Kontakty - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Komentarze

Transkrypt

Kontakty - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Kontakty
2013-10-30
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, tel.: 17 78-50-044, fax: 17 85-21-109
Piętro
Nr pokoju
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Telefon
Adres e-mail
II
26
Wojciech Wdowik
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wraz
z powierzeniem funkcji Regionalnego Konserwatora
Przyrody w Rzeszowie
17 78 50 044
[email protected]
22
Radosław Jędral
p.o. II Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie
17 78 50 044
[email protected]
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko (WOOŚ)
IV
43
Agnieszka Pastuszczak
Naczelnik Wydziału
17 78 50 044 wew. 443
[email protected]
44
Piotr Michalski
Specjalista
17 78 50 044 wew. 444
[email protected]
41
Agnieszka Dudzic
Specjalista
17 78 50 044 wew. 441
[email protected]
42
Jakub Gerczak
Specjalista
17 78 50 044 wew. 442
[email protected]
44
Małgorzata Gniewek
Starszy specjalista
17 78 50 044 wew. 444
[email protected]
46
Artur Hulinka
Starszy specjalista
17 78 50 048
[email protected]
46
Grzegorz Janik
Starszy specjalista
17 78 50 048
[email protected]
45
Lucyna Kazimierska
Specjalista
17 78 50 044 wew. 445
[email protected]
45
Barbara Kret
Starszy inspektor
17 78 50 044 wew. 445
[email protected]
45
Anna Kusy
Specjalista
17 78 50 044 wew. 445
[email protected]
46
Kinga Rebizak
Starszy specjalista
17 78 50 048
[email protected]
41
Anna Ryznar
Specjalista
17 78 50 044 wew. 441
[email protected]
VI
61
Anna Tejchma
Specjalista
17 78 50 044 wew. 661
[email protected]
VI
61
Paweł Wolf
Specjalista
17 7850 044 wew. 661
[email protected]
17 78 50 044 wew. 333
[email protected]
Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku
oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem (WSI)
III
33
Magdalena Grabowska
Główny specjalista,
p. o. Naczelnika Wydziału
31
Katarzyna Skotnicka
Specjalista
17 78 50 044 wew. 331
[email protected]
32
Izabela Kania
Główny specjalista
17 78 50 046 wew. 332
[email protected]
32
Anna Fleszar
Specjalista
17 78 50 046 wew. 332
anna.fl[email protected]
31
Jerzy Tabęcki
Główny specjalista
17 78 50 044 wew. 331
[email protected]
32
Renata Włoch
Starszy specjalista
17 78 50 046 wew. 332
[email protected]
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 (WPN)
V/VI
53
Radosław Jędral
Naczelnik Wydziału
17 78 50 044
[email protected]
53
Antoni Pomykała
Zastępca Naczelnika Wydziału
17 78 50 044 wew. 553
[email protected]
56
Dawid Fleszar
Starszy specjalista
17 78 50 044 wew. 556
dawid.fl[email protected]
51
Marek Kuziemko
Główny specjalista
17 78 50 044 wew. 551
[email protected]
52
Anna Kwarciany/w zastępstwie Anna Wota
Specjalista
17 78 50 044 wew. 552
[email protected]
55
Janina Majdosz
Starszy inspektor
17 78 50 044 wew. 555
[email protected]
53
Lidia Benedykt
Specjalista
17 78 50 044 wew. 555
[email protected]
51
Joanna Suchy
Starszy specjalista
17 78 50 044 wew. 551
[email protected]
52
Joanna Szmuc
Starszy specjalista
17 78 50 044 wew. 552
[email protected]
66
Barbara Antosyk
Starszy specjalista
17 78 50 044 wew. 666
[email protected]
65
Wiesław Bator
Specjalista
17 78 50 044 wew. 664
[email protected]
54
Sylwia Czarnota
Starszy specjalista
17 78 50 044 wew. 554
[email protected]
54
Marzena Drabik
Specjalista
17 78 50 044 wew. 554
[email protected]
62
Łukasz Lis
Specjalista
17 78 50 044 wew. 662
[email protected]
62
Agata Kwolek
Specjalista
17 78 50 044 wew. 662
[email protected]
64
Robert Nowakowski
Główny specjalista
17 78 50 044 wew. 664
[email protected]
65
Agnieszka Marcela
Główny specjalista
17 78 50 044 wew. 665
[email protected]
66
Urszula Jary
Specjalista
17 78 50 044 wew. 666
[email protected]
66
Beata Knutel
Starszy inspektor
17 78 50 044 wew. 666
beata.knutel.[email protected]
Wydział Organizacyjno - Finansowy (WOF)
II
24
Krystyna Pietryka
Główny Księgowy
17 78 50 045
[email protected]
25
Lucyna Ligęza
Starszy Specjalista
17 78 50 044 wew. 225
[email protected]
24
Sabina Malak
Starszy inspektor
17 78 50 044 wew. 225
[email protected]
21
Joanna Orłowska-Pączek
Starszy specjalista
p.o. Naczelnika Wydziału
17 78 50 044 wew. 221
[email protected]
21
Ewelina Owsiany
Starszy inspektor
17 78 50 044 wew. 221
[email protected]
23
Barbara Chlebuś
Starszy specjalista
17 78 50 044 wew. 223
[email protected]
11
Ryszard Szczepański
Konserwator
17 78 50 044 wew. 111
[email protected]
21
Małgorzata Pasterz
Radca Prawny
17 78 50 044 wew. 221
[email protected]
21
Joanna Orłowska-Pączek
Radca Prawny
17 78 50 044 wew. 221
[email protected]
Robert Nowak
Naczelnik Wydziału
13 43 72 831
[email protected]
Hubert Fedyń
Specjalista
13 43 72 831
[email protected]
Tomasz Jastrzębski
Specjalista
13 43 72 831
[email protected]
Agnieszka Gancarz
Starszy Inspektor
13 43 72 831
[email protected]
Michał Ferenc
Naczelnik Wydziału
16 67 01 503
[email protected]
Maria Mryczko
Główny Specjalista
I
Radcy prawni
I/II
Wydział Spraw Terenowych I w Krośnie (WST.KR)
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno tel./fax: 13 43-72-831
Wydział Spraw Terenowych II w Przemyślu (WST.PRZ)
Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl tel./fax: 16 67-01-503
[email protected]
16 67 01 503
Izabela Pierzchała
Specjalista
16 67 01 503
[email protected]