Oświadczam, że 1. akceptuje wzór umowy na sprzedaż przedmiotu

Komentarze

Transkrypt

Oświadczam, że 1. akceptuje wzór umowy na sprzedaż przedmiotu
Załącznik nr 3
do ogłoszenia o przetargu na
sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego
Oświadczam, że
1. akceptuje wzór umowy na sprzedaż przedmiotu przetargu – GONDOLI ( łódź
morowa ) o nazwie „DANUŚKA” z silnikiem benzynowym Mercury.
.......................................
Imię i nazwisko
( nazwa firmy)
...........................................
Podpis i data

Podobne dokumenty