świadectwo chrztu

Komentarze

Transkrypt

świadectwo chrztu
DIECEZJA…………………………
Parafia……………………………...
Adres…………………………………..
.
ŚWIADECTWO CHRZTU
(Testimonium baptismi)
Dla celów kościelnych
1. Rok i numer księgi ochrzczonych…………………………………………….
(Annus st numerus libri baptizatorium)
2. Imię i nazwisko……………………………………………………………...
(Nomen, cognomen)
3. Imię ojca……………………………………………………………………
(Nomen patris)
4. Imię matki…………………………………………………………………..
(Nomen matris)
5. Miejsce i dzień urodzenia……………………………………………………
(Locus et dies nativitatis)
6. Miejsce i data chrztu………………………………………………………..
(Locus et dies baptismi)
7. Uwagi w księdze ochrzczonych (kann.535 § 2, 1685) ………..…………….
……………………………………………………………………………….
Zgodność z miejscową księgą ochrzczonych potwierdza
(Concordat cum libro baptizatorium)
L.S.
………..……………..dnia ……………..20…..r.
(die)
………………………………………..
(Proboszcz – Parochus)