Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na

Komentarze

Transkrypt

Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na
Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
na terenie gminy Milicz
Urząd Miejski w Miliczu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z 2005 r.), zbierający zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny ma obowiązek zbierać go selektywnie.
Na terenie gminy Milicz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierają następujące podmioty:
Lp
1
Nazwa firmy
Adres firmy
Adres punktu zbierania
zużytego sprzętu
Adres punktów
sprzedaży
Zakład Usług
Komunalnych w
Miliczu
ul. Osiedle 35,
56-300 Milicz
teren zamkniętego
składowiska odpadów
w Stawcu
2
JERONIMO MARTINS
DYSTRYBUCJA S. A.
Centrala: ul. Żniwna 5,
62-025 Kostrzyn
Biuro w Warszawie:
ul. Postępu 17D, 02-676
Warszawa
ul. Armii Krajowej 56/2,
56-300 Milicz
ul. Armii Krajowej 56/2,
56-300 Milicz
3
Plus Discount
Sp. z o. o.
ul. Roosevelta 18,
60-829 Poznań
ul. Trzebnicka 4a,
56-300 Milicz
ul. Trzebnicka 4a,
56-300 Milicz
-