Szanowni Państwo, - Analiza dyskursu

Komentarze

Transkrypt

Szanowni Państwo, - Analiza dyskursu
Ogólnopolskie Seminarium Naukowe
Dyskurs edukacyjny w ujęciu interdyscyplinarnym.
Warsztaty Analizy Dyskursu
Bydgoszcz, 7-8 listopada 2016
Postfoucaultowska analiza dyskursu: opis warsztatu
Prowadzenie: dr Magdalena Nowicka (Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii)
Postfoucaultowska analiza dyskursu to prężnie rozwijający się nurt badań nad dyskursem,
koncentrujący się na analizie relacji władzy na styku dyskursu, wiedzy i praktyki społecznej.
Są to badania silnie inspirowane myślą Michela Foucaulta, ale reinterpretujące ją w celu jej
aplikacji do analiz materiałów empirycznych. Uczestnicy warsztatu zapoznają się z
najważniejszymi pojęciami postfoucaultowskiej analizy dyskursu (m.in. wypowiedź, formacja
dyskursywna, praktyka dyskursywna, procedury kontroli dyskursu, dyspozytyw, reżim prawdy)
i przebiegiem postępowania badawczego na przykładzie analizy wybranych materiałów
empirycznych
(przekazów
medialnych,
dokumentów
instytucjonalnych
narracyjnych) z obszaru dyskursu edukacyjnego.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Pracownia Metodologii Badań Pedagogicznych
Kontakt: [email protected]
i
wywiadów