Szablon teczki archiwizacyjnej na dokumenty A4.ai

Komentarze

Transkrypt

Szablon teczki archiwizacyjnej na dokumenty A4.ai
BIG
Linia bigowania
1
4
Margines bezpieczeństwa
istotne elementy
nie powinny przekraczać
niebieskiej linii
Linia cięcia
UWAGA
Makieta służy jako pomoc przy projektowaniu,
aby nie została wydrukowana wraz z użytkiem - pamiętaj o jej usunięciu.
Dobrym zwyczajem jest tworzenie programowych linii pomocniczych,
które nie są drukowalne.
Spad 2mm - obszar między linią cięcia,
a spadem zostanie obcięty,
tło projektu (bez istotnych elementów)
dociągnąć do linii spadu.
NIE USUWAĆ CZARNYCH ZNACZNIKÓW CIĘCIA I BIGOWANIA, NIE ZMIENIAĆ POŁOŻENIA PROJEKTU NA STRONIE
BIG