Kartka Z Kalendarza 2

Komentarze

Transkrypt

Kartka Z Kalendarza 2
Rok szkolny
1990/1991
Dyrektor: mgr Krystyna Barańczuk
Wicedyrektorzy: mgr Tadeusz Pyszka
23 oddziały klas I-III,
20 oddziałów klas IV-VI,
5 oddziałów klas 0.
Najważniejsze wydarzenia:

Oddano do użytku drugi budynek dydaktyczny.

8 października odbył się uroczysty apel z okazji
Dnia Policjanta.
Zaproszony gość ciekawie
opowiadał o swojej pracy. Przyprowadził ze sobą
psa, który za swojej popisy zebrał burzę oklasków.

Rodzice oraz pracownicy szkoły wsparli finansowo
zakup pierwszej kserokopiarki.

Na rzecz ,,Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej
dla Sierot” wpłacono 205 180,00 zł.