1 Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Dolnośląski Pracownik

Komentarze

Transkrypt

1 Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Dolnośląski Pracownik
Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej
Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 415
53 – 661 Wrocław
tel. 71 796 30 00 wew.27
www.dfps.pl
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Dolnośląski Pracownik Socjalny Roku 2014”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu: Dolnośląskie Forum Pomocy
Społecznej
(DFPS)
i
operatora
DFPS:
Regionalne
Centrum
Wspierania
Inicjatyw
Pozarządowych, moich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby organizacji i promocji
konkursu.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie nadesłanych materiałów do celów konkursu.
Czytelny podpis kandydata
……………………………………
1