Lubuskie 2020 Zielona Góra, 14 marca 2017 r., ul. Chrobrego 3

Komentarze

Transkrypt

Lubuskie 2020 Zielona Góra, 14 marca 2017 r., ul. Chrobrego 3
Agenda szkoleń
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Zielona Góra, 14 marca 2017 r., ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna
Działanie 6.6 Adaptacja przedsiębiorstw do zmian
9:30 - 10:00
Rejestracja uczestników
10:00 - 10:45
Główne założenia do konkursu z Działania 6.6 Aktywizacja zawodowa osób
zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia.
10:45 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 11:30
Kwalifikowalność wydatków
Nowe kryteria oraz omówienie błędów prowadzących do odrzucania wniosków
11:30 - 12:00
Pytania uczestników szkolenia

Podobne dokumenty