Otwory w obudowie falownika Fronius IG Plus

Komentarze

Transkrypt

Otwory w obudowie falownika Fronius IG Plus
0
2
System nieuziemiony: Podłączanie linii modułów solarnych kablem o przekroju > 16 mm².................
Uziemienie modułów solarnych na biegunie ujemnym: Podłączanie linii modułów solarnych...................
Informacje ogólne .................................................................................................................................
Przekroje przewodów linii modułów solarnych......................................................................................
Uziemienie modułów solarnych na biegunie ujemnym: Podłączanie linii modułów solarnych..............
Wybór bezpieczników linii .....................................................................................................................
Wkładanie bezpieczników linii...............................................................................................................
Uziemienie modułów solarnych na biegunie ujemnym: Podłączanie linii modułów solarnych kablem
o przekroju > 16 mm² .................................................................................................................................
Informacje ogólne .................................................................................................................................
Wymagane elementy dodatkowe..........................................................................................................
Uziemienie modułów solarnych na biegunie ujemnym: Podłączanie linii modułów solarnych kablem
o przekroju > 16 mm² ............................................................................................................................
Uziemienie modułów solarnych na biegunie ujemnym w falowniku Fronius IG Plus .................................
Informacje ogólne .................................................................................................................................
Uziemienie modułów solarnych na biegunie ujemnym .........................................................................
Uziemienie modułów solarnych na biegunie ujemnym w falowniku Fronius IG Plus............................
Bezpieczeństwo ....................................................................................................................................
Konfiguracja falownika w przypadku uziemionych modułów solarnych ................................................
Uziemienie modułu solarnego: Instalowanie bezpiecznika lub opcjonalnego zestawu „Grounding Kit
100 kiloomów”.......................................................................................................................................
Otwieranie falownika Fronius IG Plus do prac konserwacyjnych..........................................................
Uziemienie modułów solarnych na biegunie dodatnim: Podłączanie linii modułów solarnych ..................
Informacje ogólne .................................................................................................................................
Przekroje przewodów linii modułów solarnych......................................................................................
Uziemienie modułów solarnych na biegunie dodatnim: Podłączanie linii modułów solarnych .............
Wybór bezpieczników linii .....................................................................................................................
Wkładanie bezpieczników linii...............................................................................................................
Uziemienie modułów solarnych na biegunie dodatnim: Podłączanie linii modułów solarnych kablem
o przekroju > 16 mm² .................................................................................................................................
Informacje ogólne .................................................................................................................................
Wymagane elementy dodatkowe..........................................................................................................
Uziemienie modułów solarnych na biegunie dodatnim: Podłączanie linii modułów solarnych kablem
o przekroju > 16 mm² ............................................................................................................................
Uziemienie modułów solarnych na biegunie dodatnim w falowniku Fronius IG Plus.................................
Informacje ogólne .................................................................................................................................
Uziemienie modułów solarnych na biegunie dodatnim .........................................................................
Uziemienie modułów solarnych na biegunie dodatnim w falowniku Fronius IG Plus............................
Bezpieczeństwo ....................................................................................................................................
Konfiguracja falownika w przypadku uziemionych modułów solarnych ................................................
Uziemienie modułu solarnego: Instalowanie bezpiecznika lub opcjonalnego zestawu „Grounding Kit
100 kiloomów”.......................................................................................................................................
Otwieranie falownika Fronius IG Plus do prac konserwacyjnych..........................................................
Kryteria wyboru właściwych bezpieczników linii ........................................................................................
Informacje ogólne .................................................................................................................................
Kryteria wyboru właściwych bezpieczników linii ...................................................................................
Skutki zastosowania bezpieczników obliczonych na zbyt małą wartość zabezpieczenia.....................
Zalecenia dotyczące bezpieczników.....................................................................................................
Przykład zastosowania .........................................................................................................................
Bezpieczniki ..........................................................................................................................................
Zamykanie obudowy falownika Fronius IG Plus ........................................................................................
Zamykanie obudowy falownika Fronius IG Plus ...................................................................................
Instalowanie opcjonalnych kart rozszerzeń ...............................................................................................
Pasujące karty opcjonalne ....................................................................................................................
Bezpieczeństwo ....................................................................................................................................
Otwieranie obudowy falownika Fronius IG Plus....................................................................................
Instalowanie opcjonalnych kart rozszerzeń w falowniku Fronius IG Plus .............................................
Zamykanie obudowy falownika Fronius IG Plus ...................................................................................
Wymiana danych i Solar Net......................................................................................................................
Solar Net i łącze danych .......................................................................................................................
Przykład ................................................................................................................................................
Uruchamianie.............................................................................................................................................
Konfiguracja fabryczna .........................................................................................................................
Uruchamianie........................................................................................................................................
4
38
42
42
42
42
44
45
46
46
46
46
50
50
50
50
51
51
52
53
54
54
54
54
57
58
59
59
59
59
64
64
64
64
65
65
66
67
68
68
68
68
68
68
69
70
70
71
71
71
71
72
73
74
74
75
76
76
76
Komunikaty statusu dotyczące falowników z kilkoma modułami mocy.................................................
Komunikaty statusu — klasa 1..............................................................................................................
Komunikaty statusu — klasa 3..............................................................................................................
Komunikaty statusu — klasa 4..............................................................................................................
Komunikaty statusu — klasa 5..............................................................................................................
Obsługa klienta .....................................................................................................................................
Konserwacja ..............................................................................................................................................
Bezpieczeństwo ....................................................................................................................................
Informacje ogólne .................................................................................................................................
Eksploatacja w warunkach podwyższonego zapylenia.........................................................................
Otwieranie falownika Fronius IG Plus do prac konserwacyjnych..........................................................
Wymiana bezpieczników linii .....................................................................................................................
Bezpieczeństwo ....................................................................................................................................
Przygotowanie ......................................................................................................................................
Wymiana bezpiecznika .........................................................................................................................
Czynności końcowe ..............................................................................................................................
Dane techniczne ........................................................................................................................................
Fronius IG Plus 30 V-1..........................................................................................................................
Fronius IG Plus 35 V-1..........................................................................................................................
Fronius IG Plus 50 V-1..........................................................................................................................
Fronius IG Plus 55 V-1, Fronius IG Plus 55 V-2 ...................................................................................
Fronius IG Plus 55 V-3..........................................................................................................................
Fronius IG Plus 60 V-3..........................................................................................................................
Fronius IG Plus 70 V-1, Fronius IG Plus 70 V-2 ...................................................................................
Fronius IG Plus 80 V-3..........................................................................................................................
Fronius IG Plus 100 V-1, Fronius IG Plus 100 V-2 ...............................................................................
Fronius IG Plus 100 V-3........................................................................................................................
Fronius IG Plus 120 V-3........................................................................................................................
Fronius IG Plus 150 V-3........................................................................................................................
Objaśnienie tekstów w stopkach...........................................................................................................
Uwzględnione normy i wytyczne................................................................................................................
Znak CE ................................................................................................................................................
Równoległa eksploatacja instalacji do wytwarzania elektryczności własnej .........................................
Układ zapobiegający zakłóceniom sieci................................................................................................
Awaria sieci...........................................................................................................................................
Warunki gwarancji i utylizacja ....................................................................................................................
Fabryczna gwarancja Fronius...............................................................................................................
Utylizacja...............................................................................................................................................
6
124
125
126
128
136
140
141
141
141
141
142
143
143
143
144
145
146
146
147
148
149
151
152
153
155
156
158
160
161
162
163
163
163
163
163
164
164
164
Rozbudowa systemu
Falownik jest przygotowany do najróżniejszych rozwiązań przy rozbudowie systemu, jak
np.:
komunikacja falownika z zewnętrznymi rozszerzeniami lub innymi falownikami;
rejestrowanie danych instalacji fotowoltaicznej i zarządzanie nimi na komputerze,
w połączeniu z urządzeniem Datalogger i modemem;
rozmaite wyświetlacze większych rozmiarów;
wyświetlacz instalowany w pomieszczeniu mieszkalnym;
wyjścia funkcyjne (np. przekaźniki, alarmy);
karty interfejsów.
Rozszerzenia systemu są dostępne w postaci kart montowanych na wtyk.
Chłodzenie falownika przez wymuszony obieg
powietrza
Opcjonalny Grounding Kit 100 kiloomów
Wbudowany w falowniku wentylator z regulacją prędkości obrotowej, wyposażony
w łożyska kulkowe i sterowany na podstawie temperatury, pełni następujące funkcje:
zapewnia optymalne chłodzenie falownika;
dba o wyższą sprawność energetyczną;
chłodzi elementy falownika, zwiększając jego trwałość;
zmniejsza zużycie energii i obniża poziom hałasu;
przyczynia się do zmniejszenia masy urządzenia, dzięki mniejszej powierzchni radiatora.
Oprócz zwykłego uziemienia modułów solarnych przez biegun
dodatni lub ujemny, możliwe jest również uziemienie wysokoomowe bieguna dodatniego lub ujemnego.
W tym przypadku niezbędny jest opcjonalny Grounding Kit
100 kiloomów, który instaluje się podobnie jak zwykły bezpiecznik
do uziemienia modułów solarnych, wkładając go do odpowiedniego gniazda bezpiecznika.
Redukcja wartości znamionowej
mocy
Grounding Kit 100 kOhm
Jeśli mimo najwyższych obrotów wentylatora nie można zapewnić wystarczającego chłodzenia, przy temperaturze otoczenia ok. 40°C następuje redukcja mocy w celu zabezpieczenia falownika przed uszkodzeniem (np. w przypadku zabudowy w szafach
sterowniczych bez odpowiedniej wentylacji).
Funkcja redukcji mocy na krótko zmniejsza moc falownika, aby jego temperatura nie przekroczyła dopuszczalnej wartości.
Sam falownik działa bez przerwy tak długo, jak to możliwe.
16
Otwory w obudowie falownika Fronius IG Plus
Informacje ogólne
Na obudowie falownika są przygotowane liczne miejsca do wykonania otworów różnej
wielkości. Po wyłamaniu otwory te można wykorzystać do wprowadzenia rozmaitych kabli.
Otwory do wprowadzenia kabli w
obudowie falownika Fronius IG
Plus
(1)
(2)
(3)
Wyłamywanie otworów
w obudowie
Poz.
Opis
(1)
2 wejścia na kable z dławikiem M32
(na kabel DC o przekroju > 16 mm²)
(2)
12 wejść na kable dla 6 linii modułów solarnych (DC)
(do kabli o przekroju 5–9,2 mm)
(3)
Wkładka uszczelniająca (wejście na kabel karty rozszerzeń)
Otwory przygotowane w tworzywie oraz większy otwór przygotowany w metalu należy wyłamać od zewnątrz do wewnątrz.
Mniejszy otwór przygotowany w metalu należy wyłamać od wewnątrz na zewnątrz.
Wyłamać należy tylko tyle otworów, ile jest kabli (np. dla 3 linii modułów solarnych potrzebnych jest 6 otworów).
Otwory przygotowane w tworzywie mają ponadto wytrasowane otwory centrujące, dzięki
czemu można je też rozwiercić.
22
Podnoszenie falownika Fronius
IG Plus
Do podnoszenia części przyłączeniowej i modułu mocy Fronius poleca dostępne na rynku
uchwyty próżniowe z ssawkami do gładkich powierzchni.
WAŻNE!
Uchwyty próżniowe muszą być dobrane odpowiednio do ciężaru części przyłączeniowej i modułu mocy.
Przestrzegać instrukcji producenta uchwytów próżniowych.
Uchwyty próżniowe nie są objęte zakresem dostawy falownika.
Masa części przyłączeniowej i modułu mocy:
24
Falownik
Część przyłączeniowa Moduł mocy
Fronius IG Plus 25 V-1
9,85 kg
13,95 kg
Fronius IG Plus 30 V-1
9,85 kg
13,95 kg
Fronius IG Plus 35 V-1
9,85 kg
13,95 kg
Fronius IG Plus 50 V-1
9,85 kg
13,95 kg
Fronius IG Plus 55 V-1
9,85 kg
26,10 kg
Fronius IG Plus 55 V-2
9,85 kg
26,10 kg
Fronius IG Plus 55 V-3
11,05 kg
38,15 kg
Fronius IG Plus 60 V-1
9,85 kg
26,10 kg
Fronius IG Plus 60 V-2
9,85 kg
26,10 kg
Fronius IG Plus 60 V-3
11,05 kg
38,15 kg
Fronius IG Plus 70 V-1
9,85 kg
26,10 kg
Fronius IG Plus 70 V-2
9,85 kg
26,10 kg
Fronius IG Plus 80 V-3
11,05 kg
38,15 kg
Fronius IG Plus 100 V-1
10,80 kg
26,10 kg
Fronius IG Plus 100 V-2
10,85 kg
26,10 kg
Fronius IG Plus 100 V-3
11,05 kg
38,15 kg
Fronius IG Plus 120 V-3
11,05 kg
38,15 kg
Fronius IG Plus 150 V-3
11,05 kg
38,15 kg
WSKAZÓWKA! Warunki lokalne, przedsiębiorstwo energetyczne lub inne okoliczności mogą wymagać zainstalowania wyłącznika różnicowo-prądowego
w obwodzie prądu przemiennego. W takich przypadkach wystarcza zazwyczaj
wyłącznik różnicowo-prądowy typu A. W pojedynczych przypadkach
i w zależności od lokalnych warunków, wyłącznik różnicowo-prądowy typu A może okazać się jednak niewystarczający. Z tego powodu firma Fronius poleca zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego do współpracy z przetwornicami
częstotliwości.
WSKAZÓWKA! Dotyczy tylko falowników trójfazowych: w przypadku zastosowaniu wyłącznika różnicowo-prądowego, różnica napięcia między przewodem
ochronnym PE a przewodem neutralnym N nie może przekraczać 8 V.
30
Kryteria wyboru właściwych bezpieczników linii
Informacje ogólne
Dzięki zastosowaniu bezpieczników linii w falowniku, moduły solarne są dodatkowo zabezpieczone.
Dla zabezpieczenia modułów solarnych decydujący jest maksymalny prąd zwarciowy Isc
danego modułu solarnego.
Kryteria wyboru
właściwych bezpieczników linii
Przy zabezpieczaniu linii modułów solarnych, dla każdej linii muszą być spełnione następujące kryteria:
IN > 1,5 x ISC
IN < 2,0 x ISC
UN >/= 600 V DC
Wymiary bezpieczników: średnica 10,3 x 35–38 mm
IN
ISC
UN
Wartość znamionowa prądu bezpiecznika
Prąd zwarciowy w standardowych warunkach testowych (STC) zgodnie
z arkuszem danych modułów solarnych
Wartość znamionowa napięcia bezpiecznika
Skutki zastosowania bezpieczników obliczonych
na zbyt małą wartość zabezpieczenia
W przypadku zastosowania bezpieczników obliczonych na zbyt małą wartość, wartość
znamionowa prądu może stać się mniejsza niż wartość prądu zwarciowego modułu solarnego.
Skutek:
bezpiecznik zadziała w przypadku intensywnego nasłonecznienia.
Zalecenia dotyczące bezpieczników
WSKAZÓWKA! Wybierać tylko bezpieczniki przystosowane do napięcia
600 V DC!
Dla pełnego bezpieczeństwa używać tylko niżej wymienionych bezpieczników, które zostały przetestowane w firmie Fronius:
bezpieczniki Littelfuse KLKD,
bezpieczniki Cooper Bussmann PV.
Firma Fronius nie odpowiada za szkody rzeczowe lub inne zajścia w związku z użyciem
innych bezpieczników. Uznaje się to za powód do unieważnienia gwarancji.
Przykład zastosowania
np.: Maksymalny prąd zwarciowy (ISC) modułu solarnego = 5,75 A
Według kryteriów prawidłowego doboru bezpieczników linii, wartość znamionowa prądu
bezpiecznika musi być 1,5-krotnie większa niż wartość prądu zwarciowego:
5,75 A x 1,5 = 8,625 A
Bezpiecznik, jaki należy wybrać zgodnie z tabelą „Bezpieczniki”:
KLK D 9 o parametrach 9,0 A i 600 V AC / DC
68
Wymiana danych i Solar Net
Solar Net i łącze
danych
Aby umożliwić indywidualne rozwiązania z wykorzystaniem rozszerzeń systemu, firma
Fronius opracowała system Solar Net. Solar Net to sieć wymiany danych, umożliwiająca
wykorzystanie tych samych rozszerzeń systemu przez wiele falowników.
Solar Net jest systemem magistrali. Do komunikacji jednego lub wielu falowników
z rozszerzeniami systemu wystarcza jeden kabel.
Sercem systemu Solar Net jest urządzenie Fronius Datalogger. Koordynuje ono wymianę
danych i dba o to, aby duże ilości danych trafiały szybko i bezpiecznie pod właściwy
adres.
Aby połączyć falownik z siecią Solar Net, w jednym z gniazd wtykowych falownika musi
być zainstalowana opcjonalna karta „Fronius Com Card”.
Ważne! Opcja „Fronius Com Card” jest potrzebna także wtedy, gdy urządzenie Datalogger ma tylko rejestrować dane przesyłane z falownika. W takim przypadku „Fronius Com
Card” służy za łącznik między wewnętrzną siecią falownika a interfejsem Solar Net urządzenia Fronius Datalogger.
Ważne! W każdym falowniku może mieć zainstalowana tylko jedna karta „Fronius Com
Card”. Sieć może obejmować tylko jeden rejestrator Fronius Datalogger.
Pierwszy falownik wyposażony w kartę „Fronius Com Card” może być oddalony od najdalszego falownika z „Fronius Com Card” o maksymalnie 1000 m.
Rozmaite rozszerzenia systemu są rozpoznawane automatycznie po podłączeniu do sieci Solar Net.
Aby odróżnić kilka identycznych rozszerzeń systemu, każde z nich musi otrzymać własny
numer identyfikacyjny.
Również falowniki muszą otrzymać własny numer, aby możliwe było jednoznaczne zidentyfikowanie każdego falownika w sieci Solar Net. Sposób przypisania indywidualnego
numeru został opisany w podrozdziale „Menu Setup” w części dotyczącej obsługi falownika w tej instrukcji.
Bliższe informacje o poszczególnych rozszerzeniach systemu można znaleźć
w odpowiednich instrukcjach obsługi lub w Internecie pod adresem http:\\www.fronius.com
74
Dioda LED stanu pra- Objaśnienie
cy
świeci w kolorze czerwonym
Stan ogólny: wskazanie odpowiedniego komunikatu statusu na
wyświetlaczu
nie świeci
Brak połączenia z modułami solarnymi;
brak mocy modułów solarnych spowodowany ciemnością
Lista komunikatów statusu, przyczyn i rozwiązań problemów znajduje się w rozdziale
„Diagnostyka i rozwiązywanie problemów”.
84
U OL/TRIP Min
Czas tolerancji przy przekroczeniu dolnej zewnętrznej wartości granicznej napięcia sieciowego w jednostkach P**
U RC Max
„Reconnection”
Górna wartość graniczna napięcia do ponownego połączenia z siecią publiczną po odłączeniu na skutek niedopuszczalnego odchylenia w zakresie parametrów
U RC Min
„Reconnection”
Dolna wartość graniczna napięcia do ponownego połączenia z siecią publiczną po odłączeniu na skutek niedopuszczalnego odchylenia w zakresie parametrów
U LL
„Longtime Limit”
Wartość graniczna napięcia w woltach dla obliczanej w dłuższym okresie czasu średniej
wartości napięcia
FREQ IL Max
Górna wewnętrzna wartość graniczna częstotliwości sieci w hercach
FREQ IL/TRIP Max
Czas tolerancji przy przekroczeniu górnej wewnętrznej wartości granicznej częstotliwości
sieci w jednostkach P**
FREQ IL Min
Dolna wewnętrzna wartość graniczna częstotliwości sieci w hercach
FREQ IL/TRIP Min
Czas tolerancji przy przekroczeniu dolnej wewnętrznej wartości granicznej częstotliwości
sieci w jednostkach P**
FREQ OL Max
Górna zewnętrzna wartość graniczna częstotliwości sieci w hercach
FREQ OL/TRIP Max
Czas tolerancji przy przekroczeniu górnej zewnętrznej wartości granicznej częstotliwości
sieci w jednostkach P**
FREQ OL Min
Dolna zewnętrzna wartość graniczna częstotliwości sieci w hercach
FREQ OL/TRIP Min
Czas tolerancji przy przekroczeniu dolnej zewnętrznej wartości granicznej częstotliwości
sieci w jednostkach P**
**
P = okresy sieci; 1 P odpowiada 20 ms przy 50 Hz i 16,66 ms przy 60 Hz
FREQ RC Max
„Reconnection”
Górna wartość graniczna częstotliwości sieci do ponownego połączenia z siecią publiczną
po odłączeniu na skutek niedopuszczalnego odchylenia w zakresie parametrów
FREQ RC Min
„Reconnection”
Dolna wartość graniczna częstotliwości sieci do ponownego połączenia z siecią publiczną
po odłączeniu na skutek niedopuszczalnego odchylenia w zakresie parametrów
START TIME/INIT
Czas uruchamiania falownika w sekundach
104
Pojawi się aktualnie ustawiona wartość punktu załączania lub wyłączania.
f)
Nacisnąć przycisk „Esc”.
Pojawi się odpowiedni limit mocy czynnej.
Aby wyjść z menu serwisowego „Basic”, nacisnąć 3 x przycisk „Esc”.
Wskazówki dotyczące wybierania
punktów załączania i wyłączania
Przy ustalaniu punktów załączania i wyłączania należy przestrzegać następujących wskazówek:
Zbyt mała różnica między punktami załączania i wyłączania oraz wahania mocy czynnej
mogą prowadzić do kilkakrotnego przełączania.
Aby uniknąć zbyt częstego załączania i wyłączania, różnica między punktami załączania i
wyłączania powinna wynosić co najmniej 100–200 W.
Podczas wybierania punktu wyłączania należy wziąć pod uwagę pobór mocy przez podłączony odbiornik.
Podczas wybierania punktu załączania należy również uwzględnić warunki pogodowe i
oczekiwane nasłonecznienie.
Przykład
Punkt załączania „LIM EN” = 2000 W
Punkt wyłączania „LIM DI” = 1800 W
Jeśli falownik dostarcza mocy powyżej 2000 W, bezpotencjałowy styk sygnałowy na Fronius Signal Card zostanie załączony.
Jeśli moc falownika spadnie poniżej 1800 W, styk sygnałowy zostanie wyłączony.
Możliwe zastosowania:
Użytkowanie pompy ciepła lub klimatyzacji przy możliwie największym udziale prądu
z własnej produkcji
122
Usuwanie
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
416
Komunikacja z jednostką IG-Brain nie jest możliwa.
Zachowanie
Dioda LED stanu pracy świeci w kolorze pomarańczowym, falownik podejmuje próbę ponownego rozruchu.
Usuwanie
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
417
Dwa moduły mocy mają ten sam numer układu
Zachowanie
Falownik nie dostarcza prądu do sieci, wskazanie błędu krytycznego za pomocą migającej na czerwono diody LED stanu
pracy.
Usuwanie
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
419
Rozpoznano dwa lub kilka modułów mocy o tym samym numerze seryjnym oprogramowania.
Zachowanie
Falownik nie dostarcza prądu do sieci, wskazanie błędu krytycznego za pomocą migającej na czerwono diody LED stanu
pracy.
Usuwanie
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
421
Numer układu ustawiony nieprawidłowo
Zachowanie
Falownik nie dostarcza prądu do sieci, wskazanie błędu krytycznego za pomocą migającej na czerwono diody LED stanu
pracy.
Usuwanie
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
425
Komunikacja z danym modułem mocy nie jest możliwa
130
Zachowanie
Dioda LED stanu pracy świeci w kolorze pomarańczowym, falownik podejmuje próbę ponownego rozruchu.
Usuwanie
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
Zachowanie
Falownik nie dostarcza prądu do sieci, wskazanie błędu krytycznego za pomocą migającej na czerwono diody LED stanu
pracy.
Usuwanie
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
450
Monitorowanie głównego procesora modułu mocy, tzw. „Guard” jest aktywny
Zachowanie
Falownik nie dostarcza prądu do sieci, wskazanie błędu krytycznego za pomocą migającej na czerwono diody LED stanu
pracy.
Usuwanie
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
451
Moduł EEPROM funkcji Guard Control jest uszkodzony
Zachowanie
Falownik nie dostarcza prądu do sieci, wskazanie błędu krytycznego za pomocą migającej na czerwono diody LED stanu
pracy.
Usuwanie
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
452
Komunikacja między funkcją „Guard” a cyfrowym procesorem sygnału (DSP) została
przerwana
Zachowanie
Falownik nie dostarcza prądu do sieci, wskazanie błędu krytycznego za pomocą migającej na czerwono diody LED stanu
pracy.
Usuwanie
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
453
Błąd pomiaru napięcia sieciowego
Zachowanie
Falownik nie dostarcza prądu do sieci, wskazanie błędu krytycznego za pomocą migającej na czerwono diody LED stanu
pracy.
Usuwanie
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
454
Błąd pomiaru częstotliwości sieci
132
Zachowanie
Falownik nie dostarcza prądu do sieci, wskazanie błędu krytycznego za pomocą migającej na czerwono diody LED stanu
pracy.
Usuwanie
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
464
Usterka wyświetlacza
Wersje oprogramowania i wersje sprzętu wyświetlacza i jednostki IG Brain nie są zgodne.
Zachowanie
Falownik nie dostarcza prądu do sieci, wskazanie błędu krytycznego za pomocą migającej na czerwono diody LED stanu
pracy.
Usuwanie
Zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą programu Bootloader lub pliku Fronius Solar.update/IG Plus.
465
Usterka wyświetlacza
Wysyłany przez IG Brain rozkaz UI jest nieznany w tej wersji wyświetlacza.
Zachowanie
Falownik nie dostarcza prądu do sieci, wskazanie błędu krytycznego za pomocą migającej na czerwono diody LED stanu
pracy.
Usuwanie
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
466
Usterka wyświetlacza
Wyświetlacz nie został rozpoznany.
Zachowanie
Falownik nie dostarcza prądu do sieci, wskazanie błędu krytycznego za pomocą migającej na czerwono diody LED stanu
pracy.
Usuwanie
Sprawdzić, czy wyświetlacz nie jest uszkodzony, podłączyć wyświetlacz, sprawdzić płaski kabel taśmowy, sprawdzić jednostkę IG Brain.
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
467
Wyświetlacz nie otrzymał od IG Brain rozkazu uruchomienia przez ponad 6 sekund.
Zachowanie
W miarę możliwości falownik wznawia wysyłkę energii do sieci
po ponownej próbie automatycznego załączenia.
Usuwanie
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
469
Zamienione bieguny dławika wyjściowego
134
513
Moduł mocy w trybie rozruchu (Boot Mode)
Opis
Nie można uaktywnić jednego lub kilku modułów mocy, ponieważ znajdują się w trybie rozruchu (Boot Mode).
Usuwanie
Zaktualizować oprogramowanie sprzętowe modułu mocy.
514
Brak komunikacji z jednym z modułów mocy
Opis
Komunikat ostrzegawczy jednego z modułów mocy, drugi moduł działa normalnie.
Usuwanie
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
515
Wadliwe połączenia wtykowe
Opis
Czujnik temperatury na radiatorze uszkodzony lub niewłaściwie
podłączony.
Usuwanie
Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować
się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
516
Występują komunikaty statusu jednego z modułów mocy.
Opis
Nie można aktywować wszystkich modułów mocy.
Usuwanie
Przeprowadzić analizę. Więcej na ten temat w rozdziale „Menu
Setup”. Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę
Fronius.
517
Dokonano zmiany modułu Master.
Opis
Transformator niepodłączony / niewłaściwie podłączony.
Zwarcie między biegunami.
Uszkodzony rejestrator napięcia obwodów pośrednich.
Usuwanie
Sprawdzić niżej wymienione możliwe przyczyny usterki. Jeśli
komunikat statusu jest stale wyświetlany: skontaktować się z
technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.
550
Uszkodzony bezpiecznik linii.
138
Opis
Jeden lub więcej bezpieczników linii uszkodzonych.
Usuwanie
Wykonać pomiary na bezpiecznikach linii i wymienić uszkodzone.
560
Redukcja mocy na skutek zbyt wysokich częstotliwości
Opis
Z powodu zbyt wysokiej częstotliwości sieci falownik redukuje
moc wysyłaną, aby ustabilizować sieć.
Usuwanie
Usterka jest usuwana automatycznie, kiedy częstotliwość sieci
wróci do normy.
Jeśli komunikat statusu występuje stale, należy skontaktować
się z monterem instalacji.
561
Redukcja mocy z powodu zbyt wysokiej temperatury modułu mocy
Obsługa klienta
140
Opis
Falownik redukuje moc wysyłaną z powodu zbyt wysokiej temperatury otoczenia.
Usuwanie
Usterka znika automatycznie po schłodzeniu.
Ważne! Należy skontaktować się z dostawcą sprzętu firmy Fronius lub technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius, jeżeli:
jakaś usterka pojawia się często lub stale,
pojawia się usterka niewymieniona w tabeli.
Otwieranie falownika Fronius IG
Plus do prac konserwacyjnych
142
Sposób postępowania w razie konieczności otwarcia falownika do prac konserwacyjnych:
1
Wyłączyć napięcie obwodów prądu przemiennego i prądu stałego przed falownikiem.
2
Otworzyć część przyłączeniową falownika.
3
Wyłączyć wyłącznik główny prądu stałego.
4
Odczekać, aż kondensatory rozładują się (5 minut).
5
Zdjąć blaszane osłony.
6
Jeśli jest, wyjąć bezpiecznik uziemienia modułów solarnych.
7
Jeśli są, wyjąć bezpieczniki linii.
8
Odłączyć kabel prądu stałego.
9
Odłączyć kabel prądu przemiennego.
Dane techniczne
Fronius IG Plus
30 V-1
Dane wejściowe
Zakres napięcia MPP
230–500 V DC
Maks. napięcie wejściowe
(przy 1000 W/m² / -10°C w trybie jałowym)
600 V DC
Maks. prąd wejściowy
13,8 A DC
Maks. prąd zwarciowy modułów solarnych
20,7 A
Dane wyjściowe
Znamionowa moc wyjściowa (Pnom)
3,0 kW
Maks. moc wyjściowa
3,0 kW
Znamionowe napięcie sieciowe
1~NPE 230 V
Tolerancja napięcia sieciowego
+10 / -15% 1)
Znamionowy prąd wyjściowy (jednofazowy)
13,0 A AC
50–60 Hz 1)
Częstotliwość znamionowa
Współczynnik zniekształceń nieliniowych
< 3,0%
Współczynnik mocy cos phi
1
0,75–1 ind./poj.2)
Maks. dopuszczalna impedancja sieci Zmax na PCC3)
4)
brak
Maks. prąd zwrotny
0 A5)
Włączeniowy impuls prądu6)
0 A5)
Maks. prąd zakłóceniowy na wyjściu w jednostce czasu
346 A / 3,24 µs
Dane ogólne
Maksymalna sprawność
95,7%
Europejski współczynnik sprawności
94,8%
Zużycie własne w nocy
0,23 W
Chłodzenie
regulowana wentylacja wymuszona
Stopień ochrony
IP 54
w Australii IP 44
Wymiary wys. × szer. × gł.
673 x 434 x 250 mm
Masa
23,8 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia
(przy wilgotności względnej 95%)
Klasa emisji zakłóceń elektromagnetycznych (EMC)
Kategoria przetężeniowa (OVC)
od -20°C do +55°C
B
AC 3 / DC 2
Zabezpieczenia
Pomiar izolacji DC
Ochrona przetężeniowa DC
zintegrowana
Ochrona przed zamianą biegunów
zintegrowana
Zachowanie przy przeciążeniu DC
146
Ostrzeżenie / odłączenie 7) przy RISO < 600 kiloomów
Przesunięcie punktu pracy
Fronius IG Plus
50 V-1
Dane wejściowe
Zakres napięcia MPP
230–500 V DC
Maks. napięcie wejściowe
(przy 1000 W/m² / -10°C w trybie jałowym)
600 V DC
Maks. prąd wejściowy
18,6 A DC
Maks. prąd zwarciowy modułów solarnych
27,9 A
Dane wyjściowe
Znamionowa moc wyjściowa (Pnom)
4 kW
Maks. moc wyjściowa
4 kW
Znamionowe napięcie sieciowe
1~NPE 230 V
Tolerancja napięcia sieciowego
+10 / -15% 1)
Znamionowy prąd wyjściowy (jednofazowy)
17,4 A AC
50–60 Hz 1)
Częstotliwość znamionowa
Współczynnik zniekształceń nieliniowych
Współczynnik mocy cos phi
< 3,0%
1
0,75–1 ind./poj.2)
Maks. dopuszczalna impedancja sieci Zmax na PCC3)
4)
261 miliomów
Maks. prąd zwrotny
0 A5)
Włączeniowy impuls prądu6)
0 A5)
Maks. prąd zakłóceniowy na wyjściu w jednostce czasu
346 A / 3,24 µs
Dane ogólne
Maksymalna sprawność
95,7%
Europejski współczynnik sprawności
Zużycie własne w nocy
0,23 W
Chłodzenie
regulowana wentylacja wymuszona
Stopień ochrony
IP 54
w Australii IP 44
Wymiary dł. × szer. × wys.
673 x 434 x 250mm
Masa
23,8 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia
(przy wilgotności względnej 95%)
Klasa emisji zakłóceń elektromagnetycznych (EMC)
Kategoria przetężeniowa (OVC)
95%
od -20°C do +55°C
B
AC 3 / DC 2
Zabezpieczenia
Pomiar izolacji DC
Ochrona przetężeniowa DC
zintegrowana
Ochrona przed zamianą biegunów
zintegrowana
Zachowanie przy przeciążeniu DC
148
Ostrzeżenie / odłączenie 7) przy RISO < 600 kiloomów
Przesunięcie punktu pracy
Zabezpieczenia
Pomiar izolacji DC
Ochrona przetężeniowa DC
zintegrowana
Ochrona przed zamianą biegunów
zintegrowana
Zachowanie przy przeciążeniu DC
150
Ostrzeżenie / odłączenie 7) przy RISO < 600 kiloomów
Przesunięcie punktu pracy
Fronius IG Plus
60 V-3
Dane wejściowe
Zakres napięcia MPP
230–500 V DC
Maks. napięcie wejściowe
(przy 1000 W/m² / -10°C w trybie jałowym)
600 V DC
Maks. prąd wejściowy
27,5 A DC
Maks. prąd zwarciowy modułów solarnych
41,3 A
Dane wyjściowe
Znamionowa moc wyjściowa (Pnom)
6 kW
Maks. moc wyjściowa
6 kW
Znamionowe napięcie sieciowe
3~NPE 400 / 230 V
Tolerancja napięcia sieciowego
+10 / -15% 1)
Znamionowy prąd wyjściowy (trójfazowy)
8,7 A AC
50–60 Hz 1)
Częstotliwość znamionowa
Współczynnik zniekształceń nieliniowych
Współczynnik mocy cos phi
< 3,0%
1
0,75–1 ind./poj.2)
Maks. dopuszczalna impedancja sieci Zmax na PCC3)
4)
brak
Maks. prąd zwrotny
0 A5)
Włączeniowy impuls prądu6)
0 A5)
Maks. prąd zakłóceniowy na wyjściu w jednostce czasu
504 A / 30,26 ms
Dane ogólne
Maksymalna sprawność
95,9%
Europejski współczynnik sprawności
95,0%
Zużycie własne w nocy
1,72 W
Chłodzenie
regulowana wentylacja wymuszona
Stopień ochrony
IP 54
w Australii IP 44
Wymiary wys. × szer. × gł.
1263 x 434 x 250 mm
Masa
49,2 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia
(przy wilgotności względnej 95%)
Klasa emisji zakłóceń elektromagnetycznych (EMC)
Kategoria przetężeniowa (OVC)
od -20°C do +55°C
B
AC 3 / DC 2
Zabezpieczenia
Pomiar izolacji DC
Ochrona przetężeniowa DC
zintegrowana
Ochrona przed zamianą biegunów
zintegrowana
Zachowanie przy przeciążeniu DC
152
Ostrzeżenie / odłączenie 7) przy RISO < 600 kiloomów
Przesunięcie punktu pracy
Zabezpieczenia
Pomiar izolacji DC
Ochrona przetężeniowa DC
zintegrowana
Ochrona przed zamianą biegunów
zintegrowana
Zachowanie przy przeciążeniu DC
154
Ostrzeżenie / odłączenie 7) przy RISO < 600 kiloomów
Przesunięcie punktu pracy
Fronius IG Plus
100 V-1,
Fronius IG Plus
100 V-2
Dane wejściowe
Zakres napięcia MPP
230–500 V DC
Maks. napięcie wejściowe
(przy 1000 W/m² / -10°C w trybie jałowym)
600 V DC
Maks. prąd wejściowy
37,1 A DC
Maks. prąd zwarciowy modułów solarnych
55,7 A
Dane wyjściowe
Znamionowa moc wyjściowa (Pnom)
8 kW
Maks. moc wyjściowa
8 kW
Znamionowe napięcie sieciowe
1~NPE 230 V
2~NPE 400 / 230 V
Tolerancja napięcia sieciowego
+10 / -15% 1)
Znamionowy prąd wyjściowy
jednofazowy
dwufazowy
34,8 A AC
17,4 A AC
50–60 Hz 1)
Częstotliwość znamionowa
Współczynnik zniekształceń nieliniowych
Współczynnik mocy cos phi
< 3%
1
0,75–1 ind./poj.2)
Maks. dopuszczalna impedancja sie- jednofazowy
ci Zmax na PCC3)
dwufazowy
131 miliomów
262 miliomy
Maks. prąd zwrotny4)
0 A5)
Włączeniowy impuls prądu6)
0 A5)
Maks. prąd zakłóceniowy na wyjściu w jednostce czasu
426 A / 125 µs
Dane ogólne
Maksymalna sprawność
95,7%
Europejski współczynnik sprawności
95,2%
Zużycie własne w nocy
Chłodzenie
Stopień ochrony
Wymiary wys. × szer. × gł.
Masa
0,36 W
0,50 W
regulowana wentylacja wymuszona
IP 54
w Australii IP 44
968 x 434 x 250 mm
36,9 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia
(przy wilgotności względnej 95%)
od -20°C do +55°C
Klasa emisji zakłóceń elektromagnetycznych (EMC)
B
Kategoria przetężeniowa (OVC)
156
jednofazowy
dwufazowy
AC 3 / DC 2
Fronius IG Plus
100 V-3
Dane wejściowe
Zakres napięcia MPP
230–500 V DC
Maks. napięcie wejściowe
(przy 1000 W/m² / -10°C w trybie jałowym)
600 V DC
Maks. prąd wejściowy
trójfazowy
36,7 A DC
Maks. prąd zwarciowy modułów solarnych
trójfazowy
55,1 A
Dane wyjściowe
Znamionowa moc wyjściowa (Pnom)
8 kW
Maks. moc wyjściowa
8 kW
Znamionowe napięcie sieciowe
3~NPE 400 / 230 V
Tolerancja napięcia sieciowego
+10 / -15% 1)
Znamionowy prąd wyjściowy
trójfazowy
11,6 A AC
50–60 Hz 1)
Częstotliwość znamionowa
Współczynnik zniekształceń nieliniowych
Współczynnik mocy cos phi
< 3%
1
0,75–1 ind./poj.2)
Maks. dopuszczalna impedancja sie- trójfazowy
ci Zmax na PCC3)
brak
Maks. prąd zwrotny4)
0 A5)
Włączeniowy impuls prądu6)
0 A5)
Maks. prąd zakłóceniowy na wyjściu trójfazowy
w jednostce czasu
504 A / 30,26 ms
Dane ogólne
Maksymalna sprawność
trójfazowy
95,9%
Europejski współczynnik sprawności trójfazowy
95,3%
Zużycie własne w nocy
trójfazowy
Chłodzenie
regulowana wentylacja wymuszona
Stopień ochrony
IP 54
w Australii IP 44
Wymiary wys. × szer. × gł.
trójfazowy
1263 x 434 x 250 mm
Masa
trójfazowy
49,2 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia
(przy wilgotności względnej 95%)
od -20°C do +55°C
Klasa emisji zakłóceń elektromagnetycznych (EMC)
B
Kategoria przetężeniowa (OVC)
158
1,72 W
AC 3 / DC 2
Fronius IG Plus
120 V-3
Dane wejściowe
Zakres napięcia MPP
230–500 V DC
Maks. napięcie wejściowe
(przy 1000 W/m² / -10°C w trybie jałowym)
600 V DC
Maks. prąd wejściowy
46,2 A DC
Maks. prąd zwarciowy modułów solarnych
69,3 A
Dane wyjściowe
Znamionowa moc wyjściowa (Pnom)
10 kW
Maks. moc wyjściowa
10 kW
Znamionowe napięcie sieciowe
3~NPE 400 / 230 V
Tolerancja napięcia sieciowego
+10 / -15% 1)
Znamionowy prąd wyjściowy (trójfazowy)
14,5 A AC
50–60 Hz 1)
Częstotliwość znamionowa
Współczynnik zniekształceń nieliniowych
Współczynnik mocy cos phi
< 3,0%
1
0,75–1 ind./poj.2)
Maks. dopuszczalna impedancja sieci Zmax na PCC3)
4)
brak
Maks. prąd zwrotny
0 A5)
Włączeniowy impuls prądu6)
0 A5)
Maks. prąd zakłóceniowy na wyjściu w jednostce czasu
504 A / 30,26 ms
Dane ogólne
Maksymalna sprawność
95,9%
Europejski współczynnik sprawności
95,4%
Zużycie własne w nocy
1,72 W
Chłodzenie
regulowana wentylacja wymuszona
Stopień ochrony
IP 54
w Australii IP 44
Wymiary wys. × szer. × gł.
1263 x 434 x 250 mm
Masa
49,2 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia
(przy wilgotności względnej 95%)
Klasa emisji zakłóceń elektromagnetycznych (EMC)
Kategoria przetężeniowa (OVC)
od -20°C do +55°C
B
AC 3 / DC 2
Zabezpieczenia
Pomiar izolacji DC
Ochrona przetężeniowa DC
zintegrowana
Ochrona przed zamianą biegunów
zintegrowana
Zachowanie przy przeciążeniu DC
160
Ostrzeżenie / odłączenie 7) przy RISO < 600 kiloomów
Przesunięcie punktu pracy
Objaśnienie tekstów w stopkach
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
162
Podane wartości są wartościami standardowymi; w zależności od wymogów falownik jest kalibrowany właściwie dla danego kraju.
W zależności od konfiguracji krajowej lub ustawień właściwych dla danego urządzenia
(ind. = indukcyjny; cap. = pojemnościowy)
PCC = złącze do sieci publicznej
Maksymalny prąd z falownika do modułu solarnego w przypadku wystąpienia
usterki w falowniku lub uszkodzenia izolacji między obwodami prądu stałego i
przemiennego
Zagwarantowany przez konstrukcję elektryczną falownika
Szczyt prądu przy włączaniu falownika
W zależności od konfiguracji krajowej
Warunki gwarancji i utylizacja
Fabryczna gwarancja Fronius
Przy dostawie falowników firmy Fronius na całym świecie obowiązuje fabryczna gwarancja
Fronius, trwająca 60 miesięcy od daty instalacji, która może zostać przedłużona za dopłatą.
W tym okresie gwarancyjnym Fronius gwarantuje prawidłowe działanie falownika.
Szczegółowe, specyficzne dla danego kraju warunki gwarancji można otrzymać
u odpowiedzialnego instalatora systemu lub znaleźć w Internecie pod następującym adresem:
http://www.fronius.com/Solar/Garantie
Aby skorzystać z fabrycznej gwarancji Fronius, należy przedstawić fakturę oraz warunki
gwarancji dostarczone wraz z produktem, a w razie potrzeby certyfikat gwarancyjny dodatkowo zakupionego przedłużenia gwarancji.
Z tego względu Fronius zaleca, aby po uruchomieniu falownika wydrukować aktualny egzemplarz warunków gwarancji.
Utylizacja
164
Jeżeli pewnego dnia zajdzie konieczność wymiany falownika, firma Fronius odbierze stare
urządzenie i zadba o jego prawidłowe przetworzenie.
166
168
Fronius Worldwide - www.fronius.com/addresses
Fronius International GmbH
4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria
E-Mail: [email protected]
http://www.fronius.com
Fronius USA LLC Solar Electronics Division
6797 Fronius Drive, Portage, IN 46368
E-Mail: [email protected]
http://www.fronius-usa.com
Under http://www.fronius.com/addresses you will find all addresses of our sales branches and partner firms!

Podobne dokumenty

Instrukcja obsługi Fronius Datamanager

Instrukcja obsługi Fronius Datamanager Dane bieżące, usługi i ustawienia urządzenia „Fronius Datamanager” Interfejs web urządzenia „Fronius Datamanager” ......................................................................................

Bardziej szczegółowo