Dziedzictwo Ronalda Reagana, przekleństwo

Komentarze

Transkrypt

Dziedzictwo Ronalda Reagana, przekleństwo
Tomasz Paszewski
Dziedzictwo Ronalda Reagana, przekleństwo neo-reaganizmu
Prezydent Reagan odszedł z urzędu ponad dwadzieścia lat temu, jednak jego
polityczna legenda i dziedzictwo są nie tylko wciąż żywe, ale wywierają istotny wpływ na
współczesną politykę wewnętrzną i zagraniczną USA. Na autentyczną polityczną spuściznę
Reagana nakłada się wszakże neo-reaganizm – rozwijany od kilkunastu lat nurt ideowopolityczny oparty na zmitologizowanym i wypaczonym obrazie jego prezydentury. W
polityce wobec ZSRR i komunizmu prezydent Reagan nie tylko stawiał na polityczną,
gospodarczą i militarną presję, ale też gotów był szukać porozumienia i kompromisu.
Retorycznie wspierając postęp demokracji i wolności w świecie był jednocześnie bardzo
powściągliwy w promowaniu demokratycznej transformacji w niektórych zaprzyjaźnionych z
Ameryką krajach. Jego polityka ekonomiczna z pewnością ożywiła amerykańską gospodarkę,
jednak przyczyniła się też do pewnych, widocznych do dziś, negatywnych zjawisk.
Stojąc w obliczu poważnego kryzysu gospodarczego oraz istotnych zmian w układzie
sił na świecie Stany Zjednoczone powinny, jak się wydaje, zdecydować się na odrzucenie lub
głęboką rewizję pewnych kanonów w myśleniu o rozwoju gospodarczym i polityce
międzynarodowej, które zakorzeniły się w dużej mierze dzięki prezydenturze Ronalda
Reagana.