RODZAJE ŚWIADCZEŃ "POLISA-ZYCIE” S.A. ponosi

Komentarze

Transkrypt

RODZAJE ŚWIADCZEŃ "POLISA-ZYCIE” S.A. ponosi
RODZAJE ŚWIADCZEŃ
Wysokość
świadczenia
Wysokość
świadczenia
Wysokość
świadczenia
Wysokość
świadczenia
Karencje
Suma ubezpieczenia
6 000,00 zł
10 000,00 zł
13 000,00 zł
15 000,00 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW
12 000,00 zł
15 000,00 zł
19 500,00 zł
42 000,00 zł
6 000,00 zł
120,00 zł
10 000,00 zł
200,00 zł
13 000,00 zł
260,00 zł
15 000,00 zł
300,00 zł
3 miesiące
1 800,00 zł
18,00 zł
2 000,00 zł
25,00 zł
2 600,00 zł
39,00 zł
4 500,00 zł
75,00 zł
6 miesięcy
36,00 zł
3 000,00 zł
10,00 zł
50,00 zł
5 000,00 zł
15,00 zł
65,00 zł
6 500,00 zł
20,00 zł
150,00 zł
15 000,00 zł
30,00 zł
Zgon Ubezpieczonego
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW za
każdy 1% uszczerbku na zdrowiu
Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania*
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby,
(płatny od 3 roku życia)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW
Zgon rodzica Ubezpieczonego w wyniku NW
WYSOKOŚĆ SKŁADKI MIESIĘCZNEJ:
----------------
6 miesięcy
W ofercie podano łączne wysokości świadczeń, jakie zostaną wypłacone w przypadku zajścia zdarzenia.
*Poważne zachorowanie: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, zabieg na naczyniach
wieńcowych, transplantacja jednego z głównych narządów (tj. serca, płuca, wątroby, trzustki, jelita cienkiego, szpiku
kostnego lub nerki, jeżeli Ubezpieczony jest biorcą), ciężkie oparzenie, śpiączka, wystąpienie choroby Creutzfeldta-Jakoba.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem „POLISA-ŻYCIE” S.A. w Opolu ul. Ozimska 48 pok. 16, 45-368
Opole lub telefonicznie 77 442 60 45
"POLISA-ZYCIE” S.A. ponosi odpowiedzialność 24 godziny na dobę w kraju i poza granicami RP !
Niniejszy materiał reklamowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c.
Przed zawarciem umowy należy szczegółowo zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.polisa-zycie.pl

Podobne dokumenty