Definicja problemu

Komentarze

Transkrypt

Definicja problemu
Implementacja algorytmu
rozwiązującego
problem pakowania
w środowisku równoległym
Promotor: dr R. Walkowiak
Ziółkowski Tomasz
SKiSR inf66332
Zawartość pracy






Definicja problemu
Równoważenie obciążeń
Zarządzanie pamięcią
Problemy kombinatoryczne
Optymalizacja i programowanie matematyczne
Narzędzia powiązane z OpenMP
Tomasz Ziółkowski
2
Definicja problemu
Dane wejściowe :
 m (typów) – pojemników, określonych przez
koszt i rozmiar
 n - elementów, określonych przez rozmiar
Zadanie :
 Optymalizacja(minimalizacja) kosztu zestawu
pojemników (mogących pomieścić elementy
wejściowe)
Tomasz Ziółkowski
3
Technologia, narzędzia






ANSI C
OpenMP
Perfex
Speedshop
lpsolve
Linux
Tomasz Ziółkowski
4
Problemy do rozwiązania(1)




Równoważenie obciążeń, heurystyki, B&B
Alokacja pamięci (dynamiczna alokacja
wykonywana równolegle jest nieefektywna)
Zarządzanie pamięcią (dysponujemy
ograniczonymi zasobami)
Komunikacja między procesami
Tomasz Ziółkowski
5
Problemy do rozwiązania(2)



Wpływ liczby CPU na wzrost efektywności
przetwarzania
Aspekty programowania równoległego
podnoszone na lab. AiSR
Wykorzystanie biblioteki lpsolve w środowisku
równoległym
Tomasz Ziółkowski
6