Ogłoszenie wyroku w sprawie o odszkodowanie za niesprawne

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie wyroku w sprawie o odszkodowanie za niesprawne
Ogłoszenie wyroku w sprawie o odszkodowanie za niesprawne przeciwdziałanie przemocy domowej - Pro
piątek, 07 maja 2010 12:53
Ogłoszenie wyroku w sprawie o odszkodowanie za
niesprawne przeciwdziałanie przemocy domowej
7 maja 2010 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie o godz. 15.45 w sali 451 odbędzie się
rozprawa w sprawie powództwa przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie i
zadośćuczynienie za zaniechanie organów państwa. Sprawa objęta jest Programem Spraw
Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pełnomocnikiem pro bono jest adw.
Tomasz Siembida z Kancelarii Weil Gotshal & Manges.
Występująca w charakterze powódki K.S. wielokrotnie składała zarówno do policji jak i do
prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez jej męża. Zarzucała mu, że znęca
się nad nią i jej dziećmi, okrada ją oraz że grozi podpaleniem domu, w którym mieszkała.
Niektóre z wniosków były wycofywane z uwagi na szantaż, jakiego dopuszczał się mąż powódki
w stosunku do niej. Powódka oraz jej córki były wielokrotnie przesłuchiwane. Jednakże nie
dawano wiary ich zeznaniom, a postępowania umarzano postępowania.
Ostatecznie we wrześniu 2005 roku prokurator wniósł do Sądu akt oskarżenia przeciwko
mężowi powódki o popełnienie przestępstwa przywłaszczenia oraz znęcania się nad żoną.
Rozprawa została wyznaczona dopiero na dzień 8 marca 2006 r. Na tej rozprawie Sąd dopuścił
dowód z opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów. W swojej opinii stwierdzili niedostosowanie
emocjonalne i możliwość urojeń. Zalecili skierowanie oskarżonego na obserwację
psychiatryczną. 19 kwietnia 2006 r. Sąd wydał postanowienie o przeprowadzeniu badania
psychiatrycznego. Dopiero 8 maja 2006 r. z Sądu skierowano pismo do Kliniki Psychiatrii
Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w sprawie przeprowadzenia takiej
obserwacji.
4 maja 2006 r. mąż powódki podpalił dom, w którym mieszkał z powódką. W wyniku pożaru
budynek uległ prawie całkowitemu zniszczeniu a powódka utraciła pozostały jej jeszcze (po
zabraniu przez męża wszystkich oszczędności) majątek.
Jeszcze na dwa miesiące przed tym zdarzeniem powódka ponownie szukała pomocy u
organów ścigania. Mimo to, 26 kwietnia 2006 r. (na 8 dni przed pożarem) umorzono
dochodzenie w sprawie. Nie dano wiary ani kolejnym zeznaniom powódki, ani jej córek.
Postanowienie uzasadniono brakiem „obiektywnych świadków, którzy mogliby potwierdzić
zeznania powódki”.
Sprawa stanowi przykład opieszale i nierzetelnie prowadzonego postępowania karnego
przeciwko mężowi powódki. Kolejne pisma powódki, będące w istocie rozpaczliwym wołaniem o
pomoc do organów zobowiązanych do zapewniania obywatelom bezpieczeństwa nie przynosiły
rezultatu. Zamiast tego Policja i Prokuratura umarzały postępowanie. Nie dawały wiary
zeznaniom powódki oraz jej córek, które z kolei sąd cywilny rozpoznający sprawę rozwodową
uznał za spójne i wiarygodne. Nie chciały też przyjąć do wiadomości i zareagować na fakty,
których istnienie i naganność bez wątpliwości potwierdził Sąd w wyroku rozwodowym.
Powódka zgłaszała tym organom wielokrotnie zarówno swój strach przed mężem, jak i
zaistnienie konkretnych gróźb podpalenia domu. Obowiązkiem tych organów była skuteczna
interwencja i zapobieżenie spełnieniu tych zapowiedzi. Gdyby organy ścigania wywiązały się z
1/2
Ogłoszenie wyroku w sprawie o odszkodowanie za niesprawne przeciwdziałanie przemocy domowej - Prog
piątek, 07 maja 2010 12:53
tych zadań nie doszłoby do tragedii, której doświadczyła powódka. Prawidłowe działanie Policji i
prokuratury, czy chociażby niezwłoczne umieszczenia byłego męża powódki na obserwacji w
zamkniętym zakładzie psychiatrycznym powinno było uniemożliwić mu przebywanie na
wolności a tym samym także podpalenie budynku.
Organy państwa są powołane nie tylko do ścigania już zaistniałych przestępstw, ale również
do zapobiegania kolejnym. Muszą liczyć się z tym, że w przypadku braku ich działania,
wielokrotnie powtarzające się zapowiedzi popełnienia czynu zabronionego mogą zostać
zrealizowane. Tak stało się w tym przypadku i było to wynikiem rażących zaniedbań ze strony
organów ścigania. Joomla SEF URLs by Artio
2/2

Podobne dokumenty