Program szkolenia

Komentarze

Transkrypt

Program szkolenia
Szkolenie fDi Intelligence
International Investment Promotion
Miejsce: Hotel Regent
08:30 – Rejestracja
Oficjalne powitanie; Anna Polak-Kocińska, Członek Zarządu, PAIiIZ
Oficjalne powitanie; fDi Intelligence
Trendy w BIZ – światowy i regionalny aspekt, analiza inwestycji napływających do Polski pod
względem lokalizacji i sektorów. Aktualne trendy w inwestycjach w regionie
Sesja pytań
Przerwa kawowa
Lead generation
Definiowanie, wyszukiwanie i wybieranie potencjalnych inwestorów. Prowadzenie bazy
kontaktów. Różne podejścia w zależności od rynku. Doświadczenia agencji inwestycyjnych
w tym zakresie.
Sesja pytań
Praca w grupach – stworzenie strategii pozyskiwania kontaktów dla polskich agencji rozwoju
regionalnego.
Benchmarking i angażowanie firm. Jak skutecznie zrobić benchmarking swojej lokalizacji
(identyfikacja silnych i słabych stron) I swoich konkurentów.
Lunch
Współpraca z mediami
Jakie zagadnienia dotyczące lokalizacji/regionu mogą być interesujące dla mediów? Rankingi
– jak najlepiej je wykorzystać? Jak wykorzystać PR do promocji regionu.
Sesja pytań
Promocja regionów. Wydarzenia; online/digital marketing; reklama w prasie, aplikacje
Sesja pytań
Przerwa kawowa
Praca w grupach – jak skutecznie zaprezentować swój region
Ocena prezentacji & informacje zwrotne osób prezentujących
Sesja pytań i podsumowanie