AGendA spoTkAniA - WRPO 2007-2013

Komentarze

Transkrypt

AGendA spoTkAniA - WRPO 2007-2013
Inicjatywa JEREMIE
preferencyjne finansowanie
działalności przedsiębiorstw
ze środków Unii Europejskiej
w województwie wielkopolskim
Agenda spotkania
Poznań, 4.11.2014 r.
Godzina
Temat
Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski
11.00 - 11.30
11.30 - 11.50 Rejestracja gości, powitalna kawa
Uroczyste otwarcie
Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Radosław Stępień - Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
11.50 - 12.10
Wprowadzenie
dr Jakub Borowski - główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska
12.10 - 12.50
„Jak pozyskać środki finansowe na rozwój biznesu? Instrumenty
zwrotne dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE” –
panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego,
pośredników finansowych.
12.50 - 13.15
„Rozwinąłem firmę dzięki środkom unijnym w ramach inicjatywy
JEREMIE” – panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców, którzy
skorzystali ze zwrotnych instrumentów.
13.15 - 15.00 Rozmowy B2B – stoliki eksperckie pośredników finansowych
13.30 Lunch