Harmonogram Projektu w pdf

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram Projektu w pdf
Projekt pt. „Poznań dla wiaruchny i łynych”
Harmonogram realizacji zadań z udziałem nauczycieli i uczniów 7 poznańskich
gimnazjów, uczestników projektu
Lp. Czas realizacji
1. 10 –25.09.2015
2.
26.09.2015
( sale ODN
w Poznaniu)
Muzeum
Bambrów
w Poznaniu
3.
Zadanie
Ankieta (pre); ustalenie
poziomu wiedzy
uczniów nt. zabytków,
historii, tradycji
Poznania
Część konferencyjna
Wprowadzenie do
projektu w kontekście
dziedzictwa kultury.
Godz.:
9.00 – 16.00
Wycieczka
3.10.2015
Część warsztatowa
(sale ODN
w Poznaniu)
Wykorzystanie metody
WebQuestu w pracy
dydaktycznej.
Planowanie plakatu.
4.
Godz.:
9.00- 15.00
5-23.10.2015
5.
6.
Opis
Wypełnienie ankiety przygotowanej przez
zespół projektowy przez losowo wybraną
grupę uczniów ze szkół uczestniczących
w projekcie.
1. Wystąpienia:
 J. Kubel: Gwara poznańska jako
element tożsamości grupy
i wyróżnik społeczny.
 B. Małolepszy: Czytanie przestrzeni
miasta. Odkryć i zrozumieć
dziedzictwo kulturowe.
 I. Wysocka: Poznań w WebQueście
i na plakacie.
2. Wycieczka do Muzeum Bambrów.
3. Wspólny posiłek-danie wielkopolskie.
1. Konstrukcja narzędzia WQ
w przestrzeni wirtualnej.
2. Zajęcia z grafikiem komputerowym;
wspólne wypracowanie założeń
do plakatu projektowego.
Praca w szkołach
Wykonanie zakładki projektowej
na stronie internetowej szkoły;
rozwiązywanie Webquestów.
26-29.10.2015
Ankieta (post);
sprawdzenie wiedzy po
zajęciach w projekcie.
30.10.2015
Podsumowanie
Wypełnienie ankiety przygotowanej przez
zespół projektowy przez losowo wybraną
grupę uczniów ze szkół uczestniczących
w projekcie.
Spotkanie podsumowujące, dyskusja
uczestników projektu z zaproszonymi
gośćmi, przekazanie plakatów do szkół.
(sala ODN
w Poznaniu)
Godz.:
9.00-11.00