Szpital Wielospecjalistyczny - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L

Komentarze

Transkrypt

Szpital Wielospecjalistyczny - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L
Plan szkoleń wewnętrznych na 2017r.
Szpital Wielospecjalistyczny. Józefa 53-59
Lp.
1.
Nazwa Oddziału
Oddział Noworodków
i Intensywnej Terapii
Neonatologicznej
Nazwa szkolenia
Resuscytacja noworodków po urodzeniu
i wspomaganie adaptacji do życia
pozamacicznego
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej szkolenie
Katarzyna Kudlicka
Zakażenia TORCH u noworodków (c.d.)
Ewa Chodakowska
Postępowanie w przypadku drożnego
przewodu tętniczego u noworodków
urodzonych przedwcześnie
Sylwia Cettler
Kiedy noworodek odmawia ssania
piersi?
Urszula Bernatowicz- Łojko
Algorytm postępowania z noworodkiem
bezpośrednio po urodzeniu
Hanna Pokorniecka
Resuscytacja noworodków
Lek. med. Katarzyna
Kudlicka
Wentylacja Infant Flow
Postępowanie pielęgnacyjne
Firma Dutchmed
5 momentów higieny rąk
St. piel. Jolanta Pyszczek
Stymulacja wielozmysłowa
Firma Johnsons
Uczestnicy szkolenia
Lekarze, pielęgniarki i
położne Oddziału
Noworodków i Oddziału
Poł- Gin.
Lekarze, pielęgniarki i
położne Oddziału
Noworodków i Oddziału
Poł- Gin.
Lekarze, pielęgniarki i
położne Oddziału
Noworodków i Oddziału
Poł- Gin.
Lekarze, pielęgniarki i
położne Oddziału
Noworodków i Oddziału
Poł- Gin.
Lekarze, pielęgniarki i
położne Oddziału
Noworodków i Oddziału
Poł- Gin.
Pielęgniarki i położne,
lekarze Oddziału
Noworodków
Pielęgniarki i położne,
lekarze Oddziału
Noworodków
Pielęgniarki i położne,
lekarze Oddziału
Noworodków
Pielęgniarki i położne,
lekarze Oddziału
Noworodków
Data i godzina
szkolenia
03.2017
Godz.11:30
09.2017
Godz. 11:30
10.2017
Godz. 11:30
styczeń lub luty
2017
11.2017
Godz.11:30
01.2017
06.2017
09.2017
11.2017
2.
Oddział Kliniczny
Położnictwa, Chorób
Kobiecych i
Ginekologii
Onkologicznej
Krwawienia u młodocianych
M.Laszczyk,I.Marciniak
19.01.2017
Analiza umieralności okołoporodowej za
grudzień 2016
Kiedy noworodek odmawia ssania
piersi?
Zespół IUGR – diagnostyka i
postępowanie
Analiza umieralności okołporodowej za
styczeń
Profilaktyka infekcji po cięciu cesarskim
Stany przednowotworowe sromu
Analiza umieralności okołporodowej za
luty
Resuscytacja noworodka i
wspomaganie adaptacji do życia
pozamacicznego
Diagnostyka i leczenie raka trzonu
macicy
Analiza umieralności okołporodowej za
marzec
Choroby wątroby w ciąży
Analiza umieralności okołoporodowej za
rok 2016
Opieka nad pacjentką w sytuacji
niepowodzeń położniczych
Analiza umieralności okołporodowej za
kwiecień
Diagnostyka nietrzymania moczu u
kobiet z elementami ultrasonografii
Laparoskopowe leczenie endometriozy
M.Tomczak-Warchoł
26.01.2017
U.Bernatowicz-Łojko
26.01.2017
M.Migda, M.Maleńczyk
16.02.2017
M.Tomczak-Warchoł
23.02.2017
R.Szelc
T.Różycka, A.Lemke
M.Tomczak-Warchoł
23.02.2017
23.03.2017
30.03.2017
K.Kudlicka
30.03.2017
I.Kozankiewicz, M.TomczakWarchoł
M.Tomczak-Warchoł
20.04.2017
M.Maleńczyk, C.Kipigroch
M.Maleńczyk, M.TomczakWarchoł
M.Drożdżal, M.Łojko
27.04.2017
18.05.2017
M.Tomczak-Warchoł
25.05.2017
M.Tomczak-Warchoł,
M.Zmudziński
P.Jackowski, M.Kierszk
25.05.2017
Analiza umieralności okołporodowej za
maj
Aspekty techniczne cięcia cesarskiego
M.Tomczak-Warchoł
29.06.2017
M.Szymaniak, P.Gawiński
29.06.2017
Analiza umieralności okołporodowej za
czerwiec i lipiec
M.Tomczak-Warchoł
31.08.2017
27.04.2017
18.05.2017
22.06.2017
3.
4.
Nowe trendy w diagnostyce i leczeniu
raka szyjki macicy
Analiza umieralności okołporodowej za
sierpień
Zakażenia TORCH u noworodków cz.II
Zastosowanie USG w diagnostyce
niepłodności. Błędy w diagnostyce i
leczeniu niepłodności
Analiza umieralności okołporodowej za
wrzesień
Postępowanie w przypadku drożnego
przewodu tetniczego u noworodków
urodzonych przedwcześnie
Łożysko wrośnięte. Rozpoznanie i
postępowanie.
Analiza umieralności okołporodowej za
październik
Algorytm postepowania z noworodkiem
bezpośrednio po urodzeniu
Analiza umieralności okołoporodowej za
listopad
Powikłania wczesnego połogu
A.Skop, M.Kierszk
21.09.2017
M.Tomczak-Warchoł
28.09.2017
E.Chodakowska
J.Paluszyński, S.Koch
28.09.2017
19.10.2017
M.Tomczak-Warchoł
26.10.2017
S.Cettler
26.10.2017
M.Migda, P.Gawiński
23.11.2017
C.Kipigroch,M.TomczakWarchoł
H. Pokorniecka
30.11.2017
M.Tomczak-Warchoł
14.12.2017
M. Drożdżal
14.12.2017
Oddział Kliniczny
Położnictwa, Chorób
Kobiecych i
Ginekologii
Onkologicznej –
Pododdział
Ginekologiczny
Endometrioza. Higiena rąk.
M.Kukielska ; K.Seregiet
Powikłania pooperacyjne.
Leczenie ran
Zasady wykonywania zleceń lekarskich.
Krwawienia okresu przekwitania.
Krwawienia młodocianych.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
I.Lis; M.Grelewicz;
Z.Szlachta
A.Zabłocka; I.Kubiak
Oddział Kliniczny
Położnictwa, Chorób
Kobiecych i
Ginekologii
Onkologicznej –
Pododdział Izolacyjny
Szkolenia wewnątrzoddziałowe w
Oddziale Poł-Gin 3-4 czwartek miesiąca
godz. 11.30
M. Tomczak-Warchoł
I.Mierzwicka;
W.Barańska-Rączka
30.11.2017
Położne
Oddziału Ginekologii
Położne
Oddziału Ginekologii
Położne
Oddziału Ginekologii
Położne
Oddziału Ginekologii
Lekarze i położne Oddziału
Poł-Gin
16.03.2017
Godz. 13:30
22.06.2017
Godz.13:30
28.09.2017
Godz. 13:30
14.12.2017
Godz. 13:30
Powtarzanie procedur standardów
szpitalnych i oddziałowych
Mycie i dezynfekcja rąk
5.
Oddział Kliniczny
Położnictwa, Chorób
Kobiecych i
Ginekologii
Onkologicznej –
PODODDZIAŁ
POŁOŻNICTWA
i Patologii Ciąży I
Oddziałowa
Położne oddziału
Pielęgniarka d/s higieny
Położne oddziału
IV kwart.
Cukrzyca w ciąży Dorota Kochman
Położne oddziału
I kwart.
Relacje ze szkoleń i konferencji
Położne oddziału
Przepracowanie żałoby po stracie
dziecka na podstawie wybranej literatury
przedmiotu
Psychologiczne i medyczne aspekty
niepłodności
Szkolenia z zakresu krwiolecznictwa
w zakresie uzupełniającym
1.Profilaktyka zakażeń
wewnątrzoddziałowych.
Zasady izolacji chorego.
2.Sprawy bieżące Oddziału.
1.MAS -Zespół aspiracji smółki.
2.Kardiotokografia- analiza
komputerowa zapisu .
3. Sprawy bieżące Oddziału.
Położne oddziału
1.NEC-martwicze zapalenie jelit. Rola
położnej.
Hospicjum perinatalne.
2.Bieżące sprawy Oddziału.
1.Bezdechy u noworodka. Rola i
zadania położnej.
2. Sprawy bieżące Oddziału.
1. Zwyczaje okołoporodowe w różnych
regionach świata.
2. Sprawy bieżące Oddziału.
Położne oddziału
dr Rumianek
Położne oddziału
1.Iwona Węglerska, Beata
Pajączek, Anna Gutowska,
Wioletta Kochanowicz
2. Sylwia Pawłowicz
1.Katarzyna Andrzejewska,
Jolanta Figielska, Wioletta
Antolak
2. Anna Czaban, Joanna
Suska, Grażyna
Jarzębowska
3.Sylwia Pawłowicz
1.Anna Najdowska, Barbara
Pokornowska, Magdalena
Wydra
2. Sylwia Pawłowicz
1.Barbara Piekut, Ewa
Graczyk, Monika
Karczewska
2. Sylwia Pawłowicz
1.Monika Rogozińska, Ewa
Góralska, Anna Wyskiel
2. Sylwia Pawłowicz
Położne Pododdziału
Położnictwa i Pododdziału
Patologii Ciąży I
26.01.2017
Godz. 13:00 14:30
Położne Pododdziału
Położnictwa i Pododdziału
Patologii Ciąży I
23.03.2017
Godz. 13:00 14:30
Położne Pododdziału
Położnictwa i Pododdziału
Patologii Ciąży I
25.05.2017
Godz. 13:00 14:30
Położne Pododdziału
Położnictwa i Pododdziału
Patologii Ciąży I
21.09.2017
Godz. 13:00 14:30
Położne Pododdziału
Położnictwa i Pododdziału
Patologii Ciąży I
23.11.2017
Godz. 13:00 14:30
6.
7.
8.
PODODDZIAŁ
Patologii Ciąży II
SALA PORODOWA
Blok Operacyjny
PołożniczoGinekologiczny
Zebrania szkoleniowe pionu Poł-Gin.
Analiza umieralności okołoporodowej
Opieka nad pacjentką w sytuacji
niepowodzeń położniczych
Przypomnienie standardów i procedur
akredytacyjnych
Prawidłowe odżywianie kobiety w
czasie ciąży i karmienie piersią
Nowe dane o roli witaminy D i K oraz
konieczności rozszerzonego ich
stosowania
Szkolenia wewnątrz oddziałowe wg
planu umieralność okołoporodowa 1 x w
m -cu
Powtarzanie, przypominanie oraz
wdrażanie nowych procedur i
standardów obowiązujących w oddziale i
szpitalu
Szkolenie uzupełniające wiedzę na
temat „kontakt skóra do skóry”- zmiany
w organizmie dziecka i matki w trakcie
jego trwania
Szkolenia na temat mycia i dezynfekcji
narzędzi i sprzętu medycznego
Dezynfekcja rąk i powierzchni- szkolenie
dla położnych .
Przekazywanie relacji z konferencji i
szkoleń
Szkolenie BHP nowych pracowników
Lekarze oddziału Poł-Gin i
oddziału Neonatologii
Elżbieta Koszewska,
Urszula Rogman
Halina Adamska
Lekarze, położne oddziału
Poł-Gin
Położne Patologii Ciąży II
2017r – 1 x w
miesiącu
24.02.2017
Położne Patologii Ciąży II
09.06.2017
Tatiana Walkiewicz Nowicka,
Jolanta Daniel
Małgorzata Dembowska,
Danuta Górzyńska
Położne Patologii Ciąży II
15.09.2017
Położne Patologii Ciąży II
24.11.2017
lekarze
Lekarze oddziału poł - gin
Położne
Położna koordynująca,
położne
Położne
2x w m – cu ( 3 i 4
czwartek m- ca
Godz.11.30)
1 x na kwartał
Lek. med. U. Bernatowicz Łojko
Położne
Termin do
uzgodnienia
II kwartał 2017
Pracownik działu higieny
Położne
Do uzgodnienia
Położne uczestniczące w
szkoleniach
Pracownik działu BHP
Położne
1x w ciągu
półrocza
Do uzgodnienia
Szkolenie warsztatowe z komunikacji
interpersonalnej
Prowadzenie psycholog
położne
Szkolenia wewnątrz oddziałowe wg.
planu
Rola położnej operacyjnej w
zapobieganiu zakażeniom w bloku
operacyjnym
Nowi pracownicy
Lekarze oddz. poł.- gin.
Położne
Położne
Termin do
uzgodnienia
I kwartał 2017
Cały rok
04.2017
9.
10.
11.
Izba Przyjęć
Położniczo Ginekologiczna
Oddział Neurologiczny
SZPITALNY ODDZIAŁ
RATUNKOWY I
STACJA POGOTOWIA
RATUNKOWEGO
Czynniki szkodliwe występujące w bloku
operacyjnym
Ryzyko związane z cięciem cesarskim
Położne
06.2017
Położne
09.2017
Guzy niezlośliwe i złośliwe jajnika
Położne
10.2017
Rak szyjki macicy – przyczyny, objawy,
leczenie
Problemy laktacyjne, zapalenie piersi
Przemoc seksualna, postepowanie z
osobą dorosłą i nieletnią
Położne
11.2017
Poł. M.Borowska
lek. M.Laszczyk-Wilk
Położne
Położne
03.2017
06.2017
lek. C.Kipigroch
Położne
09.2017
poł. M.Ladorucka
Położne
11.2017
Aleksandra Derc
Elżbieta Wysocka- Jauer
Pielęgniarki
19.01.2017
mgr M. Kozłowski,
mgr M. Bober
Mgr Barbara Wardowska
Pielęgniarki i Rehabilitacja
30.03.2017
Pielęgniarki i Rehabilitacja
22.09.2017
Piel. Lic. Katarzyna
Chelminiak
M.STACHOWSKI ,
H.CHMIELEWSKA
B. GÓRSKI ,
T.KOPYŁOWSKI
T.CZYNSZAK,
Z.WOJTCZAK
R.LEWANDOWSKI ,
R.TURAJ
Pielęgniarki
16.11.2017
PERSONEL SPR I SOR
17.01.2017
Godz. 8:00-10:00
21.02.2017
Godz.8:00-10:00
21.03.2017
Godz. 8:00-10:00
20.04.2017
Godz. 8:00-10.00
Zespół przetoczenia krwi między
płodami
Zapobieganie zakażeniom HPV,
zalecenia
i wytyczne dot. stosowania szczepionki
p/HPV
Organizacja pracy w O/Neurologii i
O/LUM. Przypomnienie procedur
szpitalnych
Udar mózgu i metody rehabilitacji
Rodzaje afazji u pacjentów
neurologicznych. Sposób postępowania.
Pielęgnacja pacjentów po udarach
mózgu. Omówienie procedury udarowej.
URAZY KLATKI PIERSIOWEJ
MEDYCZNE CZYNNOŚCI
RATUNKOWE U DZIECI
OPARZENIA
SKONCENTROWANA
DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA ,
DYSPONOWANIE ZRM
PADACZKA
W.JEŻEWSKI ,
J.POLASZEK
16.05.2017
Godz. 8.00-10:00
12.
13.
Oddział Ortopedyczno
- Urazowy
Oddział OrtopedycznoUrazowy
BLOK OPERACYJNY
WYBRANE STANY ZAGROŻENIA U
DZIECI
RKO DOROSŁYCH , DZIECI I
NOWORODKÓW
ALTERNATYWNE DROGI
PODAWANIA LEKÓW
ZATRUCIE GRZYBAMI , ZWIĄZKAMI
FOSFOROORGNICZNYMI ORAZ
SPOŻYCIE
SUBSTANCJI ŻRĄCYCH
ASTMA OSKRZELOWA
M.BACHAR
RATOWNICTWO TAKTYCZNE
M.NOWAK, K.WOJTCZAK
Odleżyny – standard leczenia i
pielegnacji
Usprawnianie po zabiegach
operacyjnych na kończynach dolnych
pielęg. Krystyna Szwedek
pielęg. Maria Domagalska
dr Przemysław Urbański
rehabilitant Magdalena
Włodarek
dr Michał Nesteruk
pielęg. Piotr Dąbrowski
dr Małgorzata Jaworowska
pielęg. Iwona Kolano
Przypomnienie zasad profilaktyki
p/zakrzepowej i antybiotykowej
Zakażenia – karta zakażeń,interpretacja
wyników badań mikrobiologicznychprezentacja
KONTYNUACJA WDROŻONYCH
PROCEDUR BLOKU OPERACYJNEGO
ORTOPEDII.
WDROŻENIE NOWYCH TECHNIK
OPERACYJNYCH
INSTRUMENTARIÓW, IMPLANTÓW.
BIOMATERIAŁÓW.
POSTĘPOWANIE Z NARZĘDZIAMI PO
ZABIEGACH OPERACYJNYCH
INSTRUMENTARIUM DEDYKOWANE
DO PACJENTA.
ZAKAŻENIA WEWNĄTRZSZPITALNEBLOK OPERACYJNY ORTOPEDII.
20.06.2017
Godz. 8:00-10:00
19.09.2017
Godz. 8:00-10:00
M.MAŁECKI , A.SZEFLER ,
G.WOLSKI
W.BURCZYŃSKI .
P.OLSZEWSKI,
K.WOJCIECHOWSKA
17.10.2017
Godz. 8:00-10:00
I.SKONIECZNA – ZIELAK
Lekarze
Pielęgniarki
Lekarze
Pielęgniarki
21.11.2017
Godz. 8:00-10:00
19.12.2017
Godz. 8:00-10:00
17.02.2017
:
Godz.12 30
16.06.2017
Godz.12:30
Lekarze
Pielęgniarki
Lekarze
Pielęgniarki
22.09.2017
Godz.12:30
17.11.2017
Godz.12:30
CAŁY ROK
CAŁY ROK
CAŁY ROK
RUMIŃSKA BEATA
14.
Klinika Chirurgii
Ogólnej,
Gastroenterologicznej
i Onkologicznej
SPECYFIKA PRACY PIELĘGNARKI
INSTRUMENTARIUSZKI
OPERACYJNEJ W ASPEKCIE
ROZWOJU TECHNIK
OPERACYJNYCH.
MATYSZEWSKA BARBARA
ALLOPLASTYKA BIODRA
MDM,REWIZYJNA.
PRZEDSTAWICIEL FIRMY
Zwalczanie ostrego bólu z użyciem
systemu do oceny poziomu bólu.
Dr Maciej Cetler
Techniki iniekcji podskórnych w oparciu
o stosowanie
heparyn drobnocząsteczkowych.
Przedstawiciele Firmy
Clexan.
Zakażenie szpitalne - nowoczesne
metody leczenia i monitorowanie .
Przedstawiciele Firmy
Sanofi.
Kompleksowe żywienie w chorobie.
Dr Kinga Kupczyk
Monitorowanie wkłuć obwodowychuwagi pielęgniarek łącznikowych.
Piel. Barbara Rutkowska
Higiena rąk- praktyczne zaliczenie
szkolenia.
Mgr A. Krzeszewska
Procedury i standardy - omówienie
zarządzeń wydanych w 2017 roku.
Mgr Anna Polaszczyk
Pielęgniarki Kliniki Chir.
Ogólnej
Gastroenterologicznej i
Onkologicznej
Pielęgniarki Kliniki Chir.
Ogólnej
Gastroenterologicznej i
Onkologicznej
Pielęgniarki Kliniki Chir.
Ogólnej
Gastroenterologicznej i
Onkologicznej
Pielęgniarki Kliniki Chir.
Ogólnej
Gastroenterologicznej i
Onkologicznej
Pielęgniarki Kliniki Chir.
Ogólnej
Gastroenterologicznej i
Onkologicznej
Pielęgniarki Kliniki Chir.
Ogólnej
Gastroenterologicznej i
Onkologicznej
Pielęgniarki Kliniki Chir.
Ogólnej
Gastroenterologicznej i
Onkologicznej
31.01.2017
Godz.13:00
28.02.2017
Godz.13:00
25.04.2017
Godz.13:00
27.06.2017
Godz.13:00
26.09.2017
Godz.13:00
31.10.2017
Godz.13:00
28.11.2017
Godz.13:00
15.
16.
Klinika Chirurgii
Ogólnej,
Gastroenterologicznej
i Onkologicznej
BLOK OPERACYJNY
Oddział Neurochirurgii
Rak odbytnicy
Anna Niesłuchowska
Technika laparoskopowa w operacjach
naprawczych przepukliny
Aseptyka i antyseptyka
Magdalena Reut
Higieniczne i chirurgiczne mycie rąk
Irena Maćkowska
Wskazania do cystogastrostomii
endoskopowej
Operacje laparoskopowe z jednego
cięcia
Zastosowanie elektrochirurgii w
procedurach małinwazyjnych
Zakażenie miejsca operowanego
Bożena Greger
Rodzaje szwu staplerowego
Elżbieta Lewicka
Innowacyjny sprzęt endoskopowy
Anna Rzemieniewska
Komunikacja werbalna i niewerbalna z
chorymi
Monitorowanie bólu pooperacyjnego –
jako wyznacznik jakości opieki
Procedury Apteczne – realizacja
obowiązujących procedur
Żywienie chorego – ocena poziomu
odżywiania, monitorowanie parametrów,
dostępne preparaty, zasady rozliczenia,
współpraca z Zespołem Żywieniowym
Komunikacja werbalna i niewerbalna z
pacjentami
Rekomendacje w reanimacji osób
dorosłych
Osoby w wieku podeszłym leczeni
operacyjnie
Profilaktyka powikłań we wczesnym
okresie okołooperacyjnym
Ewa Jabłońska
Pielęgniarki bloku
operacyjnego i endoskopii
Pielęgniarki bloku
operacyjnego i endoskopii
Pielęgniarki bloku
operacyjnego i endoskopii
Pielęgniarki bloku
operacyjnego i endoskopii
Pielęgniarki bloku
operacyjnego i endoskopii
Pielęgniarki bloku
operacyjnego i endoskopii
Pielęgniarki bloku
operacyjnego i endoskopii
Pielęgniarki bloku
operacyjnego i endoskopii
Pielęgniarki bloku
operacyjnego i endoskopii
Pielęgniarki bloku
operacyjnego i endoskopii
Lekarze/Pielęgniarki
Marcin Wierciński
Lekarze
04.2017
Robert Bylinka
Lekarze
09.2017
Dr Kupczyk
Lekarze
11.2017
Ewa Jabłońska
Pielęgniarki
Izabela Patroniak
Pielęgniarki
Lidia Andrzejewska
Pielęgniarki
Małgorzata Zakrzewska
Izabela Orzechowska
Arleta Prymas
Paulina Pora
Pielęgniarki
25.01.2017
22.02.2017
29.03.2017
26.04.2017
31.05.2017
28.06.2017
27.09.2017
24.10.2017
29.11.2017
19.12.2017
02.2017
23.02.2017
Godz. 14:00
27.04.2017
Godz.14:00
25.05.2017
Godz. 14:00
28.09.2017
Godz. 14:00
17.
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
Żywienie chorych – w różnych stanach,
wymagających oceny stanu odżywienia,
stosowanie preparatów, zasady
współpracy z Zespołem Żywieniowym
Zalecenia epidemiologiczne Zespołu ds.
Zakażeń
Żywienie dojelitowe-dietetyczne środki
spożywcze
Kompetencje pielęgniarki
anestezjologicznej
Obserwacja pacjenta na sali
pooperacyjnej
Współczesna pielęgniarka
Dr Kupczyk
Pielęgniarki
24.11.2017
Godz. 14:00
Beata Stępińska
Pielęgniarki
Michał Marszałek
Pielęgniarki
Anna Talkowska
Pielęgniarki
Joanna SZYNAKA
Pielęgniarki
Alicja Walaszkowska /
Jagoda Madej
Jolanta Dębińska / Anna
Gromniszewska
Marcin Hotloś
Pielęgniarki
Hanna Niezgoda / Joanna
Niedzielska
Magdalena Wysocka
Pielęgniarki
Choroba poresuscytacyjna -problemy
pielęgnacyjne
Zakażenia szpitalne w oddziale
intensywnej terapii
Cewnik do hemodializy. Technika
zakładania, pielęgnacja.
Postępowanie w leczeniu ran
przewlekłych.
Cewnikowanie pęcherza moczowego zakażenia
Żywienie pozajelitowe, dojelitowe.
Danuta Strychalska
/Krzysztof Kczmarek
Małgorzata Grzegorek /
Joanna Lewandowska
Mgr Dorota Hubala
Pielęgniarki
Mgr Marlena Karpińska
Pielęgniarki
Specjalista pielęgniarstwa
Katarzyna Kotlarz
Dr n. med.K. Kupczyk
Pielęgniarki
Cukrzyca. Żywienie w cukrzycy.
Mgr Dorota Kochman
Pielęgniarki
Toczeń układowy
Lekarz Danuta Świątkiewicz
Pielęgniarki
28.12.2017
Godz. 14:00
19.01.2017
Godz.15:30
16.02.2017
Godz.14:15
16/03/17
Godz.14:15
20/04/17
Godz.14:15
18/05/17
Godz.14:15
14/06/17
Godz.14:15
14/09/17
Godz.14:15
19/10/17
Godz.14:15
16/11/17
Godz.14:15
14.12.2017
Godz.14:15
19.02.2017
Godz.13:00
14.03.2017
Godz. 13:30
11.042017
Godz.13:30
16.05.2017
Godz. 13:30
06.06.2017
Godz.13:30
12.09.2017
Godz.13:30
Pacjent apaliczny – problemy
pielęgnacyjne
Techniki dializacyjne wyorzystywane w
oddziale intensywnej terapii
Pielęgnowanie osoby nieprzytomnej
Charakterystyka stomii jelitowych
18.
Oddział Kliniczny
Nefrologii, Diabetologii
i Chorób
Wewnętrznych
(Miejsce szkoleń –
Biblioteka Oddziału. Sala
odpraw.)
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
19.
Oddział Kardiologii i
Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego
Oddział Intensywnej
Terapii
Kardiologicznej
Wybrane schorzenia układu
pokarmowego.
Wytyczne ESC dotyczące prewencji
chorób układu sercowo-naczyniowego w
praktyce klinicznej w 2016 roku
Jak rozpoznać niewydolność serca z
zachowaną frakcją wyrzutową na
podstawie aktualnych wytycznych
Postępowania w migotaniu
przedsionków - podsumowanie
wytycznych ESC w 2016 roku
Kardioonkologia wg wytycznych ESC w
2016 roku
Co nowego w kardiologii inwazyjnej?
Sprawozdanie z Kongresu PCR w
Paryżu
Co nowego w elektroterapii?
Sprawozdanie z Kongresów ESC i PTK
2017
Postępowanie z pacjentem, u którego w
rodzinie występowały liczne zgony z
powodu chorób serca
Niedomykalność mitralna, diagnostyka,
postępowanie w aktualnych zaleceniach
ESC
Testy obciążeniowe echo w chorobie
wieńcowej i wadach serca
Leczenie przeciwkrzepliwe
Leczenie żywieniowe
Badania diagnostyczne i zabiegi
wykorzystywane w Pracowni Kardiologii
Inwazyjnej
Leczenie niewydolności oddechowej w o
/ Kardiologii
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
Dr n. med. Marcin
Zmudziński
A.Langiewicz, T.Abubakr
Pielęgniarki
M.Marciniak, A.MetzgierGumiela
Lekarze O/Kardiologii
16.02.2017
Godz.12:00
Ł. Bernat
Lekarze O/Kardiologii
23.03.2017
Godz.12:00
A.Stawicka, M.Troszczyńska
Lekarze O/Kardiologii
W.Mazurek
Lekarze O/Kardiologii
20.04.2017
Godz.12:00
31.05.2017
Godz.12:00
J.Weber, P.Kostrzewa,
G.Trzciński
G.Skonieczny, P.Starczewski
Lekarze O/Kardiologii
A.Lagniewicz, W.Bębenek
Lekarze O/Kardiologii
A.Stawicka, J.Weber,
M.Troszczyńska
Lekarze O/Kardiologii
23.11.2017
Godz.12:00
M.Jaworska-Drozdowska
Lekarze O/Kardiologii
Dr Grzegorz Trzciński
Pielęgniarki o/ Kardiologii
14.12.2017
Godz.12:00
07.02.2017
Dr Jakub Skowroński
Piel. Aleksandra
Łosiakowska
Pielęgniarki o/ Kardiologii
Pielęgniarki o/ Kardiologii
07.03.2017
09.05.2017
Dr Grzegorz Trzciński
Pielęgniarki o/ Kardiologii
10.10.2017
Dr Janusz Mielcarek
Pielęgniarki o/ Kardiologii
07.11.2017
Lekarze O/Kardiologii
Lekarze O/Kardiologii
10.10.2017
Godz.13:30
19.01.2017
Godz.12:00
22.06.2017
Godz.12:00
13.09.2017
Godz.12:00
19.10.2017
Godz.12:00
20.
Oddział Chemioterapii
Nowotworów i W.P.O.
Rak trzustki- postępy w leczeniu.
Bożena Gorzka, Karolina
Krokosz-Wcisło
Bożena Jur
Lekarze
Pielęgniarki
Pielęgniarki
30.01.2017
Ilona Jasińska
Pielęgniarki
27.03.2017
Zasady bezpieczeństwa pożarowego.
Aleksandra Kaczyńska
24.04.2017
Nowotwory skóry- przyczyny,
symptomy, leczenie
Pacjent onkologiczny z obniżoną
odpornością.
Zasady żywieniowe chorych na
nowotwory przewodu pokarmowego.
Warunki BHP przy przygotowywaniu i
podawaniu leków w O/Chemioterapii.
Ryzyko związane z zawodową
ekspozycją na preparaty cytostatyczne.
Rak prostaty- objawy, leczenie,
rokowania i przerzuty.
Opieka nad pacjentem onkologicznym
uzależnionym od nikotyny, alkoholu,
narkotyków.
Kompletowanie zestawów narzędzi do
poszczególnych zabiegów operacyjnych
Postępowanie z narzędziami i sprzętem
po zabiegach operacyjnych
Przypomnienie obowiązujących i
wdrożenie nowych procedur szpitalnych
Wstrzyknięcie substancji leczniczych do
wnętrza gałki ocznej
Omówienie wyników POLMICRO za
2016r.
Rekomendacje postępowania w
pozaszpitalnych zakażeniach układu
oddechowego.
Nowoczesna diagnostyka sepsy
Zofia Koper- Jankowska,
Agnieszka Rutkowska
Lidia Majewska
cały personel oddziału i
W.P.O.
Lekarze
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Agnieszka Ostrowska, Maria
Dereń- Potkin
Lucyna Pyzik
Lekarze
Pielęgniarki
Pielęgniarki
28.08.2017
Hanna Szymańska
Pielęgniarki
26.09.2017
Teresa Traczykowska, Anna
Zielazna, Mateusz Kmiecik
Anna Żuchowska
Lekarze
Pielęgniarki
Pielęgniarki
23.10.2017
Danuta Lubarska
Dorota Lipertowicz
16.01.2017
Danuta Lubarska
Dorota Lipertowicz
20.03.2017
Danuta Lubarska
Dorota Lipertowicz
Cały rok
Danuta Lubarska
Dorota Lipertowicz
18.09.2017
E. Konefał
Pracownicy ZDM –
Pracownia Ogólna I
Pracownicy ZDM –
Pracownia Ogólna I
01. 2017
Godz.12:00
02.2017
Godz.12:00
Pracownicy ZDM –
Pracownia Ogólna I
03.2017
Godz.12:00
Profilaktyka przeciw schorzeniom
zawodowym pielęgniarek.
Problemy pacjentów stomijnych.
21.
22.
Blok Operacyjny
Okulistyczny
Zakład Diagnostyki
Mikrobiologicznej
M. Drozdowska
E. Konefał
27.02.2017
29.05.2017
26.06.2017
25.09.2017
27.11.2017
23.
24.
Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej
Zakład Diagnostyki
Obrazowej
(Szkolenie odbywa się w
ostatni piątek miesiąca o
godz 7.30 w Pracowni MR)
Podsumowanie raportów
mikrobiologicznych za I kwartał 2016r.
Wykrywanie pałeczek Gram(-)
produkujących karbapenemazy.
Zakażenia szpitalne.
E. Konefał
Pracownicy ZDM –
Pracownia Ogólna I
Pracownicy ZDM –
Pracownia Ogólna I
Pracownicy ZDM –
Pracownia Ogólna I
Pracownicy ZDM –
Pracownia Ogólna I
04.2017
Godz.12:00
05.2017
Godz.12:00
06.2017
Godz.12:00
07.2017
Godz.12:00
Podsumowanie raportów
mikrobiologicznych za II kwartał i
półrocze 2016r.
Innowacyjne metody leczenia z
zastosowaniem bakteriofagów.
Grzybice paznokci.
E. Konefał
Pracownicy ZDM –
Pracownia Ogólna I
Pracownicy ZDM –
Pracownia Ogólna I
Pracownicy ZDM –
Pracownia Ogólna I
Pracownicy ZDM –
Pracownia Ogólna I
Pracownicy ZDM –
Pracownia Ogólna I
Asystenci i technicy ZDL
08.2017
Godz.12:00
09.2017
Godz.12:00
10.2017
Godz.12:00
11.2017
Godz.12:00
12.2017
Godz.12:00
15.03.2017
Podsumowanie raportów
mikrobiologicznych za II półrocze 2016r.
Borelioza-zapobieganie i leczenia
E. Konefał
Diagnostyka Mycoplasma pneumoniae.
E. Konefał
„Nowe trendy w analizie
toksykologicznej- wybrane zagadnienia”
„Kalprotektyna jako marker prozapalny
w nieswoistych zapaleniach jelit”
„Konflikt HPA1a i alloimmunologiczna
małopłytkowość płodów i noworodków”
„Nowości w diagnostyce laboratoryjnej z
uwzględnieniem nowych wytycznych /
rekomendacji - wybrane zagadnienia”
Ocena strengraftów aorty w badaniu
angio-TK
Udar niedokrwienny mózgu- ocena w
badaniu TK
Standardy akredytacyjne
Procedury ZDO
Ocena złamań kości na zdj rtg
klasycznych
Zmiany ogniskowe wątroby w badaniu
usg -różnicowanie
Mgr Anna MeyerStachowska
Mgr Karolina Perlik
Asystenci i technicy ZDL
17.05.2017
Mgr Maria Nowak
Asystenci i technicy ZDL
20.09.2017
Mgr Małgorzata Sakowicz
Asystenci i technicy ZDL
22.11.2017
Dr Paweł Piotrowicz
Lekarze ZDO
02.2017
Dr Agnieszka Surowiec
Lekarze ZDO
04.2017
Dr Anna Guz/ mgr Anna
Jazowiecka
Dr Wojciech Krzemiński
Lekarze ZDO
05.2017
Lekarze ZDO
09.2017
Dr Dorota Jarmuż
Lekarze ZDO
10.2017
M. Drozdowska
M. Drozdowska
E. Konefał
G. Misiak
M. Drozdowska
25.
26.
Poradnia Chirurgii
Ogólnej
Zespół Poradni
Specjalistycznych
i Konsultacyjnych
Zmiany ogniskowe śledziony w badaniu
usg i TK -różnicowanie
Sprawy organizacyjne
Dr Jakub Radziszewski
Lekarze ZDO
11.2017
J. Słomska
Cały personel
Nowe zarządzenia, procedury
J. Słomska
Cały personel
Leczenie i opatrywanie ran
K. Kubiak
Pielęgniarki
Higiena i dezynfekcja rąk
A.Krzeszewska
Cały personel
Szycie rany, nacięcie ropnia
W. Śliwińska
Pielęgniarki
Dezynfekcja narzędzi i sprzętu
E.Wiśniewska
Pielęgniarki
Zakażenia szpitalne – Poradnia
J. Słomska
Pielęgniarki
Sprawy organizacyjne – podsumowanie
całego roku
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa –
najnowsze wytyczne
Zapalenie zatok- skuteczne metody
leczenia.
Zespół Churg Straussa a astma.
M. Nowak J. Słomska
Cały personel
Lek. med. Justyna
Kaczmarek
Lek. med. Piotr Wieczorek
Lekarze
Pielęgniarki
Lekarze
Pielęgniarki
Lekarze
Pielęgniarki
Lekarze
Pielęgniarki
Lekarze
Pielęgniarki
Lekarze
Pielęgniarki
Lekarze
Pielęgniarki
19.01.2017
Godz. 13:00
23.02.2017
Godz. 13:00
20.04.2017
Godz.13:00
22.06.2017
Godz. 13:00
21.09.2017
Godz.13:00
26.10.2017
Godz. 13:00
23.11.2017
Godz. 13:00
14.12.2017
Godz. 13:00
11.01.2017
Godz.11:00
08.03.2017
Godz.11:00
10.05.2017
Godz.11:00
14.06.2017
Godz.11:00
13.09.2017
Godz.11:00
08.11.2017
Godz.11:00
21.02.2017
Godz. 12:00 13:00
Przesiewowe badania słuchu.
Lek. med. Ewa
Konkolewska-Myśliwiec
Lek. med. Anna FrymusPiekarska
Lek med. Arleta Bielecka
Choroba zwyrodnieniowa stawów.
Lek. med. Piotr Moczyński
Sposoby redukcji zakażeń szpitalnych –
dekontaminacja powierzchni
Zespół Kontroli Zakażeń
Szpitalnych
Rejestracja i monitorowanie zakażeń –
analiza zakażeń za rok 2016.
Podsumowanie badań PPS
Zespół Kontroli Zakażeń
Szpitalnych
Padaczka- nie jedno ma imię.
27.
Dział Epidemiologii
i Higieny
Lekarze
21.03.2017
Godz. 12:00 13:00
28.
Wojewódzka
Przychodnia
Rehabilitacyjna
IV AKCJA PROMOCYJNA „Higiena rąk
to bezpieczna opieka”
Zespół Kontroli Zakażeń
Szpitalnych
Pacjenci, odwiedzający,
personel szpitala
5.05.2017
Godz. 8:00 15:00
Higiena rąk
Zespół Kontroli Zakażeń
Szpitalnych
Szkolenia przypominające
dla całego personelu
szpitala
20.10.2017
Godz. 9:00 14:30
Higiena rąk
Zespół Kontroli Zakażeń
Szpitalnych
Ciepłolecznictwo
Kamila Wąsik
14.11.2017
Godz. 9:00 14:30
26.01.2017
Rehabilitacja pacjentów na oddziale
kardiologii
Rehabilitacja pacjentów na oddziale
ortopedii
Rehabilitacja pacjentów na oddziale
neurochirurgii
Rehabilitacja pacjentów na oddziale
intensywnej terapii
i chirurgii
Sprawozdanie ze szkoleń
Joanna Śmiela
Rehabilitacja pacjentów na oddziale
laryngologicznym i płucnym
Ultradźwięki, fonoforeza i prądy Kotza
Izabela Zaniewska
Prądy TENS i Traberta
Katarzyna Kola
szkolenia przypominające
dla całego personelu
szpitala
Pracownicy Wojewódzkiej
Przychodni Rehabilitacyjnej
Pracownicy Wojewódzkiej
Przychodni Rehabilitacyjnej
Pracownicy Wojewódzkiej
Przychodni Rehabilitacyjnej
Pracownicy Wojewódzkiej
Przychodni Rehabilitacyjnej
Pracownicy Wojewódzkiej
Przychodni Rehabilitacyjnej
Pracownicy Wojewódzkiej
Przychodni Rehabilitacyjnej
Pracownicy Wojewódzkiej
Przychodni Rehabilitacyjnej
Pracownicy Wojewódzkiej
Przychodni Rehabilitacyjnej
Pracownicy Wojewódzkiej
Przychodni Rehabilitacyjnej
Pracownicy Wojewódzkiej
Przychodni Rehabilitacyjnej
Fachowy personel
Magdalena Włodarek
Alicja Citko-Bochocka
Radosław Dobrzyniak
Kamilla Kamińska
Sprawozdanie ze szkoleń
29.
Apteka Szpitalna
Potencjał neuroprotekcyjny
flawonoidów.
Magnez i jego znaczenie w patogenezie
wielu chorób .
Rozwiązania w zakresie sporządzania
recepturowych kropli ocznych. Środki
konserwujące.
mgr Anna Gryń, Jolanta
Witkowska
mgr Anna Gryń, Dżesika
Błażejewska
mgr Justyna Fidos
23.02.2017
30.03.2017
27.04.2017
25.05.2017
29.06.2017
28.09.2017
26.10.2017
30.11.2017
28.12.2017
03.2017
Fachowy personel
04.2017
Fachowy personel
05.2017
30.
31.
Sekcja Sekretariatów
i Kancelarii
Z-ca Dyrektora
ds. AdministracyjnoTechnicznych
Probiotyk w suplementach diety oraz
dietetycznych środkach specjalnego
przeznaczenia medycznego. (DŚSPM)
Rola statyn w terapii
przeciwnowotworowej.
Buprenorfina w terapii przeciwbólowej.
mgr Anna Gryń, Aleksandra
Majewska
Fachowy personel
09.2017
mgr Danuta Słupska
Fachowy personel
10.2017
mgr Anna Gryń
Fachowy personel
11.2017
Przestrzeganie zapisów instrukcji
kancelaryjnej
Przypomnienie zasad przekazywania
dokumentacji do Archiwum
Znajomość topografii Szpitala
Omówienie wprowadzanych zarządzeń
K. Chrzanowska
Wszyscy pracownicy
1x w roku
K Chrzanowska
Wszyscy pracownicy
1 x w roku
K Chrzanowska
K Chrzanowska
Wszyscy pracownicy
Wszyscy pracownicy
luty
1x w miesiącu
Szkolenie z zakresu obronności- stały
dyżur
Polityka jakości – przypomnienie i
omówienie nowych procedur
Dobra organizacja pracy w kontekście
rozpoczętej rozbudowy WSzZ
Kierownik Sekcji BHP
Wszyscy pracownicy
1 x w roku
K. Chrzanowska
Wszyscy pracownicy
1x w kwartale
Mgr Marcin Robaczewski
I kwartał 2017
Zasady prowadzenia dokumentacji oraz
prawidłowy jej obieg
Mgr Marcin Robaczewski
Mediacja i ugoda jako alternatywne
drogi rozwiązywania spraw spornych
Mgr Marcin Robaczewski
Działania zabezpieczające prawidłowe
funkcjonowanie Szpitala
Mgr Marcin Robaczewski
Kierownicy pionu Z-cy
Dyrektora ds.
Administracyjnotechnicznych +Dział
Koordynacji Projektów
Kierownicy pionu Z-cy
Dyrektora ds.
Administracyjnotechnicznych +Dział
Koordynacji Projektów
Kierownicy pionu Z-cy
Dyrektora ds.
Administracyjnotechnicznych +Dział
Koordynacji Projektów
Kierownicy pionu Z-cy
Dyrektora ds.
Administracyjnotechnicznych +Dział
Koordynacji Projektów
I kwartał 2017
II kwartał 2017
III kwartał 2017
32.
33.
Dział Zamówień
Publicznych
i Zaopatrzenia
Dział Zarządzania
Zasobami Ludzkimi
Omówienie wprowadzonych zarządzeń
Mgr Marcin Robaczewski
Omawianie zmian wprowadzanych do
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia
Omawianie ewentualnych zmian w
przepisach okołoustawowych
wspomagających prowadzenie procedur
przetargowych i udzieleniu zamówień
poniżej progów ustawowych.
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia
Omawianie błędów w procesie
udzielania zamówień publicznych.
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia
Zapoznanie pracowników ze zmianami
w strukturze organizacyjnej Szpitala.
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia
Zapoznawanie pracowników z nowymi
Zarządzeniami Dyrektor Szpitala.
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia
Nowelizacja Kodeksu pracy od dnia
01.01.2017 r.
Katarzyna Różańska
Zmiany w ustawie o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych
Magdalena ZapiecSkowrońska
Czas pracy – ustalanie norm
Magdalena Tomkiewicz
Prawidłowo sporządzony harmonogram
pracy
Barbara Domańska
Uprawnienia rodzicielskie
Edyta Lewicka
Kierownicy pionu Z-cy
Dyrektora ds.
Administracyjnotechnicznych +Dział
Koordynacji Projektów
Pracownicy Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Pracownicy Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Pracownicy Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Pracownicy Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Pracownicy Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Pracownicy Działu
Zarządzania Zasobami
Ludzkimi
Pracownicy Działu
Zarządzania Zasobami
Ludzkimi
Pracownicy Działu
Zarządzania Zasobami
Ludzkimi
Pracownicy Działu
Zarządzania Zasobami
Ludzkimi
Pracownicy Działu
Zarządzania Zasobami
Ludzkimi
IV kwartał 2017
na bieżąco
jw.
jw.
jw.
jw.
12.01.2017
19.01.2017
09.03.2017
13.04.2017
11.05.2017
34.
35.
Dział AdministracyjnoGospodarczy
Dział Dokumentacji
Medycznej
i Współpracy
z Podmiotami
Zewnętrznymi
Okresy zaliczane do stażu pracy
Violetta Kusz
Uprawnienia pracownicze – osoby
niepełnosprawne
Arleta Krakus
Narada kierownicza NT
Omawianie wprowadzanych zarządzeń
Z-ca Dyrektora ds. Adm. Techn
Kierownik TA
Gospodarka odpadami
Kierownik TA
Ustawa o zamówieniach publicznych
Kierownik TZ
Gospodarka odpadami
Kierownik TA
Narada Kadry Kierowniczej
Zmiany w strukturze organizacyjnej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. L. Rydygiera w Toruniu
wprowadzone od 1 stycznia 2017 r.,
omówienie bieżących spraw.
Udostępnianie informacji instytucjom
zewnętrznym, w szczególności Policji i
organom pomocy społecznej
Dyrektor
Jolanta Drobysz
Przekazywanie materiałów archiwalnych
do Archiwum Państwowego
Kamil Zatorski
Udostępnianie dokumentacji medycznej
uprawnionym podmiotom zewnętrznym
Aleksandra Olszewska
Aleksandra Wróblewska
Pracownicy Działu
Zarządzania Zasobami
Ludzkimi
Pracownicy Działu
Zarządzania Zasobami
Ludzkimi
Kierownik TA
08.06.2017
Wszyscy pracownicy Działu
AdministracyjnoGospodarczego
Wszyscy pracownicy Działu
AdministracyjnoGospodarczego
Pracownicy biurowi Działu
AdministracyjnoGospodarczego
Wszyscy pracownicy Działu
AdministracyjnoGospodarczego
Kierownik TA
Pracownicy Działu
Dokumentacji Medycznej i
Współpracy z Podmiotami
Zewnętrznymi
1 raz /m-c
Pracownicy Działu
Dokumentacji Medycznej i
Współpracy z Podmiotami
Zewnętrznymi
Pracownicy Działu
Dokumentacji Medycznej i
Współpracy z Podmiotami
Zewnętrznymi
Pracownicy Działu
Dokumentacji Medycznej i
Współpracy z Podmiotami
Zewnętrznymi
16.03.2017
Godz.13:00
22.06.2017
4 razy/m-c
03.2017
06.2017
09.2017
1 raz /m-c
09.01.2017
Godz.13:00
18.05.2017
Godz. 13:00
07.09.2017
Godz. 13:00
36.
37.
38.
Dział EkonomicznoFinansowy
Dział Controllingu,
Budżetowania
i Analiz
Dział Wynagrodzeń
Przekazywanie dokumentacji medycznej
do Archiwum oraz jej archiwizowanie.
Udostępnianie dokumentacji medycznej.
Małgorzata Radzimińska
Zmiany wprowadzone w przepisach
wewnętrznych (zarządzenia, instrukcje),
omówienie bieżących spraw.
Jolanta Drobysz
Zmiany ustawowe: ust. o
rachunkowości, ust. o finansach
publicznych, polskie i międzynarodowe
standardy rachunkowości podatek od
osób prawnych.
Przestrzeganie dyscypliny pracy
Główny księgowy
Główny księgowy
Pracownicy działu
ekonomiczno-finansowego
Prawidłowe i terminowe składanie
sprawozdań
Główny księgowy
Pracownicy działu
ekonomiczno-finansowego
Przygotowanie sprawozdań i analiz
ekonomicznych na potrzeby Szpitala.
Główny księgowy
Przestrzeganie dyscypliny pracy
Główny księgowy
Cenniki na świadczone przez Szpital
usługi medyczne
Główny księgowy
Potracenia z wynagrodzeń za pracę w
2017 roku
Wskaźniki i stawki przydatne w płacach
Z-ca Głównego Księgowego
Pracownicy działu
controllingu, budżetowania
i analiz
Pracownicy działu
controllingu, budżetowania
i analiz
Pracownicy działu
controllingu, budżetowania
i analiz
Pracownicy działu
wynagrodzeń
Pracownicy działu
wynagrodzeń
Z-ca Głównego Księgowego
Pracownicy Działu
Dokumentacji Medycznej i
Współpracy z Podmiotami
Zewnętrznymi
Rejestratorki, sekretarki
medyczne, pracownicy
udostępniający
dokumentację medyczną
oraz wszyscy
zainteresowani pracownicy
Pracownicy Działu
Dokumentacji Medycznej i
Współpracy z Podmiotami
Zewnętrznymi
Pracownicy działu
ekonomiczno-finansowego
10.10.2017
Godz. 11:00 13:30
1 raz na dwa
miesiące
1 x na
kwartał
2017
1xw
ciągu półrocza
2017
1xw
ciągu półrocza
2017
1xw
ciągu półrocza
2017
2017
2017
2017
2017
39.
Dział Techniczny
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Z-ca Głównego Księgowego
Pracownicy działu
wynagrodzeń
Pracownicy działu
wynagrodzeń
2017
Aktualizacja przepisów ZUS
Z-ca Głównego Księgowego
Omówienie wprowadzonych zarządzeń.
Robert Bogacki
Wszyscy pracownicy Działu
Technicznego
Wszyscy pracownicy Działu
Technicznego
1 raz w miesiącu
Omówienie przepisów regulaminu pracy.
Robert Bogacki
Zapoznanie pracownika z organizacją
pracy danej komórki.
Robert Bogacki
Wszyscy pracownicy Działu
Technicznego
Omawianie charakteru stanowiska
pracy.
Robert Bogacki
Wszyscy pracownicy Działu
Technicznego
Zapoznanie pracowników z
urządzeniami, aparatami i innymi
środkami pracy stosowanymi na danym
stanowisku pracy ze wskazaniem
zagrożeń jakie one stwarzają.
Objaśnienia działania urządzeń
ochronnych, zabezpieczających,
sygnalizujących oraz znaków
ostrzegawczych.
Omówienie organizacji bezpieczeństwa
pracy na stanowisku, przed
zakończeniem czynności służbowych:
- zaznajomienie pracownika z zasadami
pozostawiania
sprzętu i urządzeń w stanie
odpowiednio zabezpieczonym,
- omówienie zachowania się pracownika
w razie wypadku przy pracy, któremu
może ulec sam lub inne osoby
z nim pracujące,
- omówienie niebezpieczeństw
wynikających z warunków pracy,
- omówienie wypadków będących
konsekwencją nie
Robert Bogacki
Wszyscy pracownicy Działu
Technicznego
Robert Bogacki
Wszyscy pracownicy Działu
Technicznego
Robert Bogacki
Wszyscy pracownicy Działu
Technicznego
2017
20.02.2017
Godz.12:00 14:30
21.03.2017
Godz.12:00 14:30
18.05.2017
Godz.12:00 14:30
18.07.2017
Godz.12:00 14:30
11.09.2017
Godz.12:00 14:30
20.11.2017
Godz.12:00 14:30
używania odzieży roboczej i
właściwego sprzętu ochronnego,
- wskazanie na obowiązek korzystania w
czasie pracy z odzieży roboczej,
ochronnej i sprzętu ochrony
osobistej,
- omówienie zasad właściwego
używania i przechowywania odzieży i
sprzętu ochrony osobistej
na danym stanowisku pracy,
- omówienie zasad higieny pracy,

Podobne dokumenty