"Przeznaczenie ziemi i powód niedoli" (Ewangelia

Komentarze

Transkrypt

"Przeznaczenie ziemi i powód niedoli" (Ewangelia
„Przeznaczenie ziemi i powód
niedoli” (Ewangelia według
Spirytyzmu)
Należy stwierdzić, że na ziemi nie dostrzegamy całej
ludzkości, ale jedynie jej strzępy. W rzeczywistości, rodzaj
ludzki składa się ze wszystkich rozumnych istot,
zamieszkujących niezliczone światy. Czymże jest populacja
ziemi przy całkowitej populacji tych wszystkich światów? […]
Sytuacja materialna i moralna ziemskiej ludzkości niczym nie
zadziwi jeśli zdamy sobie sprawę z przeznaczenia ziemi i z
natury tych, którzy ją zamieszkują.
Stworzylibyśmy sobie złą opinię o mieszkańcach wielkiego
miasta gdybyśmy ich oceniali na podstawie slamsów. W
szpitalach widać tylko chorych […] więc wyobraźmy sobie, że
ziemia jest takim szpitalem, czyśćcem […] i zrozumiemy skąd
biorą się łzy i radości, gdyż do szpitala nie wysyła się
zdrowych, a do poprawczaków tych, którzy nie uczynili niczego
złego, a ani szpital, ani poprawczak nie należą do przyjemnych
miejsc. Tak więc, jak w dużym mieście, cała populacja nie jest
umieszczona w szpitalu lub we więzieniu, tak cała ludzkość nie
znajduje się na tej planecie. Opuszcza się więzienie i szpital
w swoim czasie. Człowiek opuszcza ziemię dla światów bardziej
szczęśliwych gdy zostaje uleczony z dolegliwości moralnych.
tłumaczenie: Luperci Faviani