Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2016 r. na dostawę projektorów

Komentarze

Transkrypt

Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2016 r. na dostawę projektorów
Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2016 r.
na dostawę projektorów multimedialnych
ZAMAWIAJĄCY :
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
al. Piastów 50, 70-311 Szczecin
Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
Krystyna Gągało , tel. (91) 449 43 15 lub 606 122 556, mail: [email protected]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Projektor multimedialny przenośny – 10 sztuk
Parametry techniczne projektora multimedialnego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jasność nie mniejsza niż 4500 ANSI Im.
Kontrast nie mniejszy niż 10000:1.
Rozdzielczość optyczna nie mniejsza niż 1024x768 pikseli.
Format wyświetlania obrazu 4:3.
Technologia 3LCD. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania projektora
wykorzystującego inne technologie wytwarzania obrazu.
Gwarancja na projektor minimum 36 miesięcy.
Gwarancja na lampę minimum 12 miesięcy lub 1000 godzin w zależności od tego,
który okres upłynie szybciej.
Żywotność lampy minimum 7000 godzin w trybie ekonomicznym.
Przynajmniej 1 wejście HDMI, VGA.
Wejście RJ 45 umożliwiające zarządzanie projektorem oraz przesyłanie obrazu z
poziomu komputera przy użyciu kabla LAN.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY :
Oferta powinna zawierać:
•
•
•
•
opis parametrów urządzenia i wyposażenia,
warunki gwarancji i serwisu,
termin i warunki realizacji zamówienia,
cenę,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, rozumianych jako niekompletne.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
[email protected] do dnia 31.03.2016 roku do godziny 1200.
TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Do 2 tygodni od daty udzielenia zlecenia.
OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:
• cenę – 60%
• parametry urządzenia – 40%
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie
jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia prze niego umowy.

Podobne dokumenty