55MP-f kom start 120125

Komentarze

Transkrypt

55MP-f kom start 120125
Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach
Warszawa, 25.01.2012
Komunikat startowy
Finału 55 Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych
Witamy uczestników finału 55 Mistrzostw Polski. Życzymy miłej i interesującej gry w sportowej
atmosferze!
1.Celem zawodów jest wyłonienie mistrza Polski w szachach korespondencyjnych.
2.Organizatorem jest Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach (KSzGK).
3.Termin zawodów
Rozpoczęcie gry: 15.02.2012 r.
Zakończenie gry: termin nieokreślony.
4.Uczestnictwo
Uczestnikami finału 55 MP są niżej wymienieni zawodnicy (w kolejności posiadanego rankingu):
Lp Tytuł Nazwisko, Imię
Ranking
(2012/1)
1
SIM
Szczepankiewicz, Dariusz
2465
2
SIM
Kozłowski, Waldemar
2459
3
SIM
Walczak, Piotr
2458
4
IM
Nowakowski, Mirosław
2450
5
SIM
Baranowski, Tadeusz
2434
6
SIM
Krzyżanowski, Wojciech
2410
7
Łucki, Stanisław
2330
8
Turczyński, Marian
2309
9
Woźnica, Mirosław
2287
10
Stich, Tadeusz
2246
11
Frączek, Dariusz
2237
12
Grochowski, Mariusz
2213
Zawodnicy otrzymają również komunikat z serwera ICCF wraz z przydzielonymi numerami startowymi.
Jest to pierwszy finał MP w obsadzie 12-osobowej, chociaż już 2-krotnie prowadzono rozgrywki
w składzie 11-osobowym.
Średni ranking turnieju wynosi 2358, co daje odpowiednik turnieju międzynarodowego 5 kategorii.
Większość zawodników uczestniczyła już w finale MP, a kolega starszy mistrz międzynarodowy
Tadeusz Baranowski już 12-krotnie!
Po raz pierwszy w finale MP startują koledzy: Tadeusz Stich oraz Dariusz Frączek.
Obsada obecnego finału jest znamienita:
 trzech Mistrzów Polski: SIM Waldemar Kozłowski (46), SIM Tadeusz Baranowski (47) oraz
Mirosław Nowakowski (48);
 wicemistrzowie Polski: SIM Dariusz Szczepankiewicz (40, 43, 46), SIM Tadeusz Baranowski
(48, 51);
 drugi wicemistrz Polski: SIM Waldemar Kozłowski (44), SIM Tadeusz Baranowski (49),
Mirosław Nowakowski (51);
 no i jak widać z listy startowej sześciu zawodników z tytułami międzynarodowymi.
5.System rozgrywek
Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem rundowym, jednokołowym, na serwerze ICCF.
Zawody podlegają ocenie rankingowej ICCF.
Trwające partie nie będą możliwe do podglądu. Zakończone partie będą dostępne po zakończeniu
10 partii w turnieju.
Możliwe jest proponowanie wariantów (liniowe).
6.Tempo i przepisy gry
Tempo gry - 40 dni na 10 posunięć z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu.
Obowiązują aktualne przepisy gry ICCF, dostępne na stronie KSzGK pod adresem:
http://kszgk.com/?page_id=199 .
7.Punktacja i ocena wyników
O kolejności zajętych miejsc przez zawodników decydują następująco:
- suma zdobytych punktów,
- ilość zwycięstw,
- punktacja pomocnicza Sonnenborna-Bergera,
- wyniki bezpośrednich spotkań.
8.Nagrody
Zwycięzca finału MP otrzymuje tytuł 55 Mistrza Polski.
Najlepsi zawodnicy finału 55 MP otrzymują za miejsca:
 pierwsze - medal złoty, dyplom oraz puchar;
 drugie - medal srebrny oraz dyplom;
 trzecie - medal brązowy oraz dyplom.
Medaliści finału 55 MP uzyskują prawo gry w finale 57 MP bez eliminacji.
Ponadto ustalono pulę nagród w wysokości 1500zł.
Podział nagród: za 1m-750zł, 2m-450zł, 3m-300zł (o miejscu decyduje punktacja pomocnicza w razie
równej ilości punktów).
9.Postanowienia końcowe
Sędzia turnieju: Mariusz Wojnar ([email protected])
Sędzia drugiej instancji: sędzia międzynarodowy (IA) Józef Lubas
Ewentualne odwołania do sędziego drugiej instancji należy składać niezwłocznie po orzeczeniu
za pośrednictwem sędziego pierwszej instancji. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.
Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego turnieju, a regulaminu do przewodniczącego
KSzGK.
Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy.
Sędzia turnieju
(-) Mariusz Wojnar
Przewodniczący KSzGK
(-) Tomasz Stefaniak
Komunikat z serwera (stanowiący załącznik do komunikatu startowego)
25 stycznia 2012 23:02
55. Polish Championship Final
Please find below the start list for the new event 55. Polish Championship Final. The short name of the
event is POL/C55/final.
The TD is Wojnar, Mariusz ([email protected]).
The following rules apply for this event:
This is a server event.
The start date is 15 February 2012.
There is no end date.
ICCF standard time control 10 moves in 40 days with duplication after 20 days is used.
30 days of leave per year are available to each player.
Linear conditionals can be entered.
Other participants can see the games only when they are finished, and at least 10 games are finished
in the event.
The public can see the games only when they are finished, and at least 10 games are finished in the
event.
This event is organized by Wojnar, Mariusz.
Rated
Additional notes about the event:
Appeals Arbiter: IA Józef Lubas
1. 420628 POL Frączek, Dariusz (2237)
2. 421384 POL Grochowski, Mariusz (2213)
3. 420712 POL SIM Szczepankiewicz, Dariusz (2465)
4. 421124 POL IM Nowakowski, Mirosław (2450)
5. 421179 POL Woźnica, Mirosław (2287)
6. 420832 POL SIM Krzyżanowski, Dr. Wojciech (2410)
7. 421350 POL Łucki, Stanisław (2330)
8. 429131 POL Turczyński, Marian (2309)
9. 429028 POL SIM Walczak, Piotr (2458)
10. 420394 POL SIM Kozłowski, Waldemar (2459)
11. 421349 POL Stich, Tadeusz (2246)
12. 420186 POL SIM Baranowski, Tadeusz (2434)
1 is white against 2, 4, 6, 8, 10, 12
2 is white against 3, 5, 7, 9, 11
3 is white against 1, 4, 6, 8, 10, 12
4 is white against 2, 5, 7, 9, 11
5 is white against 1, 3, 6, 8, 10, 12
6 is white against 2, 4, 7, 9, 11
7 is white against 1, 3, 5, 8, 10, 12
8 is white against 2, 4, 6, 9, 11
9 is white against 1, 3, 5, 7, 10, 12
10 is white against 2, 4, 6, 8, 11
11 is white against 1, 3, 5, 7, 9, 12
12 is white against 2, 4, 6, 8, 10
ICCF - The International Correspondence Chess Federation
www.iccf.com www.iccf-webchess.com

Podobne dokumenty