Ubezpieczenie OC Zawodowe dla Pracowników Cywilnych 9,00 zł

Komentarze

Transkrypt

Ubezpieczenie OC Zawodowe dla Pracowników Cywilnych 9,00 zł
Ubezpieczenie OC Zawodowe dla Pracowników Cywilnych
Rodzaj świadczeń
Suma
Ubezpieczenia
Uszkodzenie pojazdu, sprzętu
Uszkodzenie, zagubienie mienia powierzonego
do 12 000,00 zł
Szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim
do 12 000,00 zł
Czyste szkody majatkowe wynikajace z decyzji administracyjnej
do 5 000,00 zł
Czyste szkody majatkowe wynikajace z wykonywania czynności
kadrowo płacowych
do 3 500,00 zł
Ochrona prawna
do 30 000,00 zł
SKŁADKA
Objęcie każdego z Ubezpieczonych odbywa się na podstawie deklaracji
franszyza 25 euro
9,00 zł