich kopalni węgla brunatnego:
czeski koncern CEZ, Enea, Rafako oraz RPG
Partners Limited • Uroczyście obchodzono 5.
rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II • Rząd
podzielił prawo do emisji dwutlenku węgla
między poszczególne branże i firmy na lata
2008-2012 • Prezydent Lech Kaczyński odznaczył amerykańskiego generała Davida Petraeusa, odpowiedzialnego za operację wojskową
c.d. na str. 4
3
c.d. ze str. 3
w Iraku i Afganistanie, Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Gwiazdą Iraku • Posłowie przegłosowali
senackie poprawki do tzw. ustawy antynikotynowej, dotyczące zakazu palenia tytoniu • Narodowy Bank Polski, który uznał, ze złoty zbyt
szybko się umacnia, po raz pierwszy od 12 lat
interweniował na rynku zakupując pewną ilość
walut obcych po korzystnym kursie • W związku z katastrofą prezydenckiego samolotu pod
Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób, wprowadzona została żałoba narodowa, zgodnie
z konstytucją obowiązki głowy państwa objął
marszałek Sejmu Bronisław Komorowski,
a trumny z doczesnymi szczątkami prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego i Jego Żony Marii spoczęły na Wawelu w Krakowie; ogłoszono także
termin przyspieszonych wyborów prezydenckich na 20 czerwca br. – I tura i 4 lipca br.
– ewentualna II tura • Główny Urząd Statystyczny podał, iż inflacja w marcu wyniosła 2,6
proc. • Rozpoczęła się prywatyzacja PZU – największej polskiej firmy ubezpieczeniowej: inwestorzy mogli nabyć od 3 do 30 akcji w maksymalnej cenie 937,50 zł za sztukę • W wyniku
obrażeń doznanych w wypadku samochodowym pod Sochaczewem zmarł w szpitalu znany aktor, 81-letni Wojciech Siemion • Rada
Polityki Pieniężnej przyjęła sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za
2009 rok • w wieku 95 lat zmarła tancerka i aktorka, pisarka i felietonistka Stefania Grodzieńska • Pełniący obowiązki prezydenta RP marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał
nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej;
W REGIONIE: Rozpędzone BMW śmiertelnie potrąciło na Moście Dworcowym w
Poznaniu 27-letnią rowerzystkę • Kopię całunu turyńskiego można było oglądać
w konińskim klasztorze ojców Franciszkanów • 20 latek zginął w Lesznie
porażony prądem z elektrycznej gitary • Podpułkownik Cezary Wiśniewski został nowym
dowódcą 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego
w podpoznańskich Krzesinach • W siedzibie
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
otwarto wystawę “Numizmaty i pamiątki
zbrodni katyńskiej” • Prezydent RP Lech Kaczyński otrzymał pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Leszna • Rada Nadzorcza Kopalni Węgla Brunatnego “Konin” w Kleczewie SA
odwołała trzech członków Zarządu: Zygmunta
Andrzejaka, dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, Michała Smorąga, dyrektora ds. rozwoju i Jacka Slaninę, dyrektora ds. pracowniczych • Blisko 200 osób uczestniczyło
w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu w zjeździe rodzin i najbliższych krewnych księży marianów • W wieku 81 lat zmarł redaktor Zbigniew Szymański – “Żuk”, legenda
poznańskiego dziennikarstwa • Prymas Polski,
arcybiskup gnieźnieński Henryk J. Muszyński
uroczyście obchodził w Gnieźnie 25-lecie swojej posługi biskupiej • W Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Ślesinie aktorzy miejscowego amatorskiego Teatru Komedii wystawili
sztukę Raya Cooney’a “Okno na parlament”
• Prezydent Poznania Ryszard Grobelny otrzymał od Rady Miasta absolutorium za 2009 rok.
Wybrał: (jag)
4
c.d. ze str. 3
Ochodzący i nowo wybrany skarbnik w towarzystwie Burmistrza
i Miasta Kleczew” osobom: Bogdan Paś,
Jan Wielgórecki, Marian Kapela, Bożena
Kałużna. Na tej sesji uhonorowany
został p. Bogdan Paś – długoletni Skarbnik Gminy Kleczew. Następne uchwały
dotyczyły wyrażenia zgody na zawarcie
umów najmu lokali użytkowych, zaciągnięcia zobowiązań dotyczących utwardzenia placu przy Szkole Podstawowej
w Złotkowie i przebudowy istniejącego
budynku przy ul. Strażackiej (dawny
Dom Kultury) w Kleczewie.
Podjęto jeszcze dwie istotne i niestandardowe uchwały – uchwała w sprawie
odwołania p. Bodgana Paś z funkcji
Skarbnika Gminy i Miasta Kleczew
i uchwała w sprawie powołania p. Jarosława Bąka na stanowisko Skarbnika.
Z dużymi emocjami – wzruszeniem
i smutkiem – burmistrz przedstawił uzasadnienie do odwołania p. Bogdana Paś.
Zły stan zdrowia nie pozwala p. Bogdanowi na dalsze wykonywanie obowiązków i dlatego złożył wniosek o przejście
na emeryturę, który burmistrz przyjął.
Jednocześnie podkreślił, że ponad 13 lat
temu pozyskano w osobie p. B. Paś wspaniałego człowieka i dobrego współpracownika. Wspólnie z Przewodniczącym
Rady podziękowali za sumienną, rzetelną
pracę na rzecz naszych mieszkańców,
a Rada Miejska uhonorowała p. Paś od-
znaczeniem „Zasłużony dla Gminy i Miasta Kleczew”.
Pan Bogdan Paś rozpoczął swoją drogę zawodową w 1964 roku, pracując
w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Turku, następnie w Urzędzie Wojewódzkim w Koninie, w Urzędzie Miejskim
w Koninie. Pełnił także funkcję Naczelnika Miasta i Gminy w Rychwale w latach
1979 – 1983. Następnie pracował jako
inspektor kontroli w Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Koninie. Od 1996 roku
był Skarbnikiem Gminy i Miasta Kleczew.
W swojej pracy dał się poznać jako osoba
niezwykle skromna, uczciwa i sumienna.
Dzięki Jego zaangażowaniu i kompetencjom sprawy finansowe, planowanie i wykonanie budżetu, nadzór nad finansowaniem inwestycji, a także nadzór nad
finansami jednostek gminnych przebiegały sprawnie i bez zakłóceń. Te działania
doceniali radni Rady Miejskiej, kontrolerzy organów nadzoru, a Gmina Kleczew
postrzegana jest jako wzorowa jednostka
samorządu terytorialnego. Za swoją pracę i działalność społeczną był nagradzany m.in. Odznaką Honorową dla Miasta
Konina – 1979 r., Odznaką Honorową za
Zasługi dla Woj. Konińskiego – 1982 r.,
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – 1982 r., Złotym Krzyżem Zasługi
– 1984 r., Złotą Honorową Odznaką ZMW
c.d. na str. 5
Pan Paś odbiera gratulacje i podziękowania od włodarzy
– 1985 r., Srebrną Odznakę za Zasługi dla
Obrony Cywilnej – 1989 r.
Warto podkreślić wartość, jaką wnosi
do pracy samorządowej p. Bogdan Paś
– jego osobowość, kultura osobista i wysokie standardy moralne są wzorem dla
współpracowników, a kompetencje zawodowe, umiejętność kompromisowego załatwiania spraw i zrozumienie potrzeby
znalezienia „złotego środka” pomiędzy
oczekiwaniami a możliwościami budżetu
sytuują p. Bogdana Paś w gronie osób,
dla których wartością jest dobro gminy,
w gronie osób związanych z Kleczewem,
osób zasłużonych dla Gminy i Miasta
Kleczew.
P. Bogdan Paś podziękował wszystkim
za współpracę, która trwała 13,5 roku na
rzecz tej administracji i gminy. Podkreślił, że zawsze wysoko cenił sobie pracę
z radnymi kilku kadencji Rady i Burmistrzami.
Następna uchwała powołała nowego
Skarbnika – p. Jarosława Bąka, który
przeszedł pomyślnie postępowanie konkursowe kwalifikacyjne. Uprzednio
p. Bąk był m.in. dyrektorem oddziału
banku PKO S.A., a ostatnio pełnił funkcję
doradcy Prezydenta Konina.
Odpowiadając na zgłoszone wnioski
i interpelacje, z-ca burmistrza p. S. Maciejewski wyjaśnił, że w wyniku inwestycji kanalizacji wsi Jabłonka i Przytuki
hydrofornia w Kalinowcu, która także zaopatruje w wodę Nieborzyn, jest wyłączana z przyczyn technicznych, są to chwilowe utrudnienia. Czyszczenie kloszy lamp
oświetleniowych wykona ZGKiM zaraz
po ukończeniu remontów dróg.
Koniec sesji upłynął pod znakiem honorowania sportowców i osób reprezentujących gminę Kleczew na zawodach
sportowych. Nagrody otrzymali: Katarzyna Obarska, Natalia Nowak, Anna
Fopp, Piotr Szymański, Dariusz Szymański, Tomasz Socha, Przemysław Działak
i Radosław Goiński.
Burmistrz i Przewodniczący RM
w Kleczewie serdecznie pogratulowali
znakomitych wyników i faktu tworzenia
pozytywnego wizerunku gm. Kleczew
w województwie, na terenie kraju i poza
jego granicami.
Ze względu na obszerność materiału
z sesji RM i konieczność skrótowego ujmowania jej przebiegu, wszystkich zainteresowanych informujemy, że protokoły
z każdej sesji Rady Miejskiej, po ich
przyjęciu przez Radę Miejską, są dostępne do wglądu w UGiM Kleczew, Biuro
Rady, pok. 106.
admin
KRONIKA POLICYJNA
01.04.2010 – Adamowo; nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży siatki ogrodzeniowej z płotu działki rekreacyjnej
wart. 400 zł,
04.04.2010 – Kleczew, ul. 600-lecia; zatrzymano Grzegorza
W., który kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości oraz mimo orzeczonego zakazu sądowego,
06.04.2010 – Tręby Stare; zatrzymano Zbigniewa S., który
kierował samochodem osobowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości,
09.04.2010 – Złotków; zatrzymano Mirosława M., który kierował rowerem mimo
orzeczonego zakazu sądowego,
12.04.2010 – Budzisław Górny; zatrzymano Sławomira J., który kierował samochodem VW– Transporter, znajdując się w stanie nietrzeźwości,
16.04.2010 – Kleczew, ul. 11 Listopada; zatrzymano Patryka Sz., który kierował samochodem osobowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości,
16.04.2010 – Sławoszewek; zatrzymano Mariana K., który kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości,
21.04.2010 – Adamowo, Gm. Kleczew; z terenu działki rekreacyjnej skradziono
22 szt. palików ogrodzeniowych, tzw. Rollborder, wart. 660 zł,
25.04.2010 – Adamowo, Gm. Kleczew; zatrzymano Eugeniusza S., który kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości,
26.04.2010 Budzisław K.; zatrzymano Mariusza G., który kierował rowerem mimo
orzeczonego zakazu sądowego
Nadkom. D. Pankiewicz
5
WYBORY PREZYDENCKIE
W
niedzielę 20 czerwca 2010 r. odbędą się przyspieszone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 10 kandydatów na Prezydenta RP. Są nimi:
1. Waldemar Pawlak, lat 51, wykształ- 9. Andrzej Marian Olechowski, lat 62,
cenie wyższe techniczne, zajmujący
wykształcenie wyższe ekonomiczne,
kierownicze stanowisko państwowe,
wykonujący zawód ekonomisty, miejpełniący funkcję Wiceprezesa Rady
sce pracy: samodzielna działalność goMinistrów, Ministra Gospodarki, zaspodarcza, zamieszkały w Warszawie;
mieszkały w Kamionce gmina Pacyna,
członek Polskiego Stronnictwa Ludo- 10. Andrzej Zbigniew Lepper, lat 56,
wykształcenie średnie, wykonujący
wego;
zawód rolnika, miejsce pracy: własne
2. Grzegorz Bernard Napieralski, lat
gospodarstwo rolne, zamieszkały
36, wykształcenie wyższe politolow Zielnowie gmina Darłowo, członek
giczne, poseł na Sejm RzeczypospoliSamoobrony Rzeczpospolitej Polskiej.
tej Polskiej, zamieszkały w Szczecinie,
członek
Sojuszu
Lewicy
W naszej gminie głosowanie będzie
Demokratycznej;
odbywać się w dotychczasowych lokalach wyborczych, i tak:
3. Marek Jurek, lat 50, wykształcenie 1. w siedzibie Obwodowej Komisji Wywyższe historyczne, wykonujący zaborczej Nr 1 mieszczącej się w Gimwód historyka, miejsce pracy: Fundanazjum im. Noblistów Polskich
cja Św. Benedykta, zamieszkały
w Kleczewie przy ul. Warszawskiej
w Wólce Kozodawskiej gmina Pia31 głosować będą wyborcy m. Kleczeseczno, członek Prawicy Rzeczypowa z ulic: Akacjowa, Borówkowa,
spolitej;
Chopina, Dębowa, Dożynkowa,
Gen. Franciszka Kamińskiego, Głogo4. Bogusław Zbigniew Ziętek, lat 45,
wa, Jagodowa, Kasztanowa, Kolejowykształcenie średnie, wykonujący
wa, Konińska, Kościelna, Krótka, Lezawód polityka, miejsce pracy: Wolny
śna, Malinowa, Nowa, Ogrodowa,
Związek Zawodowy „Sierpień 80”,
Okrzei, Piaski, plac Kościuszki, plac
zamieszkały w Markowiźnie gmina
Józefa Piłsudskiego, plac Wolności,
Ogrodzieniec, członek Polskiej Partii
Polna, Poziomkowa, Poznańska, RutPracy - Sierpień 80;
ki, Słoneczna, Sportowa, Stodolna,
5. Bronisław Maria Komorowski, lat
Strażacka, Sosnowa, Targowa, Toruń57, wykształcenie wyższe historyczne,
ska, Warszawska, Wiatraczna, Wjazposeł na Sejm Rzeczypospolitej Poldowa, Wodna, Żeromskiego;
skiej, zamieszkały w Warszawie, czło- 2. w siedzibie Obwodowej Komisji Wynek Platformy Obywatelskiej Rzeczyborczej Nr 2 mieszczącej się
pospolitej Polskiej;
c.d. ze str. 2
6. Jarosław Aleksander Kaczyński, lat
60, wykształcenie wyższe prawnicze,
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Prawa i Sprawiedliwości;
7. Kornel Andrzej Morawiecki, lat 69,
wykształcenie wyższe w zakresie nauk
fizycznych, emerytowany nauczyciel
akademicki, zamieszkały we Wrocławiu;
8. Janusz Ryszard Korwin-Mikke, lat
68, wykształcenie wyższe filozoficzne, wykonujący zawód publicysty
i wydawcy, miejsce pracy: Oficyna
Konserwatystów i Liberałów, zamieszkały w Józefowie, powiat otwocki, członek partii politycznej Wolność
i Praworządność;
6
Kat. I-III
I nagrodą – Jakub Stolecki SP Sławoszewek
II nagroda – Natalia Tomalak SP Sławoszewek
III nagroda – Weronika Dranikowska SP
Sławoszewek
Kat. IV-VI
I nagroda – Klaudia Wajt SP Budzisław
Kościelny
II nagroda – Daria Radziejewska SP Budzisław Kościelny
III nagroda – Martyna Konieczka SP Budzisław Kościelny
Uczniowie Gimnazjum
I nagroda – Adrianna Marek Gimnazjum
w Kleczewie
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Kleczewie przy ul. św. Kingi 7 głosować będą wyborcy m. Kleczewa
z ulic: Aleja 600-lecia, Alojzego Putza, Białobrodzka, Fiołkowa, Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Ks.
Jerzego Popiełuszki, Makowa, Młynarska, Różana, Rzemieślnicza, Solidarności, Szkolna, Świętej Barbary,
Świętej Kingi, 11 Listopada, 50-lecia
Kopalni Konin;
3. w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 mieszczącej się w Budynku wielofunkcyjnym w Kleczewie przy ul. Strażackiej 2 (dawna
siedziba M-GOK) głosować będą wyborcy z sołectw: Izabelin, Jabłonka,
Janowo, Przytuki, Roztoka, Sławoszewek, Sławoszewo i Wielkopole;
4. w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 mieszczącej się w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima
w Złotkowie głosować będą wyborcy
z sołectw: Kalinowiec, Miłaczew, Nieborzyn i Złotków;
5. w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 mieszczącej się w Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym
przy ul. Szkolnej 17 głosować będą
wyborcy z sołectw: Adamowo, Budzisław Górny, Budzisław Kościelny, Kamionka, Marszewo, Tręby Stare, Wola
Spławiecka i Zberzyn.
W dniu wyborów ww. lokale wyborcze otwarte będą w godz. od 600 do 2000.
Głosować będziemy tylko na jednego
kandydata, stawiając znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska wybranego
kandydata.
Zapraszam do udziału w głosowaniu.
Urzędnik wyborczy
c.d. ze str. 2
dzieło opromieniające naszą historię.
Niemal od chwili swego powstania Konstytucja 3 maja stała się symbolem dążeń
do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczpospolitej, niezależnie od
trudności wewnętrznych i zewnętrznych.
Bo nawet w dobie zakazów publicznego
świętowania rocznicy Polacy – potomkowie szczytnych narodowych ideałów –
wygłaszali pro memoria swoje przywiązanie do konstytucyjnej tradycji, mając
umocowanie, pomoc i głębokie zawierzenie w Matce Boskiej Królowej Polski.
Papież Pius XI, przychylając się do próśb
Episkopatu Polski i ustanawiając maryjne
święto w dniu upamiętniającym Konstytucję 3 maja, widział głębokie uzasadnienie tej zbieżności. Do dziś to współbrzmienie dwóch świąt jest niezwykle
harmonijne, pod warunkiem wszelako, że
– cytując historyka sprzed ponad stu laty
– „…obchodzenie wielkich pamiątek religijnych czy narodowych wtedy przynosi
rzeczywisty pożytek, jeśli pojmujemy ich
znaczenie i umiemy wysnuć naukę, która
oświeca umysł a krzepi serca” (Juliusz
Miklaszewski).
Konstytucja, licząca dziś sobie 219 lat,
jako ustawa zasadnicza obowiązywała
zaledwie 14 miesięcy, ale zapoczątkowała bezprecedensowe, mądre i odważne
myślenie o sprawach kraju. Współczesne
zapisy w konstytucji w brzmieniu wydają
się różne od oświeceniowych, to jednak
gros myśli przewodnich zyskało kontynuację w stosunku do 3-majowego pierwowzoru. Gdyby zaczerpnąć w jednym
zaledwie obszarze – dbałości o kraj w sytuacji utraty wtedy króla, dziś prezydenta
– widzimy naśladowczą wobec konstytu-
Znicze pamięci przed Pałacem Prezydenckim
cji majowej roztropność w sprawie stabilnej kondycji państwa. Niedoświadczani
w ostatnim czasie narodowymi tragediami, w chwili, gdy ta niespodzianie przyszła, mogliśmy, pogrążeni w żałobie,
zdać się na silne podwaliny konstytucyjnej ciągłości władzy. Ustawodawcza
pragmatyka w obliczu niepowetowanej
straty i ludzkich emocji, mimo sprzeciwu
odruchów serca, musi zyskać tytuł do narodowej mądrości i przezorności. Gdyby
jednak potrzeba, dziś zrozumiała, domagała się wciąż ludzkiego patosu, z niesłychaną na nowo mocą brzmią słowa zapisane w preambule do Konstytucji 3 maja,
w które, jak w memento, wpisuje się 10
kwietnia 2010:„ceniąc drożej nad życie,
nad szczęśliwość osobistą egzystencję
polityczną…”
A życie społeczno – polityczne, bogate
w wydarzenia będące kamieniami milowymi naszego patriotycznego bytu, podpowiada, co ważne i o co warto czynić
starania. Więc z jednej strony pamięć o
minionym, na przykład o lesie katyńskim
zastygłym od 70 lat w powadze majestatu
śmierci Polaków, z drugiej zaś – pokłon
dla życia, dla każdej próby jego ratowania, o czym w tych dniach zaświadcza
sławoszewska uroczystość OSP.
Należy też w te dni pochylić się nad
biało – czerwoną. Choćby z okazji Dnia
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2 maja
– odnajdujemy w sobie pokłady uczuć,
które pozwalają człowiekowi żyjącemu w
zatomizowanym społeczeństwie poczuć
narodową wspólnotę. Manifestowanie
barw biało – czerwonych jest dzisiaj aktem dobrowolnym, nie ma nic wspólnego
z historią niewolonego państwa nawet w
aspekcie wywieszania flagi w dni wskazane przez PRL-owski kalendarz. Tegoroczny kwiecień skąpany był w naszych
symbolicznych barwach. Ale chciejmy
szanować i eksponować polskie sztandary nie tylko, gdy przepasane są żałobnym
kirem. Niech wspólnotowe dziedzictwo
flagi stanie się radosnym polskim patriotycznym orężem!
Pragnę jednocześnie przypomnieć, że
barwy biała i czerwona – dziś na stałe zespolone z naszą historią – po raz pierwszy, nieoficjalnie, zostały uznane za barc.d. na str. 23
Wyróżnienie – Piotr Frydrychowski,
Gimnazjum w Kleczewie
Wyróżnienie – Julita Gagajewska, Gimnazjum Budzisław Kościelny.
Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody pocieszenia, nagrodzeni
i wyróżnieni -nagrody książkowe.
Po uroczystym wręczeniu nagród mogliśmy wysłuchać koncertu fortepianowego w wykonaniu uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej w Koninie. Rok 2010
został uznany Rokiem Chopinowskim
i dlatego w wykonaniu uczniów usłyszeliśmy utwory Fryderyka Chopina.
MS
7
Śladami wybitnego artysty, czyli Chopin w Żychlinie
R
ok 2010 z racji dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina ogłoszony został Rokiem Chopinowskim.Ten czas to
ogromna szansa na promocję polskiej kultury i sztuki. To możliwość propagowania naszego dziedzictwa narodowego. W ramach obchodów jubileuszowego Roku Chopinowskiego zaplanowany został cykl koncertów „Chopin w stolicach jego
Europy”. Odbędą się one w Paryżu, Londynie, Pradze, Wiedniu
i Berlinie. Wyzwania globalizacji zmuszają organizatorów Roku
Chopinowskiego do podkreślenia pochodzenia artysty. Chopin
był wielkim Europejczykiem, lecz przede wszystkim Polakiem.
Oczywistym jest fakt, że Fryderyk Chopin bywał w najznakomitszych miejscach w najbardziej wykwintnym towarzystwie,
jednak niewiele osób ma świadomość września 1829r. Otóż tego
dnia 19-letni wówczas Fryderyk trafił przypadkowo na wesele
do Żychlina...i tu zaczyna, a właściwie kończy się opowieść,
gdyż do jej poznania odsyłam Państwa do książki p. Jadwigi Naskręckiej pt.: „Chopin w Żychlinie”(do nabycia w Bibliotece
Szkolnej w Kleczewie w cenie 10 zł.)
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej
w Kleczewie mieli możliwość wysłuchania wielu interesujących
historii, które przybliżyła im p. Naskręcka w trakcie spotkania
autorskiego. Spotkanie to zorganizowane zostało jak zwykle
dzięki nieocenionej współpracy z p. dyr. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie – p. Elżbietą Gruszczyńską.
Mamy swego rodzaju obowiązek przekazywania kolejnym pokoleniom ponadczasowych, wykraczających poza wymiar artystyczny dzieł. Spoczywa na nas moralny obowiązek wobec tych,
dla których muzyka Fryderyka Chopina wraz z twórczością
Mickiewicza, Słowackiego, Matejki była jedyną ostoją tożsamości narodowej, natchnieniem do zrzucenia kajdan niewoli.
Jak powiedział Ignacy Jan Paderewski w setną rocznicę narodzin Fryderyka Chopina: „Zabraniano nam Słowackiego, Kra-
sickiego, Mickiewicza. Nie zabroniono nam Chopina. A jednak
w Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano: barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel, naszych kos chłopskich połyski,
jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne,
przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń (...).”
Ewa Kazimierska
.RSDOQLD:ĊJOD%UXQDWQHJRÄ.21,1´
Z.OHF]HZLH6$
.OHF]HZXO/HFLD
RIHUXMHZ\QDMHP
1DMZ\ĪV]HMNODV\SRZLHU]FKQLORNDOLELXURZ\FK
ZEXG\QNXQDWHUHQLH*PLQ\.D]LPLHU]%LVNXSL
%XG\QHNELXURZ\SRVLDGDSRZLHU]FKQLXĪ\WNRZHM
±SDUWHU±SRPLHV]F]HĔ
±,SLĊWUR±SRPLHV]F]HĔ
0LHMVFHSRáRĪHQLDORNDOX
.D]LPLHU]%LVNXSLXO%LXURZLHF
:LĊFHMLQIRUPDFMLPRĪQDX]\VNDüQDVWURQLH
LQWHUQHWRZHMZZZNZENRQLQSO
6]F]HJyáRZ\FKLQIRUPDFMLXG]LHODSRGQUWHO
±
±.LHURZQLN']LDáX±$JDWD&LHĞODN
Wybory prezesa ZNP w Kleczewie
D
nia 20 kwietnia 2010 r. o godz. 16:00
w Domu Kultury w Kleczewie odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału
ZNP, aby dokonać wyboru nowego prezesa.
Oficjalną część spotkania otworzyła
koleżanka prezes ZNP Anna Bartczak serdecznie witając wszystkich gości, min.
Burmistrza Miasta i Gminy Kleczew
p. M. Wesołowskiego, Przewodniczącego
Rady Miejskiej p. M. Trzewiczyńskiego,
dyrektora BOSZ-u p. M. Dobską, Wiceprezesa Zarządu Okręgu Wielkopolskiego
ZNP p. W. Adaszewskiego, Kierownika
Biura w Koninie Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP p. E. Kaczmarek, dyrektora Szkoły Podstawowej w Koziegłowach
p. H. Szczekocką, dyrektora Gimnazjum
w Kleczewie p. E. Raźną, dyrektora Gimnazjum w Budzisławiu p. E. Rewers, wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie p. M. Makowską oraz
wszystkich członków ZNP.
8
Prezes A. Bartczak odczytała sprawozdanie z działalności ZNP za ubiegłą
kadencję. Podziękowała także władzom
samorządowym
za
dotychczasową
współpracę a członkom Zarządu Oddziału ZNP wręczyła pisemne podziękowania. Podziękowania dokonał także
p. W. Adaszewski, wręczając p. A. Bartczak kwiaty i drobny upominek. W dalszej części spotkania doszło do wyboru
nowego prezesa. Przebieg wyborów pilotowała przewodnicząca zebrania p. B.
Wesołowska. W wyniku tajnego głosowania prezesem ZNP została p. Małgorzata Woźniak, nauczyciel Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Budzisławiu.
Ponadto w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby: p. A.
Bartczak, p. B. Wesołowska, p. M. Kosińska, p. K. Chmielińska, p. J. Lewandowska, p. H. Maciaszek, p. G. Maćkowiak, p.
M. Sawicka, p. M. Szymczak, p. M. Dylewska, p. M. Licheniak, p. B. Kapela.
Nową panią prezes uczestnicy przyjęli
z zadowoleniem, życząc jej wytrwałej
i owocnej pracy. Na koniec spotkania prezes M. Woźniak zaprosiła wszystkich gości na uroczysty obiad.
Zarząd Oddziału ZNP w Kleczwie
Nowa Pani Prezes ZNP
Nowy wizerunek „starego” Domu Kultury
w Kleczewie
O
d początku bieżącego roku trwają
prace budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku przy
ul. Strażackiej w Kleczewie. W związku
z koniecznością utrzymania gotowości
operacyjno technicznej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej cały zakres prac
podzielono na dwa etapy. W pierwszym
etapie przebudowano część przeznaczoną
na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego
(sala ślubów wraz z zapleczem) i Urzędu
Gminy i Miasta (sala zebrań Rady Miejskiej i pomieszczenia biurowe na piętrze).
Sala ślubów przybrała nowy wygląd
– wnętrze utrzymane jest w jasnej stonowanej kolorystyce, której dopełnieniem
są proste meble wnoszące odrobinę nowoczesności. Zmieniony został również
układ komunikacyjny budynku – powstała centralna klatka schodowa. Obecnie
trwają prace wykończeniowe sali sesyjnej
na piętrze. Drugi etap to remont i rozbu-
dowa części strażackiej. Od strony południowej dobudowana zostanie klatka
schodowa i wieża do suszenia węży strażackich. W części istniejącej OSP powstanie dodatkowy garaż, a na piętrze
szatnie, natryski, sanitariaty i pomieszczenia biurowe. Zakończenie całości
prac, zgodnie z umową z wykonawcą, zaplanowana jest na czerwiec 2011 roku.
Tekst i zdjęcia
M&M
NOWY SKŁAD
SPRZEDAŻ OPAŁU
(LUZEM I WORKOWANY)
Budzisław Kościelny
ul. Pogodna 14
• węgiel kamienny • ekogroszek
• miał węglowy • brykiet
• drewno kominkowe
Transport gratis !
Tel. 607 405 193 • 695 995 933
SPRZEDAŻ RATALNA
Gminny Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym
W
dniu 7 kwietnia 2010r.w Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Kleczewie
odbył się etap gminny Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju wzięły udział cztery
szkoły podstawowe oraz dwa gimnazja.
Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną
stanowił test składający się z 25 pytań.
Dla szkoły podstawowej był to test jednokrotnego wyboru, natomiast dla gimnazjalistów wielokrotnego wyboru. Część
praktyczna dla wszystkich uczestników
polegała na przejechaniu na rowerze toru
przeszkód. Tor przeszkód składał się
z pochylni, równoważni, slalomu, rynny
i przewożenia przedmiotu. W kategorii
Gimnazja nagrody otrzymały:
I miejsce Gimnazjum im. Noblistów Polskich z Kleczewa w składzie Marek Adrianna, Jankowiak Konrad, Kołodziejski
Nikodem,
II miejsce Gimnazjum z Budzisławia
Kościelnego w składzie Pietrzykowska Kinga, Jaworski Patryk, Szaur
Edyta.
Natomiast w kategorii Szkół Podstawowych nagrody otrzymały:
I miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Wandy Chotomskiej w Kleczewie w
składzie Jałoszyński Bartosz, Michalska
Dominika, Kachelska Aleksandra,
II miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Arkedego Fiedlera z Budzisławia
Kościelnego w składzie Nowiński Patryk,
Waszak Damian, Maj Aleksander,
III miejsce Szkoła Podstawowa im. Józefa Jóźwiaka z Koziegłów w składzie Staszak Jakub, Nowak Aleks, Staszak Natalia,
IV miejsce Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Sławoszewku w składzie Łukasiewicz Jakub, Korput Jakub,
Maciejewski Damian.
Ponadto nagrodzone zostały indywidualne miejsca w turnieju. W kategorii
Gimnazjum nagrody otrzymali: I miejsce
– Kołodziejski Nikodem (Kleczew),
II miejsce – Marek Adrianna (Kleczew),
III miejsce – Jankowiak Konrad (Kleczew).
W szkołach podstawowych wyniki
przedstawiały się następująco: I miejsce
– Kachelska Aleksandra (Kleczew),
II miejsce – Łukasiewicz Jakub (Sławoszewek), III miejsce – Maj Aleksander
(Budzisław Kościelny).
Po ogłoszeniu wyników przez Jury
wszyscy uczestnicy Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym otrzymali cenne nagrody, które wręczył Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, pan
Stanisław Maciejewski. Uczniowie byli
zadowoleni z otrzymania pucharów, dyplomów, a także indywidualnych upominków. Mamy nadzieję, że spotkanie to
przyniesie efekty dydaktyczne i wychowawcze, a uczestnicy będą przestrzegali
przepisów ruchu drogowego.
Biuro Obsługi Szkolnictwa
SPRZEDAM
CIĄGNIK C-360, ROK PROD. 1984
Tel. 669 021 230
9
Polak, Niemiec – dwa bratanki!
,,Herzlich wilkommen!’’– tymi słowami uczniowie oraz nauczyciele ze szkoły
partnerskiej w Stadtilm przywitali swoich
polskich kolegów z Kleczewa. W dniach
17-21 marca 2010 roku uczniowie Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie przebywali w zaprzyjaźnionej
szkole Staatliche Regelschule Stadtilm.
Wyjazd
dwunastoosobowej
grupy
uczniów wraz z opiekunami z naszej
szkoły odbył się zgodnie z harmonogramem partnerskiej współpracy miast Stadtilm i Kleczew. Szkoły nasze współpracują ze sobą i w minionym roku gościliśmy
delegacje młodzieży niemieckiej u siebie.
Dnia 17 marca 2010r. o godz. 6.00
wyjechaliśmy z Kleczewa do Stadtilm.
Podróż trwała około dwunastu godzin.
Wśród nas obecni byli: Adrianna Marek,
Kinga Raźna i Hubert Trzewiczyński z kl.
Ia, Kinga Piekarska kl. Ib, Weronika Maciejewska, Patrycja Flejszman, Katarzyna
Tupalska i Dawid Rolnik z kl. IIb, Agata
Franikowska, Olga Szymańska, Arkadiusz Nawrocki i Tomasz Kieliszak z kl.
IIId. Naszymi opiekunami wymiany byli:
p. Elżbieta Raźna – Dyrektor Gimnazjum, p. Marta Frońda – nauczyciel języka niemieckiego oraz p. Tomasz Socha
– nauczyciel wychowania fizycznego.
Pierwszego dnia, tuż po przyjeździe,
czekała na nas smaczna kolacja w auli
szkolnej, przygotowana przez uczniów
i ich rodziców. Następnie zwiedzaliśmy
budynek szkoły, który okazał się bardzo
komfortowy i przestronny. Szczególną
uwagę zwróciliśmy na wyposażenie klas
i zapleczy, którymi nasi gospodarze mogli
się pochwalić. Wieczorem zostaliśmy zakwaterowani u rodzin goszczących. Tak
minął nam pierwszy dzień w Niemczech.
W trakcie drugiego dnia pobytu wszyscy uczestniczyliśmy w zajęciach chemii,
które odbywały się w pracowni chemicznej. Lekcję prowadził nasz ulubiony kolega Felix. Również samodzielnie mogliśmy
przeprowadzić
interesujące
doświadczenia. W południe mieliśmy
10
okazję zwiedzić miasto Arnstadt oraz
osobiście porozmawiać ze starostą miasta, panem Benno Kaufholdem. Niemieckie media przeprowadziły z nami
krótki wywiad oraz zamieściły artykuł
wraz ze zdjęciem w niemieckiej gazecie
lokalnej. Wieczorem mogliśmy wykazać
się naszymi umiejętnościami sportowymi
w grach i zabawach przygotowanych
przez niemieckiego nauczyciela wychowania fizycznego. Po rozgrywkach sportowych zaspokoiliśmy nasz głód turyńskim specjałem znanym na całym świecie
pod nazwą „Thüringer Bratwurst”.
Kolejny dzień rozpoczął się wizytą
u pana burmistrza Joachima Günsela.
Popołudnie spędziliśmy w Aquaparku
w Hohenfelden.
Swoją przygodę z sąsiadami zza
Odry zakończyliśmy zwiedzaniem lasu
turyńskiego i skoczni w Oberhof. Znajduje się tam kompleks siedmiu skoczni narciarskich: K-13, K-34, K-48, K-66, K-82,
K-90 oraz K-120. Wszystkie pokryte są
matami igielitowymi, umożliwiającymi
zawodnikom oddawanie skoków również
podczas lata. To właśnie tutaj od wielu lat
odbywają się międzynarodowe zawody w
skokach narciarskich. W tej miejscowości odbyły się także Mistrzostwa Świata.
Mieliśmy również okazję podziwiać stadion biatlonowy. Główną atrakcją dnia
była wizyta w muzeum pojazdów w Suhl,
gdzie jeden z naszych opiekunów w pełni
oddał się swojej pasji. Wieczorem niemieccy koledzy pożegnali nas przyjęciem, które odbyło się u naszej niemieckiej koleżanki Luise.
21 marca wczesnym rankiem zakończyła się nasza przygoda. Celem naszej
wymiany było kształtowanie postawy tolerancji i aprobaty dla odmienności narodowej, kulturowej i obyczajowej. Dzięki
temu wyjazdowi poznaliśmy zasady organizacji szkoły w innym kraju oraz doskonaliliśmy umiejętności praktycznego
zastosowania języka obcego w codziennych sytuacjach. Pobyt w Stadtilm był
bardzo udany. Wróciliśmy do Kleczewa
bardzo szczęśliwi i zadowoleni z tego, że
mogliśmy poznać nowe, ciekawe miejsca
i wspaniałych ludzi, niezwykle życzliwych i gościnnych.
Serdecznie dziękujemy naszym kochanym opiekunom: p. Elżbiecie Raźnej
za organizację wyjazdu, p. Marcie Frońda
za pomoc w komunikacji w języku obcym oraz p. Tomaszowi Socha za piękne
zdjęcia.
Dziękujemy za tak miłą alternatywę
spędzenia czasu. Mamy nadzieję, że okazji do kolejnych tak udanych wyjazdów
nie zabraknie.
Przygotowali:
uczestnicy wymiany
polsko-niemieckiej
Ukraina i My,
czyli słodkie nawiązywanie przyjaźni
N
a zajęciach Szkolnego Koła Rosja–
Ukraina, już po raz drugi, gościliśmy przedstawiciela Koziatynia, miasta
na Ukrainie, z którym nasza gmina nawiązała partnerskie stosunki. Pani Switłana Rybińska, pełniąca funkcję Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury, okazała
się osobą niezwykle serdeczną, o ogromnej znajomości stosunków polsko– ukraińskich. Podczas rozmowy, niekiedy wymagającej tłumacza - – opiekuna
naszego Koła, dowiedzieliśmy się nie-
zwykle ciekawych faktów dotyczących
powiązań rodziny Czartoryskich z Ukrainą, ślubu Balzaka z Polką Eweliną Hańską w niedalekim– od Kaziatynia-Berdyczowie, obecnego stosunku Ukraińców
do Polski i Polaków. Zaskoczył nas
ogromny patriotyzm rodzin polskich
mieszkających na Ukrainie już od kilku
pokoleń, którzy pieczołowicie kultywują
tradycje polskie, uczą się języka polskiego, dbają o miejsca historycznie związane
z Polską. Musimy przyznać, że podczas
tego spotkania poczuliśmy prawdziwą
dumę narodową. Pani Switłana przekazała nam prezenty od zaprzyjaźnionej grupy
młodzieży w Koziatyniu, której opiekuna
– p.Natalię Czajkowską niedawno gościliśmy. Otrzymaliśmy przepiękne foldery
i pocztówki z Koziatyniem, Kijowem
oraz... przepyszne czekoladki! Spotkanie
zakończyliśmy więc słodko, mając nadzieję, że nasza przyjaźń nie napotka na
swojej drodze zbyt wielu gorzkich dni.
Uczniowie ze Szkolnego Koła
Rosja– Ukraina,
przy Gimnazjum im.Noblistów
Polskich w Kleczewie
„Zalogowany”
P
od takim tytułem w dniu 15.04.2010r.
dla uczniów Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym
oraz dla uczniów LO z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie odbyły
się spektakle teatralne. Na zaproszenie Biblioteki Publicznej wystąpił Teatr Profilaktyczno-Edukacyjny „Moralitet” z Krakowa.
Tematem spektaklu był Internet – który jest kopalnią wiedzy, wspaniałym narzędziem do zdobywania informacji, porozumiewania się, wymiany poglądów
lecz jednocześnie wielkim zagrożeniem.
Ma również wielkie możliwości do propagowania treści negatywnych, jak: używanie narkotyków, samobójstwa czy
moda na odchudzanie, prowadząca do
poważnej choroby – anoreksji.
Biblioteka Publiczna, rozumiejąc te
problemy, wychodzi im naprzeciw. Uważa, że rolą nas dorosłych: rodziców, nauczycieli jest, aby jak najczęściej rozmawiać z dziećmi i młodzieżą również
o zagrożeniach płynących z Internetu.
Koniecznością jest uczyć dzieci krytycyzmu i umiejętności korzystania z tej zaawansowanej technologii, zadbać o prawidłową edukację naszych dzieci.
Świadomość zagrożeń i odpowiedzialne
zachowanie w dużym stopniu może
ustrzec ich przed osobami propagującymi
zło i pozwoli młodym ludziom uniknąć
kłopotów w życiu płynących z sieci.
E. Gruszczyńska
11
Młodzieżowa Akcja Obywatelska
,,20 lat wspólnie”
w Gimnazjum w Kleczewie
Z
inicjatywy naszych dwóch kół zainteresowań: Szkolnego Klubu Europejskiego (SKE) i Szkolnego Koła FotograficznoFilmowego „Macro”, zgłosiliśmy swój udział w kampanii edukacyjnej Młodzieżowa Akcja Obywatelska ,,20 lat wspólnie”.
Celem Akcji jest upamiętnienie 20 rocznicy pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce, która przypada
27 maja 2010r. Planując działania na terenie Gimnazjum, mamy
na celu przede wszystkim docenienie pozytywnej działalności
samorządów terytorialnych oraz rozpowszechnienie wiedzy na
temat idei samorządności wśród uczniów naszej szkoły.
W ramach naszych działań zaplanowaliśmy z naszymi opiekunami – p. M. Chojnacką i p.A.Kaczmarek, m.in.: zajęcia
z samorządności, zebranie dokumentacji fotograficznej upamiętniającej Kleczew na przestrzeni ostatnich 20 lat, przygotowanie wystaw, utworzenie młodzieżowych grup badawczych do
przeprowadzenia wywiadów z mieszkańcami gminy, przygotowanie prezentacji multimedialnych nt. osiągnięć samorządu terytorialnego gminy Kleczew w ciągu minionych 20 lat.
Do tej pory, w ramach zajęć z samorządności, spotkaliśmy się
z p. Markiem Wesołowskim, Burmistrzem Gminy i Miasta Kleczew oraz wzięliśmy udział w sesji Rady Miejskiej w Kleczewie. Na spotkaniu z Burmistrzem poruszone zostały zagadnienia
skuteczności władz lokalnych w rozwiązywaniu problemów
społecznych oraz komunikowania się z mieszkańcami. Pan Marek Wesołowski zwrócił również uwagę na zmiany, jakie zaszły
i zachodzą w gminie Kleczew przez ostatnie dwie dekady dzięki
działalności lokalnego samorządu. Od Burmistrza otrzymaliśmy
12
materiały dotyczące historii władz samorządowych Gminy
i Miasta Kleczew, które wykorzystamy przygotowując szkolną
wystawę.
Będąc w stałym kontakcie z p. Maciejem Trzewiczyńskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kleczewie, wzięliśmy udział
w sesji, na której udzielono absolutorium Burmistrzowi Gminy
i Miasta Kleczew, z tytułu wykonania budżetu za rok 2009.
W ramach zebrania dokumentacji fotograficznej upamiętniającej dawny Kleczew, sprzed 20 lat, otrzymaliśmy bogaty zbiór
zdjęć od p. Elżbiety Gruszczyńskiej, Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kleczewie oraz p. Zbigniewa Dobrzyckiego dyrektora MGOK w Kleczewie. Zdjęcia zostaną wykorzystane w prezentacjach multimedialnych.
Uczestniczyliśmy również w spotkaniu z p.Ewą Matybą, redaktorem naczelnym „Gazety Kleczewskiej”, która zapoznała
nas z zasadami przeprowadzania wywiadów. Zdobytą wiedzę
wykorzystamy podczas rozmów z mieszkańcami naszej gminy.
O naszych przygotowaniach do Akcji napisano już na stronie
głównego organizatora: Centrum Edukacji Obywatelskiej
w Warszawie. Akcja jest wspierana przez MEN– inicjatora ogłoszenia roku szkolnego 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej.
Zapraszamy do śledzenia naszych działań na stronie internetowej edukacji Kleczew.
Młodzież z SKE i SKF-F „Macro”
przy Gimnazjum w Kleczewie
Sukces szkolnych artystów
Alvin i wiewiórki 2
Alvin and the Chipmunks 2 (USA, 2010)
Animowany/Komedia
Kontynuacja jednego z największych przebojów kina rodzinnego ostatnich lat, łącząca konwencję kina aktorskiego z elementami animacji
komputerowej - kolejne przygody trzech rozśpiewanych wiewiórek, które mieszkają w domu
robiącego karierę autora piosenek.
28-29.05.2010 godz: 16.00
cena biletu – 8 zł
P
raca aktora czy reżysera jest bardzo trudna a na dodatek czasochłonna. Wymaga wielu poświęceń i wyrzeczeń. Jak trudno sprawdzić się w roli aktora, choreografa czy reżysera przekonali się uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej im. J. Jóźwiaka
w Koziegłowach. Szóstoklasiści podjęli się wystawienia na scenie dwóch przedstawień teatralnych na podstawie bajek S.
Lema. Uczniowie – pod bacznym okiem p. G. Stryganek – musieli napisać scenariusze. Poza tym zobowiązali się samodzielnie wykonać scenografię i kostiumy. A potem czekała ich już
tylko praca… W ciągu dwóch tygodni trzeba było opanować
tekst i poćwiczyć grę aktorską, ale chyba było warto. I choć czasem podczas przygotowań „puszczały nerwy”, uczniowie pokazali się z jak najlepszej strony. Jedna grupa wystawiła bajkę pt.:
„Wielkie lanie”, a druga „Bajkę o maszynie cyfrowej, co ze
smokiem walczyła”. W rolach głównych wystąpili: A. Pawlaczyk, M. Guzik, K. Borowska a także A. Nowaczyk, Z. Młodzińska i M. Cezak. Aktorzy wykazali się dużymi umiejętnościami aktorskimi i pomysłowością.
Jak na przedstawienie przystało, odtwórcy wszystkich ról
wystąpili w kostiumach specjalnie przygotowanych na tę okazję, poddali się też charakteryzacji. Dzięki temu można było podziwiać m.in. króla, konstruktora, elektrosmoka czy Maszynę
Cyfrową. Nie zabrakło również samodzielnie, ze szczegółami
wykonanej dekoracji, przedstawiającej pracownię uczonego,
piwnicę i zamek królewski.
Choć obydwa przedstawienia bardzo się od siebie różniły
– każde z nich przekazywało inne treści i przenosiło widza
w inny świat – to podobały się widzom. A warto wspomnieć, że
szkolnych artystów podziwiali ich młodsi koledzy z kl. 0-II wraz
z wychowawcami, którzy zostali zaproszeni na poszczególne
spektakle.
Oklaskom i podziękowaniom nie było końca. Uczniowie zostali docenieni, a zabawa w teatr przyniosła zadawalające rezultaty. Dziś można życzyć wszystkim dalszych sukcesów.
N. Staszak, K. Maciejewski
Planet 51
(Hiszpania,Wielka Brytania, 2009), Animacja
Nowy film twórców „Shreka”. Typowi mieszkańcy
planety mają dwoje czułków, osiem palców i panicznie boją się inwazji obcych cywilizacji.
25-26.06 godz: 16.00
29-30.06 godz: 11.00
1.07 godz: 11.00
cena biletu – 8 zł
2*à26=(1,(
%XUPLVWU]*PLQ\L0LDVWD.OHF]HZ
VHUGHF]QLH]DSUDV]D
ZV]\VWNLFKPLHV]NDĔFyZ*PLQ\L0LDVWDGRXF]HVWQLFWZD
ZUDMG]LHURZHURZ\PRUJDQL]RZDQ\PSRGKDVáHP
Ä%ąGĨWU]HĨZ\QDGURG]H´
3RZ\ĪV]\UDMGRGEĊG]LHVLĊGQLDF]HUZFDUVRERWD
WUDVDRNNP
:\MD]G±JRG]±2ĞURGHN6SRUWXL5HNUHDFML.OHF]HZ
RUD]JRG]±SODFSU]\*LPQD]MXP%XG]LVáąZ.RĞFLHOQ\
0HWD ± SODF SU]\ VDOL Z 'DQNRZLH : FHOX ]DSHZQLHQLD
XF]HVWQLNRP SRF]ĊVWXQNX RUD] SDPLąWHN QD ]DNRĔF]HQLH
]DEDZ\ SURVLP\ RVRE\ FKĊWQH R GRNRQDQLH ]DSLVyZ NWyUH
EĊGą SU]\MPRZDQH Z ELXU]H LQWHUHVDQWD 8U]ąG *PLQ\
L0LDVWD.OHF]HZ6]NRáDFK3RGVWDZRZ\FKL*LPQD]MDFKGR
Śliwczyński Tomasz • Jabłonka 16 • 62-540 Kleczew
• INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
• MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE
• PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
• MAPY DO CELÓW PRAWNYCH
I PROJEKTOWYCH
Tel. 63 27 02 196 • 693 161 756
13
Goście „Gazety Kleczewskiej”
Wywiad z Andrzejem i Tadeuszem Smarzyńskimi
– synami Piotra Smarzyńskiego (zamordowanego przez NKWD w Katyniu
ostatniego przed wybuchem II wojny światowej kierownika szkoły powszechnej
w Kleczewie)
30
kwietnia br. Kleczew odwiedzili
panowie Andrzej i Tadeusz Smarzyńscy – synowie Piotra Smarzyńskiego.
Naszych Gości przyjęli w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kleczewie Maciej
Trzewiczyński oraz Burmistrz GiM Kleczew Marek Wesołowski. W trakcie rozmowy przedstawiciele kleczewskiego samorządu zadeklarowali, że w Kleczewie
dojdzie do upamiętnienia osoby Piotra
Smarzyńskiego. Po spotkaniu Nasi Goście zwiedzali Kleczew i odwiedzili
p. Grudzińską, która jako kilkunastoletnia
dziewczynka pomagała przed wojną małżeństwu Smarzyńskim opiekować się ich
synami.
Zbrodnia katyńska jest dla tysięcy „rodzin katyńskich” symbolem okrucieństwa sowieckiego totalitaryzmu. Dociekanie prawdy przez lata, gdy panował w
Polsce system komunistyczny, było niemożliwe. Proszę powiedzieć, jaki wpływ
na Panów życie miał fakt, że Panów ojciec – Piotr Smarzyński – został zamordowany wiosną 1940 r. w Katyniu; po II
wojnie światowej wkraczaliście przecież
w dorosłe życie (dla informacji Czytelników „Gazety Kleczewskiej” przypomnę, że Pan, Panie Tadeuszu, gdy wybuchła II wojna światowa miał 2,5 roku,
a Pan, Panie Andrzeju, urodził się 22
sierpnia 1939 r.)?
Po wyjeździe z Kleczewa naszej matki
wraz z nami (nie znamy daty, kiedy to nastąpiło – prawdopodobnie na wiosnę
1940 r.) zamieszkaliśmy w Skaryszewie
u naszego dziadka, teścia matki, Franciszka Smarzyńskiego. W czasie okupacji
niemieckiej matka, będąc nauczycielką,
prowadziła w domu dziadka tajne nauczanie. Z tej niebezpiecznej wówczas
pracy utrzymywała naszą trzyosobową
rodzinę. Pomagał nam również dziadek.
Rodzice uczących się dzieci wynagradzali matkę produktami żywnościowymi, jak
np. jajka, masło, mleko, drób itp.
14
Po wyzwoleniu matka pracowała, jako
nauczycielka, w szkole powszechnej
w Skaryszewie. Dziadek Franciszek
zmarł w 1943 r. mając 67 lat. Niewątpliwie do jego przedwczesnej śmierci przyczyniła się wiadomość o odkryciu przez
Niemców grobów pomordowanych
w Katyniu Polaków. Lista ofiar Katynia
ukazywała się wówczas w gazetach wydawanych przez Niemców w języku polskim. Nazwisko ojca, jako ofiary zbrodni
katyńskiej było wymienione wraz z innymi nazwiskami ofiar w „Dzienniku Radomskim” z dnia 01. 08. 1943 r. oraz
w „Gońcu Krakowskim” z dnia
21.08.1943 r. Dopiero wtedy dowiedzieliśmy się, że ojciec nie żyje. Identyfikacji
ofiar mordu Niemcy dokonywali na podstawie znalezionych przy nich dokumentach, listach, notatnikach itp.
Śmierć ojca dla naszej matki i dla nas,
wówczas małoletnich dzieci, miała
ogromny negatywny wpływ na dalsze nasze życie. Po wojnie o śmierci ojca w Katyniu i o tym, że zbrodni tej dopuścili się
Rosjanie nie można było otwarcie mówić. Obowiązująca wówczas propaganda
komunistyczna twierdziła, że zbrodnie tą
popełnili Niemcy.
Pamiętajmy, że przy przyjęciach do
szkół, czy uczelni obowiązywało wtedy
obok tzw. podania w sprawie przyjęcia do
szkoły, także napisanie życiorysu.
Nie mogliśmy napisać, że ojca zamordowano w Katyniu, bowiem podejrzewano
by nas, że znamy całą prawdę i w związku z tym jesteśmy elementem wrogim
socjalizmowi, obowiązującemu ustrojowi
oraz Związkowi Radzieckiemu. Do szkoły by nas nie przyjęto. Pisaliśmy więc, że
ojciec zginął na wojnie.
Po 1989 r., gdy Polska wyzwoliła się
z dominacji Związku Sowieckiego, zaszły również znaczące zmiany w tzw.
„polityce historycznej”. Czy, zdaniem
Panów, władze Polski zrobiły wszystko,
aby zadośćuczynić bliskim osób pomordowanych przez stalinowski reżim?
Po 1989 r. władze polskie niewiele
zrobiły, aby zadośćuczynić rodzinom zamordowanych w Katyniu polskich obywateli. Naszym zdaniem rodziny,
a w szczególności małżonkowie i dzieci,
powinny być traktowane z tego tytułu na
równi z kombatantami i osobami represjonowanymi i posiadać takie same uprawnienia. Ponadto władze Rzeczypospolitej
Polskiej powinny występować w imieniu
wdów i dzieci ofiar mordu katyńskiego
o odszkodowania do Rosji, państwa odpowiedzialnego za tą zbrodnię.
Wiem, że Panowie po raz pierwszy od
opuszczenia Kleczewa w 1940 r. mieliście możliwość odwiedzić nasze miasto.
Proszę w związku z tym o kilka refleksji (również o uroczystościach odsłonięcia tablicy w ZS CKU w Koninie).
Bardzo podoba nam się Kleczew. Miasteczko pełne zieleni. Uporządkowane
czyste ulice, zadbane posesje. Sympatyczni ludzie. Prawdopodobnie Kleczew
od czasu wojny bardzo się zmienił i rozbudował. Niestety, przedwojennego Kleczewa nie pamiętamy.
Bardzo jesteśmy zadowoleni z uroczystości ku czci naszego ojca i ofiar Katynia
zorganizowanej przez pana Jana Wawrzyniaka, Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Zorganizowanie jej wymagało
ogromnego wysiłku i zaangażowania kierownictwa Szkoły a także uczniów, nauczycieli oraz proboszcza kościoła św.
Bartłomieja w Koninie, w którym odbyła
się Msza Święta w intencji pomordowanych w Katyniu oraz prezentacja multimedialna na temat zbrodni katyńskiej.
Podobała się nam również uroczystość
odsłonięcia tablicy poświęconej naszemu
ojcu na terenie szkoły, a także posadzenie
drzewa „Dębu Pamięci”, co odbyło się
przy wspaniałej słonecznej pogodzie.
Za to wszystko chcemy serdecznie podziękować organizatorom tej uroczystości, a w szczególności Panu Dyrektorowi
Janowi Wawrzyniakowi oraz Pani Danucie Głoszkowskiej, która była pomysłodawczynią i inspiratorką jej zorganizowania.
Rozmawiał Maciej Grzeszczak
6 3 5 = ( ' $ 0
G]LDáNLPLHV]NDQLRZH
SU]\XO.RQZDOLRZHM
Z.OHF]HZLH
7HO
Piotr Jan Smarzyński
(1904-1940)
Piotr Jan Smarzyński urodził się 1 lutego 1904 r. w Skaryszewie w powiecie
radomskim. Jego rodzicami byli Franciszek i Józefa Smarzyńscy. 27 maja 1925 r.
Piotr Smarzyński otrzymał świadectwo
dojrzałości Państwowego Gimnazjum
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
Kilka miesięcy później podjął studia na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego na kierunku biologia
i geografia. Studia ukończył w 1930 r.,
otrzymując w dniu 2 sierpnia 1930 r. absolutorium. Jeszcze w trakcie studiów
uczęszczał na roczne Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego,
które ukończył 25 czerwca 1929 r. Piotr
Smarzyński był również od 15 sierpnia
1929 r. do 24 czerwca 1930 r. słuchaczem Szkoły Podchorążych Rezerwy
w Zambrowie, którą ukończył z wynikiem dobrym.
Karierę nauczycielską rozpoczął 15
września 1930 r. Jego pierwszym miejscem pracy było Gimnazjum Państwowe
im. ks. Adama Czartoryskiego w Puławach. Na etacie nauczyciela kontraktowego przepracował w tej szkole 11 miesięcy i 15 dni, następnie objął posadę
nauczyciela przyrodoznawstwa, fizyki,
matematyki, geografii, chemii i gimnastyki w Gimnazjum Koedukacyjnym
Towarzystwa Szkolnego w Turku. Tuż
przed przeniesieniem z tejże placówki
do Konina zdał w maju 1933 r. egzamin
na nauczyciela szkół średnich. W Koninie uczył od 1 września 1933 r. do 30
czerwca 1936 r.
W 1933 r. Piotr Smarzyński poślubił
Mariannę Bednarek. Z ich związku urodziło się dwóch synów: Tadeusz
(ur. 1937 r.) i Andrzej (ur. 1939 r.).
Decyzją Inspektora Szkolnego w Koninie z 22 czerwca 1936 r. Piotr Smarzyński przeniesiony został do pracy
w Kleczewie, gdzie pełnił od 1 września
1936 r. obowiązki kierownika, a od
1 września 1938 r. funkcję kierownika
Publicznej Szkoły Powszechnej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kleczewie.
Pod koniec sierpnia 1939 r. Piotr
Smarzyński został powołany w stopniu
podporucznika rezerwy do Wojska Polskiego. Uczestniczył w obronie Warsza-
wy, a następnie walczył na wschodnich
terenach Polski, gdzie dostał się do niewoli radzieckiej. Więziony w obozie
w Kozielsku, został zamordowany przez
NKWD w Katyniu wiosną 1940 r.
Po 1989 r., gdy Polska wyzwoliła się
z dominacji Związku Radzieckiego,
hołd Piotrowi Smarzyńskiemu oddali
mieszkańcy ziemi konińskiej. Wiosną
1995 r. odbyły się w Turku uroczystości
patriotyczno-religijne, podczas których
nie zapomniano o tym zasłużonym dla
ziemi konińskiej nauczycielu-patriocie.
Na ścianie kościoła pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa umieszczona została
Tablica Katyńska poświęcona Jego osobie.
Do drugiej uroczystości doszło
30 kwietnia 2010 r. w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
Stefana Batorego w Koninie. Społeczność tejże placówki wzięła udział w programie „Katyń… Ocalić od zapomnienia”, któremu patronował tragicznie
zmarły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.
Prezydent RP Lech Kaczyński. Do posadzenia „dębu pamięci” i odsłonięcia pamiątkowej tablicy doszło w obecności
Tadeusza i Andrzeja Smarzyńskich – synów Piotra Smarzyńskiego, parlamentarzystów, władz wojewódzkich i miejskich oraz społeczności Konina.
Maciej Grzeszczak
15
Strażackie świętowanie
T
egoroczne gminne świętowanie strażaków zaplanowano w Sławoszewku, w miejscu, gdzie ochotnicy wspominali 55-lecie istnienia miejscowej OSP.
Popołudniowe uroczystości rozpoczęto
mszą świętą polową. Celebrujący nabożeństwo ks.Krzysztof Opioła przypomniał historię św. Floriana, jak również
podkreślił znaczącą rolę strażaków w życiu lokalnej społeczności. Prezes OSP
w Sławoszewku – dh Henryk Bartczak
– przedstawił przybyłym na uroczystość
historię powstania OSP, natomiast prezes
Zarządu Oddziału M-Gm. – Stanisław
Maciejewski złożył strażakom najlepsze
życzenia.
Dzień ten to okazja do uhonorowania
wyróżniających się strażaków. Uchwałą
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Złotym Medalem „Za zasługi dla
pożarnictwa” odznaczni zostali druhowie: Dominik Gołden, Jolanta Klauz, Stefan Kosiński i dh Krzysztof Kowalski.
Srebrny Medal otrzymali: dh Jerzy Bartczak, dh Sławomir Gruszecki, dh Mariusz
Kosiński i dh Dariusz Łukasiewicz, natomiast Brązowy przyznano druhnom: Annie Bartczak, Marii Kosińskiej, Grażynie
Łukasiewicz, Eugenii Magdziarz, Marioli
Płuciennik oraz druhom: Rafałowi Płuciennikowi i Piotrowi Szczekockiemu.
Dekoracji medalami dokonał członek
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego – dh Władysław Koliński. Odznaką
„Strażak Wzorowy” uhonorowano druhów: Dawida Adamczyka, Radosława
Gospodarka, Dariusza Klimczaka, Jakuba Łuczaka oraz Marcina Miderskiego.
Uchwałą Prezydiun Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego strażakom z OSP
Sławoszewek przyznano odznaki za wysługę lat: od 55 lat, tj. od dnia powstania
16
jednostki, strażakami są: dh Adam Blim,
Stanisław Gościmski, Henryk Knyrek,
Stanisław Rogalski, Władysław Wojdyński, Kazimierz Wróblewski; od 40 lat: dh
Jan Flejszman i Józef Flejszman; 35 lat
strażakami są: Wiktor Gruszecki i Marian
Kosiński, od 30 lat dh Zdzisław Nep, od
25 lat druhowie: Henryk Bartczak, Paweł
Flejszman i Zdzisław Flejszman. „Odznakę za wysługę – 20 lat” otrzymali: dh
Janusz Gołden, dh Jan Magdziarz, dh Jacek Żuchowski; 15 lat – dh Marek Łuczak
i dh Andrzej Pawlak, 10 lat – dh Paweł
Nep i dh Marcin Wojtczak.
Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew zarządy poszczególnych jednostek OSP wytypowały wyróżniających
się strażaków; na uroczystości tytuł „Wyróżniający się strażak w jednostce OSP”
otrzymali następujący druhowie: Krzysztof Burda z OSP w Budzisławiu Kościelnym, Zoroaster Kubicki z OSP w Jabłonce, Marek Łuczak ze Sławoszewka, Józef
Niedźwiedziński ze Złotkowa i Piotr Rybarczyk z Kleczewa. Druhowie z OSP
w Roztoce zostali wyróżnieni w styczniu
na zebraniu sprawozdawczym, bowiem
drużyna zajęła I miejsce na powiatowych
zawodach sportowo-pożarniczych. Burmistrz Marek Wesołowski wręczył wymienionym druhom listy gratulacyjne
i upominki, ponadto życzył wszystkim
strażakom, w dniu ich święta, satysfakcji
w pełnieniu służby ratowniczo-gaśniczej,
podziękował za wysiłek, trud i profesjonalizm, jakim na co dzień służą mieszkańcom gminy. Obecny na uroczystości
przewodniczący Rady Miejskiej – Maciej
Trzewiczyński, pogratulował odznaczonym druhom, jak również złożył serdeczne życzenia wszystkim strażakom.
Wspaniałym zakończeniem oficjalnych uroczystości był występ uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Sławoszewku,
przygotowany pod kierunkiem nauczycielek: p.Mirosławy Licheniak, p. Marii
Siwińskiej i p. Barbary Wojciechowskiej.
Jolanta Klauze
PIŁKA NOŻNA IV LIGA
Victorii taniec radości
S
okół na własnym boisku, po słabym
meczu, przegrał z Victorią Września
i stracił nie tylko arcyważne trzy punkty,
ale i kontakt z miejscem premiowanym
awansem. Victoria wygrała po bardzo
problematycznym rzucie karnym, który
wykorzystał jej najlepszy strzelec Maciej
Lisiecki.
W 52 minucie wydarzyło się coś, co
zdecydowało o losach tego meczu. Coś,
bowiem decyzja sędziego była kontrowersyjna. W polu karnym do piłki zdążał
Maciej Lisiecki i Adam Delwo.
– Chciałem, aby piłka znalazła się
poza linia końcową i nie trafiłem ani w
nią, ani w nogi Lisieckiego, który wpadł
na mnie i upadł na murawę, a mimo to
sędzia wskazał na wapno. Po meczu powiedział schodząc z boiska, że teraz ma
wątpliwości co do słuszności swojej decyzji – mówił idąc do szatni bramkarz Sokoła.
Od razu trzeba dodać, że był to kolejny
znakomity mecz Adama Delwo, który
obronił w świetnym stylu wcześniejsze
strzały Lisieckiego (71), Dawida Goclika
(20) i Damiana Ludwiczaka w 60 min.
Victoria zdecydowanie lepiej weszła
w mecz i piłkarsko tego dnia była po prostu lepsza, ale w sumie był to typowy
mecz na remis. Rywalowi Sokoła zdecydowanie pomogła niespodziewana kontuzja Damiana Augustyniaka, której doznał
podczas rozgrzewki. Zastąpił go Damian
Markiewicz. Właśnie dlatego pierwsze
25 minut należało do zespołu Waldemara
Przysiudy. W 5 min. bardzo szybką akcją
lewą stroną popisał się Damian Ludwiczak, dośrodkował w pole karne, ale
w piłkę nie trafił Maciej Lisiecki.
W pierwszej połowie groźniejsze były
akcje Victorii. Tak naprawdę Tomaszowi
Roszykowi zagroził z rzutu wolnego tylko Waldemar Kruk i z rzutu rożnego Kamil Krzyżanowski.
W II połowie Sokół zagrał lepiej, ale
gołym okiem widać było, że stać go tylko
na dobry odbiór, bo z konstruowaniem
ataku było zdecydowanie gorzej. O braku
zagrożenia ze strony napastników niech
świadczy fakt, że najbardziej ,,szarpali’’
defensywę Victorii Błażej Podziński
i Norbert Grzelak, natomiast ataki rywala
do końca były groźne. Obydwa zespoły
bardzo potrzebowały punktów: Victoria,
aby oddalić widmo spadku, a Sokół, aby
nadal utrzymać kontakt z liderem. Po
ostatnim gwizdku powody do radości
mieli tylko ci pierwsi.
JN
Sokół – Victoria 0:1 (0:0)
Bramka: Maciej Lisiecki (52 rz.k.)
Sokół: Delwo, Goiński, Śmiałek, Markiewicz, Podziński, Grzelak, Kruk, Krzyżanowski, Woźniak, Bryzgalski, Czapski
(72 Kwiatkowski)
Obydwa zespoły bardzo potrzebowały punktów. Nieoczekiwanie zdobyła je Victoria Września
PIŁKA NOŻNA IV LIGA
Augustyniak
kontra Augustyniak
W
W meczu z SKP Norbert Grzelak zdobył
drugą, bardzo ładną bramkę dla Sokoła
derbowym meczu bracia Augustyniakowie zagrali przeciwko sobie.
Damian w barwach Sokoła, a Krystian
w SKP. Tym razem górą był Damian, bo
strzelił przepiękną bramkę i Sokół pokonał w Kleczewie rywala zza miedzy.
Przed meczem minutą ciszy uczczono
pamięć Wojciecha Majchrzaka, wieloletniego działacza i spikera Sokoła, a później rozpoczęły się piłkarskie szachy.
Obydwa zespoły, przez całą pierwszą połowę starały się opanować środek boiska
i trzeba powiedzieć, że lepiej robił to zespół Mirosława Kwaśnego. W Sokole,
nie tylko w pierwszych 45 minutach, walecznością i odbiorem piłki imponował
Waldemar Kruk, ale, niestety, nie miał
odpowiedniego wsparcia od kolegów,
a poza tym obaj napastnicy nie stanowili
zagrożenia dla obrony i Krzysztofa Sikorskiego, choć kto wie, jak potoczyłby się
ten mecz, gdyby już w 3 minucie, po dobrej akcji lewą stroną i dośrodkowaniu
Dariusza Woźniaka w piłkę trafił wbiegający prosto na Sikorskiego Rafał Czapski.
Kilka minut później SKP odpowiedziało
prostopadłym podaniem do Sebastiana
Kubackiego, który wybiegł za obrońców,
17
ale Adam Delwo był szybszy. Potem długo, poza grą w środkowej strefie, nie
działo się nic godnego uwagi aż do 32 minuty. Wtedy Damian Augustyniak dał
próbkę swoich możliwości i uderzył
z rzutu wolnego obok prawego słupka,
ale atakowany Sikorski z trudem zdołał
odbić piłkę. W 39 min. Kubacki otrzymał
podanie na 16 metrze, ale w ostatniej
chwili został zablokowany przez Damiana Augustyniaka.
W drugiej połowie gra Sokoła z każdą
minutą stawała się składniejsza i szybsza,
choć SKP nadal było groźne i nie rezygnowało ze zdobycia przewagi. Sporo
ożywienia w zespole Sokoła wniósł Kamil Kwiatkowski, który w 52 min. po
dwójkowej akcji z Pawłem Bryzgalskim,
uderzył tuż obok prawego słupka. W 61
min. po kolejnej dobrej akcji SKP znowu
Sebastian Kubacki został czysto zatrzymany przez Damiana Augustyniaka,
a miał przed sobą całą bramkę i mógł
uderzyć gdzie chciał. Dziesięć minut później Norbert Grzelak, w okresie widocznej przewagi Sokoła, uderzył mocno pod
poprzeczkę, ale jeszcze tym razem górą
był Krzysztof Sikorski.
W 75 minucie było 1:0. Damian Augustyniak ustawił piłkę na bodaj 34 metrze
i z wolnego uderzył tyleż potężnie, co
przepięknie i piłka ugrzęzła w siatce nad
Sikorskim. To było naprawdę coś pięknego. Od 84 minuty SKP grało w osłabieniu, bowiem w polu karnym Sokoła Kamil
Michalak
ostro
zaatakował
Augustyniaka i sędzia bez wahania pokazał mu czerwona kartkę. W okresie li-
czebnej przewagi Sokół zdobył drugą
bramkę. Norbert Grzelak w pełnym biegu
przyjął piłkę, minął obrońcę, zwiódł wybiegającego Sikorskiego i ze stoickim
spokojem uderzył do pustej bramki.
Sokół – SKP 2:0 (0:0)
Bramki: Damian Augustyniak (75), Norbert Grzelak (90)
Sokół: Delwo, Goński, Śmiałek, Augustyniak, Podziński, Grzelak, Kruk, Krzyżanowski, Woźniak, Bryzgalski (85 Domaniecki), Czapski (46 Kwiatkowski)
SKP: Sikorski, Mikołajczyk, Augustyniak, Bednarowicz, Głowala (27 A. Kubacki), Walerczyk, Lorencki (56 Matuszewski), Michalak, S. Kubacki,
Woźniak, Banaszak (85 Jasiak)
JERZY NOWAK
PIŁKA NOŻNA IV LIGA
Agresja nagrodzona
fotelem lidera
W
meczu lidera z poprzednim liderem
nie było wielkiej piłki, ale walka,
a ze strony Stali walka z narastającą agresją, na którą sędzia długo nie reagował.
– Dawno nie słyszałem, aby trener
w tak chamski sposób motywował do walki swoich zawodników. Poza tym byliśmy
obrażani gestami i wulgarnymi słowami.
Gospodarze, a przynajmniej niektórzy
z nich, stworzyli atmosferę wrogości tak
obcą sportowej walce – powiedział prezes Michał Wasik.
Ostatecznie Sokół przegrał, choć miał
sytuacje bramkowe, aby co najmniej doprowadzić do remisu i stracił kolejnych
dwóch, a być może trzech piłkarzy. Urazu
głowy doznał Błażej Podziński i niezbędna była wizyta w szpitalu, natomiast
groźnie wyglądającej kontuzji piszczela
uległ Rafał Czapski. Czwartą żółtą kartką
ukarany został Damian Markiewicz i będzie pauzował w najbliższym meczu
z SKP Słupca. A w Pleszewie nie grali
przecież kontuzjowani Błażej Matysiak
i Marcin Jankowiak. Jak widać straty Sokoła są dotkliwe i dlatego musi cieszyć
dobra postawa w meczu ze Stalą Pawła
Bryzgalskiego, który zdobył jedyną
bramkę dla zespołu z Kleczewa po dośrodkowaniu Damiana Markiewicza.
Później Bryzgalski mógł podwyższyć, ale
zamiast strzelać z pierwszej piłki, próbował przyjmować i został zablokowany.
Podobnie było w przypadku Rafała Czapskiego przy stanie 1:1.
18
Pierwszy gol dla Stali padł po dośrodkowaniu i dograniu do Łukasza Bandosza, który pokonał Adama Delwo. Pięć
minut później słupek uratował Sokoła
przed utratą drugiej bramki. W 21 min.
groźnie było pod bramką Stali, bowiem
celnie uderzył Kamil Krzyżanowski, ale
pewnie obronił Tobiasz Wojcieszak.
W drugiej połowie trwała walka
o zmianę wyniku, ale Stal nie zdobyła
bramki dzięki znakomitej postawie Adama Delwo w 57 i 90 minucie meczu.
W tej drugiej sytuacji wybronił będąc
sam na sam, ale chwilę później, po błędzie Markiewicza i strzale Konrada Chojnackiego z zerowego kąta, Stal zdobyła
jednak gola dającego jej przepustkę powrotną na fotel lidera.
Stal – Sokół 2:1 (1:1)
Bramki: 1:0 Łukasz Bandosz (13), 1:1
Paweł Bryzgalski (33), 2:1 Konrad Chojnacki (70)
Sokół: Delwo, Goiński, Augustyniak,
Markiewicz, Podziński (Woźniak 60),
Kruk, Grzelak, Śmiałek, Krzyżanowski,
Bryzgalski, Czapski (Kamoda 69)
Jerzy Nowak
Zarząd K.S. „Sokół” Kleczew
wyraża ogromny żal
z powodu śmierci
śp. Wojciecha Majchrzaka,
działacza sportowego, wieloletniego
wiceprezesa naszego klubu.
Rodzinie oraz wszystkim bliskim
składamy
wyrazy szczerego współczucia
i głębokiego żalu oraz słowa otuchy.
Sokół był bardzo bliski remisu w meczu ze Stalą, ale zdecydował jeden błąd w 70 minucie meczu
PIŁKA NOŻNA IV LIGA
Sokół wzleciał na szczyt
M
ecz Sokoła Kleczew ze Zrywem
Dąbie zaczął się jak w horrorze,
czyli najpierw było trzęsienie ziemi, a potem było jeszcze ciekawiej. Zryw objął
prowadzenie już w 3 minucie i do końca
I połowy nie miał bramkowej sytuacji,
a Sokół miał ich osiem i nie zdobył bramki.
Przy pierwszej bramce zawinili Damian Augustyniak, który skiksował przy
podaniu Szymona Pińkowskiego i Łukasz Goiński, który nie upilnował wbiegającego w pole karne Marcina Lewandowskiego. Po stracie gola kolejno
znakomite okazje mieli Sebastian Śmiałek (poprzeczka), Norbert Grzelak – dwa
razy w 17 i 20 min. sam na sam z bramkarzem i strzela obok bramki, Aleksander
Kamoda – zablokowany tuż przed linią
bramkową i łapie piłkę Jerzy Ignaczak,
Rafał Czapski sam przed bramkarzem
i uderza nad bramką, Damian Augusty-
niak uderzył potężnie z rzutu wolnego
pod poprzeczką, ale znakomicie obronił
Ignaczak, Kamoda jest sam na sam i uderza prosto w ręce Ignaczaka, Błażej Podziński celnie z 25 metrów, ale znowu
broni Ignaczak i wreszcie Grzelak w 45
min. trafia w słupek. Te sytuacje świadczą o tym, że Sokół grał bardzo dobry
mecz, ale zabrakło skuteczności, bowiem
żeby wypracować takie multum okazji
bramkowych, trzeba naprawdę umieć
skonstruować akcje ofensywne po odbiorze piłki. Połowa dla Sokoła, ale prowadzenie dla Zrywu.
Po przerwie Sokół zagrał zdecydowanie szybciej, ofensywniej i bardzo wysoko. Dało mu to przewagę szybko zakończoną zdobyciem bramki. Strzelił ją
Kamil Krzyżanowski, który wykorzystał
podanie Kamody. Radość nie trwała długo, bowiem po 5 minutach było 1:2 po
kapitalnym uderzeniu Szymona Pińkow-
skiego. W 72 min. powinno być 2:2, ale
Sebastian Śmiałek nie trafił w bramkę
z rzutu karnego po tym, jak Grzelaka faulował w polu karnym Dawid Jóźwiak.
Karny wzbudził wielkie emocje na ławce
Zrywu, ale nastroje gościom poprawiło,,pudło’’ Śmiałka. Dwie minuty później
było jednak 2:2 po woleju Sebastiana
Śmiałka, który pokonał Ignaczaka z 16
metrów.
W 81 min. po rzucie rożnym Dariusz
Woźniak z 3 metrów posłał piłkę nad
bramką. Na trybunie emocje sięgnęły zenitu, ale sześć minut po tym zdarzeniu,
tym razem szczęście uśmiechnęło się do
Sokoła. Na bramkę uderzył Łukasz Goiński, a piłka, po bucie Michała Radwańskiego, wpadła do siatki. I wreszcie,
w doliczonym czasie, rozemocjonowany
stadion otrzymał piłkarski deser w postaci bramki zdobytej przez Kamila Kwiatkowskiego.
Po tym zwycięstwie i przy porażce
Stali Pleszew w Słupcy, po raz pierwszy
Sokół został samodzielnym liderem grupy południowej.
Jerzy Nowak
Sokół – Zryw 4:2 (0:1)
Bramki: Kamil Krzyżanowski (46), Sebastian Śmiałek (74), Michał Radwański
(87 samobójcza), Kamil Kwiatkowski
(90+3) oraz Marcin Lewandowski (3),
Szymon Pińkowski (62)
Sokół: Delwo, Goiński, Markiewicz, Augustyniak, Podziński, Krzyżanowski (70
Woźniak), Śmiałek, Kruk, Grzelak, Jankowiak (23 Kamoda 88 Kwiatkowski),
Czapski
Zryw: Ignaczak, Ławnicki, Wojtczak,
Ekiert, Pietraszek, Jóźwiak, Wojciechowski (60 Radwański), Strzeliński (90 Bryl),
Pińkowski (82 Janczak), Lewandowski,
Kujawa
KARATE
Srebro
i dwa brązowe
medale
P
odczas IX Międzynarodowego Turnieju Karate WKF Central Europe
Open w Bydgoszczy karatecy z UKS
Kleczew wywalczyli trzy medale. Natalia
Nowak zdobyła srebrny medal, a dwa
brązowe krążki wywalczyli Martyna Albanowska i Michał Adamczyk.
– W tym prestiżowym turnieju zawodnicy Zdzisława Nowaka pokazali się
Ekipa UKS Kleczew na turnieju w Bydgoszczy
19
z bardzo dobrej strony. Kadeci Justyna
Szmajdka, Szymon Frankowski, Wiktor
Kluczykowski i Konrad Jankowiak jako
pierwsi zakończyli swój udział w zawodach. Wszyscy nawiązali równą walkę
z rywalami, ale tym razem zabrakło im
sportowego szczęścia. Nasi juniorzy wypadli dużo lepiej, bo zarówno Martyna
Albanowska jak i Michał Adamczyk wywalczyli trzecie miejsca. Michał, po dłu-
giej przerwie w startach, na pewno może
swój start zaliczyć do udanych.. Brązowy
medal i kolejne doświadczenie to duży
krok w dobrze rokującej karierze. Martyna, aktualna wicemistrzyni Polski i reprezentantka kadry narodowej potwierdziła
przynależność do ścisłej czołówki przegrywając nieznacznie jednym punktem
z późniejszą zwyciężczynią tej konkurencji. W walce o brąz prowadziła wysoko
i odniosła zasłużone zwycięstwo. Wysoką
formę potwierdziła Natalia Nowak, która
w finale spotkała się z bardzo utytułowaną zawodniczką klubu „Olimp” z Łodzi
Kamilą Wardą (mistrzyni Polski, mistrzyni Europy, mistrzyni świata). Bardzo wyrównany pojedynek finałowy zakończył
się wygraną rywalki 2:1 – powiedział
prezes Andrzej Roztropiński.
JN
KARATE
Strażacy na Orliku
W
sobotę, 1 maja, na boisku „Orlik
2012” do sportowej rywalizacji
stanęło siedem drużyn z gminy Kleczew,
które rywalizowały w ramach I Mistrzostw Strażaków w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza GiM Kleczew Marka
Wesołowskiego. Gościnie w turnieju wystąpiła drużyna PSP z Konina.
Zwycięzcy grup zagrali w finale o pierwsze miejsce, a drużyny z drugich miejsc
w grupach spotkali się w spotkaniu o trzecie
miejsce. Podział drużyn na grupy:
Grupa „A” – Sławoszewek, Roztoka,
Złotków, Kleczew
Grupa „B” – Jabłonka, Budzisław Kościelny, P.S.P Konin
W meczu o trzecie miejsce OSP Jabłonka po zaciętym meczu pokonała dopiero w rzutach karnych drużynę OSP
Roztoka. W meczu o pierwsze miejsce
spotkały się OSP Budzisław Kościelny
i OSP Złotkowo. O wygranej Budzisławia Kościelnego zdecydowała dopiero
seria rzutów karnych (byli lepsi o jedna
bramkę).
Klasyfikacja I Mistrzostw Strażaków
w piłce nożnej:
I miejsce – OSP Budzisław Kościelny
II miejsce – OSP Złotków
III miejsce – OSP Jabłonka
IV miejsce – OSP Roztoka
V miejsce – OSP Sławoszewek
VI miejsce – PSP Konin
VII miejsce – OSP Kleczew
Zwycięzcy otrzymali z rąk burmistrza
Marka Wesołowskiego pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Wręczono także nagrody i statuetki indywidualne dla najlepszego bramkarza Marcina Wiśnego (OSP
Złotków) i najlepszego zawodnika Łukasza Przebieracza (OSP Sławoszewek).
JN i OSiR
REKREACJA
Red Bull przed Budzisławiem
N
a kleczewskim Orilku rozegrano IV
Turniej Piłki Nożnej ,,Dzikich Drużyn’’ w ramach IV Gminnego Grand Prix
o Puchar Burmistrza GiM Kleczew. Grało
w nim siedem zespołów. Wygrał Red Bull
Nieborzyn.
Drużyny zostały rozlosowane do
dwóch grup. W grupie A grały Black Power, Black White, Dream Team, Red Bull
Nieborzyn, a w grupie B O.S.P Roztoka,
Oldboy Kleczew, O.P.P Budzisław Kościelny.
Zwycięzcy grup A i B zagrali między
sobą w finale o pierwsze miejsce, a drużyny z drugich miejsc w grupach o trzecie
miejsce w turnieju.
W finale spotkały się drużyny O.P.P
Budzisław Kościelny – Red Bull Nieborzyn. Mecz zakończył się remisem, ale
20
rzuty karne lepiej wykonywał Red Bull i
wygrał turniej. W spotkaniu o trzecie
miejsce Oldboy Kleczew wygrał z Black
Power 2:1 i tym wynikiem zapewniła so-
bie pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.
Klasyfikacja turnieju:
I miejsce - Red Bull Nieborzyn 100 pkt.
II miejsce - O.P.P Budzisław Kościelny
80 pkt.
III miejsce - Oldboy Kleczew 60
IV miejsce - Black Power 50
V miejsce - Dream Team 40
VI miejsce - Bleck White 35
VII miejsce - O.S.P Roztoka 20 pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
Klasyfikacja ogólna końcowa po IV turniejach:
I miejsce – Oldboy Kleczew 320 pkt.
II miejsce - Red Bull Nieborzyn 310 pkt.
III miejsce - O.P.P Budzisław Kość.
260 pkt.
IV miejsce - Black Power 215 pkt.
V miejsce – Dream Team 170 pkt.
VI miejsce - Black White 95 pkt.
VII miejsce - O.S.P Roztoka 75 pkt.
VIII miejsce - Potwory Budzisław Kość.
40 pkt.
IX miejsce – Jamajka Jabłonka 35 pkt.
– P.S.T Kleczew 35 pkt.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary. Wręczono także statuetki
indywidualne. Otrzymali je: najlepszy
bramkarz Grand Prix Marek Koszter z zespołu O.P.P Budzisław Kościelny i najlepszy zawodnik Marcin Grzelak z Red
Bull Nieborzyn.
JN i OSiR
REKREACJA
Współny strat zawodników
Biegi uliczne
J
uż po raz drugi na terenie Kleczewa
zostały zorganizowane biegi uliczne
z racji uczestnictwa w akcji ,,Cała Polska
biega”. Celem akcji jest propagowanie
aktywności fizycznej oraz biegów jako
najprostszej formy ruchowej. Każdy zawodnik miał do pokonania dystans
ok.4000 m. Cieszy fakt, że do tegorocznych zawodów zgłosiło się 120 biegaczy,
rozpiętość wiekowa od 9 do ok. 50 lat.
Wspólny start zawodników był na stadionie. Najszybciej trasę biegu pokonał Piotr
Szymański, a wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
Rocznik 2001-2002 startował jeden
zawodnik Bartek Koliński– najmłodszy
zawodnik biegów.
Rocznik 1999-2000:
Dziewczęta 1. Weronika Marciniak,
2. Maria Hofman, 3. Milena Marciniak
Chłopcy: 1. Kamil Przespolewski, 2. Piotr
Tomczak, 3. Mateusz Trzemkowski
Rocznik 1998-1997
Dziewczęta:1. Justyna Budner, 2. Weronika Walczak, 3. Dominika Szabat
Chłopcy: 1. Bartosz Targas, 2. Arkadiusz
Kosiński, 3. Eryk Siwiński
Rocznik 1995-1996
Dziewczęta: 1. Natalia Bułakowska,
2. Patrycja Słupicka, 3. Faustyna Kaźmierska,
Chłopcy: 1. Mateusz Matuszak, 2. Bartosz Pałasz, 3. Konrad Jankowiak,
Rocznik 1994
Dziewczęta: 1. Marika Cieślewicz,
2. Milena Zbytniewska, 3. Natalia Kowalska,
Chłopcy: 1. Piotr Frydrychowski, 2. Piotr
Muszyński, 3. Krystian Mrówczyński
Rocznik1993-1992
Mężczyźni: 1. Tomasz Kulczak, 2. Damian Michalak, 3. Kamil Kaźmierczak
Wiek 19-40 lat
Mężczyźni: 1. Piotr Szymański, 2. Przemysław Frydrychowski, 3. Lipiński
Powyżej 40 lat
1. Krzysztof Lipiński, 2. Arkadiusz Pietrzak, 3. Dariusz Szymański
Bezpieczeństwo podczas biegu zapewniła kleczewska policja oraz druho-
wie strażacy z OSP Kleczew, dlatego też
szczególne podziekowania składamy
nadkomisarzowi p. D. Pankiewiczowi
oraz Komendatowi Gminnemu OSP dh
W. Kolińskiemu i dh T. Rogowskiemu.
Co prawda aura może nie do końca sprzyjała biegaczom, ale już dziś zapraszamy
na biegi, które odbędą się za rok.
Dekoracji najmłodszego zawodnika dokonuje
Przew. RM p. M.Trzewiczyński
21
K
R
Z
Y
Ż
Ó
W
K
A
3R]LRPR=DNUHVZLHG]\Z\NáDGDQHMZV]NROH0RĪHE\üJD]RZDSDURZDVSD
OLQRZD ZRGQD 'UDSLHĪQ\ VVDN PRUVNL ] URG]LQ\ GHO¿QyZ 8GRPRZLRQ\ SWDN
KRGRZDQ\]HZ]JOĊGXQDVPDF]QHPLĊVR0LDVWRZHZáRVNLHM/LJXULL6WROLFD
àRWZ\']LHáDX]QDQH]DV]F]HJyOQHZVZRLPURG]DMX5]HF]JRUV]ąFDSRVWĊ
SHN SU]\QRV]ąF\ ZVW\G -HGQD ] Z\VS WZRU]ąF\FK 0DáH$QW\OH 2GOHJáRĞü
RJQLVND RSW\F]QHJR RG VRF]HZNL OXE ]ZLHUFLDGáD 3RZáRND JD]RZD RWDF]DMąFD
=LHPLĊ %H]Z]JOĊGQ\ QLHXJLĊW\ QLHXVWĊSOLZ\ F]áRZLHN 'QD VWDZX SDOFD
LĞUyGVWRSLD7HUPLQV]DFKRZ\2VREDZ\NRQXMąFDZ\URNLĞPLHUFL%H]
ZRQQ\LEH]EDUZQ\JD]V]ODFKHWQ\=LPRZHPLHV]NDQLH(VNLPRVyZ-DSRĔ
VNLHEXNLHFLDUVWZRPyZLP\WDNRF]áRZLHNXĞODPD]DUQ\PQLHXGROQ\P.áR
SRWWUXGQRĞFLWDUDSDW\:LĊ]LHQLHZJZDU]HPLHMVNLHM3U]HEyMV]ODJLHU
3LRQRZR/HNFHZDĪąFRRNLPĞ]NLPQLHWU]HEDVLĊOLF]\ü2OHMPLQHUDOQ\]URS\
QDIWRZHM:\EUDQ\ZZ\QLNXZ\ERUyZVDPRU]ąGRZ\FK:LHĞZJPLQLH0LHGĨQR
]QDQD]ELWZ\]ZU]HĞQLDURNX3áDVNDF]ĊĞüEXG\QNXRWRF]RQDEDOXVWUDGą
-HGQRVWND PRQHWDUQD ,QGRQH]ML 6á\QQ\ ] XURG\ EyJ Z PLWRORJLL JUHFNLHM
:RGDZVWDá\PVWDQLHVNXSLHQLD3RGVWDZDDUPDW\,QDF]HMUR]VDGDÀDQ
FD2GPLDQDNDSXVW\RJURGRZHMRMDGDOQ\PNZLDWRVWDQLH0DV]\QDGRĞFLQD
QLDWUDZ6]WXF]QHXĞSLHQLHFKRUHJRSU]HGRSHUDFMą.LHG\ĞWRE\áWDNĪHJDWX
QHN SDSLHURVD :\VWĊSXMąFD Z NLONXVHW JDWXQNDFK URĞOLQD ] URG]LQ\
DPDU\ONRZDW\FK &]DVDPL SRWU]HEQD GR V]XNDQLD 0RĪH E\ü MDZQD OXE
]RJUDQLF]RQąRGSRZLHG]LDOQRĞFLą3U]HGQLDF]ĊĞüRNUĊWX3XQNW]GRE\W\SR
ZELFLXSLáNLGREUDPNL2JáRV]HQLH]DPLHV]F]RQHZF]DVRSLĞPLH1LHZLHOND
F]ĊĞü SQLD ĞFLĊWHJR GU]HZD 6SLV UR]G]LDáyZ ]DZDUW\FK Z GDQHM NVLąĪFH
22
8SDGáRĞüNDWDVWURIDJRVSRGDUF]D6]ODNNRPXQLNDF\MQ\JRĞFLQLHF
5R]ZLą]DQLHPNU]\ĪyZNLMHVWKDVáRVWZLHUG]HQLH.RQIXFMXV]DSQHFKLĔ
VNLHJR¿OR]RIDLP\ĞOLFLHODVSRáHF]QHJRNWyUHSRZVWDQLH]OLWHU]SyOSRQXPHURZD
Q\FKZSUDZ\PGROQ\PURJXOLF]EDPLRGGR+DVáRZUD]]Z\FLĊW\P]Ä*D]HW\
.OHF]HZVNLHM´NXSRQHPQDOHĪ\QDGHVáDüQDNDUWNDFKSRF]WRZ\FKQDDGUHV0LHMVNR
*PLQQHJR2ĞURGND.XOWXU\Z.OHF]HZLH.OHF]HZ$OHMHOHFLDGRGQLD
F]HUZFDURNX
2WU]\PDOLĞP\SUDZLGáRZ\FKUR]ZLą]DĔNU]\ĪyZNL]NZLHWQLRZHJRQXPHUXÄ*D]HW\
.OHF]HZVNLHM´ NWyUHM KDVáHP E\áR VWZLHUG]HQLH 7DGHXV]D .RWDUELĔVNLHJR ]QDQHJR¿OR]RIDORJLNDLSUDNVHRORJDÄàDWZLHMV]DMHVWV]WXNDSDPLĊWDQLDRG
V]WXNL]DSRPLQDQLD´:Z\QLNXORVRZDQLDQDJURG\NWyUHRGHEUDüPRĪQDZVLHG]LELH
0LHMVNR*PLQQHJR2ĞURGND.XOWXU\Z.OHF]HZLHRWU]\PXMą
àXNDV]=LHOLĔVNL.OHF]HZ
(ZD0LFKDODN.OHF]HZ
7HUHVD,PLRáHN1LHĞZLDVWyZ
MDJ
c.d. ze str. 7
wy narodowe w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 maja. Manifestujący tego dnia patrioci przepasani byli biało
– czerwonymi szarfami, nawiązując tym samym do herbu Królestwa Polskiego – Białego Orła na czerwonym tle.
Tak więc majowe konstytucyjno – maryjne święto ma przywilej daty refleksyjnej w wielu płaszczyznach. Są wszelkie
dane ku temu, by przywoływać hasła wielkie i święte. Ale,
o czym przypomina historyczny zapis cytowanego już wcześniej patrioty, „wielkie hasło ma wtenczas wagę, gdy pojmujemy jego znaczenie”. Zatem „zdawajmy sprawę z tego jak żyjemy. Pytajmy się, o ile to życie nasze ma wartość przed Bogiem,
o ile przyczynia się do szczęścia narodu?”.
To nie są pytania z lamusa historii. Te pytania wciąż muszą
towarzyszyć każdemu obywatelowi naszej ojczyzny, ale
przede wszystkim, samorządowej władzy lokalnej, powołanej,
by – zgodnie z porządkiem prawnym, konstytucyjną powinnością – o szczęście społeczności lokalnej się troszczyć. Bo tylko
w takiej przestrzeni prawnego mądrego zarządzania Ojczyźnianym Gospodarstwem włodarze mogą zdać sprawę przed
Bogiem i społeczeństwem.
Ewa Matyba
Sarkofag Pary Prezydenkiej na Wawelu
Solidarni... w żałobie
Budowa ołtarza na Placu Piłsudskiego
W oczekiwaniu na ostatnie pożegnanie
Kolejka do Pałacu Prezydenckiego
Wiązanki kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza
Fotoreportaż z objętych żałobą stolic Polski • :DUV]DZDNZLHWQLDURNX±-DURVáDZ
*U]HV]F]DN‡.UDNyZNZLHWQLDURNX±$OHNVDQGUD*U]HV]F]DN
.00
0
1
a
in
jna
z
y
d
c
o
a
r
g
g
e
30.05 piada Inte Kleczewi
w
II Olim n Miejski
o
Stadi
30
V Inte .05 godz
in
gracy
jny D a 14.00
„Tacy zień Dzie
Stadi
Sa
cka
on M
iejski mi”
w Kle
czew
ie
Dni Kleczewa
4.06.2010 r.
Obchody Jubileuszu
XX-lecia Samorządu Terytorialnego
19.06 2010 r. godz. 15.00
IV Samorzadowy Wielobój Sportowy o Puchar
Burmistrza GiM Kleczew
05.06.2010 r. godz. 15.00
XI Powiatowe Dni Rodziny
Stadion Miejski w Kleczewie
23.06.2010 r. godz. 20.00
Noc Świętojańska
Targowica nad jeziorem Stępa w Kleczewie
5.06.2010 r. godz. 20.00
koncert MEZO, LESZCZE, Majówka
Targowica nad jeziorem Stępa
6.06.2010 r. godz. 14.00
Międzypowiatowy Przegląd
Amatorskich Orkiestr Dęrych o Kleczewską Wieżę
Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej
Straży Granicznej z Nowego Sącza
plac Kościuszki, Stadion Miejski
8.06.2010 r. godz. 10.00
Międzypowiatowy Przegląd
Szkolnych Zespołów Tanecznych
M-GCK w Kleczewie
10-11.06.2010 r.
Eliminacje Wielkopolskie
do XIV Ogólnopolskiego Przeglądu
Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2010
M-GCK w Kleczewie
WIĘCEJ INFORMACJI
NA PLAKATACH

Podobne dokumenty