Kosztorys: 104-03-000

Komentarze

Transkrypt

Kosztorys: 104-03-000
Samolicz
sykal.pl
SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT
CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Obiekt:
Rodzaj robót:
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 4 - budynek "A"
Wymiana pokrycia dachowego
Leszno, Rynek Zaborowski
Zamawiający:
Miasto Leszno - Wydział Edukacji
Leszno ul.Przemysłowa 10
PRZEDMIAR
Strona 1
16-06-2012
SYKAL-002308
DZIAŁ
NAZWA DZIAŁU
01 Wymiana pokrycia z dachówki
Samolicz
sykal.pl
PRZEDMIAR ROBÓT
CPV: 45261000-4Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
Obiekt:
Rodzaj robót:
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 4 - budynek "A"
Wymiana pokrycia dachowego
Leszno, Rynek Zaborowski
Zamawiający:
Miasto Leszno - Wydział Edukacji
Leszno ul.Przemysłowa 10
PRZEDMIAR
Strona 1
16-06-2012
SYKAL-002308
DZ
01
SYMBOL
POZYCJI
POZ
NAZWA
POZYCJI PRZEDMIAROWEJ
JEDN
MIARY
Wymiana pokrycia z dachówki
01
10
Cena jednostkowa
Rozbiórka instalacji odgromowej - wg własnej kalkulacji
kmpl
01
20
Cena jednostkowa
Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki w koronkę z łaceniem wraz z wykonaniem
rusztowań- wg własnej kalkulacji
m²
1
2
01
30
40
50
Cena jednostkowa
60
Cena jednostkowa
70
Cena jednostkowa
Wywóz gruzu na składowisko w odl. 9km z opłatą za składowanie
80
Kominy ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej kolor czerwony ze spoinowaniem,
przekrycie kanałow 2 warstwami cegły, wykonanie rusztowań - wg własnej kalkulacji
1
01
90
01
100
Wymiana krokwi o przekroju do 250 cm2 - wg własnej kalkulacji
Przyjeto 10,0 m
Cena jednostkowa
1
m³
Przyjeto 10,0 m
m³
m³
metr
10,0
01
120
Cena jednostkowa
Impregnacja elementów drewnianych więŜby dachowej impregnatem FOBOS M-4 - wg
własnej kalkulacji
m²
01
01
01
140
150
160
170
Cena jednostkowa
MAT
MAT
MAT
10,00
10,00
10,00
Wymiana krokwi koszowych o przekroju do 300 cm2 - wg własnej kalkulacji
01
3,11
10,00
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa
19,44
3,11
metr
110
130
5,69
19,44
01
01
50,00
5,69
10,0
Wzmocnienie krokwi poprzez nadbicie 2-stronne deskami gr. 32 mm - wg własnej
kalkulacji
75,70
50,00
1,25*0,50*1,50+1,0*0,50*1,50+1,50*0,50*1,50+0,40*0,50*1,50
Cena jednostkowa
1
metr
458,3*0,03+5,69
Cena jednostkowa
50,15
44,90
30,80
1,25*0,55*2,8+1,0*0,55*3,0+1,5*0,55*1,8+0,45*0,50*2,80
1
01
10,80*2+4,50*2+14,30
5,0*2+10,80+10,0
Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem - kalkulacja własna
458,30
3,12
2,80
16,00
4,50
12,50
11,23
9,50*2+8,50*2+3,50*4
1
01
m²
(1,80+0,55)*2*0,40+(1,0+0,55)*2*0,40
(2,0+0,50)*2*0,40+(0,40+0,60)*2*0,40
(1,50+3,50)*2*0,40*2*2
5,0*0,45*2
50,0*0,25
44,90*0,25
Rozbiórka wiatrownic - wg własnej kalkulacji
1,00
215,20
243,10
Rozebranie rynien i rur spustowych nie nadających sie do uzytku - wg własnej kalkulacji metr
Rynny
Rury spustowe
1
01
10,80*9,50*2+2,0*5,0*0,5*2
14,30*8,50*2
Rozbiórka obróbek blacharskich nie nadających sie do uzytku
Obrobki kominów
Obrobki kominów
Obrobki lukarn
Kosze
Wiatrownice
Pasy nadrynnowe
Cena jednostkowa
1
2
01
Częśc niska
Częśc wysoka
Cena jednostkowa
1
2
3
4
5
6
01
ILOŚĆ
metr
5,00
458,30
Wymiana okien drewnianych o wym 100/50 na okna z profili PCV 2-skrzydłowe U+R
szklone szyba komorową o wsp. min 1,10 - wg własnej kalkulacji
szt
2,00
MontaŜ membrany dachowej, kontrłat, łat z wyrównaniem powierzchni, desek
wiatrowych, pokrycie dachówką karpiówką w koronkę z gąsiorami, montaŜ ław
kominiarskich, wyłazów dachowych, płotków śniegowych, okapnika i taśmy
wentylacyjnej, wykonanie rusztowania - robocizna za 1m2 kompletnego pokrycia wg
wyceny własnej
m²
446,23
0000001 Membrana dachowa o paroprzepuszczalności ponad 1500 z materiałami
pomocniczymi do montaŜu
m²
458,30
0000002 Łaty i kontrłaty impregnowane do pokrycia dachowką karpiówką w koronkę z
materaiałami pomocniczymi do montaŜu - wg własnej wyceny
m²
458,30
0000003 Deska wiatrowa impregnowana i bejcowana - wg własnej wyceny
metr
50,00
PRZEDMIAR
Strona 2
16-06-2012
SYKAL-002308
DZ
POZ
01
180
SYMBOL
POZYCJI
MAT
NAZWA
POZYCJI PRZEDMIAROWEJ
JEDN
MIARY
ILOŚĆ
0000004 Dachowka karpiowka ceramiczna półokrągła kolor czerwona angoba np Koramic komplet do pokrycia w koronkę z dachówkami okapowymi i kalenicowymi oraz
akcesoriami systemowymi do montaŜu - cena za 1m2 wg własnej wyceny
m²
446,23
01
190
MAT
0000005 Okapnik z balchy powlekanej i grzebień okapu - wg własnej wyceny
metr
45,00
01
200
MAT
0000006 Dachowka wentylacyjna wypukła
szt
16,00
01
210
MAT
0000007 Gasior stoŜkowy - komplet z akcesoriami systemowymi i taśma
wentylacyjno-uszczelniajacą - cena za 1 mb wg własnej wyceny
metr
30,00
01
220
MAT
0000007 Gąsior końcowy - komplet z akcesoriami systemowymi
szt
4,00
01
230
MAT
0000008 Ława kominiarska 80cm ocynkowana i malowana proszkowo - komplet
kmpl
2,00
01
240
MAT
0000009 Płotek śniegowy ocynkowany i malowany proszkowo - komplet
metr
45,00
01
250
Cena jednostkowa
Wyłaz dachowy kominiarski z kołmnierzem i zamkiem oraz montazem
szt
2,00
01
260
Cena jednostkowa
Kominek odpowietrzający z rurą przyłaczeniową i montazem
szt
2,00
01
270
Cena jednostkowa
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm z montazem
m²
50,15
1
2
3
4
5
6
01
01
280
290
Obrobki kominów
Obrobki kominów
Obrobki lukarn
Kosze
Wiatrownice
Pasy nadrynnowe
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa
(1,80+0,55)*2*0,40+(1,0+0,55)*2*0,40
(2,0+0,50)*2*0,40+(0,40+0,60)*2*0,40
(1,50+3,50)*2*0,40*2*2
5,0*0,45*2
50,0*0,25
44,90*0,25
3,12
2,80
16,00
4,50
12,50
11,23
Rynny dachowe półokragłe fi 153 mm z blachy tytancynkowej z elementami
systemowymi typu denka , sztucery itp i uchwytami oraz montaŜem - wg własnej
kalkulacji
metr
44,90
Rury spustowe z z blachy tytancynkowej ø 120 mm z kompletem łuków i haków oraz
montazem - wg własnej kalkulacji
metr
30,80
1,00
01
300
Cena jednostkowa
Wykonanie instalacji odgromowej o długosci 135 m wraz a wykonaniem pomiarów
kmpl
01
310
Cena jednostkowa
Malowanie 2-krotne impregnatem do drewna podbitki i krokwi okapu z wykonaniem
rusztowań / częsć wysoka kalenica +15,0 m , częścniska kalenica +10,0 m - wycena
własna
m³
1
2
Częśc niska - okapy + szczytowe
Częśc wysoka - okapy + szczytowe
10,80*1,10*2+9,50*0,70*2
(14,30+4,50*2)*1,10+8,50*0,70*2*2
86,49
37,06
49,43