Pobierz - HIT - Kody Kreskowe

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - HIT - Kody Kreskowe
SYSTEM HIT
-Kontrola Jakości Produkcji
Oprogramowanie do zarządzania, identyfikacji i kontroli jakości produkcji
obejmujące swoją funkcjonalnością procesy przyjęcia towaru z linii produkcyjnej, kontroli jakości i oznakowania etykietami wewnętrznymi oraz
paletowymi. Wdrożenie aplikacji pozwala na lepszą kontrolę przepływu ilościowego towarów, sprawdzanie statusów kontroli jakości i zgodności ze stanami
magazynowymi w systemie nadrzędnym klasy ERP.
HIT-Kontrola Jakości został przygotowany do pracy w wersji na terminalach
bezprzewodowych, komputerach PC oraz tabletach.
HIT-Kontrola Jakości pozwala na filtrowanie i analizowanie zadań wykonanych przez użytkowników na terminalach. W ten sposób można
sprawdzić po cechach jakie zadania wykonali pracownicy oraz które produkty przeszły przez etap kontroli jakości lub na jakim innym są etapie.
Korzyści wdrożenia oprogramowania:
doskonała pomoc dla kontroli
przyjęć towarów z produkcji i procesu
ich kontroli jakości;
błyskawiczna możliwość
sprawdzania statusu dla danych
produktów (przyjęty z produkcji,
po kontroli jakości, przepakowany,
z wydrukiem etykiet paletowych);
możliwość szybkiej analizy
pracochłonności i wydajności
pracowników w zakresie ilości
zrealizowanych zadań.
SYSTEM HIT
-Kontrola Serii
HIT-Kontrola Serii to oprogramowanie, które umożliwia kontrolę serii produkcji. Jego wdrożenie pozwala na prawidłowe paletyzowanie i
przyjęcie jednostek z produkcji na magazyn, pilnowanie serii produkcji, stanów magazynowych i definiowanie oraz kontrolę zadań
pracowników. Dzięki implementacji oprogramowania można lepiej zorganizować proces przesunięć i wydań palet oraz wyeliminować
błędy związane z błędnym paletyzowaniem serii i pomyłkowych wydań.
Korzyści wdrożenia oprogramowania:
prawidłowe paletyzowanie produkcji wg serii;
poprawne oznakowanie etykietami paletowymi;
lepsze możliwości analizy pracy
użytkowników aplikacji;
dostęp do aktualnych stanów magazynowych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
WWW.HIT-KODY.COM.PL
Kontakt: [email protected] / tel: +48 61 652 77 50