portfolio_cmc_proj _pl - Coqui Malachowska Coqui

Komentarze

Transkrypt

portfolio_cmc_proj _pl - Coqui Malachowska Coqui
COQUI MALACHOWSKA COQUI
urbanistyka architektura krajobrazu
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
COQUI MALACHOWSKA COQUI
urbanistyka architektura krajobrazu
Pracuje nad projektami realizacyjnymi i teorią interdyscyplinarnie i transdyscyplinarnie na
przecięciu dziedzin architektury krajobrazu i urbanistyki, jak również architektury i terenów
otwartych.
Praca nad projektami przebiega w interdyscyplinarnej grupie optymalnie dobranych do danego
zadania specjalistów. Wspólnie wypracowane wyniki opierają się na zasadzie zrównoważonego
rozwoju danego miejsca.
Projekty powstające w biurze rozumiane są jako współczesny, kulturowy wkład do naszej
przestrzeni życiowej i znajdują się w bezpośredniej korelacji do historii danego miejsca
i mieszkańców, dla których zostały one wykreowane.
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
PARTNERZY
IZABELA MAŁACHOWSKA-COQUI
mgr inz. architekt krajobrazu
od 2006
od 2003
2004
2000
od 2000
od 1994
1987-1993
Członek Rady Fundacji Rozwoju Krajobrazu Wielkich Rzek Odry i Warty
Członek YPIN (Young Polish International Network)
Reprezentant Polski na 9th International Architecture Exhibition - Biennale Venice
Reprezentant Polski na 1st Biennale of Landscape architecture w Barcelonie
Wspólnie z Joergiem Coqui biuro COQUI MALACHOWSKA COQUI URBANISTYKA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU BERLIN/WARSZAWA
biuro projektowe i wykonawcze w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Kierunek Architektura Krajobrazu w Warszawie
JOERG TH. COQUI
Dipl. Ing. (FH) architekt krajobrazu, członek Berlińskiej Izby Architekonicznej (BAK)
2010
2008
2005-2007
2004
2000
od 2000
1996-1998
1994-1995
1988-1994
Docent w zakresie architektury krajobrazu i urbanistyki na Wydziale Architektury na
Politechnice w Biberach
Docent w zakresie architektury krajobrazu i urbanistyki - Europejska Specjalizacja dla
architektów „Planowanie i Budowanie w Substancji Istniejącej“, Instytut IFBau w Sztutgarcie
Wykłady z architektury krajobrazu na Wydziale Architektury i Urbanistyki w POTSDAM
SCHOOL OF ARCHITECTURE w Poczdamie
Reprezentant Polski na 9th International Architecture Exhibition - Biennale Venice
Reprezentant Polski na 1st Biennale of Landscape architecture w Barcelonie
Wspólnie z Izabelą Małachowską-Coqui biuro COQUI MALACHOWSKA COQUI
URBANISTYKA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU BERLIN/WARSZAWA
Kierownik projektów (od 1998 kierownik biura) w biurze architektury krajobrazu Prof.S.Tischer
Praca w biurach architektury krajobrazu Prof. Heike Langenbach, Dieter
Schrickel, Ariane Röntz
Politechnika München-Weihenstephan, Wydział Architektury. Politechnika w Gliwicach
BIOGRAFIA
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
Między innymi:
Augustin und Frank, Berlin
Bernd Bess, Berlin
Prof. Klaus Theo Brenner, Berlin
Philipp Oswalt, Berlin
Biuro Projektów Lewicki Łatak, Kraków
KKM Kozień Architekci, Kraków
Max Dudler, Zurich/Berlin
Zvi Hecker, Tel Aviv/Berlin
Ingarden & Ewy, Kraków
Rar2 Laboratorium Architektury Jan Kubec, Gliwice
Kengo Kuma & Associates, Tokyo
Jürgen Mayer H., Berlin
Ortner + Ortner, Vienna /Berlin
Finsterwalder Architekten, Stephanskirchen
Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz, Katowice
WSPÓŁPRACA Z ARCHITEKTAMI
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
Między innymi:
Adidas Poland
BP Global, Germany
CARREFOUR, France
Stadt Berlin
Stadt Den Haag, Netherlands
Stadt Sevilla, Spain
Stadt Warschau, Polen
Stadt Kraków, Polen
Deutsche Bahn Group
Bundesrepublik Deutschland
IKEA
SIEMENS AG, Germany
T.I.P., Poland
Van der Valk,
Hotels and Restaurants
KLIENCI
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
PROJEKTY
Wybór
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
MUSEUM OF MODERN ART, WARSZAWA
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
4. miejsce, z Ingarden Ewy Krakow / Kengo Kuma Associates, Tokyo
MUSEUM OF MODERN ART, WARSZAWA
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
4. miejsce, z Ingarden Ewy Krakow / Kengo Kuma Associates, Tokyo
MUSEUM OF MODERN ART, WARSZAWA
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
4. miejsce, z Ingarden Ewy Krakow / Kengo Kuma Associates, Tokyo
MUSEUM OF MODERN ART, WARSZAWA
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
4. miejsce, z Ingarden Ewy Krakow / Kengo Kuma Associates, Tokyo
NOWE ZENTRUM GARBSEN - KOMPLEKS HANDLOWY, GARBSEN
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
II nagroda, Architektura Ortner & Ortner Baukunst
NOWE ZENTRUM GARBSEN - KOMPLEKS HANDLOWY, GARBSEN
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
II nagroda, Architektura Ortner & Ortner Baukunst
NOWE ZENTRUM GARBSEN - KOMPLEKS HANDLOWY, GARBSEN
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
II nagroda, Architektura Ortner & Ortner Baukunst
REALIZACJE
Wybór
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
PLAZA DE ENCARNACION, KONKURS, SEVILLA 2004
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
I nagroda, Jürgen Mayer H., COQUI MALACHOWSKA COQUI, zrealizowany
PLAZA DE ENCARNACION, KONKURS, SEVILLA 2004
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
I nagroda, Jürgen Mayer H., COQUI MALACHOWSKA COQUI, zrealizowany
PLAZA DE ENCARNACION, KONKURS, SEVILLA 2004
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
I nagroda, Jürgen Mayer H., COQUI MALACHOWSKA COQUI, zrealizowany
PLAZA DE ENCARNACION, KONKURS, SEVILLA 2004
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
I nagroda, Jürgen Mayer H., COQUI MALACHOWSKA COQUI, zrealizowany
PLAZA DE ENCARNACION, KONKURS, SEVILLA 2004
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
I nagroda, Jürgen Mayer H., COQUI MALACHOWSKA COQUI, zrealizowany
INSTYTUT FIZYKI UNIWERSYTETU HUMBOLDTA - 5 DZIEDZIŃCÓW, BERLIN
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
z S. Tischer, Architektura Augustin+Frank (Berlińska Nagroda Architektoniczna 2003)
INSTYTUT FIZYKI UNIWERSYTETU HUMBOLDTA - 5 DZIEDZIŃCÓW, BERLIN
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
z S. Tischer, Architektura Augustin+Frank (Berlińska Nagroda Architektoniczna 2003)
INSTYTUT FIZYKI UNIWERSYTETU HUMBOLDTA - 5 DZIEDZIŃCÓW, BERLIN
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
z S. Tischer, Architektura Augustin+Frank (Berlińska Nagroda Architektoniczna 2003)
INSTYTUT FIZYKI UNIWERSYTETU HUMBOLDTA - 5 DZIEDZIŃCÓW, BERLIN
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
z S. Tischer, Architektura Augustin+Frank (Berlińska Nagroda Architektoniczna 2003)
INSTYTUT FIZYKI UNIWERSYTETU HUMBOLDTA - 5 DZIEDZIŃCÓW, BERLIN
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
z S. Tischer, Architektura Augustin+Frank (Berlińska Nagroda Architektoniczna 2003)
INSTYTUT FIZYKI UNIWERSYTETU HUMBOLDTA - 5 DZIEDZIŃCÓW, BERLIN
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
z S. Tischer, Architektura Augustin+Frank (Berlińska Nagroda Architektoniczna 2003)
BIBLIOTEKA LANDU SAKSONII I UNIWERSYTETU W DREŹNIE
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
z S. Tischer , Architektura Ortner & Ortner Baukunst
BIBLIOTEKA LANDU SAKSONII I UNIWERSYTETU W DREŹNIE
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
z S. Tischer , Architektura Ortner & Ortner Baukunst
BIBLIOTEKA LANDU SAKSONII I UNIWERSYTETU W DREŹNIE
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
z S. Tischer , Architektura Ortner & Ortner Baukunst
BIBLIOTEKA LANDU SAKSONII I UNIWERSYTETU W DREŹNIE
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
z S. Tischer , Architektura Ortner & Ortner Baukunst
PARK ODKRYWCÓW CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Landschaftsarchitektur
Professur
Landschaftsarchitektur
Dipl. Ing.
Herrmann
Kokenge
Małek), Michał
Tomanek,
Zbyszko
Bujniewicz
Rar2 (Jan Kubec,
Magdalena
Łukasik oraz AnnaProfessor
Architektura:
PARK ODKRYWCÓW CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Landschaftsarchitektur
Professur
Landschaftsarchitektur
Dipl. Ing.
Herrmann
Kokenge
Małek), Michał
Tomanek,
Zbyszko
Bujniewicz
Rar2 (Jan Kubec,
Magdalena
Łukasik oraz AnnaProfessor
Architektura:
PARK ODKRYWCÓW CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Landschaftsarchitektur
Professur
Landschaftsarchitektur
Dipl. Ing.
Herrmann
Kokenge
Małek), Michał
Tomanek,
Zbyszko
Bujniewicz
Rar2 (Jan Kubec,
Magdalena
Łukasik oraz AnnaProfessor
Architektura:
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor
Dipl.
Ing. Herrmann
Kokenge
z S.
Tischer,
Architektura
: Max Dudler
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor
Dipl.
Ing. Herrmann
Kokenge
z S.
Tischer,
Architektura
: Max Dudler
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor
Dipl.
Ing. Herrmann
Kokenge
z S.
Tischer,
Architektura
: Max Dudler
MUZEUM J.F.KENNEDY, PARISER PLATZ 4A, BERLIN
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
Architektura: Ortner & Ortner Baukunst
MUZEUM J.F.KENNEDY, PARISER PLATZ 4A, BERLIN
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
Architektura: Ortner & Ortner Baukunst
MUZEUM J.F.KENNEDY, PARISER PLATZ 4A, BERLIN
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
Architektura: Ortner & Ortner Baukunst
MUZEUM J.F.KENNEDY, PARISER PLATZ 4A, BERLIN
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
Architektura: Ortner & Ortner Baukunst
JEDEN OGRÓD - CZTERY OGRODY, OGRÓD PRYWATNY W WARSZAWIE
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
JEDEN OGRÓD - CZTERY OGRODY, OGRÓD PRYWATNY W WARSZAWIE
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
JEDEN OGRÓD - CZTERY OGRODY, OGRÓD PRYWATNY W WARSZAWIE
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
JEDEN OGRÓD - CZTERY OGRODY, OGRÓD PRYWATNY W WARSZAWIE
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
JEDEN OGRÓD - CZTERY OGRODY, OGRÓD PRYWATNY W WARSZAWIE
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
JEDEN OGRÓD - CZTERY OGRODY, OGRÓD PRYWATNY W WARSZAWIE
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
WYSTAWY
Wybór
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
REPREZENTACJA POLSKI NA MIĘDZYNARODOWYM BIENNALE
ARCHITEKTURY W WENECJI, 2004
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
Projekt Parku I Pawilonu Kultur na Wyspie Teatralnej w Gubinie, architektura Jürgen Mayer H.
PUBLIKACJE
Wybór
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
COQUI
MALACHOWSKA COQUI
Städtebau Landschaftsarchitektur
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge
Strona tytułowa:
„1500 białe lilie“ Muzeum Kennediego, Berlin CMC, 2001
COQUI MALACHOWSKA COQUI
urbanistyka architektura krajobrazu
BERLIN
Ahornstrasse 6 12163 Berlin
Tel: +49/30 79747881,-82
Fax: +49/30 79747883
[email protected]
WARSZAWA
ul. Szkolna 31 Mroków
05-552 W. Kosowska
Tel: +48/ 22 7561871
Fax: +48/22 7561871
[email protected]
www.COQUIMALACHOWSKACOQUI.COM
Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann Kokenge

Podobne dokumenty