Dokumenty zastrze one - Bank Spółdzielczy w Raciborzu

Komentarze

Transkrypt

Dokumenty zastrze one - Bank Spółdzielczy w Raciborzu
Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem
Dokumenty zastrzeżone
Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku!
Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!
Zarówno Klienci Banku Spółdzielczego w Raciborzu jak i osoby nie będące klientami Banku mają
możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.
W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów
tożsamości:
·
dowód osobisty,
·
tymczasowy dowód osobisty,
·
prawo jazdy,
·
książeczka wojskowa,
·
książeczka marynarska,
·
paszport,
·
karta stałego pobytu,
·
dokument zagraniczny,
·
inny dokument (niezdefiniowany),
· oraz dowód rejestracyjny, karty. Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości
pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe.
Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl
http://www.bsraciborz.pl/joom1011
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 21:33