Generuj PDF - Razem bezpieczniej

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - Razem bezpieczniej
Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2016-2017
Źródło: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/form/r21767,Bezpieczenstwo-w-szkole.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 20:03
Bezpieczeństwo w szkole
Cele programu
Przeprowadzono konkurs na spot lub plakat „Bezpieczna cyberprzestrzeń”. Przeprowadzono warsztaty:
„Szybko – wściekle”, „Bezpieczni bezpieczniej w szkole i poza szkołą” oraz „Sztuka rozładowania”.
Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli i wychowawców pn. „Motywacyjne korygowanie
nieakceptowanych zachowań związanych z agresją i przemocą”.
Autor programu
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego
Województwo
lubuskie
Zakres programu
Bezpieczeństwo w szkole
Charakter programu
PROJEKTY DOFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU "RAZEM BEZPIECZNIEJ"
Podmioty współuczestniczące
/ partnerzy
-
Suma dofinansowania
14.500
Czas rozpoczęcia
01.01.2012
Czas zakończenia programu
31.12.2013
Metody i sposoby realizacji
programu
W warsztatach udział wzięło 480 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu
województwa lubuskiego. Podczas warsztatów ich uczestnicy ćwiczyli podczas zajęć praktycznych, jak
sobie radzić z agresją, nadpobudliwością. Otrzymali wiedzę na temat zagrożeń wynikających z
zażywania narkotyków i alkoholu. Podczas warsztatów były zajęcia z pierwszej pomocy. W szkoleniu dla
nauczycieli udział wzięło 15 pedagogów (30 godzin szkolenia).
Zakres działania / zakres
przeciwdziałania
przemoc w środowisku szkolnym - szkoła