pobierz jako pdf - Aleksandrów Łódzki

Komentarze

Transkrypt

pobierz jako pdf - Aleksandrów Łódzki
ROK XXV, NR 6 (507)
Rozdano klucze s. 3
Głosowanie od 4 kwietnia s. 2
Nowy
blok
komunalny
Aleksandrowski
Budżet
Obywatelski
25 marca 2016 r.
Gazeta
bezpłatna
ISSN 1642–6711
Nakład: 6 000 egz.
Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei oraz miłości, pogodnego nastroju,
oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań,
wśród rodziny i najbliższych przyjaciół
życzy w imieniu własnym i pracowników
Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim
Jacek Lipiński
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
2
25 marca 2016 40 i cztery * Nr 5 (506) www.aleksandrow-lodzki.pl
Jeszcze o budżecie
W drugiej edycji Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy przez dwa tygodnie zgłaszali projekty zadań
w dwóch kategoriach: inwestycje
infrastrukturalne oraz projekty
społeczne (miękkie).
Łącznie zgłoszonych zostało
126 projektów: w kategorii inwestycje infrastrukturalne - 93,
a w kategorii projekty społeczne (miękkie) – 33. Propozycje
mieszkańców dotyczą m.in. budowy chodników, parkingów,
oświetlenia, placów zabaw, siłowni, jak również organizacji
wydarzeń kulturalnych czy edukacyjnych.
Obecnie trwa etap weryfikacji
zgłoszonych zadań. Projekty zostaną sprawdzone przez Zespół
Konsultacyjny pod względem
merytorycznym,
formalnym,
prawnym oraz kosztów ich realizacji. Pozytywnie zaopiniowane
wnioski przejdą do następnego
etapu budżetu obywatelskiego,
czyli głosowania. Lista projektów, na które będzie można oddać głos, zostanie przedstawiona
na stronie internetowej www.
aleludzki.pl oraz w broszurze informacyjnej, która będzie można
znaleźć w punktach prasowych
na terenie całej gminy.
Wybierać spośród zakwalifikowanych propozycji będą mogli mieszkańcy Aleksandrowa
Łódzkiego, którzy ukończyli 16
lat. Głosowanie rozpocznie się 4.
kwietnia i potrwa dwa tygodnie.
Oddawać głosy będzie można
zarówno w tradycyjny sposób,
odwiedzając jeden z pięciu punk-
tów konsultacyjnych znajdujących się na terenie naszej gminy,
jak i elektronicznie poprzez portal aleludzki.pl. Na stronie inter-
netowej i w punktach konsultacyjnych znajdą się poradniki, jak
prawidłowo głosować.
Wyniki drugiej edycji Aleksan-
Przygotowania do Balu Czerwonej Róży
Wielkimi krokami zbliża się
data VIII edycji Balu Czerwonej
Róży, który z roku na rok cieszy
się coraz większym uznaniem.
W trakcie poprzednich siedmiu
edycji udało się zebrać kwotę
700 000 zł, która w całości została przekazana beneficjentom. Bal
Czerwonej Róży to nie tylko zebrane pieniądze, ale również dowód na to, że w ludziach drzemią
nieograniczone pokłady empatii,
dobroci, wrażliwości i zwykłej
chęci pomagania innym.
VIII edycję Balu, który odbędzie się 23 kwietnia 2016 r. dedykowany jest sześciorgu dzieciom. Przemkowi Antczakowi
– cierpiącemu na mózgowe porażenie dziecięce, spastyczność
czterokończynową,
epilepsję,
wodogłowie pokrwotoczne – ma
założoną zastawkę komorowo -
otrzewnową. Nie chodzi, w rozwoju psychicznym jest na etapie
1,5 rocznego dziecka. Mieszka
w Głownie. Kolejnym beneficjentem jest Patryk Arkita ze Zgierza, urodzony z wrodzoną wadą
serca, cierpiący na idiopatyczne
nadciśnienie płucne, zespół chorej zatoki, częstoskurcze, napadowe migotanie przedsionków,
potrzebujący przeszczepu płuco-serca. Trzecią beneficjentką
jest Monika Żebrowska, która
ma porażenie mózgowe z niedowładem czterokończynowym
i epilepsją. Jest upośledzona
umysłowo w stopniu znacznym,
wymaga specjalistycznej rehabilitacji. Mieszka w Konstantynowie Łódzkim. Kolejny jest
czternastoletni Alan Jankowski
z Pabianic, chorujący na szerokozakrętowość płatów czołowych,
epilepsję oraz posiada wadę serca. Alan porusza się jedynie na
wózku inwalidzkim. Z Aleksandrowa Łódzkiego jest Dawid Kujat, który cierpi na Syringomielię
– jamy wypełnione wewnątrz
płynem mózgowo-rdzeniowym
na całej długości rdzenia kręgowego powodują ucisk na ściany
rdzenia, nerwy i sploty nerwowe - niedowład rączek, problemy
z oddychaniem i przełykaniem.
Ostatni na liście jest Bartek Rogalski. Chłopiec cierpi na torbiel
pajęczynówki nad prawą półkulą
móżdżku co powoduje obniżenie
napięcia mięśniowego. Ponadto
Bartłomiej posiada cechy nieharmonijnego rozwoju poznawczego
i ruchowego z nadpobudliwością
oraz deficytem uwagi z trudnościami w zapamiętywaniu. Mieszka w Poddębicach.
Zwracamy się z uprzejmą
prośbą o włączenie w akcję charytatywną „Bal Czerwonej Róży”.
Ideą akcji jest pozyskanie od ludzi dobrej woli przedmiotów lub
usług, które następnie są licytowane na aukcji w trakcie balu.
Pozyskane w ten sposób środki
są następnie przekazane chorym
i potrzebującym.
Przekazane przez Państwa
przedmioty zostaną przedstawione w katalogu wraz z adnotację o darczyńcach. Szersze informacje o idei Balu Czerwonej Róży
oraz o jego poprzednich edycjach
zamieszczone są na stronie internetowej www.balrozy.pl Przedmioty można przekazywać do
dnia 05.04.2016r na adres: Biuro
Poselskie Agnieszki Hanajczyk,
ul. 11 Listopada 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki.
(em)
drowskiego Budżetu Obywatelskiego poznamy 18 kwietnia.
(kinga drożdżel)
Zbiórka
w stylu
Hollywood
W niedzielę 10 kwietnia
park miejski w Aleksandrowie
Łódzkim zamieni się w wielki
magazyn rekwizytów filmowych. Odwiedzających główny
plac miasta od wejścia - oczywiście po czerwonym dywanie, witać będą dwie statuetki
Oskarów.
Wszystko w ramach akcji
„Znajdź w sobie anioła”, podczas której pomagać będziemy
chorej na raka Bożenie Kosiewicz.
Aby więc zrobić sobie zdjęcie na ściance z kadrami ze
znanych filmów trzeba będzie wrzucić do puszki datek.
Prawdziwa atrakcja czekać będzie na fanów Jamesa Bonda,
którzy beda mogli usiąśc za
kieronicą legandarnego Astona Martina.
Impreza zacznie sie o godzinie 10, a zakończy o godzinie
19.
(em)
Dwutygodnik Aleksandrowa Łódzkiego. Ukazuje się od 1991 r. Wydawca: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
Naczelnik Wydziału Informacji i Mediów Agata Kowalska - tel. 42 2700342, 530 63 19 19, [email protected], Redaktor wydania: Ewa Mikołajczyk, Redakcja:
Krystyna Buda-Sowa tel. 42 2700343), Stanisław Sobczak (tel. 42 2700343), [email protected]).
Adres redakcji: 95-070 Aleksandrów Łódzki, pl. T. Kościuszki 4. Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. 90-532 Łódź, ul. Skorupki 17/19, tel. 42 6377275. Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania, adiustacji tekstów i zmiany tytułów. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam, komunikatów i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu edycji ogłoszeń
i reklam. Nie zwracamy, nie zamówionych tekstów i ich nie publikujemy.
3
25 marca 2016 r. 40 i cztery * Nr 5 (506) www.aleksandrow-lodzki.pl
Nowi lokatorzy zasiedlą blok, a do ich starych mieszkań wprowadzą się następni
Nowe mieszkania w bloku komunalnym przy ul. Machulskiego mają już lokatorów. W środę po
południu symbolicznie przecięto wstęgę zawieszoną na jednej z klatek i wręczono klucze nowym
mieszkańcom.
Klucze dla lokatorów
KRYSTYNA
BUDA - SOWA
Nowy blok to 76 mieszkań jedno, dwu i trzypokojowych, o powierzchni od 26 do 60 metrów
kwadratowych. Otrzymały je rodziny, które zdały gminie dotychczasowe lokum w starym zasobie
komunalnym.
- Cztery lata czekałam na to
mieszkanie, czyli od momentu
kiedy dowiedziałam się, że będzie
budowany nowy blok – mówi
Agnieszka Chałupka, która zamieszka w 47 metrowym mieszkaniu na parterze. - Mam chore
na reumatyzm dziecko i przez
ten czas mieszkaliśmy w tragicznych warunkach, bo mieszkanie
na Wierzbińskiej było ciemne
i wilgotne. Jestem przeszczęśliwa, że udało się dostać mieszkanie w nowym bloku.
- Przeprowadzimy się tu
z Piotrkowskiej. Syn nie będzie
musiał już palić w piecu jak przychodzi ze szkoły – oddycha z ulgą
pani Sylwia.
Jolanta Dębska zamieszka
w nowym mieszkaniu z dwójką
dzieci. Przeniesie się tu z kamienicy przy ul. 11 Listopada.
- Mieszkaliśmy tam 9 lat –
opowiada. - Pokój z aneksem
kuchennym i maleńki pokój dla
dzieci. Syn nabawił się alergii, bo
mieszkanie było wilgotne i wszędzie wchodziła pleśń. Jak tu się
nie cieszyć, że przeprowadzamy
się do nowego bloku.
Nim nowi lokatorzy zasiedlą
blok minie jednak trochę czasu,
bo mieszkania są w stanie deweloperskim. Lokatorzy będą musieli sami zainwestować w podłogi, sprzęt i sanitariaty. W każdym
mieszkaniu jest podłączenie do
telewizji kablowej i Internetu.
Każde, zamiast piwnicy ma komórkę lokatorską tuż za drzwiami mieszkania.
Koszt budowy bloku to 8,5 mln
złotych.
To drugi blok komunalny
wybudowany w naszej gminie
w przeciągu ostatnich 5 lat.
- Ale na pewno nie ostatni mówi Jacek Lipiński burmistrz
Aleksandrowa Łódzkiego. – Już
myślimy o kolejnych tego typu in-
westycjach. Nie ma wśród ościennych gmin takiej, która zrealizowałaby inwestycje mieszkaniową
o takim wysokim standardzie.
I biorąc pod uwagę mieszkania
na ul. Zgierskiej, Piotrkowskiej
czy Konstantynowskiej – zmodernizowanych i wybudowanych
w ciągu ostatnich lat, w mieście
przybyło w sumie 300 lokali
mieszkalnych, więc jak tu się nie
chwalić.
Nowi lokatorzy zasiedlą blok,
a do ich starych mieszkań wprowadzą się następni którzy czekają na własne lokum mieszkając
kątem u rodziny. To sposób gminy na skrócenie kolejki mieszkaniowej. Tylko w tym roku uda się
ją skrócić o ponad 150 osób.
Średni czas oczekiwania na
mieszkanie w gminie Aleksandrów to w tej chwili niewiele ponad 2 lata.
Nowych mieszkań sukcesywnie przybywa, ale w starych zasobach nadal mieszka prawie
trzy tysiące osób. Od 2007 roku
miasto co roku przekazuje część
budżetu na poprawę ich stanu.
W ciągu 7 lat na remonty i modernizację starych zasobów wydano w sumie 35 mln złotych:
16 mln z budżetu gminy i 19 mln
z budżetu PGKiM.
- Zależy nam by poprawiać
stan zasobów komunalnych –
mówi Grzegorz Andrzejczak prezes PGKiM. - Dzięki tej inwestycji
będziemy mogli wyłączyć z użytkowania zasoby, które są w tragicznym stanie technicznym. Do
mieszkań
wyremontowanych
wprowadzą się lokatorzy, dla
których będzie to pierwsze komunalne mieszkanie. Kiedy cztery lata temu oddaliśmy do użytku
blok przy ul. Konstantynowskiej,
podczas rozmowy z burmistrzem
usłyszałem, że chciałby byśmy
zrealizowali następny blok. Pomyślałem wtedy, że to żart. A jednak to zrobiliśmy.
•
4
25 marca 2016 40 i cztery * Nr 5 (506) www.aleksandrow-lodzki.pl
Europa już je pokochała, teraz czas na Polskę
Witajcie w mini domku
KRYSTYNA BUDA - SOWA
Aleksander Kawiński z Aleksandrowa stworzył alternatywę dla młodych ludzi, których nie stać na nowe mieszkanie – mini domek
z paczki. Zbudować go można w jeden dzień, a mieszkać …całe życie.
Na 25 metrach kwadratowych jest salon, sypialnia, kuchnia, jest też łazienka i olbrzymi
taras z kominkiem. Jasna, prosta powierzchnia zabudowana
meblami robionymi na wymiar
sprawia, że jest przestrzennie
i nowocześnie. Wszystko ma tu
zresztą swoją dwie a nawet trzy
funkcje. Małżeńskie łoże można wyjąć z szafy, a w ciągu dnia
schować i rozłożyć stół sprytnie
zamontowany na drzwiach meblościanki będących jednocześnie ramą łóżka. Sprytnym rozwiązaniem jest też kominek-grill,
którym w zimie można ogrzewać
wnętrze.
Niewielka kuchenka otwarta
na salon ma mnóstwo szafek do
przechowywania, miejsce na lodówkę i oczywiście roboczy blat.
W salonie niewielka kanapka, która w razie potrzeby może
służyć za dodatkowe spanie, ale
na co dzień to po prostu miejsce
odpoczynku. Potrzebne większe
wnętrze? Nic trudnego – wystarczy dokupić drugi moduł i mamy
50 metrowy dom.
- Takie rozwiązania sprawdzają
się już dawno na zachodzie, u nas
Znakomitości w Janie Sanderze
Sześdziesięciu europejskich
kucharzy oraz szefów kuchni
spotkało się 15 marca w Hotelu Jan Sander by podyskutować
o zdrowej żywności.
Walne Zebranie Stowarzyszenia Euro-Toques Polska (ETP)
było okazją do dyskusji i wymiany przepisów, a wzięli w nim
udział najlepsi europejscy kucharze m.in. Jean Bos – jeden z najlepszych kucharzy, prekursor
kuchni molekularnej w Polsce.
Nie mogło oczywiście zabraknąć
miejsca na wspólny obiad oraz
uroczystą kolację, przygotowaną
przez samych mistrzów.
(kbs)
to dopiero nowość– mówi Andrzej
Kawiński. – Projektowałem z myślą o młodych ludziach. Zadałem
sobie pytanie: z jakiego powodu
emigrują? Z jednego podstawowego: braku miejsca na rozpoczęcia własnego życia. Można wziąć
kredyt, kupić mieszkanie i spłacać
go do 70 roku życia, ale nie każdego stać na takie rozwiązanie.
Mój domek z paczki jest wyjściem
naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi. Pomysł przełożyłem
na papier i powstał 25- metrowy
domek, który niczym ślimak możemy wziąć na plecy i przenieść
się z nim w inne miejsce.
Na mini domek nie potrzeba
zezwoleń na budowę, bo nie jest
trwale związany z gruntem. Wystarczy zgłoszenie i oczywiście
działka, na której można by go
postawić. Tą można wydzierżawić
od cioci, babci, wujka… przekonuje pan Andrzej.
Dom z paczki ogrzewany jest
prądem, ale ze względu na niewielką powierzchnię, nie jest to
duży koszt. Poza tym dom jest
pasywny, bo zbudowany z płyt
poliuretanowych, które świetnie
izolują.
Cena też nie zwala z nóg, bo za
25 metrową kawalerkę zapłacimy
50 tysięcy złotych. Za utrzymanie
jej też niewiele, więc taka alternatywa dla młodych ludzi może być
naprawdę kusząca.
Święto szkoły
•
23 marca br. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rudzie
Bugaj po raz siódmy obchodziła święto swojego patrona. - Patron nie
był wybrany przypadkowo - mówi Julita Osiecka, dyrektor placówki.
- „Najważniejsze jest, by szanować drugiego człowieka”, to motto tego
wybitnego pedagoga przyświeca równiez naszej pracy.
Dodajmy, że w szkole w Rudzie Bugaj od 2002 roku działają klasy
integracyjne.
(emi)
5
25 marca 2016 r. 40 i cztery * Nr 5 (506) www.aleksandrow-lodzki.pl
Nigdy wcześniej miasta biorące udział w plebiscycie „Świeć się z Energą” nie rywalizowały o tak wysoką stawkę. W 7. edycji zimowej zabawy pula
nagród wyniosła aż 200 tysięcy złotych. Aleksandrów Łódzki, został wybrany najpiękniej rozświetloną miejscowością w województwie łódzkim i tym
samym wywalczył ufundowany przez Grupę Energa energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10 tys. zł. Całość wygranej przeznaczono na cel dobroczynny. 22 marca organizatorzy akcji oficjalnie przekazali nowoczesne urządzenia na ręce przedstawicieli miasta i obdarowanej placówki.
Moc nowoczesnego sprzętu za zwycięstwo w „Świeć się z Energą”
trafiło do potrzebujących
„Świeć się z Energą” to coroczny plebiscyt, w ramach którego
od siedmiu już lat Polacy głosują na najpiękniej udekorowane
światłem miejsca w kraju. Za
sprawą akcji, miasta szczególnie
dbające o swoje świąteczne dekoracje, mają szanse zmierzyć
się z innymi miejscowościami
i pokazać się od najlepszej strony. „Świeć się z Energą” to jednak
nie tylko szansa na promocję, to
przede wszystkim rywalizacja
o charytatywne nagrody – na
zwycięzców czeka nowoczesny
sprzęt AGD, który wyróżnione
miasta przekazują na rzecz najbardziej potrzebujących placówek i instytucji w swoim regionie. W 7. edycji akcji rekordowa
pula nagród dla miast, ufundowanych przez Energa SA oraz Energa Oświetlenie, miała wartość
aż 200 tysięcy zł. Dla zwycięzcy
przeznaczono urządzenia o wartości 50 tys. zł, zaś do każdego
z 15 pozostałych finalistów, mistrzów województw, trafi sprzęt
za 10 tys. zł. W tegorocznej edycji
ogólnopolskiego plebiscytu wzięły udział aż 222 miejscowości
z całej Polski.
Radość zwycięzcy
Mieszkańcy i sympatycy Aleksandrowa Łódzkiego nie dali za
wygraną i pokonali konkurentów
z województwa łódzkiego, a następnie w ogólnopolskiej zabawie wywalczyli 14. miejsce.
We wtorek, 22 marca br., burmistrz miasta, Jacek Lipiński,
oraz przedstawiciele Ośrodka
pomocy Społecznej i zaproszeni
mieszkańcy, odbierając energooszczędny sprzęt AGD o wartości
10 tys. zł wspólnie świętowali
i cieszyli się sukcesem.
- To dla nas ogromna satysfakcja, że nasze miasto zostało
docenione w ogólnopolskim konkursie „Świeć się z Energą”. Dziękujemy za wszytkie głosy oddane
na Aleksandrów Łódzki, to dzięki nim wywalczyliśmy pierwsze
miejsce w województwie łódzkim. Dodatkowo bardzo cieszy
nas fakt, że nagrodę w plebiscycie, czyli nowoczesny sprzęt AGD,
możemy przekazać na potrzeby
posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
- mówi Jacek Lipiński, Burmistrz
Aleksandrowa Łódzkiego.
Aleksandrów Łódzki na etapie
regionalnym pokonał w województwie łódzkim takie miasta
jak Tomaszów Mazowiecki, Wieluń czy Łódź. Natomiast finałowym głosowaniu wyprzedził Lublin i Starachowice.
Na ręce potrzebujących
Aleksandrów Łódzki wybrał
w ramach otrzymanej puli na zakup nagród w sumie 27 nowoczesnych sprzętów m.in.: lodówki,
pralki, odkurzacze. Są to urządzenia, które z pewnością przydadzą
sie w gospodarstwach domowych aleksandrowskich Dużych
Rodzin. Zgromadzone urządzenia ułatwią codzienne prace, pozwolą także na oszczędne zużycie
energii elektrycznej oraz wody,
tym samym dbając o środowisko.
Zwycięzców było więcej
W ramach 7. edycji akcji
„Świeć się z Energą” organizator
ufundował również nagrody dla
regionalnych finalistów. W sumie
na cele społeczne przeznaczonych zostało blisko 470 różnych
energooszczędnych
urządzeń
elektrycznych. Każdy z wojewódzkich zwycięzców dobierał
nagrody indywidualnie, dobierając je do regionalnego zapotrzebowania placówek.
W ramach „Świeć się z Energą”
odbył się też fotograficzny konkurs dla wszystkich tych, którzy
uwieczniają magiczne momenty
w obiektywie aparatu i na smartfonie. Grand Prix zdobyła krakowianka Vira Kosina-Polańska,
autorka zdjęcia najwyżej ocenionego w kategorii Moje Miasto.
Pełną listę zwycięzców odnaleźć
można na SwiecSie.pl.
W zimowej zabawie brały
udział też galerie handlowe z całej Polski. Za najpiękniej oświetloną i udekorowaną galerię uznano
Millenium Hall z Rzeszowa, które wygrało rywalizację z blisko
80 obiektami w całej Polsce. To
właśnie tam w nagrodę przyjadą
energetyczne atrakcje mobilnego
centrum nauki „Planety Energii”
pełne eksperymentów i fascynujących ciekawostek dla najmłodszych.
Wszystkie zdjęcia można oglądać na www.SwiecSie.pl oraz na
Facebook.com/SwiecSie
Organizatorami „Świeć się” są
Polska Press Grupa i Energa SA,
zaś jego partnerami są: Energa
Oświetlenie, Polska Rada Centrów Handlowych, Olympus Polska i oficjalny sklep internetowy
akcji sklep.energa.pl.
Pomysłodawcą i głównym
sponsorem akcji „Świeć Się” jest
Grupa Energa, jedna z czterech
największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją
na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej.
Podstawowa działalność Grupy
obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Energa dostarcza i sprzedaje
prąd blisko 3 mln klientom, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom. Jest
trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego
(OSD) w Polsce, obejmującym
swoim zasięgiem ok. 25 proc.
powierzchni kraju. Jest także
jednym z trzech największych
sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości
energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z blisko 15%
udziałem w rynku.
www.aleksandrow-lodzki.pl
•
6
25 marca 2016 40 i cztery * Nr 5 (506) www.aleksandrow-lodzki.pl
Niedziela palmowa w jazzowej oprawie
Niedziela palmowa to wielka
uroczystość w kościele katolickim, upamiętniająca uroczysty
wjazd Jezusa do Jerozolimy, podczas którego witano go radośnie,
rzucając liście palm przed jego
osiołka. W Polsce niestety palm
nie mamy, dlatego musimy „palemki” zrobić sami, choć ostatnio najczęściej ograniczamy się
do ich kupienia. W każdym bądź
razie taką palemkę należy następnie poświęcić. Podczas liturgii czytana jest ewangelia wg św.
Łukasza, która opisuje ostatnie
chwile Jezusa przed ukrzyżowaniem. W tym roku niezwykłą
oprawę miała msza w kościele Św.
Stanisława Kostki. Ksiądz Stasiak
zaprosił bowiem dwu znakomitych muzyków jazzowych: Adama Rymarza – wokal i Witolda
Janiaka – pianistę i kompozytora.
Obaj panowie to doświadczeni
muzycy, którzy współpracują ze
sobą od 2013r., kiedy to odbył
się ich pierwszy wspólny koncert
w Kościele Środowisk Twórczych
w Łodzi. Efektem tej współpracy
jest wydana w pierwszych tygodniach 2016 roku, płyta „Stabat
Mater Dolorosa”. To właśnie tytułowy utwór, oraz polskie pieśni
pasyjne stały się kanwą do wspaniałego widowiska, które zgotowali nam muzycy. To niezwykłe
połączenie utworów pasyjnych
z jazzem, było naprawdę wspaniałym przeżyciem duchowym.
Ksiądz Stasiak sprawił jednak
kolejną niespodziankę, bowiem
oprócz przeżyć duchowych przygotował również coś dla ciała
- wszyscy uczestnicy otrzymali
pyszną świąteczną babkę.
S.S.
Konkurs plastyczny
NOWE
i nie NAJNOWSZE
Wystawa dokumentacji projektów artystycznych zrealizowanych przez prof. dr hab. Wiesława Karolaka, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
01.04. – 17.04.2016
Wernisaż wystawy i koncert
jazzowy Joanny Kotowskiej
01.04. (piątek) godz.18.00
Czytelnia Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego
W czwartek 17 marca 2016,
w Sali USC aleksandrowskiego
urzędu, odbyło się podsumowanie etapu gminnego, XVIII
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży
2015/2016 pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Od
wielu już lat konkurs organizuje
Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej – Szef Obrony
Cywilnej Kraju, we współpracy
z Wydziałami Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich i Miejskich.
Najlepsze prace trafią do etapu
powiatowego, a następnie do etapów wojewódzkich i ogólnokrajowego. Do gminnego konkursu
zgłosili prace tylko uczniowie
szkół podstawowych, dlatego komisja w składzie: Iwona Dąbek –
Sekretarz Gminy i Przewodnicząca, Wioletta Dudzińska – MCZK
– sekretarz i członkowie Joanna
Tarczyńska – plastyk, Dorota Bełdowska Zemła – wydział promocji, plastyk i Bożena Jarocińska
z wydziału edukacji, wybrało najlepsze prace w dwu grupach: klas
1-3 i klas 4 – 6. W pierwszej grupie, klasy 1 – 3 laureatami zostali:
1. miejsce – Oliwia Owczarek
2. miejsce – Maja Król
3. miejsce – Naria Siemińska
Wyróżnienia otrzymały: Antonina Trafelska i Maja Płócieniczak
II grupa – uczniowie klas 4-6
szkół podstawowych:
1. miejsce – Julia Pietrzak
2. miejsce – Maria Bąk
3. miejsce – Aleks andra Pietrzak
Wyróżnienia otrzymały: Oliwia Borczyk i Nikola Rębiewska
Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy.
S.Sobczak
Wystawa dokumentacji projektów artystycznych zrealizowanych w latach 2000 – 2016
zawiera medium określane jako
„Książka artystyczna”.
Na wystawę składają się dokumentacje trzech cykli prac.
Pierwszy cykl to duże projekty realizowane w formie
warsztatów artystach nazywane
„KSIĘGAMI”. Przykładem może
być „PIRAMIDA 2000” zrealizowana w Weimarze a następnie
w Luksemburgu, Grazu, Wilnie.
Na ten projekt składają się obrazy z przesłaniem do nowego
wieku. Obrazy wykonane przez
2000 uczestników warsztatów
artystycznych w kilkunastu miejscach w Europie.
Drugi cykl to realizacje „Złote
książki artystyczne” wykonane
w konwencji „Upcykling”. Przykładem tego cyklu jest praca
„Herbatki wypite w ostatnim
miesiącu”.
Trzeci cykl to „Foto książki”.
To prace zrealizowane w 2015
i 2016 roku. To prace, zapisy fotograficzne osobistych, codziennych przeżyć estetycznych w otaczającej przestrzeni.
Są to układy składające się
zawsze z dziewięciu obrazów
prezentujących np. mury, liście,
plaże.
Wystawa NOWE i nie NAJNOWSZE jest skromnym autorskim wyborem kilkunastu z kilkudziesięciu różnych projektów
zrealizowanych przez Wiesława
Karolaka po 2000 roku.
•
7
25 marca 2016 r. 40 i cztery * Nr 5 (506) www.aleksandrow-lodzki.pl
Pamiętacie kucharzy, którzy stali się ulubieńcami Magdy Gessler podczas rąbieńskich Kuchennych Rewolucji? Na chwilę zniknęli z choryzontu,
by już całkiem niedługo znowu dogadzać naszym podniebieniom. Na stałe bowiem zagoszczą jako szefowie kuchni w jednej z aleksandrowskich
restauracji. O tym gdzie i kiedy na razie jeszcze nie piszemy, ale na początku kwietnia ich odwiedzimy i godnie do nowego miejsca was zaprosimy.
Póki co, Marcin Wosiak i Jakub Jabłoński dzielą się z nami przepisami na wielkanocne smakołyki.
Wielkanocne gotowanie
Świąteczna kaczka nadziewana białą kiełbasą.
Keks świąteczny z białą czekoladą
Składniki:
kaczka świeża waga do 2300 kg
sól, pieprz młotkowany, majeranek, czosnek świeży
Farsz
biała kiełbasa surowa 0,5kg
podgardle wieprzowe 0,3 kg
cebula 1 sztuka
2 jajka
1łyżeczka cukru pudru
chałka - 3 kromki
śmietana 30% - pół szklanki
natka pietruszki - 1 pęczek
gałka muszkatałowa
majeranek
łyżeczka miodu
Składniki:
6 jajek (białka i żółtka oddzielnie)
1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia
3 ⅓ szklanki mąki + 1 łyżka mąki ziemniaczanej
100 g rodzynek sułtańskich
200 g roztopionego masła
100 g wiśni kandyzowanych
200 g stopionego masła
11 łyżek kandyzowanych owoców
100 g czekolady białej pokruszonej
220 g cukru, 90 ml mleka
po 50 g suszonej żurawiny, orzechów włoskich - migdałów posiekanych,
skórka otarta z 1 sparzonej cytryny,
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
50 ml rumu, 75 ml rumu do upicia owoców,
poncz: 250 ml wody, 25 ml rumu, 1 łyżka cukru,
Przygotowanie:
Kaczkę dokładnie osuszyć, natrzeć solą,
pieprzem, majerankiem i wyciśniętym czosnkiem. Odstawić na noc do lodówki.
Farsz:
Kiełbasę wycisnąć z flaka, podgardle pokroić w drobną kostkę i przesmażyć na smalcu dodać posiekaną cebulę. Po ostudzeniu
dodać do kiełbasy. Chałkę namoczyć w śmietanie i lekko odciśniętą dodać do całości. Dodać żółtka utarte z cukrem pudrem na kogel
mogel, następnie dodać posiekaną natkę pietruszki oraz przyprawy. Na końcu dodać ubite
na sztywną pianę białka. Wszystko dokładnie
wymieszać i nafaszerować kaczkę. Spiąć wykałaczkami i przełożyć na blaszkę. Piec w piecu nagrzanym do temp 180 stopni, przez około 2 godziny.
Świąteczna kaczka najlepiej smakuje na
sosie chrzanowym i kopytkami przesmażonymi na klarowanym maśle.
Przygotowanie:
Rodzynki sparzyć i odstawić na 10 minut. Większe bakalie posiekać. Rodzynki odsączyć
z nadmiaru wody. Przełożyć z resztą bakalii do miseczki, zalać rumem i ewentualnie skropić
olejkiem rumowym, wymieszać, odstawić na bok. Żółtka utrzeć z cukrem (zostawiając 2 łyżki
cukru do białek) na puszystą masę, dodać mleko i ekstrakt waniliowy oraz rum. Zmiksować.
Mąkę przesiać, wymieszać z proszkiem do pieczenia i startą skórką cytrynową. Stopniowo po
kilka łyżek dodawać do masy jajecznej, stale mieszając do wyczerpania mąki (pod koniec masa
jest bardzo gęsta). Dodać roztopione masło, ponownie wymieszać. Białka ubić na sztywna pianę. Gdy piana jest już całkiem sztywna dodawać cukier, dalej ubijać, aż piana zesztywnieje jeszcze mocniej i zacznie się delikatnie błyszczeć (ok. 30-60 sekund). Pianę dodawać stopniowo
po kilka łyżek do masy, po każdym dodaniu piany, masę delikatnie mieszać. Bakalie odsączyć,
obtoczyć w mące. Dodać do ciasta z czekoladą, delikatnie wymieszać. Ciasto przełożyć do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia (u mnie o wymiarach 30 x 11 cm, ale może być dłuższa, bo ciasto wyrasta bardzo wysokie). Piec w temperaturze 160°C (termoobieg) lub 175°C
(grzałka góra/dół) przez około 60-80 minut na jasnozłoty kolor (do suchego patyczka). Pod
koniec pieczenia obserwować, żeby skórka nam się nie spiekła. Upieczony keks wyjąć z formy,
studzić na kratce.
Przygotować poncz (można pominąć): Składniki na poncz podgrzać w rondelku, do roztopienia cukru. Ciasto ponakłuwać dość głęboko patyczkiem do szaszłyków. Przygotowanym
ponczem nasączyć ciasto. Wystudzony i ewentualnie naponczowany keks oprószyć cukrem
pudrem lub polać lukrem. Smacznego.
19 marca w restauracji Pelikan spotkali się miłośnicy irlandzkiej muzyki i celtyckiej
kultury. Zespół Eklezja zabrał przybyłych w niezwykłą podróż na Zieloną Wyspę. Było
i dynamicznie, i nostalgicznie i bardzo irlandzko. Gościom serwowano zielone piwo,
irlandzkie przekąski i pyszne babeczki. Organizatorem koncertu było Partnerstwo na
Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego.
Wielki Tydzień obfitował w spotkania przedświąteczne. W Domu Dziennego Pobytu
Wrzos spotkali się w środę emeryci i renciści by wspólnie zasiąść przy świątecznym
stole i złożyć sobie życzenia. Gośćmi spotkania tradycyjnie już był burmistrz Jacek Lipiński i posłanka Agnieszka Hanajczyk.
(kbs)
Świętowała nie tylko Irlandia
Jajeczko seniorów
•
•
8
25 marca 2016 40 i cztery * Nr 5 (506) www.aleksandrow-lodzki.pl
Nowe Zarządy w Rąbieniu, Aleksandrowie i Bełdowie
STANISŁAW SOBCZAK
Rąbień
W obchodzącym w ubiegłym
roku, 100 - lecie istnienia, OSP Rąbień, dokonano zmiany Zarządu.
W sobotę 12 marca 2016r., podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Jednocześnie ustępujący prezes,
cieszący się charyzmą i ceniony
za swoje dokonania prezes Lechosław Berliński, po trzech kadencjach, zapowiedział, że nie będzie
już kandydował. W tej sytuacji
wybrano 9 osobowy Zarząd, którego prezesem został Zbigniew
Jagóra, Naczelnikiem i Wiceprezesem został Wiktor Szyjkowski,
Wiceprezesem wybrano także
Mariusza Grabowskiego, Zastępcą
Naczelnika Sławomira Sokorskiego, Sekretarzem wybrano Iwonę
Nowak, Skarbnikiem Jarosława
Nowaka, Gospodarzem Karola Kamieniaka, na członków powołano
Rafała Bieniasa i Macieja Cywińskiego. Natomiast w skład Komisji
Rewizyjnej weszli Roman Lemański jako przewodniczący, członkami zostali: dotychczasowy prezes Lechosław Berliński, Lesław
Szewczyk i Rafał Juszczak.
Kiedy 15 lat temu profesor
Lechosław Berliński obejmował
funkcję prezesa, stan jednostki
OSP w Rąbieniu był nie najlepszy.
Po piętnastu latach stan jednostki jest diametralnie odmieniony.
Licząca 40 członków jednostka,
należy do Krajowego Systemu
Ratowniczo - Gaśniczego, posiada
odnowioną strażnicę, jest dobrze
wyposażona w sprzęt, a wszyscy
ją chwalą. Ma też bardzo wysoki
wskaźnik wyjazdowości. W zeszłym roku odbyły się obchody
100 - lecia, a jedyną bolączką jest
stary ponad 30-letni Jelcz. W roku
2015, Zarząd złożył projekt na
nowy samochód, ale nie udało się
go pozyskać. W tym roku będzie
ponowiony, a gmina obiecała go
dofinansować większą kwotą, bo
aż 250 000 zł.
Na koniec zebrania, miała miejsce miła uroczystość, uznano Lechosława Berlińskiego i Lesława
Szewczyka za członków honorowych i wręczono im pamiątkowe
statuetki ze świętym Florianem,
patronem strażaków.
Aleksandrów Łódzki
W niedzielę 13 marca odbyło
się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w największej jednostce
OSP w naszej gminie, czyli w Aleksandrowie Łódzkim.
Ustępujący Zarząd bez trudu
uzyskał absolutorium, Nowym
Prezesem został Dominik Brocki, Naczelnikiem i wiceprezesem
został Dariusz Borsiak, Wiceprezesem Artur Dylik, Zastępcą Naczelnika Mizerski Robert, Sekretarzem Andrzej Zwierzchowski,
Skarbnikiem Tomasz Głowacki,
natomiast Mateusz Oska Członkiem Zarządu. Natomiast Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
został Rafał Kiełbik, Sekretarzem
Grzegorz Jabłoński, a Monika Sibińska członkiem.
Nowy prezes Dominik Brodzki
powiedział nam, że liczył na miejsce w zarządzie, ale nie spodziewał się jednogłośnego wyboru na
prezesa. - Zaraz po wyborze powiedziałem, że pierwsze co trzeba
zrobić to podać sobie ręce i zabrać
się do pracy. - Moimi priorytetami
będą współpraca z Urzędem Miejskim, Zarządem Gminnym OSP,
orkiestrą i grupą bojową. - Będziemy kontynuować to co robił
poprzedni Zarząd, czyli remontu
korytarza, ponad 100-letniej elewacji budynku, a przede wszystkim wymienić średniego Stara na
nowsze auto. Nowy prezes obiecuje też, że będzie zwracał uwagę na
potrzeby orkiestry i innych grup,
apeluje też do młodych o wstępowanie w szeregi straży: - Będę
stawiał na młodych, zapraszam
młodych chłopaków, których para
idzie w gwizdek, tu będziecie się
mogli wykazać, mamy dla wszystkich chętnych sorty mundurowe
i szkolenia, zapraszamy. A gdy za
dwa lata przypadnie jubileusz 115
lecia, będzie on huczny i głośny.
Obecnie OSP w Aleksandrowie Łódzkim liczy 93 członków
i dysponuje 7 pojazdami: ciężkim
wozem bojowym Skania, średnim
Starem, technicznym Lublinem,
operacyjnym Oplem, Mercedesem i quadem dla grupy poszukiwawczej z psami, oraz dwoma
podnośnikami 50 m (na sprzedaż) i 18 metrowym. W ubiegłym
roku strażacy wyjeżdżali 373 razy,
z czego 127 razy do pożarów. Przy
OSP działa także 26 osobowa orkiestra, która bierze udział w licznych uroczystościach i koncertach, prezentując bardzo wysoki
poziom artystyczny.
Bełdów
W sobotę 19 marca 2016r. odbyło się w Bełdowie, ostatnie zebranie sprawozdawczo wyborcze
jednostek OSP na terenie gminy
Aleksandrów Łódzki Mimo problemów z prądem (z powodu
awarii, konieczne było podłączenie agregatu), spotkanie wyborcze przebiegało bardzo sprawnie.
Ustępujący Zarząd, jednogłośnie
uzyskał absolutorium. A wielu
jego członków ponownie weszło
w skład nowego. Paweł Stasiak
OSP Aleksandrów Łódzki
ponownie został wybrany prezesem, Tomasz Kuc - Naczelnikiem,
Sylwester Stasiak - Zastępcą Naczelnika, Jarosław Obierzalski Skarbnikiem, Ireneusz Wejman
- Sekretarzem, Dariusz Karwacki Gospodarzem Garaży, Lucjan Oset
- Gospodarzem Sali, natomiast Jacek Kuc i Marcin Karwacki zostali Członkami Zarządu. Wybrano
również Komisję Rewizyjną, której szefową została Marta Osiewalska - Lisiecka, Sekretarzem Joanna Bryzek, a Członkiem Łukasz
Kubik.
Na spotkanie przybyło sporo
gości wśród których znaleźli się:
poseł Agnieszka Hanajczyk, radna
Sejmiku Wojewódzkiego Ilona Rafalska, Burmistrz Jacek Lipiński,
Sekretarz Iwona Dąbek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Krzysztof
Zieliński, Marian Jóźwiak Prezes
ZG OSP w Aleksandrowie Łódzkim, oraz Dariusz Stańczak szef
Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej
nr 10 w Łodzi.
Jednostka w Bełdowie wydaje
się działać jak w zegarku, wszędzie widać silna rękę prezesa, który za swoje największe osiągnięcie uważa uzyskanie działki pod
nr 71A i przeniesienie tam garaży,
w sytuacji, gdy okrojono im działkę w miejscu gdzie stoi świetlica.
OSP Bełdów posiada dwa, nie
najmłodsze już samochody i liczy 63 członków, w tym kobiecą
drużynę liczącą 15 pań, młodszych dziewcząt - 9 i chłopięcą 2
osoby. 18 czerwca br. jednostka
obchodzić będzie swój jubileusz
80 lecia, Prezes Stasiak liczy, że
do tego czasu wykonane zostaną
remonty posadzki i sanitariatów
w garażach, zakończy się proces
uwłaszczania na działce z garażami i spełni się największe marzenie, czyli uda się pozyskać nowy
średni samochód bojowy. Sym-
patycznym strażakom z Rąbienia,
Aleksandrowa i Bełdowa, życzymy spełnienia wszystkich planów
i zamierzeń.
***
Skończyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w naszej
gminie. Teraz strażaków czeka
zjazd gminny 29 maja br., na którym wybrany zostanie nowy Zarząd Gminny OSP RP w Aleksandrowie Łódzkim. Tak się składa,
że spotkania rozpoczęły się w Jastrzębiu Górnym, gdzie preze-
OSP Rąbień
OSP Bełdów
sem jest Marian Jóźwiak, będący
również prezesem Zarządu Gminnego, a zakończyły się w Bełdowie, gdzie od lat prezesuje Paweł
Stasiak, będący Komendantem
Gminnym. Obaj panowie bardzo
się napracowali w ciągu ostatnich siedmiu tygodni, będąc na
każdym spotkaniu, gasząc spory,
prostując procedury wyborcze,
mediując i pobudzając do działania tam gdzie było to potrzebne.
Myślę, że należał im się tradycyjny strażacki toast na trzy, cztery:
„Nigdy nie zagaśnie...”.
•
9
25 marca 2016 r. 40 i cztery * Nr 5 (506) www.aleksandrow-lodzki.pl
Życzę Państwu Świąt Wielkanocnych,
w których nadzieja i wiara
zawsze pokonują smutki
dobro – zło,
siła – słabość,
wrażliwość – obojętność,
a wszystko to z myślą o bliźnich.
Agnieszka Hanajczyk
Poseł na Sejm RP
Radosnych Świąt Wielkanocnych
życzy
Fundacja Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego
Zdrowych, spokojnych
pełnych rodzinnego ciepła i radości
Świąt Wielkanocnych
życzą
Pracownicy, Rada Nadzorcza
i Zarząd „PGKiM” Spółka z o.o.
w Aleksandrowie Łódzkim
Pogody w sercu i radości płynącej
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób życzy
Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych
życzy
Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego
W ten wiosenny czas Wielkiej Nocy
składam serdeczne życzenia
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Życzę Państwu spokoju, pogody ducha
i energii na co dzień,
by z entuzjazmem realizować wielkie plany
i najskrytsze marzenia
życzy
Ilona Rafalska
Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego
Radosnych Świąt Wielkanocnych, dobrego odpoczynku,
smacznego jajka, szalonego i wyjątkowego mokrego
Śmigusa Dyngusa oraz samych słonecznych,
spokojnych i cudownych dni z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy
Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
Koło Platformy Obywatelskiej
w Aleksandrowie Łódzkim
Najserdeczniejsze życzenia
na zbliżające się
Święta Wielkiejnocy.
dużo zdrowia, radości, pogody ducha,
smacznej święconki
i mokrego poniedziałku
życzy
Dyrekcja oraz pracownicy
MOSiR oraz Pływalni Miejskiej
„Olimpijczyk”
Wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
przeżytych w ciepłej, rodzinnej atmosferze
życzą
Redakcja „40 i cztery”
i Telewizji Aleksandrów
10
25 marca 2016 40 i cztery * Nr 5 (506) www.aleksandrow-lodzki.pl
Czym jest termolifting Zaffiro?
Termolifting Zaffiro to zabieg
odmładzający, który poprawia
kondycję skóry twarzy i ciała.
Urządzenie emituje promieniowanie podczerwone IR, które
podgrzewając włókna kolagenowe obkurcza je do pierwotnej
długości powodując, że skóra
odzyskuje elastyczność i napięcie
a zmarszczki zostają wygładzone.
Jakich rezultatów można się
spodziewać po zabiegach Zaffiro?
Zaffiro poprawia napięcie
i elastyczność skóry. Wygładza
zmarszczki, likwiduje bruzdy
wargowo-nosowe. Dzięki Zaffiro
można także podnieść opadające
policzki, zniwelować obwisłości
na twarzy oraz poprawić jej owal.
Zaffiro likwiduje także obwisłości na ciele: na wewnętrznej stronie ud, ramion oraz obszarach
nad kolanami. Poprawia skórę
dekoltu i wpływa pozytywnie na
wygląd opadających z wiekiem
piersi. Obkurcza także skórę na
brzuchu u kobiet po porodzie.
Ilu zabiegów i jakiej częstotliwości potrzeba dla uzyskania zadawalających efektów?
Zabieg Zaffiro przeznaczony jest profilaktycznie dla osób
między 25-35 roku życia – jeden
zabieg, ponieważ terapia Zaffiro
u osób po 35 roku życia wymaga przeprowadzenia serii zabiegów, ich ilość zależy od kondycji
i właściwości skóry. Najczęściej
terapia obejmuje od 4-6 zabiegów w odstępach 30 dni. Zabieg
można wykonywać bez względu na fototyp skóry, również na
skórach opalonych, a także tych
z problemami naczyniowymi.
Jak działa Zaffiro?
Urządzenie emitując promieniowanie podczerwone IR
o specjalnie dobranej długości
fali (750-1800 nm) powoduje
jednolite i stopniowe rozgrzanie
głębokich warstw skóry właściwej (65°C) ze stałym, ochronnym
chłodzeniem powierzchniowym.
Efekt termiczny, zachodzący
w dolnych warstwach skóry, powoduje podgrzanie i podrażnienie włókien kolagenowych, co
skutkuje ich gwałtownym skurczeniem się do pierwotnej długości. W efekcie skóra zostaje zagęszczona i ściągnięta, zwiększa
się jej napięcie oraz elastyczność,
zmianom ulega również jej struktura, zmarszczki zostają wygładzone, co widać już po paru chwilach od rozpoczęcia zabiegu.
Drugim, długofalowym skutkiem, jest pobudzenie i stymulowanie fibroblastów do produkcji
nowych włókien kolagenowych.
Zwiększona zostaje o około 30
procent produkcja kolagenu, co
daje efekt poprawy gęstości skóry i liftingu. Proces tworzenia się
kolagenu następuje stopniowo,
stąd końcowy efekt odmłodzenia
skóry uzyskujemy 3-6 miesięcy
po zabiegu.
Jak wygląda zabieg Zaffiro?
Kiedy już zdecydujesz, na
którym obszarze ciała chcesz
ujędrnić skórę, przychodzi czas
na zabieg. Osobom powyżej 35
roku życia rekomenduje się wy-
Spacer wcale nie musi być rutynową przechadzką wokół osiedla czy wyskokiem do warzywniaka. Spacer wcale nie musi być
nudny. Co Wy na to? Spacer jako
czas aktywności fizycznej, która
wzmocni Wasze ciało, pozwoli
Wam się zrelaksować, odprężyć,
skupić tylko na sobie? Spacer
jako prawdziwy trening, który
pozwoli Wam wypocić zbędne kilogramy, odzyskać smukłą
sylwetkę, znów poczuć się dobrze w swoim ciele. Spacer jako
czas, kiedy możecie poznać inne
mamy, porozmawiać, wyżali się,
podzielić własnymi doświadczeniami, POŚMIAĆ!
BuggyGym - to nowoczesna
forma aktywności fitness dla
kobiet po porodzie, opracowana
przez zespół specjalistów (lekarz ginekolog, fizjoterapeuci,
instruktorzy fitness, pedagodzy).
W treningach biorą udział mamy
wraz ze swoimi pociechami, które w czasie zajęć leżą/ siedzą
w podstawowym przyrządzie
do ćwiczeń BuggyGym - czyli
w wózku. Niezwykle istotne jest
zatem, aby zajęcia prowadzone
były przez przeszkolonych instruktorów, aby ćwiczenia były
bezpieczne zarówno dla mam jak
i dla niemowlaków i małych dzieci. Ćwiczenia w ramach treningu
BuggyGym dostosowane są do
specyficznych problemów kobiet po porodzie. Obok ćwiczeń
areobowych, wzmacniających,
rozciągających i kształtujących,
wykonywane są także ćwiczenia
z zakresu Szkoły Pleców oraz
ćwiczenia wzmacniające mięśnie
dna miednicy. Treningi w miarę możliwości odbywają się na
świeżym powietrzu, a obecność
innych mam w czasie treningu
sprzyja ich socjalizacji. Integracja
mam jest bardzo cenionym przez
kobiety elementem treningu
BuggyGym.
I w Aleksandrowie panie mogą
poćwiczyć wraz ze swoimi pociechami. Od 1 kwietnia ruszają
treningi na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wystarczy zadzwonić pod numer
781259055 lub wejść na facebooka. W zakładce /BuggyGymPoddebiceAleksandrowL.Julita
i zapisać się.
(emi)
Temat numeru:
Zaffiro
Termilifting szafirowymi falami
Anna Więckowska
kosmetolog
Kliniczne Centrum Medyczne
konanie 4 zabiegów w odstępach
miesięcznych.
Po oczyszczeniu skóry, nakłada się specjalny chłodzący żel,
który ułatwia operowanie głowicą po skórze. Głowica wykonana
ze szlachetnego szkła szafirowego emitująca światło podczerwone przykładana jest do skóry
pacjenta.
Pierwsza faza zabiegu Zaffiro rozpoczyna się schłodzeniem
skóry w celu przygotowania jej
do działania promieniowania IR
i ochrony naskórka przed poparzeniem. Następnie, zawarty w skórze właściwej kolagen,
zostaje podgrzany przy użyciu
specjalnej, szafirowej głowicy
emitującej podczerwień. Ponowne schłodzenie równoważy obszar zabiegowy zgodnie z zasadą
zimno-ciepło-zimno. Druga faza
zabiegu obejmuje łagodzący i relaksujący miejscowy masaż coolerem o temperaturze chłodzenia 0-20°C.
Po zabiegu, w celu wspomożenia syntezy kolagenu, zaleca się
zabiegi z użyciem witaminy C.
Zabieg jest bezbolesny i pacjent nie odczuwa żadnego dyskomfortu. Skóra po zabiegu wygląda naturalnie. Bezpieczeństwo
zapewnia zaawansowany system
chłodzący. Jedynie w nielicznych
przypadkach występuje minimalne zaczerwienienie, które po
kilku godzinach ustępuje. Zabieg
można wykonywać bez względu na fototyp skóry, również na
skórach opalonych, a także tych
z problemami naczyniowymi,
których wygląd można dzięki zabiegowi poprawić.
Na jakie obszary mogę stosować Zaffiro?
Ogromną zaletą Zaffiro jest to,
że skutecznie działa na wszystkie
partie ciała, gdzie skóra potrzebuje ujędrnienia. My sami z reguły koncentrujemy się na młodym
Buggy Gym w Aleksandrowie
wyglądzie twarzy, szyi i dekoltu.
A przecież są inne partie ciała,
które z wiekiem czy wskutek ciąży lub szybkiej utraty wagi, również potrzebują wsparcia w postaci poprawy napięcia skóry.
Dlatego właśnie Zaffiro znakomicie sprawdza się również
na skórze dłoni, ramion, brzucha,
pośladków, nad kolanami czy
na pośladkach lub wewnętrznej
stronie ud.
Wskazania do zabiegu:
– utrata jędrności skóry na twarzy, szyi i dekolcie w wyniku procesu starzenia lub utraty dużej
masy ciała
– utrata jędrności skóry ciała
w wyniku procesu starzenia lub
utraty dużej masy ciała (brzuch,
wewnętrzne partie ud i ramion,
skóra nad kolanami)
– chęć poprawy wygładu skóry
dekoltu i piersi
– chęć obkurczenia skóry na
brzuchu u kobiet po porodzie
– bruzdy wargowo-nosowe,
zmarszczki
– chęć poprawienia owalu twarzy
– opadające policzki
Uzupełnieniem zabiegu Zaffiro może być wykonanie zabiegu
z kwasem hialuronowym lub witaminą C, które to wspomagają
syntezę kolagenu.
Czy wymagane są badania
przed rozpoczęciem terapii
i jakie są przeciwwskazania do
zabiegu?
Badania nie są wymagane.
Przed rozpoczęciem terapii, osoba za nią odpowiedzialna, przeprowadza szczegółowy wywiad
w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań, do których należą: ciąża i okres karmienia piersią, otwarte rany, choroby
nowotworowe i autoimmunologiczne, choroby tkanki łącznej,
okres dwóch tygodni od zastosowania wypełniaczy (botoks, restylane itp.)
•
11
25 marca 2016 r. 40 i cztery * Nr 5 (506) www.aleksandrow-lodzki.pl
20 kiligramów i 65 centymetrów mniej
7O dni do wiosny - podsumowanie
Pierwszego dnia po kalendarzowej zimie zakończyła się akcja
70 DNI DO WIOSNY prowadzona
przez Fitnes Klub LEVEL, Kliniczne Centrum Medyczne i Sklep Fit4life z Aleksandrowa Łódzkiego
we współpracy z dietetykiem
i ekspertem ds. motywacji. – Mieliśmy trzy bohaterki programu
– opowiada Robert Adamczyk
z Fit4Life – Dzięki wspólnemu
zaangażowaniu dietetyka, trenera osobistego, kosmetologa
oraz eksperta ds. motywacji,
dziewczyny pozbyły się blisko
20 kilogramów wagi, z czego 15
kilogramów tłuszczu, a w obwodach ubyło im łącznie 65,5 cm. To
efekt ich ciężkiej pracy na treningach, dobrze zbilansowanej diety,
odpowiedniej suplementacji oraz
zabiegów na ciało.
Bohaterki
systematycznie
przychodziły na treningi i korzystały z różnych form aktywności.
- Takiej wytrwałości oczekiwaliśmy i dopingowaliśmy w chwilach zwątpienia – mówi Małgorzata Ziembikiewicz, właścicielka
LEVEL - Jestem przekonana, że
weszło im to w nawyk. To fascynujące jak dążenie do szczuplejszej sylwetki wpływa na zmianę
całego życia, do pracy nad sobą,
a nawet zmianę nawyków całej rodziny. Nawyki dotyczą też
sposobu odżywiania. - W okresie trwania programu bohaterki
stosowały przygotowaną przeze
mnie zbilansowaną dietę – mówi
Robert Korczak, dietetyk. – Była
to kombinacja diety ubogoresztkowej z obniżoną zawartością
węglowodanów i zwiększoną ilością tłuszczu oraz odpowiednią
ilością białka dopasowaną indywidualnie do zalecanej aktywności fizycznej. - Z przeprowadzanych konsultacji w czasie trwania
programu, żadna z uczestniczek
nie zgłaszała żadnych dolegliwości lub problemów związanych
ze stosowaniem diety. Dieta ta
może być stosowana u wszystkich osób.
Same dziewczyny przyznają,
że koniec programu, to nie koniec
ich celu, który sobie wyznaczyły.
Wszystkie twierdzą, że są dopiero na półmetku drogi do wymarzonej wagi. – Najważniejsze, że
odchudzają się zdrowo – mówi
Luiza Gorsiak, kosmetolog z Klinicznego Centrum Medycznego
– Nie jest to krótkotrwały spadek
wagi wynikający z głodzenia się,
po którym następuje efekt jojo.
Zarówno zajęcia 70 DNI DO
WIOSNY prowadzone w LEVEL
jak i oferta Klinicznego Centrum
Medycznego pod tym samym
hasłem okazały się wielkim sukcesem. Ilość osób na zajęciach
i korzystających z zabiegów pokazała, że wiele wzięło sobie do
serca noworoczne postanowienia
noworoczne. Ale to nie koniec, bo
organizatorzy ruszyli z kolejną
ofertą – AKCJA BIKINI. Jeśli więc
macie ochotę skorzystać z profesjonalnego,
kompleksowego
wsparcia zapraszamy .
(em)
W QR kodzie link do grupy
na FB, gdzie znajdziecie aktualną ofertę zajęć fitnes i zabiegów na ciało AKCJI BIKINI.
Publikowane też tam są
terminy spotkań z dietetykiem, podczas których można
bezpłatnie zmierzyć zawartość
tłuszczu, wody i mięśni w organizmie oraz zamówić indiwidualnie dopasowaną dietę.
Tak Aleksandrów Łódzki witał wiosnę :)
12
25 marca 2016 40 i cztery * Nr 5 (506) www.aleksandrow-lodzki.pl
12 marca karatecy z BUSHI Aleksandrów rozpoczęli okres startowy na III Mistrzostwach Łodzi w kumite, na których zdobyliśmy złoty medal w kategorii junior młodszy - Dominik Przychodniak.
Kolejne trofea dla BUSHI...
Przed rozpoczęciem zawodów
odbyło się podsumowanie oraz
dekoracja najlepszych zawodników województwa łódzkiego
minionego roku. W gronie najlepszych znalazła się nasza zawodniczka - Aleksandra Michalak
(zdobywajac w czterech edycjach
ligii wojewodzkiej 3 złote medale
i 1 srebrny).
Po raz kolejny, została również
powołana do kadry wojewódzkiej.
Sukces ten zawdzięczamy ciężkiej pracy Oli jak również całemu
teamowi z kadry klubu.
Wszystkim dziękujemy, gratulujemy i życzymy powodzenia
w najbliższych turniejach oraz
całym roku.
Obecnie przygotowujemy się
do XVI Pucharu Polski Dzieci
w Lublinie (4-5.06) oraz Pucharu
Świata Dzieci w Krakowie (1415.10).
(sz)
W
najbliższy
weekend
Sokół II Aleksandrów
wznowi
rozgrywki rundy rewanżowej
klasy okręgowej. Podopieczni
trenera Piotra Soczyńskiego
zmierzą się w wyjazdowym
meczu z Zawiszą II Rzgów.
Aleksandrowianie
wiosnę
spędzili na 6. miejscu w lidze
z dorobkiem 24 punktów. Zanotowali siedem zwycięstw,
trzy remisy i pięć porażek. Najbliższe spotkanie na własnym
boisku odbędzie się na drugi
tydzień z LZS Justynów.
Zawisza II Rzgów obecnie
zajmuje 11. miejsce w tabeli. Jesienią aleksandrowianie
pokonali przeciwnika na własnym boisku 2:1. Jak będzie
tym razem?
Celem drużyny jest utrzymanie się w klasie okręgowej.
Drużyna Piotra Soczyńskiego
oparta jest głównie na zawodnikach aspirujących do gry
w zespole prowadzonym przez
trenera Michała Bistułę. Często piłkarze pierwszej drużyny
uzupełniają rezerwy w walce
o ligowe punkty. Tym samym
trenerzy mogą sprawdzić predyspozycję i formę zawodników obu zespołów.
(kiniu)
Koszykarki lecą do Chin
MICHAŁ
KIŃSKI
Koszykarki UKS Basket występujące na co dzień w I lidze
B zakończyły rywalizację ligową
w I rundzie play-off po dwóch porażkach z ENEA AZS Poznań. Natomiast sześć zawodniczek do lat
23 szykuje się na turniej do Chin.
Weronika Telenga została wybrana do najlepszej pierwszej piątki ligi. UKS Basket Aleksandrów
miał niezwykle długi i wyczerpujący sezon. Zawodniczki występujące na co dzień w I lidze, grały
również w rozgrywkach do lat
22, które zakończyły się finałami mistrzostw Polski. Po rundzie
zasadniczej przyszedł czas na
rywalizację w play-off. Pierwsze
spotkanie z AZS ENEA w Poznaniu zakończyło się zwycięstwem
Basket 65:44. W ostatnią sobotę
AZS gościł w Aleksandrowie i wygrał 83:60. A że rywalizacja toczy
się do trzech zwycięstw, pod-
opieczne Dariusza Raczyńskiego
w środę wybrały się ponownie
do Poznania. Kropkę nad „i” ostatecznie postawiły poznanianki
i tym samym długi i wyczerpujący sezon na szczeblu I ligi
zakończyły
aleksandrowianki.
Weronika Telenga z UKS Basket
przed spotkaniem z AZS w Aleksandrowie, otrzymała od komisarza PZKosz statuetkę za najlepszą
zawodniczkę I ligi gr. B. - Chciałabym bardzo podziękować, że znalazłam się w najlepszej pierwszej
piątce ligi. To jest mój pierwszy
sezon po poważnej kontuzji. Nie
spodziewałam się tego - powiedziała Weronika Telenga. Dla nie
wszystkich zawodniczek zakończył się sezon. W kwietniu sześć
koszykarek wraz z trenerem
Dariuszem Raczyńskim będzie
uczestniczyć w turnieju kontynentalnym w Chinach. - Dosta-
Weronika Telenga została wybrana do najlepszej piątki I ligi gr B
liśmy propozycję z jednej z europejskich agencji sportowych.
Po rozmowie z zarządem klubu
ustaliliśmy, że weźmiemy udział.
Będziemy reprezentować Polski
Związek Koszykówki i z naszego
zespołu pojedzie sześć zawodniczek. Oprócz nas będą grać
trzy reprezentacje - Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia i Chiny. To doskonałe doświadczenie
sportowe, wyjazd jest również
atrakcyjny pod względem turystycznym - zaznacza Dariusz
Raczyński. Koszykarki rozegrają
dziewięć spotkań w trzech mia-
stach. Walizki już mogą pakować
Iga Walentowska, Joanna Maryniewska, Magdalena Ratajczak,
Ewa Canert, Magdalena Pisera
i Weronika Telenga. Do Chin poleci także sześć zawodniczek z SMS
Łomianki.
•
13
25 marca 2016 r. 40 i cztery * Nr 5 (506) www.aleksandrow-lodzki.pl
Słaby start
Sokoła
Piłkarze Sokoła Aleksandrów nie najlepiej rozpoczęli
rozgrywki III ligi łódzko-mazowieckiej. Po dwóch kolejkach
zdobyli zaledwie jeden punkt.
A w tym sezonie jest jeden
cel - awans do II ligi. By tak się
stało, trzeba wziąć się w garść
i zacząć wygrywać. Potencjał
zespołu jest ogromny, bo aleksandrowianie zimę spędzili na
pozycji lidera. Podopieczni trenera Michała Bistuły przed rundą rewanżową dokonali dość
istotnych wzmocnień. Sokół
w Wielką Sobotę o godz. 13.00
zmierzy się u siebie ze Startem
Otwock. Kibice, którzy mają największe wahania nastrojów już
po dwóch kolejkach pogrzebali Sokół. Lider z Aleksandrowa
najpierw zremisował bezbramkowo z ostatnim zespołem ligi
(Oskar Przysucha), a w ostatnią
niedzielę przegrał na wyjeździe
z ŁKS Łódź 1:3. Jakie wnioski?
Dwa spotkania przeszły do
historii i już trzeba o nich zapomnieć. Podopieczni trenera
Michała Bistuły muszą skupić
się na najbliższym spotkaniu
ze Startem Otwock. Nadal są
liderem ligi i zapas punktów
zdobytych jesienią bardzo im
się przydał. Po dwóch meczach
nie możemy określić dyspozycji zespołu, a już na pewno zabrać celu, jakim jest przecież
gra w barażach o awans do II
ligi. Start Otwock jest obecnie
na 14. miejscu w lidze i wiosną
doznał dwóch porażek (Błękitni
Raciąż 0:1 i Lechia Tomaszów
Maz. 0:1). Faworytem spotkania
jest oczywiście lider z Aleksandrowa. - Nasz słabszy początek
spowodował, że liga zrobiła się
ciekawsza. Jest kilka drużyn,
które walczą o awans do II ligi.
Nadal pozostajemy liderem tabeli i teraz trzeba się skupić na
najbliższym spotkaniu - powiedział Michał Bistuła po porażce
z ŁKS Łódź.
Wszystkich
sympatyków
Sokoła zapraszamy w Wielką
Sobotę na spotkanie ze Startem Otwock. Mecz na stadionie
im. Włodzimierza Smolarka
rozpocznie się o godz. 13.00.
Sprawdźmy wspólnie formę Sokoła Aleksandrów.
(kiniu)
Dobry występ karateków
W niedzielę (20 marca)
w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara
Wieś” rozegrano pierwszy z serii turniejów Polskiej Ligi Karate
Tradycyjnego, której celem jest
wyłonienie reprezentacji Polski
na VII Puchar Europy w Karate
Tradycyjnym.
W zawodach bardzo dobrze
spisali się podopieczni senseia Radosława Olczyka. Maria
Depta zajęła ostatecznie drugie
miejsce, przegrywając w finale
z Agnieszką Sajdutką (AKT Rzeszów). Na najniższym stopniu
podium stanęła Alicja Zalecińska (Kluczborski KK). Trzecie
miejsce wśród mężczyzn wywalczył Damian Tomasik, który
musiał uznać wyższość Rafała
Wajdy (Krakowski KKT) oraz
Michała Sowy (MUKS Bytom).
Polska Liga Karate Tradycyjnego powstała w 2001 roku jako
pierwsza profesjonalna liga karate tradycyjnego na świecie.
Turnieje ligowe są okazją do śledzenia rywalizacji i niezwykle
ciekawych walk na najwyższym
poziomie technicznym pomiędzy znakomitymi polskimi zawodnikami karate tradycyjnego.
Dla karateków start w lidze jest
często okazją na sprawdzenie
formy przed rozpoczynającym
się sezonem startowym. Zwy-
Najlepsze w województwie
UKS Czwórka Aleksandrów to
najlepszy zespół województwa
łódzkiego w kategorii Młodziczek. Podopieczne trenera Marcina Buchali zdobyły mistrzostwo w sezonie 2015/16 na
22 zespoły w lidze. - Jesteśmy
niezwykle szczęśliwi, bo dzięki dobrej postawie zagramy
w ćwierćfinałach mistrzostw
Polski, które odbędą się od 8 do
10 kwietnia - zaznacza Marcin
Buchali, trener Czwórki Aleksandrów.
Wyniki finału:
Czwórka - Lider Konstantynów Łódzki 2:1
Czwórka - MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 2:0
Czwórka - ŁKS Łódź 2:1
Czwórka - ABiS Budowlani
Łódź 2:0
Skład : Krysztofiak (kapitan), Latosiewicz, Szymańska, Piasecka, Falkenberg,
Borasik, Rajczyk, Kurkowska,
Błaszczyk, Ziąbka, Pachnowska. Trener: Marcin Buchali,
Prezes: Jacek Falkenberg.
•
Siatkarki Czwórki Aleksandrów są najlepszym zespołem w województwie
cięzcą ligi zostaje zdobywca
największej liczby punktów za
zajęte miejsca w każdym z turniejów.
(kiniu)
14
25 marca 2016 40 i cztery * Nr 5 (506) www.aleksandrow-lodzki.pl
Zarządzenie nr 52/2016
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 17 marca 2016 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015.1515, zm. Dz.U.2015.1045, Dz.U.2015.1890) oraz na podstawie art.35
ust.1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2015.1774, zm. Dz.U.2015.1777) oraz w wykonaniu uchwały nr XVI/191/08
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Ściegiennego , obręb A-1, oznaczoną
w ewidencji gruntów numerem działki 484/3 o powierzchni 1416m², uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1G/00043502/0, szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia. Przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Aleksandrów Łódzki.
§2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na nieruchomości, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim plac Tadeusza Kościuszki 2, przez
okres 21 dni, na BIP-ie tut. Urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej 40 i cztery oraz na
stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
Załącznik do zarządzenia nr 52/2016
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 17 marca 2016 roku
WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
Lp.
1
Położenie
nieruchomości
Aleksandrów Łódzki
ul. Ściegiennego,
obręb A-1
KW
LD1G/00043502/0
Numer
działki
484/3
Powierzchnia
działki
1416m²
Cena
nieruchomości netto
136.000,00zł
1. Nieruchomość niezabudowana, położona w północnej części miasta Aleksandrowa Łódzkiego. , pomiędzy zabudową przemysłowo-usługową a zabudową mieszkaniową.
Otoczenie-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna, usługowa, użyteczności publicznej, w tym służby zdrowia. Media- energia elektryczna, wodociąg, gazociąg,
kanalizacja, ciepłociąg, dojazd- asfaltowy.
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów działka nr ewid. gruntów 484/3 położona w Aleksandrowie Łódzkim, obręb A-1
znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D45MN,U dla którego plan ustala adaptację, modernizację, rozbudowę, uzupełnienie oraz wymianę istniejącej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej i realizację nowej zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności usługowej.
Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Nieruchomość będzie sprzedawana w drodze przetargu zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
4. Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
5. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 17 marca 2016r. do dnia 8 kwietnia 2016r.
6. Określa się termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami tj. do dnia 2 maja 2016r.
7. Powyższy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim plac Tadeusza Kościuszki 2, przez okres 21 dni, na BIP-ie tut.
Urzędu, na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, pok.112, tel. 042 270 03 54.
Aleksandrów Łódzki 17 marca 2016 r.
OGŁOSZENIA DROBNE
- Sprzedam lub wynajmę M2 – 32 m2, bloki na ul. Daszyńskie- - Zatrudnię kosmetyczkę, Łódź Bałuty, 6 godzin pracy w umowie.
go.
Tel. 504 544 012
- Eko-porządki – mycie szyb, pranie dywanów. Tel. 663 963
969
- Grys sprzedam. Tel. 663 583 604
- Przyjmę pracownika z doświadczeniem do prac wykończeniowych. Telefon kontaktowy 691-448-247 lub 724-694-724.
Tel. 504 926 944
- Zamienię własnościowe M – 4, 3 piętro, osiedle Bratoszewskiego na M-4 lub M-3 parter lub pierwsze piętro (osiedle Bratoszewskiego lub osiedle Sikorskiego). Tel. 882 – 035 – 000
- Sprzedam pokój z kuchnią przy ul. Daszyńskiego. Pierwsze piętro, balkon, nowe okna, panele podłogowe, niski czynsz, wszędzie blisko. Cena 80 tys. tel. 42 712 18 30 lub 661 538 763.
- Praca od zaraz na podst. umowy o pracę. Kontakt: 42 270 71
- Sprzedam dom mieszkalny 125 m2, z działką 1304 m2, okolica
23 lub 42 270 71 54
Franie – Zimna Woda. Tel. 602 222 440 lub 608 526 205 po 15.
- Wynajmę mieszkanie 60 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka.
- Sprzedam lub wynajmę M2 – 32 m2, w blokach na DaszyńskieI piętro w bloku przy ul. Bratoszewskiego. Tel. 668 605 516
go. Tel. 504 544 012.
- Pilnie poszukuję szwaczek na dzianinę i autolaby. Tel. 604
- Mieszkanie do wynajęcia oś. Słoneczne – 37 m2. Tel. 691 670
646 236
844.
- Poszukuję kawalerki lub pokoju z kuchnią . Tel. 605-455-529
- Inwalidka II grupy, sprawna ruchowo, poszukuje pracy. Tel. 507
- Wynajmę okazjonalnie mieszkanie, bloki 54 m2, ul. Wyzwole- 786 147.
nia Aleksandrów Łódzki. Tel. 509 076 636.
- Sprzedam szafę trzydrzwiową, jasną w dobrym stanie, tanio.
- Wywóz nieczystości płynnych Firma Pro-Eko Adam Lemań- Tel. 507 786 147
ski Tel. 791 – 966- 877
25 marca 2016 r. 40 i cztery * Nr 5 (506) www.aleksandrow-lodzki.pl
15
16
25 marca 2016 40 i cztery * Nr 5 (506) www.aleksandrow-lodzki.pl

Podobne dokumenty

Będzie przeprowadzka a nie likwidacja! Gramy dla

Będzie przeprowadzka a nie likwidacja! Gramy dla Krystyna Buda-Sowa tel. 42 2700343), Stanisław Sobczak (tel. 42 2700343), [email protected]). Adres redakcji: 95-070 Aleksandrów Łódzki, pl. T. Kościuszki 4. Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o...

Bardziej szczegółowo

pobierz jako pdf - Aleksandrów Łódzki

pobierz jako pdf - Aleksandrów Łódzki i  osoby z  innych miast w  całym kraju. W efekcie do dzieci trafi rekordowa ilość zabawek - nowych lub w doskonałym stanie - mówi Dorota Bełdowska-Zemła z  Wydziału Promocji i  Współpracy z Zagran...

Bardziej szczegółowo