129 wentylacja, klimatyzacja i chłodnictwo

Komentarze

Transkrypt

129 wentylacja, klimatyzacja i chłodnictwo
wentylacja, klimatyzacja i chłodnictwo
wentylatory
METALPLAST
WENTYLATORY DACHOWE, KANAŁOWE I PROMIENIOWE
WDc (typoszereg 16, 20, 25, 31.5, 40) – wentylatory jenobiegowe z płynną regulacją obrotów, dostępne również
w wersji chemoodpornej
WDc/s (typoszereg 12.5,16, 20, 25, 31.5, 40, 50) – wentylatory jedno- i dwubiegowe z płynną regulacją obrotów, dostępne również w wersji chemoodpornej
WDc/w, WDc/sw (typoszereg 16, 20, 25, 31.5) – wentylatory jednobiegowe, są zmodernizowaną wersją urządzeń
typu WDc i WDc/s; uzyskują wyższe wydajności i spiętrzenia
statyczne w stosunku do wentylatorów WDc i WDc/s przy
zachowaniu niskiego poziomu energochłonności; WDc/sw
wentylatory z wyższym wirnikiem
WDc/s-Ex (typoszereg 16, 20, 25, 31.5) – wentylatory
Typ
WDc 40
WDc/s
50
Rodzaj
WDc/w
31.5
dachowe przeciwwybuchowe, elementy konstrukcyjne urządzeń wykonane są z tworzywa sztucznego antystatycznego (PE
EL), wirnik ze stali węglowej; opcjonalnie mogą być wykonane ze stali odpornej na korozję
WDk (typoszereg 16, 20, 25) – wentylatory jednobiegowe
z wyrzutem pionowym
WKP (typoszereg 16, 20, 25) – wentylatory kanałowe
WA (typoszereg 10, 14, 16, 18) – wentylatory jedno- lub
dwubiegowe z płynną regulacją obrotów, dostępne również
w wersji chemoodpornej
WB (typoszereg 20, 25, 30, 40, 50) – wentylatory jedno- lub
dwubiegowe z płynną regulacją obrotów, dostępne również
w wersji chemoodpornej
WDc/sw
31.5
WDk 25
WDc/s
31.5 Ex
dachowe
WKP 25
kanałowe
WA 18
WB 50
promieniowe
Maks. wydajność [m3/h]
5760
12 420
6602
2189
3708
2556
1512
11 340
Ciśnienie statyczne [Pa]
69
110
285
70
93
32
163
200
Prędkość obrotowa
[min-1]
900
950
1390
1380
1370
1420
2790
960
32,0
680
795
70,0
834
976
400
500
315
54
67
66
Temperatura robocza [ C]
+40; maks. +60
o
Masa [kg]
wysokość
Wymiary szerokość
[mm]
śr. otworu
wentylacyjnego
Głośność* [dB(A)]
Napięcie [V]
Moc silnika [kW]
Natężenie prądu [A]
Stopień ochrony
Klasa izolacji
Gwarancja
Atesty
pozostałe
prezentacje
0,55
1,80
21,8
675
647
22,8
615
660
17,0
520
690
28,0
607
660
24,0
380
721
16,0
515
568,5
107,0
1235
1358
250
315
380/721
180
500
57
61
57
66
400
1,50
0,75
0,25
0,75
2,45
0,55
3,80
2,00
0,85
2,10
0,29
1,35
IP54, IP55 (wentylatory chemoodporne, WKP); IP56 (wentylatory przeciwwybuchowe)
F
2 lata
2,20
5,40
Deklaracja Zgodności CE, ATEX 94/9/WE ; Atesty Higieniczne HK/B/1835/05/2008, HK/B/1835/04/2008,
HK/B/1835/06/2008, HK/B/1835/01/2008, HK/B/1835/03/2008, HK/B/1835/02/2008, HK/B/1835/07/2008
* w odległości 5 m
Wentylator przeciwwybuchowy
POZOSTAŁE
PRODUKTY
Wentylator kanałowy WKP
Wentylator WDk z podstawą
Wentylator WB
wywietrzaki dachowe cylindryczne zespolone z wentylatorem dachowym; czerpnie i wyrzutnie dachowe
i ścienne; przepustnice jedno- i wielopłaszczyznowe; kanały i kształtki wentylacyjne, podstawy dachowe,
kopuły świetlików dachowych, podstawy dachowe kopuł świetlikowych
www.metalplast.info.pl [email protected]
inf. techniczna 0 32 285 54 11 w. 207, [email protected]
inf. handlowa
0 32 285 54 11, [email protected]
adres firmy – str. 215
Katalog Inżyniera
Instalacje 2009/2010
129

Podobne dokumenty