„Znaczenie Chrztu Polski w dziejach Ojczyzny” w Toruniu (wersja

Komentarze

Transkrypt

„Znaczenie Chrztu Polski w dziejach Ojczyzny” w Toruniu (wersja
PROGRAM KONFERENCJI
11:00 - rozpoczęcie konferencji, wystąpienie wstępne JM Rektor o. dr Zdzisław Klafka CSsR,
Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" - Tomasz Nakielski
11:15 - prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Instytut Historii UJ, Kraków)
- „Chrzest Mieszka I - jako fundament Polski”,
11:45 - dr Robert Kościelny (Szczecin)
- „Polskość w dobie Rzeczpospolitej Obojga Narodów - wielość i pluralizm czy ciasnota i zamknięcie? ”,
12:15 - dr Ilona Zaleska (Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Toruń)
- „Kościół z Narodem bez Państwa”,
12:45 - przerwa kawowa
13:15 - prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (Instytut Historii PAN, Poznań)
- „Duchowe i kulturowe konsekwencje Chrztu Polski w myśleniu Jana Pawła II o Ojczyźnie” ,
13:45 - dr hab. Paweł Skibiński (Instytut Historyczny UW, Warszawa)
- „Współczesne przesłanie Prymasa Stefana Wyszyńskiego do Polaków w kontekście Chrztu Polski”,
14:15 - prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Toruń)
- „Obecność Prymasa Stefana Wyszyńskiego na obchodach Milenium Chrztu Polski na Kujawach i Pomorzu”,
14:45 - podsumowanie konferencji - dyskusja
15:15 - zakończenie konferencji