Propozycja programu grantowego Ministra Kultury i Dziedzictwa N

Komentarze

Transkrypt

Propozycja programu grantowego Ministra Kultury i Dziedzictwa N
Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej „Thesaurus Poloniae”
Międzynarodowe Centrum Kultury
1. Imię i nazwisko: ...................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia: ......................................................................................................
3. Obywatelstwo: .......................................................................................................................
4. Rodzaj stypendium (Junior / Senior): ....................................................................................
5. Adres do korespondencji (adres, telefon, e-mail): ................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
6. Miejsce pracy: .......................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
7. Doświadczenie zawodowe: ...................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
8. Wykształcenie (nazwa uczelni, rok ukończenia): .................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
1
9. Stypendia i nagrody (nazwa stypendium, rok uzyskania): ....................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
10. Znajomość języków obcych: .................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.........................................
................................................
Miejscowość, data
Podpis
11. Załączniki:
a. Zdjęcie (format paszportowy);
b. Kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów;
c. Esej opisujący planowany program badawczy (maks. 500 słów);
d. CV;
e.
Dwie rekomendacje od promotorów naukowych (odnosi się jedynie do Programu Junior).
2

Podobne dokumenty