Mikrobiologia Program 2010

Komentarze

Transkrypt

Mikrobiologia Program 2010
Konferencja Pulmonologów, Sesja Mikrobiologiczna: 10 czerwiec 2010r.
Konferencja Pulmonologów, Sesja Mikrobiologiczna: 10 czerwiec 2010r.
09.00
Prof. Z. Zwolska Otwarcie Sesji Mikrobiologicznej
09.00
Prof. Z. Zwolska: Stan sieci mikrobiologicznej w Polsce w 2009r.
09.00-09.30
09.00-09.30
09.30 -09.50
Mgr A. Napiórkowska, Mgr D. Borkowska, Doc. dr E. Augustynowicz-Kopeć, Prof. Z.
Zwolska, Mgr D. Krawiecka, Mgr L. Maciak, Mgr G. Passak-Stańda, Mgr M. Rosłan,, Mgr
P Gruszczyński: Rejestr mikrobiologiczny chorych na gruźlicę w województwach w
2009r.
09.30 -09.50
Prof. Z. Zwolska Otwarcie Sesji Mikrobiologicznej
Prof. Z. Zwolska: Stan sieci mikrobiologicznej w Polsce w 2009r.
Mgr A. Napiórkowska, Mgr D. Borkowska, Doc. dr E. Augustynowicz-Kopeć, Prof. Z.
Zwolska, Mgr D. Krawiecka, Mgr L. Maciak, Mgr G. Passak-Stańda, Mgr M. Rosłan,, Mgr
P Gruszczyński: Rejestr mikrobiologiczny chorych na gruźlicę w województwach w
2009r.
09.50-10.05
Dr M. Klatt : Identyfikacja M.tuberculosis complex testem TBc Identification Test (BD)
09.50-10.05
Dr M. Klatt : Identyfikacja M.tuberculosis complex testem TBc Identification Test (BD)
10.05 - 10.20
Mgr S.Brzezińska: Nowe testy molekularne w diagnostyce mikrobiologicznej gruźlicy
(Hain Lifescience)
10.05 - 10.20
Mgr S.Brzezińska: Nowe testy molekularne w diagnostyce mikrobiologicznej gruźlicy
(Hain Lifescience)
10.20 - 10.30
Dr M. Klatt, Mgr A. Napiórkowska: Sprawozdanie z wizyty w niemieckim Ref. Lab. Prątka
w Borstel.
10.20 - 10.30
Dr M. Klatt, Mgr A. Napiórkowska: Sprawozdanie z wizyty w niemieckim Ref. Lab. Prątka
w Borstel.
10.30 -10.40
Mgr P Gruszczyński: Identyfikacja M.tuberculosis complex testem TBc Identification Test
(BD) – pierwsze spostrzeŜenia własne
10.30 -10.40
Mgr P Gruszczyński: Identyfikacja M.tuberculosis complex testem TBc Identification Test
(BD) – pierwsze spostrzeŜenia własne
10.40-11.00
Dyskusja
10.40-11.00
Dyskusja
11.00 -11.30
Firma bioMerieux – prezentacja
11.00 -11.30
Firma bioMerieux – prezentacja
11.30 -11.40
Prof. Z. Zwolska: Wyniki kontroli badań molekularnych w systemie MDT Gen-Probe
bioMerieux
11.30 -11.40
Prof. Z. Zwolska: Wyniki kontroli badań molekularnych w systemie MDT Gen-Probe
bioMerieux
11.40 -12.00
Mgr D. Borkowska: TB SPOT nowy test do wykrywania latentnego zakaŜenia prątkami
gruźlicy
11.40 -12.00
Mgr D. Borkowska: TB SPOT nowy test do wykrywania latentnego zakaŜenia prątkami
gruźlicy
12.00 -12.20
Mgr P Gruszczyński: QTF w diagnozowaniu latentnego zakaŜenia prątkami gruźlicy
12.00 -12.20
Mgr P Gruszczyński: QTF w diagnozowaniu latentnego zakaŜenia prątkami gruźlicy
12.20 -12.40
Dr M. Krajewska: Gruźlica bydlęca w latach 2004-2009
12.20 -12.40
Dr M. Krajewska: Gruźlica bydlęca w latach 2004-2009
12.40-13.00
Dyskusja
12.40-13.00
Dyskusja
13.00-15.00
Obiad
13.00-15.00
Obiad
15.00-15.20
Prof. Z. Zwolska: Trudności w diagnozowaniu i rejestrowaniu mykobakterioz
15.00-15.20
Prof. Z. Zwolska: Trudności w diagnozowaniu i rejestrowaniu mykobakterioz
15.20-15.40
Doc. dr E. Augustynowicz-Kopeć: Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy odzwierzęcej
u ludzi
15.20-15.40
Doc. dr E. Augustynowicz-Kopeć: Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy odzwierzęcej
u ludzi
15.40-16.00
Mgr M. Rosłan: Wyniki badań diagnostycznych w woj. warmińsko-mazurskim
15.40-16.00
Mgr M. Rosłan: Wyniki badań diagnostycznych w woj. warmińsko-mazurskim
16.00-16.30
Mgr D. Krawiecka: Uwarunkowania prawne funkcjonowania laboratoriów prątka
gruźlicy wPolsce
16.00-16.30
Mgr D. Krawiecka: Uwarunkowania prawne funkcjonowania laboratoriów prątka
gruźlicy wPolsce
16.30-17.00
Przerwa Kawowa/Cafe break
16.30-17.00
Przerwa Kawowa/Cafe break
17.00-18.00
Prof. Z. zwolska: Dyskusja panelowa: Trudności w diagnostyce mikrobiologicznej
Mycobacterium bovis w Polsce
17.00-18.00
Prof. Z. zwolska: Dyskusja panelowa: Trudności w diagnostyce mikrobiologicznej
Mycobacterium bovis w Polsce
18.00
Zakończenie sesji.
18.00
Zakończenie sesji.