Chińscy naukowcy w AAN

Komentarze

Transkrypt

Chińscy naukowcy w AAN
Chińscy naukowcy w AAN
30 września 2016 roku Archiwum Akt Nowych odwiedziła dr He Ping z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Wuhan.
Celem wizyty było zapoznanie się z zasobem AAN związanym z postacią Róży Luksemburg oraz Archiwum KC PZPR i
Międzynarodowego Ruchu Robotniczego.
Wizyta została zorganizowana przy współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg.
1