Minifakty Norwegia 2015

Komentarze

Transkrypt

Minifakty Norwegia 2015
minifakty
Norwegia
2015
Norwegia ze Svalbardem
Źródło: Norweski Główny Urząd Geodezji i
Kartografii.
Spis treści
1.
Organizacja państwa i organy przedstawicielskie
2.
Położenie geograficzne, klimat i środowisko
2
3.
Ludność, zdrowie i przestępczość
10
19
6
4.
Warunki mieszkaniowe i konsumpcja
5.
Praca i wynagrodzenie
21
6.
Pomoc i opieka społeczna
25
7.
Edukacja
27
8.
Media i kultura
32
9.
Turystyka i transport
37
10. Sektory gospodarki
40
11. Energetyka
48
12. Gospodarka narodowa
51
13. Norwegia za granicą
55
14. Fundusze norweskie i fundusze EOG
57
15. Współpraca na rzecz rozwoju
58
16. Handel zagraniczny
60
17. Święta państwowe i dni wolne od pracy
63
Redakcja: Norweski Główny Urząd Statystyczny
na zlecenie
Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Tłumaczenie: Lucyna Berntsen
Publikacja Norweskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych
Oslo, marzec 2015 r.
Znaczenie znaków umownych
Wypełnienie pozycji jest
.
niemożliwe lub niecelowe
..
Zupełny brak informacji
...
Aktualnie brak informacji
Zero. Zjawisko nie wystąpiło
Zjawisko istniało w wielkości
0
mniejszej niż 0,5
*
Dane wstępne
1
1. Organizacja państwa i organy przedstawicielskie
Liczba posłów (reprezentantów) Stortingu i liczba ważnych
głosów oddanych w 2013 r.
Partia
Ogółem
Partia Pracy (Arbeiderpartiet)
Partia Postępu (Fremskrittspartiet)
Partia Konserwatywna (Høyre)
Socjalistyczna Partia Lewicy (Sosialistisk
Venstreparti)
Partia Centrum (Senterpartiet)
Partia Chrześcijańsko Demokratyczna
(Kristelig Folkeparti)
Partia Liberalna (Venstre)
Partia Zielonych (Miljøpartiet De Grønne)
Posłowie Udział w
Głosy Udział w
Stortingu
%
ważne
%
169 100,0 2 836 029 100,0
55
32,5 874 769
30,8
29
17,2 463 560
16,3
48
28,4 760 232
26,8
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
7
10
4,1
5,9
116 021
155 357
4,1
5,5
10
9
1
5,9
5,3
0,6
158 475
148 275
79 152
5,6
5,2
2,8
http://www.ssb.no/en/stortingsvalg/
Przewodniczący partii politycznych
Przewodniczący: Jonas Gahr Støre
Wiceprzewodniczący: Trond Giske i Hadia Tajik
Przewodnicząca: Siv Jensen
Partia Postępu (FrP)
Wiceprzewodniczący: Per Sandberg i Ketil Solvik-Olsen
Partia Konserwaty- Przewodnicząca: Erna Solberg
wna (H)
Wiceprzewodniczący: Jan Tore Sanner i Bent Høie
Partia Chrześcijańsko Przewodniczący: Knut Arild Hareide
Demokratyczna (KrF) Wiceprzewodniczący: Dagrun Eriksen i Bjørg Tysdal Moe
Partia Pracy (A)
Partia Zielonych
(MDG)
Rzecznicy: Rasmus Hansson og Hilde Opoku
Przewodniczący: Trygve Slagsvold Vedum
Partia Centrum (Sp) Wiceprzewodniczący: Ola Borten Moe i
Anne Beathe K. Tvinnereim
Socjalistyczna Partia Przewodniczący: Audun Lysbakken
Lewicy (SV)
Wiceprzewodniczący: Bård Vegar Solhjell i Oddny Miljeteig
Przewodnicząca: Trine Skei Grande
Partia Liberalna (V)
Wiceprzewodniczący: Ola Elvestuen i Terje Breivik
Źródło: Strony internetowe partii.
http://www.stortinget.no/en/In-English/Members-of-the-Storting/
2
Wybory do Stortingu, rad gmin, rad okręgów administracyjnych.
Frekwencja wyborcza w procentach
Frekwencja w %
100
Wybory do Stortingu
80
60
Wybory do rad gmin
Wybory do rad okręgów
40
20
0
1921
1928
1936 1945 1953 1961 1969 1977 1985 1993 2001
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
2013
http://www.ssb.no/en/valg/
Udział kobiet w Stortingu i w radach gmin
Udział w %
50
Storting
40
30
Rady gmin
20
10
0
1967
1973
1979
1985
1991
1997
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
2003
2009 2013
http://www.ssb.no/en/valg/
Udział kobiet w rządzie
Udział w %
60
50
40
30
20
10
0
1971 1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010 2013
Źródło: regjeringen.no
http://www.regjeringen.no/en/the-government/previous-governments/ministries-and-offices/
offices/men-and-women-in-norwegian-governments-s/
3
Rząd i ministerstwa
Kancelaria Premiera (SMK)
Premier Erna Solberg (Partia Konserwatywna)
Minister, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów Vidar Helgesen
(Partia Konserwatywna)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (ASD)
Minister Pracy i Polityki Społecznej Robert Eriksson (Partia Postępu)
Ministerstwo Spraw Dzieci, Równouprawnienia i Polityki Społecznej (BLD)
Minister Spraw Dzieci, Równouprawnienia i Polityki Społecznej Solveig Horne
(Partia Postępu)
Ministerstwo Finansów (FIN)
Minister Finansów Siv Jensen (Partia Postępu)
Ministerstwo Obrony (FD)
Minister Obrony Ine Eriksen Søreide (Partia Konserwatywna)
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej (HOD)
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Bent Høie (Partia Konserwatywna)
Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego (JD)
Minister Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego Anders Anundsen
(Partia Postępu)
Ministerstwo Środowiska i Polityki Klimatycznej (KLD)
Minister Środowiska i Polityki Klimatycznej Tine Sundtoft
(Partia Konserwatywna)
Ministerstwo Polityki Regionalnej i Modernizacji (KMD)
Minister Polityki Regionalnej i Modernizacji Jan Tore Sanner
(Partia Konserwatywna)
Ministerstwo Kultury (KUD)
Minister Kultury Thorhild Widwey (Partia Konserwatywna)
Ministerstwo Edukacji i Nauki (KD)
Minister Edukacji Torbjørn Røe Isaksen (Partia Konserwatywna)
Ministerstwo Rolnictwa i Żywności (LMD)
Minister Rolnictwa i Żywności Sylvi Listhaug (Partia Postępu)
Ministerstwo Przemysłu i Rybołówstwa (NFD)
Minister Rybołówstwa Elisabeth Aspaker (Partia Konserwatywna)
Minister Przemysłu Monica Mæland (Partia Konserwatywna)
Ministerstwo Ropy Naftowej i Energetyki (OED)
Minister Ropy Naftowej i Energetyki Tord Lien (Partia Postępu)
Ministerstwo Transportu i Komunikacji (SD)
Minister Transportu i Komunikacji Ketil Solvik-Olsen (Partia Postępu)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (UD)
Minister Spraw Zagranicznych Børge Brende (Partia Konserwatywna)
Źródło: government.no.
4
http://www.regjeringen.no/en/dep/
Prezydium Stortingu
Przewodniczący (prezydent Stortingu)
Olemic Thommessen (H)
Wiceprzewodniczący (wiceprezydenci Stortingu)
Pierwsza wiceprezydent: Marit Nybakk (A)
Drugi wiceprezydent: Kenneth Svendsen (FrP)
Trzeci wiceprezydent: Svein Roald Hansen (A)
Czwarta wiceprezydent: Ingjerd Schou (H)
Piąta wiceprezydent: Line Henriette Hjemdal (KrF)
Źródło: Biuro Informacyjne Stortingu.
http://www.stortinget.no/en/In-English/Standing-Commitees/The-Presidium/
Rzecznik Praw Obywatelskich/Ombudsman Stortingu
PO Box 3 Sentrum, NO-0101 Oslo
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aage Thor Falkanger
Telefon +47 22 82 85 00
E-mail: [email protected]
Zielona linia +47 800 80039
http://www.sivilombudsmannen.no/?lang=en_GB
Parlament Samów (Sametinget) 2013-2017
Sameting – Sámediggi
Ávjovárgeaidnu 50, NO-9730 Karasjok/Kárášjohka. Telefon + 47 78 47 40 00
E-mail: [email protected]
Sameting jest zgromadzeniem narodowym Samów, wybranym w drodze
głosowania obywateli, reprezentującym Samów w Norwegii. 39 posłów Sametingu wybieranych jest co cztery lata w 7 okręgach wyborczych obejmujących
całą Norwegię.
Rada Sametingu
Przewodnicząca (prezydent Sametingu) Aili Keskitalo
Członek Rady Henrik Oljen
Członek Rady Thomas Åhrén
Członkini Rady Silje Karine Muotka
Członkini Rady Ann-Mari Thomassen
Partie w Sametingu i liczba ich reprezentantów
Arbeiderpartiet 10, Związek Samów Norweskich (Norske Samers Riksforbund)
11, Árja 4, Nordkalottfolket 3, Partia Postępu 2, Partia Konserwatywna 2, ÅarjelSaemiej Gïelh 2, wspólna lista Związku Samów Norweskich (Norske Samers
Riksforbund) i Partii Samów (Samefolkets Parti) 2, lista Samów nie trudniących się
hodowlą reniferów (Fastboendes liste) 1, lista Samów trudniących się hodowlą
reniferów (Flyttsamelista) 1 i lista Samów Południowej Norwegii (Samer sørpå) 1.
Źródło: Sami Parliament.
http://www.sametinget.no/
Gubernator (Sysselmann) Svalbardu
Postboks 633, NO-9171 Longyearbyen
Telefon + 47 79 02 43 00
Gubernator (Sysselmann) Odd Olsen Ingerø E-mail: [email protected]
http://sysselmannen.no/en/
5
2. Położenie geograficzne, klimat i środowisko
Najdalej wysunięte krańce kraju
Położenie
Północ: Przylądek Knivskjelodden na wyspie Magerøy
Południe: wyspa Pysen w gminie Mandal
Zachód: Szkier Holmebåen przy wyspie Utvær w gminie Solund
Wschód: Wyspa Hornøya w gminie Vardø
Granice, linia brzegowa itp.
Całkowita długość granic lądowych
Granica ze Szwecją
Granica z Finlandią
Granica z Rosją
Linia brzegowa
Całkowita długość linii brzegowej na lądzie stałym bez
fiordów i zatok
Całkowita długość linii brzegowej na lądzie stałym z fiordami
i zatokami
Linia brzegowa wysp
Ogółem
Szerokość kraju w najszerszym miejscu
Szerokość kraju w najwęższym miejscu
Powierzchnia
Królestwo Norwegii
Obszar kontynentalny (powierzchnia łącznie ze słodkimi
wodami śródlądowymi)
Svalbard
Jan Mayen
Terytoria antarktyczne
Wyspa Bouveta (Bouvetøya)
Wyspa Piotra I (Peter I Øy)
Ziemia Królowej Maud (Dronning Maud Land)
Największe jezioro: Mjøsa
Najdłuższa rzeka: Glomma
Najwyższy wodospad: Kjelfossen
Najwyższy szczyt górski: Galdhøpiggen
Największy lodowiec: Jostedalsbreen
Najdłuższy fiord: Sognefjorden
Największa zamieszkała wyspa: Hinnøya
Źródło: Norweski Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
6
71° 11' 09''
57° 57' 31''
04° 29' 57''
31° 10' 07''
2 562
1 630
736
196
N
N
E
E
km
km
km
km
2 532 km
28 953
71 963
100 916
431,7
1,6
km
km
km
km
km
385 170 km2
323 771 km2
61 022 km2
377 km2
49 km2
156 km2
2 741 000 km2
369
601
840
2 469
474
204
2 205
km2
km
m
m
km2
km
km2
http://kartverket.no/en/
Średnie temperatury powietrza1
°C
20
Oslo
15
Bergen
10
Vardø
5
0
-5
-10
Styczeń
Marzec
Maj
Lipiec
Wrzesień
Listopad
1
Średnie wartości temperatury z lat 1961-1990 (obowiązujący okres normalny) w stopniach
Celsjusza.
Źródło: Norweski Instytut Meteorologii.
http://met.no/English/
Opady1
Średnia roczna
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Oslo Bergen Trondheim
763
2 250
925
49
190
78
36
152
61
47
170
61
41
114
51
53
106
49
65
132
67
81
148
85
89
190
80
90
283
114
84
271
106
73
259
81
55
235
92
Bodø Tromsø
1 020
1 031
86
95
64
87
68
72
52
64
46
48
54
59
92
77
88
82
123
102
147
131
100
108
100
106
Vardø
563
55
41
34
33
30
42
49
55
54
58
59
53
1
Średnie sumy opadów z lat 1961-1990 (obowiązujący okres normalny) w mm.
Źródło: Norweski Instytut Meteorologii.
http://met.no/English/
Dzień polarny (pełna tarcza słoneczna) i noc polarna. 2015
Szerokość
Geograficzna Dzień polarny
Svalbard (Longyearbyen)
Nordkapp
Hammerfest
Tromsø
Bodø
Źródło: Almanach Norweski 2015 r.
78,2
71,2
70,7
69,7
67,3
20.04.-22.08.
14.05.-29.07.
16.05.-27.07.
20.05.-22.07.
04.06.-08.07.
Noc polarna
Koniec
17.02.
24.01.
22.01.
17.01.
29.12.
Początek
25.10.
18.11.
21.11.
25.11.
15.12.
http://www.almanakken.uio.no/
7
Obszary objęte ochroną zgodnie z ustawą o ochronie środowiska,
ustawą o ochronie środowiska Svalbardu i ustawą o Jan Mayen.
Stan w dniu 31 grudnia 2013
Parki narodowe
Rezerwaty przyrody
Parki krajobrazowe
Inne obszary chronione1
Liczba
44
2 073
201
478
Powierzchnia w km2
45 650
31 281
17 274
402
1
Kategorie uwzględniają ochronę biotopów (objęte ochroną środowiska roślin, ptaków i zwierząt),
ochronę zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wolno żyjących (dzikich), zgodnie z ustawą o ochronie łososia i rybactwie śródlądowym oraz ochronę gatunków bez wyszczególniania obszarów.
Źródło: Norweska Dyrekcja Ochrony Środowiska.
http://www.environment.no/ i http://www.ssb.no/en/arealvern/
Obszary objęte ochroną zgodnie z ustawą o ochronie środowiska,
ustawą o ochronie środowiska Svalbardu i ustawą o Jan Mayen.
Stan w dniu 31 grudnia 2013
Park narodowy
Rezerwat przyrody
Park krajobrazowy
Inne obszary chronione
Źródło: Norweska Dyrekcja Ochrony Środowiska.
http://www.environment.no/ i http://www.ssb.no/en/arealvern/
8
Użytkowanie obszaru lądowego. 2014*
W km2 Udział w %
Powierzchnia lądowa z wyjątkiem Svalbardu i Jan Mayen 305 447
100,0
Powierzchnia użytków rolnych
9 859
3,2
W tym powierzchnia gruntów uprawnych użytkowanych
intensywnie
8 103
2,7
Powierzchnia produktywnych gruntów leśnych
83 440
27,3
Inne grunty
212 148
69,5
Źródło: Norweski Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Monitoring Lasu, Norweski Główny Urząd
Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/arealstat/
Odpady zebrane z gospodarstw domowych
1992 1998 2006 2013
1 012 1 364 1 940 2 255
Odpady z gospodarstw domowych. W tys. ton.
Odpady z gospodarstw domowych.
Kilogramy na 1 mieszkańca
237
Odzysk odpadów włącznie z wykorzystaniem do
produkcji energii. Kilogramy na 1 mieszkańca.
Odpady wysortowane. Udział w %
Pozostałość po sortowaniu - do spalenia. Udział w %
Pozostałość po sortowaniu - na składowisko
odpadów. Udział w %
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
309
414 441
287 373
..
..
8
..
33
23
50
32
56
42
..
43
18
1
http://www.ssb.no/en/avfkomm/
Emisje zanieczyszczeń powietrza1, względem emisji
zanieczyszczeń w 1990 r. 1990=100
160
Niemetanowe lotne związki
140
organiczne (NMVOC)
120
Gazy cieplarniane
100
80
Tlenki azotu(NOx)
60
40
Dwutlenek siarki (SO2)
20
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
2013*
1
Emisje objęte protokółami z Kyoto i Göteborga. Nie obejmują międzynarodowej żeglugi i lotnictwa.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/klimagassn/ i http://www.environment.no/
9
3. Ludność, zdrowie i przestępczość
Ludność i jej zmiany
1995
4 369 957
14
2014
5 165 802
17
Urodzenia żywe ogółem
Chłopcy
Dziewczęta
Urodzenia żywe na 1000 ludności
60 292
31 006
29 286
13,8
59 084
30 370
28 714
11,5
Zgony ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Zgony na 1000 ludności
45 190
23 020
22 170
10,3
40 394
19 706
20 688
7,9
Przyrost naturalny
Imigracja
Emigracja
Saldo migracji
Przyrost ludności
Przyrost ludności w %
15 103
25 678
19 312
6 366
21 547
0,5
18 690
70 030
31 875
38 155
56 746
1,1
Liczba ludności1
Liczba mieszkańców na 1 km2 obszaru
lądowego
1
Liczba ludności. Stan w dniu 1 stycznia 1996 i 1 stycznia 2015.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/befolkning/
Ludność na podstawie ewidencji ludności w dniu 1 stycznia
2015 r. i prognoza na lata 2020-2060 (średni krajowy przyrost
ludności). Dane w tys.
Wiek
Ogółem
0-5 lat
6-15 lat
16-66 lat
67 lat i więcej
2015
5 166
374
623
3 447
723
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
10
2020
5 450
389
648
3 592
822
2030
5 948
419
689
3 802
1 037
2040
6 324
419
720
3 923
1 263
2050
6 611
429
720
4 070
1 392
2060
6 868
444
742
4 142
1 541
http://www.ssb.no/en/folkfram/
Okręgi administracyjne i gminy o największej liczbie ludności.
Stan w dniu 1 stycznia 2015
Okręg administracyjny
Gmina
Obszar kontynentalny
Østfold
Fredrikstad
Sarpsborg
Akershus
Bærum
Oslo
Hedmark
Ringsaker
Hamar
Oppland
Gjøvik
Lillehammer
Buskerud
Drammen
Ringerike
Vestfold
Sandefjord
Larvik
Telemark
Skien
Porsgrunn
Aust-Agder
Arendal
Grimstad
Vest-Agder
Kristiansand
Mandal
Rogaland
Stavanger
Sandnes
Hordaland
Bergen
Sogn og Fjordane
Førde
Møre og Romsdal
Ålesund
Molde
Sør-Trøndelag
Trondheim
Nord-Trøndelag
Stjørdal
Nordland
Bodø
Rana
Troms Romsa
Tromsø
Harstad
Finnmark Finnmárku
Alta
Hammerfest
Całkowita Udział
Liczba powierzchnia
Liczba Udział
1
.
gmin
w % ludności w %
W km2
428
323 779 100,0 5 165 802 100,0
18
4 181
1,3
287 198
5,6
284
78 159
370
54 192
22
4 918
1,5
584 899 11,3
189
120 685
1
426
0,1
647 676 12,5
22
27 398
8,5
195 153
3,8
1 123
33 603
338
29 847
26
25 192
7,8
188 807
3,7
630
30 063
451
27 300
21
14 911
4,6
274 737
5,3
135
67 016
1 423
29 712
14
2 225
0,7
242 662
4,7
119
45 281
501
43 506
18
15 296
4,7
171 953
3,3
719
53 745
161
35 755
15
9 158
2,8
114 767
2,2
255
44 219
272
22 098
15
7 277
2,2
180 877
3,5
259
87 446
211
15 437
26
9 376
2,9
466 302
9,0
68
132 102
286
73 624
33
15 438
4,8
511 357
9,9
445
275 112
26
18 623
5,8
109 170
2,1
553
12 801
36
15 101
4,7
263 719
5,1
93
46 316
356
26 392
25
18 839
5,8
310 047
6,0
322
184 960
23
22 415
6,9
135 738
2,6
913
22 957
44
38 482
11,9
241 682
4,7
1 312
50 185
4 204
26 078
24
25 863
8,0
163 453
3,2
2 474
72 681
428
24 676
19
48 631
15,0
75 605
1,5
3 653
19 898
819
10 417
1
Powierzchnia łącznie ze słodkimi wodami śródlądowymi (jeziora).
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/folkemengde/
11
Liczba ludności według płci, wieku i stanu cywilnego. Stan w dniu
1 stycznia 2015
90Mężczyźni
Kobiety
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
0
50
100
150
200
200
150
100
50
0
W tys.
W tys.
Żonaci/Zamężne
Uprzednio żonaci/
Nieżonaci/
(obejmuje separację)
Uprzednio zamężne
Niezamężne
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/folkemengde/
Pary małżeńskie i partnerskie z dziećmi i bez dzieci
Pary ogółem
Pary małżeńskie1 ogółem
Bez dzieci2
Z dziećmi2
Pary partnerskie ogółem
Bez dzieci2
Z dziećmi2
1990
973 000
871 000
467 000
404 000
102 000
52 000
50 000
2014
1 170 427
855 121
513 807
341 314
315 306
151 107
164 199
1
Obejmuje zarejestrowane związki partnerskie. 2 Dzieci = wiek poniżej 18 lat, niezamężne/
nieżonaci, mieszkający z rodzicami.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/familie/
Współczynnik dzietności w wybranych krajach. 2012 r.
Islandia
Francja
USA
Wielka Brytania
Szwecja
Norwegia
Finlandia
Dania
Szwajcaria
Rosja (2011)
Włochy
Niemcy
Hiszpania
Polska
Portugalia
Źródło: Eurostat i Światowa Organizacja Zdrowia.
http://ec.europa.eu/eurostat/ i http://www.who.int/gho/en/
12
2,04
2,01
1,99
1,91
1,91
1,85
1,80
1,73
1,52
1,50
1,43
1,38
1,32
1,30
1,28
Współczynnik dzietności w okręgach administracyjnych. 2014 r.
Współczynnik dzietności. 2014 r.
1,64-1,70
1,71-1,77
1,78-1,84
1,85-1,90
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny. Map data: Norwegian Mapping Authority.
http://www.ssb.no/en/fodte/
Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia
Wiek
88
84
Kobiety
80
76
Mężczyźni
72
68
64
0
1946- 1956- 1966- 1976- 1986- 1996- 2006 2008 2010 2012 2014
1950 1960 1970 1980 1990 2000
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/dode/
13
Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w wybranych
krajach. 2012 r.
Kvinner
86
86
85
85
85
84
84
84
84
83
82
81
81
75
Japonia
Francja
Szwajcaria
Włochy
Hiszpania
Islandia
Norwegia
Szwecja
Finlandia
Grecja
Dania
USA
Polska
Rosja
Menn
80
79
81
80
80
82
80
80
78
78
78
76
73
63
Źródło: Eurostat i Światowa Organizacja Zdrowia.
http://ec.europa.eu/eurostat/ i http://www.who.int/gho/en/
Liczba osób w gospodarstwie domowym
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1960
1970
1980
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
1990
2000
2010 2014
http://www.ssb.no/en/familie/
Zawarte zarejestrowane związki partnerskie w latach 1993-2008.
Zawarte związki małżeńskie osób tej samej płci w latach 2009-2014
300
250
Pary żeńskie
Pary męskie
200
150
100
50
0
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
14
2014
http://www.ssb.no/en/ekteskap/
Zawarte związki małżeńskie1 i rozwody2
35 000
Zawarte związki małżeńskie
30 000
25 000
20 000
15 000
Rozwody
10 000
5 000
0
1886 1896 1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006 2014
1
Od 2009 r. dane uwzględniają również związki małżeńskie pomiędzy osobami tej samej płci.
2
Przed 1951 r. uwzględnione rozwody kiedy jeden z małżonków na stałe zamieszkiwał w Norwegii,
od 1951 r. uwzględnione rozwody kiedy małżonek płci męskiej zamieszkiwał na stałe w Norwegii.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/ekteskap/
Adopcja dzieci według rodzaju przysposobienia
800
700
600
500
Z zagranicy
400
300
200
100
0
Przysposobienie przez małżonka lub zarejestrowanego
partnera rodzica dziecka oraz przez rodzinę zastępczą itp.
1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995- 2000- 2005- 2010 2011 2012 2013
1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/adopsjon/
Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom i chłopcom
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Imiona męskie
Lucas/Lukas
William
Markus/Marcus
Emil
Oskar/Oscar
Mathias/Matias
Magnus
Filip/Fillip/Philip
Jakob/Jacob
Aksel/Axel
Imiona żeńskie
Nora/Norah
Emma
Sara/Sarah
Sofie/Sophie
Emilie
Anna
Linnea/Linea
Thea/Tea
Maja/Maia/Maya
Sofia/Sophia
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/navn/
15
Imigranci1 i urodzeni w Norwegii mający rodziców imigrantów2
Kraj pochodzenia3
Ogółem
Imigranci i urodzeni w Norwegii mający
rodziców imigrantów. Procent ogółu
ludności
Imigranci1
1995
2013
186 039 669 380
13,0
0,7
2,6
Europa ogółem
Polska
Szwecja
Litwa
Niemcy
Dania
Rosja4
Wielka Brytania
Bośnia-Hercegowina4
Rumunia
Kosowo4
92 887 368 823
5 015 90 962
13 860 36 887
74 35 901
6 761 24 611
17 265 19 973
788 16 803
10 247 14 294
9 409 13 453
555 11 923
. 10 016
6 850
561
554
373
1 224
19
509
255
40
.
41 590
8 462
2 229
3 404
2 554
1 763
2 611
829
3 708
1 233
4 699
Afryka ogółem
Somalia
Eritrea
Ethiopia
Morocco
Sudan4
14 433 79 931
3 328 27 333
43 14 741
1 875
6 716
3 026
5 517
123
3 123
3 146
667
3
386
1 168
9
24 704
10 298
2 393
1 839
3 879
556
Azja z Turcją, ogółem
Irak
Pakistan
Filipiny
Iran
Tajlandia
Wietnam
Afganistan
Turcja
Indie
Sri Lanka
60 918 187 649
2 337 21 965
11 507 19 219
3 974 19 076
7 099 16 608
1 925 16 555
10 520 13 701
359 13 440
5 922 11 049
3 704 10 506
5 951
9 111
17 567
199
7 266
539
694
71
2 811
71
2 121
1 457
1 162
65 834
8 695
15 973
2 022
3 712
759
8 360
2 880
6 559
3 581
5 921
Ameryka Północna i Środkowa ogółem
USA
Kanada
10 028 14 356
8 078
8 379
1 018
1 751
377
272
35
880
353
77
6 993 16 550
5 074
6 241
502
4 169
1 041
887
17
2 512
1 715
209
30
63
Ameryka Południowa ogółem
Chile
Brazylia
Oceania ogółem
1
4,3
Urodzeni w Norwegii
mający rodziców
imigrantów2
1995
2013
29 009 135 583
778
2 071
Osoby urodzone za granicą, których oboje rodzice i rodzice rodziców byli urodzeni za granicą.
Osoby, których oboje rodzice i rodzice rodziców byli urodzeni za granicą.
3
W przypadku osób urodzonych za granicą podaje się ich własny kraj urodzenia, a w przypadku osób
urodzonych w Norwegii, których rodzice urodzili się za granicą, podaje się kraj urodzenia matki.
4
Rozróżnienie utrudnione ze względu na zmiany przebiegu granic.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/innvbef/
2
16
Osoby ubiegające się o azyl. Według obywatelstwa
Obywatelstwo
Ogółem
Europa
Afryka
Azja
Ameryka Północna i
Środkowa
Ameryka Południowa
Oceania
Bezpaństwowcy
1993
12 876
11 523
464
731
1998
8 374
4 716
1 229
2 138
12
26
120
2
204
2
85
2005 2011 2012 2013 2014
5 402 9 053 9 785 11 983 11 480
1 435 847 1 143 1 115 1 027
1 624 5 097 5 263 7 300 6 018
2 106 2 796 3 086 2 986 3 593
10
18
209
38
12
1
262
Źródło: Norweski Urząd do Spraw Cudzoziemców.
27
3
263
19
11
2
550
31
10
1
800
http://www.udi.no/en/
Udział procentowy osób z nadwagą (indeks masy ciała BMI 25-27)
i otyłych (BMI > = 30) w grupie wiekowej 16-79 lat
Udział w %
35
Otyłość
30
Nadwaga
25
20
15
10
5
0
1973 1995 1998 2005 2008 2012 1973 1995 1998 2005 2008 2012
Kobiety
Mężczyźni
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/helseforhold/
Udział procentowy nałogowych palaczy tytoniu
Udział w %
60
50
Mężczyźni 16-74 lat
40
30
Kobiety 16-74 lat
20
10
0
1973
1980
1985
1990
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
1995
2000
2005
2010 2014
http://www.ssb.no/en/royk/
17
Przyczyny zgonów. 2013 r.
Udział w % Ogółem Mężczyźni Kobiety
100,0 41 913
20 025 21 888
Zgony ogółem
Choroby ogółem
Nowotwory złośliwe
Choroby serca i układu krążenia
Choroby układu oddechowego
Inne choroby
Przyczyna nie podana
Zgony z innych przyczyn, ogółem
Wypadki
Samobójstwa
Zabójstwa
Inne
93,8
25,6
29,4
9,8
25,4
3,6
38 618
10 550
12 087
4 024
10 466
1 491
16 939
5 650
5 630
1 918
3 741
18 594
4 900
6 457
2 106
5 131
6,2
4,7
1,3
0,1
0,0
2 560
1 954
554
50
2
1 476
1 065
378
32
1
1 084
889
176
18
1
Źródło: Norweski Instytut Zdrowia Publicznego
http://www.fhi.no/eway/?pid=240
Podejrzani o popełnienie przestępstw na 10 000 mieszkańców.
Przestępstwa stwierdzone w postępowaniach przygotowawczych
i przestępstwa wykryte na 1 000 mieszkańców.
100
80
Podejrzani o popełnienie przestępstw,
na 10 000 mieszkańców
Przestępstwa stwierdzone w postępowaniach
przygotowawczych na 1 000 mieszkańców
Przestępstwa wykryte na 1 000 mieszkańców
60
40
20
0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
2013
http://www.ssb.no/en/lovbrudde/
Przestępstwa zgłoszone według kategorii
Kategoria przestępstwa
2004
Na 1 000
Liczba mieszkańców
Ogółem
407 377
Gospodarcze
7 915
Inne z chęci zysku
206 250
Rozbójnicze
24 874
Przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności
3 608
Narkotykowe
37 259
Zniszczenie mienia
20 345
Przeciwko środowisku
2 399
naturalnemu
Przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową
801
Przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji
62 606
Inne
41 320
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
18
89,0
1,7
45,1
5,4
2013
Na 1 000
Liczba mieszkańców
388 506
76,9
7 931
1,6
170 911
33,8
26 942
5,3
0,8
8,1
4,4
4 823
49 404
18 278
1,0
9,8
3,6
0,5
2 172
0,4
0,2
756
0,1
13,7
9,0
58 986
48 303
11,7
9,6
http://www.ssb.no/en/lovbrudda/
4. Warunki mieszkaniowe i konsumpcja
Zasoby budowlane i mieszkaniowe. 2013 r.
Budynki
Ogółem
Budynki mieszkalne
Budynki inne niż mieszkalne
w tym budynki rekreacyjne
Liczba
4 015 718
1 488 979
2 526 739
413 114
Rodzaje budynków mieszkalnych
Budynki mieszkalne ogółem (zamieszkane i niezamieszkane)
Domy jednorodzinne
Domy dwurodzinne
Domy szeregowe, łączone i małe domy mieszkalne innego rodzaju
Bloki mieszkaniowe
Budynki zbiorowego zakwaterowania
Inne rodzaje budynków (z częścią mieszkalną)
2 449 210
1 278 960
223 783
281 360
550 366
45 579
69 162
Bloki mieszkalne, w tym wyposażone w windę
Wyposażone w windę
Nie wyposażone w windę
W%
35,2
64,8
Budynki mieszkalne według gęstości zabudowy
Budynki mieszkalne na terenach o gęstej zabudowie
Budynki mieszkalne poza terenami o gęstej zabudowie
78,6
21,4
Formy własności (budynków mieszkalnych)
Własność indywidualna osób prywatnych
Własność przedsiębiorstwa prywatnego
Własność spółdzielni mieszkaniowej
Własność publiczna
Inne
72,4
6,3
13,9
3,3
4,0
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/bygg-bolig-og-eiendom
19
Średnie roczne wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych
na 1 gospodarstwo na 1 rok. W latach 1998-2000 i 2012
2000-NOK W % 2012-NOK W %
Rodzaj towaru i usługi
Wydatki konsumpcyjne ogółem
280 100 100,0 435 500 100,0
Żywność i napoje bezalkoholowe
33 500 12,0
51 400 11,8
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
8 100
2,9
11 700
2,7
Ubrania i obuwie
16 300
5,8
23 600
5,4
Mieszkanie, oświetlenie i ogrzewanie
71 300 25,4 136 000 31,2
Meble i artykuły gospodarstwa domowego
17 300
6,2
24 500
5,6
Zdrowie
7 700
2,8
11 400
2,6
Transport
56 800 20,3
81 600 18,7
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 600
2,0
8 300
1,9
Kultura i wypoczynek
33 600 12,0
43 300 10,0
Edukacja
900
0,3
1 000
0,2
Hotele i restauracje
11 400
4,1
15 600
3,6
Inne towary i usługi
17 500
6,3
27 100
6,2
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/fbu/
Wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych na żywność,
mieszkanie i transport. Udział w %.
W%
70
60
50
Transport
40
30
Mieszkanie
20
10
Żywność
0
1958
1973
19771979
19831985
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
20
19891991
19961998
20022004
2012
http://www.ssb.no/en/fbu/
5. Praca i wynagrodzenie
Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15-74 lat według
podstawowego zajęcia. Średnia 2014 r.
Inne zajęcie/
Pobierający niesprecyzowane
emeryturę
5%
normalną
8%
Pobierający emeryturę
wcześniejszą/ rentę
10 %
Prowadzący dom
1%
W trakcie nauki
13 %
Aktywni
zawodowo1
62 %
1
Za aktywne zawodowo uznaje się osoby zatrudnione w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu
pracy, która stanowi ich podstawowe zajęcie.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/aku/
21
Pracujący i bezrobotni w wieku 15-64 lat. Wybrane kraje. 2013 r.
Islandia
Szwecja
Norwegia
Dania
Niemcy
Wielka Brytania
Hiszpania
Japonia
Finlandia
Portugalia
Rosja
USA
Francja
Grecja
Polska
Włochy
Bezrobotni
Pracujący
0
20
40
W%
60
Źródło: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
80
100
http://www.oecd.org
Kobiety pracujące w wieku 20-64 lat i udział procentowy
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy1. Wybrane
kraje. 2013 r.
Udział zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
Zatrudnione
Islandia
Szwecja
Norwegia
Niemcy
Dania
Finlandia
Niderlandy
Wielka Brytania
Francja
Portugalia
Polska
Hiszpania
Włochy
0
1
20
40
60
Udział w %
80
100
Udział procentowy kobiet w tymże przedziale wiekowym w ogóle społeczeństwa.
Źródło: Eurostat.
http://ec.europa.eu/eurostat/
22
Zatrudnieni w administracji publicznej jako odsetek zatrudnionych
ogółem
Udział w %
35
30
25
20
Gmina
15
10
5
0
1970
Administracja rządowa
1980
1990
2000
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
2014*
http://www.ssb.no/en/nr/
Zatrudnieni według sektorów gospodarki. Średnia 2014 r. Udział
procentowy i dane w tys.
Ogółem, obejmuje niesprecyzowane
Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo
Górnictwo i przemysł wydobywczy
Przemysł
Zaopatrywanie w energię, dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i odpadami
Budownictwo
Handel, naprawa pojazdów
samochodowych i motocykli
Transport i magazynowanie
Hotele i restauracje
Informacja i komunikacja
Usługi finansowe i ubezpieczenia
Obsługa nieruchomości, usługi
techniczne
Usługi związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
Administracja publiczna, obrona,
ubezpieczenia społeczne
Oświata
Służba zdrowia i opieka socjalna
Usługi indywidualne
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
Udział Ogółem Mężczyźni Kobiety
w%
100,0 2 637
1 392 1 245
2,2
59
46
13
2,9
77
61
16
8,6
228
176
52
1,1
7,6
28
201
22
183
6
17
13,2
5,2
2,8
3,9
2,2
348
138
75
103
57
184
110
30
74
27
163
28
45
29
30
6,8
180
109
70
4,2
110
60
50
6,6
8,6
19,7
4,1
173
226
520
107
88
79
92
44
85
147
429
63
http://www.ssb.no/en/aku/
23
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie1 mężczyzn i kobiet w
wybranych sektorach gospodarki. 2014 r.
Sektor gospodarki
Mężczyźni Kobiety
NOK
NOK
Wynagrodzenie
kobiet jako
odsetek
wynagrodzenia
mężczyzn
W%
Ogół zatrudnionych
44 900 38 800
86
Wydobycie ropy i gazu
Przemysł
Handel hurtowy i detaliczny
Transport
Informacja i komunikacja
Usługi finansowe
Usługi specjalistyczne, naukowe i techniczne
Usługi związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
Administracja publiczna (rządowa i
samorządowa)
Oświata
Służba zdrowia i opieka socjalna
66 300
43 100
39 900
42 100
56 200
67 900
58 100
92
90
83
91
85
70
79
60 800
38 800
33 000
38 200
48 000
47 800
45 900
36 700 33 600
92
46 700 42 200
44 000 41 200
43 500 38 100
90
94
88
1
Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w przeliczeniu
na pełny czas pracy (ekwiwalenty pełnego czasu pracy).
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/lonnansatt/
24
6. Pomoc i opieka społeczna
Dzieci otrzymujące zasiłek opiekuńczy jako odsetek ogólnej
liczby dzieci1. Stan w grudniu
Udział w %
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
1
Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest dzieciom w wieku 13-23 miesiące. Zasiłek opiekuńczy dla
dwulatków został zniesiony od 1. sierpnia 2012 r.
Źródło: Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej (NAV).
http://www.nav.no/english/
Dzieci objęte działaniami na rzecz ochrony praw i interesów
dziecka1, na 1 000 dzieci w wieku 0-17 lat
35
30
25
20
15
10
5
0
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010 2013
1
Stan w dniu 31 grudnia.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/barneverng/
25
Pieniężne świadczenia pomocy społecznej. Liczba zasiłków
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1970
1975
1980
1985
1990
1995
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
2000
2005
2010 2013
http://www.ssb.no/en/soshjelpk/
Renciści
200 000
150 000
Kobiety
100 000
Mężczyźni
50 000
0
1975
1980
1985
1990
1995
Źródło: Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej (NAV).
2000
2005
2010 2014
http://www.nav.no/english
Osoby korzystające z różnego rodzaju usług w zakresie pomocy i
opieki społecznej1
200 000
Korzystający z domowej opieki pielęgniarskiej
150 000
100 000
50 000
Mieszkańcy domów objętych wsparciem
i usługami opiekuńczymr2
Mieszkańcy domów pomocy społecznej
0
1
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
2013
Przerwanie ciągłości danych. Od 2007 r. włącznie dane pochodzą z rejestru IPLOS.
Mieszkania socjalne nie są uwzględniane w danych po 2009 r.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/pleie/
2
26
7. Edukacja
Dostępność przedszkoli i żłobków1
Udział w %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1980
1985
1990
1995
3-5 lat
1-5 lat
1-2 lata
2000
2005
2010 2013
1
Dzieci w przedszkolach. Udział procentowy dzieci w danym przedziale wiekowym.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/barnehager/
Uczniowie korzystający z zajęć pozalekcyjnych (SFO)
Ogółem
1 klasa
2 klasa
3 klasa
4 klasa
5-7 klasa
2000
121 867
38 440
35 895
29 779
16 478
1 275
2005
133 282
44 937
38 677
31 421
16 739
1 508
Źródło: System Informacji o Szkolnictwie Podstawowym i Gimnazjalnym.
2014
158 139
51 067
46 702
37 888
20 835
1 647
http://www.gsi.udir.no
27
Szkoły i uczniowie/studenci
1984/85
2013/14
Uczniowie/
Szkoły Uczniowie/
studenci Szkoły studenci
Rodzaj szkoły
Szkoły podstawowe i gimnazja
3 540
Niepubliczne szkoły podstawowe i
.
gimnazja
920
Szkoły średnie1
Niepubliczne szkoły średnie
.
Uniwersytety i szkoły wyższe2
228
Niepubliczne uniwersytety i szkoły wyższe
67
545 879 2 907
615 327
.
203 702
16 936
92 083
15 402
19 105
261 507
30 568
249 176
37 835
195
504
140
72
34
1
Uczniowie i praktykanci pobierający naukę na poziomie szkoły średniej, uczniowie średnich szkół
zawodowych, studenci uniwersytetów ludowych.
Wyższe szkoły wojskowe nie zostały uwzględnione.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/utdanning/
2
Odsetek kobiet i mężczyzn z wykształceniem wyższym
Udział w %
35
30
25
20
Mężczyźni
15
10
Kobiety
5
0
1950
1960
1970
1980
1990
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
2000
2013
http://www.ssb.no/en/utniv/
Studenci w szkolnictwie wyższym według rodzaju uczelni1
Studenci ogółem
Uniwersytety
Specjalistyczne szkoły wyższe
Wyższe szkoły publiczne
Artystyczne szkoły wyższe publiczne
Wyższa szkoła policji
Wyższe szkoły wojskowe
Wyższe szkoły niepubliczne
Udział
2000/01 kobiet
186 002
60,0
69 195
55,3
7 706
48,9
84 880
65,9
770
68,3
940
29,7
949
6,0
21 562
56,7
Udział
2013/14 kobiet
253 317
59,1
105 628
57,1
31 788
51,5
93 440
64,4
853
64,8
2 522
40,0
4 141
14,2
14 945
71,2
1
Dane nie obejmują norweskich studentów za granicą.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
28
http://www.ssb.no/en/utuvh/
Zagraniczni studenci1 w Norwegii
Obywatelstwo
Studenci ogółem2
Szwecja
Rosja
Dania
Niemcy
Chiny
Polska
Nepal
Iran
USA
Islandia
Ukraina
Wielka Brytania
Pakistan
Niderlandy
Finlandia
Litwa
Etiopia
Filipiny
Ghana
Francja
Indie
Rumunia
Hiszpania
Włochy
Łotwa
Irak
Afghanistan
Bośnia i Hercegowina
Inne i niesprecyzowane3
2005/06
2010/11
2013/14
13 631
1 056
716
779
462
547
153
73
253
314
202
113
314
163
138
264
152
188
60
124
119
102
116
101
48
94
213
96
198
18 740
1 323
949
726
772
722
309
329
322
325
282
266
308
252
262
276
196
272
111
186
137
193
156
153
107
120
133
96
127
21 985
2 008
1 136
872
864
770
556
447
413
394
368
340
316
312
308
306
304
266
241
224
196
195
191
185
147
125
120
101
90
Udział
kobiet
2013/14
56,4
66,3
75,4
57,9
58,4
56,9
72,7
24,8
57,4
58,9
67,9
77,9
51,6
23,1
53,6
75,8
76,3
25,9
84,2
35,3
51,5
35,9
76,4
54,1
44,2
84,0
44,2
39,6
52,2
6 473
9 330
10 190
52,3
1
Zagraniczni studenci przebywają w Norwegii niekoniecznie wyłącznie z powodu studiów. Niektórzy studenci przebywają w Norwegii na stałe, jednak mają obywatelstwo inne niż norweskie.
Nie obejmuje uczestników studiów doktoranckich.
2
Część studentów z zagranicy prawdopodobnie nie jest zarejestrowana na uczelniach w chwili
podliczania danych 1 października. Może to powodować zaniżenie liczby obywateli innych krajów
pobierających wykształcenie wyższe w Norwegii.
3
Niesprecyzowane obywatelstwo. Obejmuje studentów na wymianie międzynarodowej.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/utuvh/
29
Norwescy studenci za granicą. Studia I i II stopnia
1992/93
8 932
2000/01
15 510
2012/13
16 260
2013/14
16 930
2 195
675
10
10
1 096
.
158
.
374
949
60
3
74
248
.
3 928
1 901
327
630
881
.
572
53
457
700
158
148
89
222
158
4 657
2 791
1 521
814
772
455
387
313
251
227
136
90
88
45
395
5 023
2 816
1 530
863
673
538
385
350
256
238
146
87
87
52
422
.
82
171
215
2 305
130
1 699
164
1 650
140
1 834
156
Ameryka Łacińska
.
65
25
27
Afryka Południowa
Pozostałe kraje Afryki
.
.
.
47
67
8
62
7
Australia
Nowa Zelandia
.
.
3 062
108
1 189
68
1 083
80
522
.
.
.
Kraj
Ogółem
Wielka Brytania
Dania
Polska
Węgry
Szwecja
Słowacja
Niderlandy
Czechy
Francja
Niemcy
Hiszpania
Irlandia
Włochy
Szwajcaria
Pozostałe kraje Europy
Azja
USA
Kanada
Inne
Źródło: Państwowa Kasa Pożyczkowa dla Celów Edukacyjnych.
http://www.lanekassen.no/Toppmeny/Languages/
30
Nakłady na działalność badawczą i rozwojową (B+R)
2003
Nakłady Ekwiwalent
na B+R.
pełnego
W mln
czasu
NOK
pracy
(FTE) w
B+R
27 246
28 546
13 391
13 390
6 360
7 238
7 495
7 918
Ogółem
Podmioty gospodarcze
Sektor instytutów badawczych
Uniwersytety i szkoły wyższe
Relacja nakładów na B+R
ogółem do produktu krajowego
brutto. Udział w %
1,71
2013*
Nakłady Ekwiwalent
na B+R.
pełnego
W mln
czasu
NOK
pracy
(FTE) w
B+R
50 976
38 999
22 586
16 683
12 235
9 445
16 155
12 871
1,70
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny i Norweski Instytut Studiów nad Innowacyjnością,
Działalnością Badawczą i Edukacją.
http://www.nifu.no/en/
Zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej na 1 000
pracujących. Wybrane kraje. 2013 r.
Finlandia
Dania
Islandia (2011)
Szwecja
Norwegia (2012)
Japonia
Francja
Portugalia
USA (2011)
Wielka Brytania
Niemcy
Hiszpania
Rosja
Włochy
Polska
Chiny
0
2
4
6
8
Źródło: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
10
12
14
16
http://www.oecd.org
31
8. Media i kultura
Największe norweskie gazety. Nakład 2014
Gazeta, miejsce wydania
Aftenposten (w dni powszednie), Oslo
Verdens Gang1 (w dni powszednie), Oslo
Dagens Næringsliv, Oslo
Dagbladet1, Oslo
Bergens Tidende (w dni powszednie),
Bergen
Adresseavisen, Trondheim
Stavanger Aftenblad, Stavanger
Fædrelandsvennen, Kristiansand
Morgenbladet, Oslo
Drammens Tidende, Drammen
Wersja Wersja Nakład netto
drukowana cyfrowa (skorygowany
o sprzedaż
podwójną)
187 694 208 857
221 659
138 188
138 188
69 916 14 768
79 637
73 647
73 647
70 209 68 565
73 640
61 086 60 165
63 981
56 220 55 101
58 544
33 774 32 786
34 065
29 104
278
29 382
26 545 26 423
26 990
1
Cyfrowe produkty VG+ i Dagbladet+ dostępne w prenumeracie, nie są tutaj wliczone.
Źródło: Norweskie Zrzeszenie Mediów.
http://www.mediebedriftene.no/
Czytelnictwo gazet w wydaniu drukowanym i internetowym,
średnia dzienna. Czytelnicy w wieku 9-79 lat
100
90
Gazeta w wydaniu drukowanym
80
70
60
50
40
30
20
Gazeta w wydaniu internetowym1
10
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
Gazety w wydaniu internetowym obejmują tutaj internetowe wydania gazet drukowanych.
Kategorie gazeta drukowana i gazeta w wydaniu internetowym nie wykluczają się wzajemnie, tzn. że
czytelnicy wydania drukowanego mogli również czytać wydanie internetowe gazety, i odwrotnie.
http://www.ssb.no/en/medie/
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
32
Agencje prasowe w Norwegii
Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)
Pb 8713, Youngstorget, NO-0028 Oslo
Osoba kontaktowa: Tor Axelsen
Tel.: +47 22 99 84 00
www.apressen.no
Norsk Telegrambyrå AS (NTB)
Holbergs gate 1, Pb 6817,
St. Olavs plass, NO-0130 Oslo
Osoba kontaktowa: Pål Bjerketvedt
Tel.: +47 22 03 44 00
www.ntb.no
Agence France-Presse (AFP)
Tel.: +47 95 89 40 86
Klingenberggata 5, NO-0161 Oslo
E-post: [email protected]
Osoba kontaktowa: Pierre-Henry Deshayes www.afp.com
Associated Press (AP)
Lauritz Bergendahls gate 26,
4021 Stavanger
Osoba kontaktowa: Mark Lewis
Tel.: +47 48 00 91 15
www.ap.org
Bloomberg Nyhetsbyrå
Rådhusgata 27, NO-0158 Oslo
Tel.: +47 22 99 62 10
www.bloomberg.com
ITAR Tass
Fougstads gate 9, NO-0173 Oslo
Osoba kontaktowa: Yuri Mikhaylenko
Tel.: +47 96 82 98 92
www.itar-tass.com
Thomson Reuters Norge
Tel.: +47 22 93 69 00
Dronning Eufemias gate 16, NO-0191 Oslo www.reuters.com
Osoba kontaktowa: Balazs Koranyi
Xinhua News
Klingenberggata 5, NO-0161 Oslo
Osoba kontaktowa: Li Guorong
Tel.: +47 40 20 65 42
www.xinhuanet.com/english/
Dow Jones Newswire
Klingenberggata 5, NO-0161 Oslo
Osoba kontaktowa:
Kjetil Malkenes Hovland
Tel.: +47 90 22 79 08
www.dowjones.com/djnewswires.asp
Foreign Press Association
Klingenberggata 5, NO-0161 Oslo
Osoba kontaktowa: Björn Lindahl
Tel.: +47 92 41 72 82
www.fpanorway.com
Middle East News Agency (MENA)
Klingenberggata 5, NO-0161 Oslo
Osoba kontaktowa: Tarek Mahmoud
Tel.: +47 97 60 87 46
www.mena.org.eg
Norway International Press Center
Klingenberggata 5, NO-0161 Oslo
Osoba kontaktowa: Anita Karin Opsvik
Tel.: +47 23 95 03 22
E-post: [email protected]
33
Abonament telefoniczny. Telefonia stacjonarna i komórkowa.
Stan w dniu 31 grudnia1
6 000 000
Telefonia stacjonarna
Telefonia komórkowa
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
1
Dane z roku 2014 na dzień 30 czerwca.
Źródło: Norweska Inspekcja Pocztowa i Telekomunikacyjna.
http://eng.nkom.no/
Dostęp do mediów i urządzeń elektronicznych w domach. Osoby
w wieku 9-79 lat. Udział w %
1991
98
.
36
33
28
40
51
.
.
.
.
87
1997
97
91
72
53
43
45
70
.
.
.
.
89
2009
98
94
91
87
58
56
55
87
29
.
18
86
2014
96
89
88
86
46
56
28
75
49
70
44
72
Magnetofon kasetowy
Gramofon
Odtwarzacz CD
Odtwarzacz MP3
95
63
33
.
92
57
81
.
50
31
96
58
31
27
91
67
Prywatna antena do odbioru telewizji satelitarnej
Telewizja kablowa
Antena DVB-T telewizji cyfrowej nadawanej
naziemnie
Antena zbiorcza
5
29
19
38
34
51
29
56
.
7
.
6
.
4
24
4
..
..
..
..
.
.
50
13
23
..
.
.
92
91
53
97
.
70
95
96
54
98
80
54
NRK TV
TV 2
TVNorge
TV3
Telewizja lokalna
Telewizja szwedzka
Odtwarzacz wideo
Odtwarzacz DVD
Odtwarzacz HDD
Tablet
Radio DAB
Radio lokalne
Komputer osobisty
Internet
Gry wideo
Własny telefon komórkowy
Smartfon
Prenumerata gazety
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
34
http://www.ssb.no/en/medie/
Konsumpcja mediów, średnia dzienna. Osoby w wieku 9-79 lat.
Udział w %.
Internet
Komputer osobisty
Telewizja
Radio
Gazeta
Media audialne
Książka
Media wizualne
Czasopismo
2014
1991
Tygodnik
Komiks
0
10
20
30
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
40
50 60
Udział w %
70
80
90
100
http://www.ssb.no/en/medie/
Korzystanie z oferty kulturalnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Wiek 9-79 lat. Udział w %
Kino
Koncert
Impreza sportowa
Biblioteka publiczna
Teatr/musical/rewia
Muzeum
Wystawa sztuki
Impreza o charakterze
religijnym/światopoglądowym
Festiwal kultury
Balet/przedstawienie
taneczne
Opera/operetka
0
2012
2008
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Udział w %
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/kulturbar/
35
Członkowie Kościoła Norweskiego oraz innych kościołów,
związków wyznaniowych i stowarzyszeń światopoglądowych
poza Kościołem Norweskim. 2013/2014 r.
5 109 056
Udział
w%
100,0
Liczba osób
Ludność ogółem2
Członkowie Kościoła Norweskiego.
Stan w dniu 31 grudnia 2013 r.
3 843 721
75,2
Członkowie chrześcijańskich związków wyznaniowych
ogółem1
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Wolny Kościół Ewangeliczny (DFEF)
Wolny Kościół Ewangelicko-Luterański w Norwegii
Fiński Kościół Ewangelicko-Luterański
Islandzki Kościół Ewangelicko-Luterański w Norwegii
Zbór Chrześcijański (Przyjaciele Smitha; DKM)
Kościół Prawosławny
Kościół Rzymsko-Katolicki
Kościół Ewangelicko-Luterański (DELK)
Norweski Kościół Baptystów
Norweskie Stowarzyszenie Misyjne
Świadkowie Jehowy w Norwegii
Wspólnota Chrześcijańska
Centrum Chrześcijańskie
Kościół Metodystyczny w Norwegii
Wspólnoty Zielonoświątkowe
Szwedzki Kościół Margarety w Oslo
Inne chrześcijańskie związki wyznaniowe
337 316
4 806
3 258
19 557
4 348
6 740
7 750
14 765
140 109
3 189
10 283
10 136
12 130
2 540
3 145
10 684
39 398
21 573
22 905
100,0
1,4
1,0
5,8
1,3
2,0
2,3
4,4
41,5
0,9
3,0
3,0
3,6
0,8
0,9
3,2
11,7
6,4
6,8
Wyznawcy innych religii ogółem1
Bahaizm
Buddyzm
Hinduizm
Islam
Sikhizm
Judaizm
Inne
163 526
1 127
17 087
7 382
132 135
3 363
781
1 651
100,0
0,7
10,4
4,5
80,8
2,1
0,5
1,0
86 444
84 285
2 159
100,0
98,0
2,0
Członkowie stowarzyszeń światopoglądowych ogółem1
Norweskie Stowarzyszenie Humanistyczne
Inne stowarzyszenia światopoglądowe
1
Obejmuje wyłącznie członków, na rzecz których otrzymywane są subwencje państwowe. Stan w
dniu 1 stycznia 2014.
Stan w dniu 1 stycznia 2014.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/trosamf/
2
36
9. Turystyka i transport
Noclegi cudzoziemców w Norwegii według kraju zamieszkania.
2014 r.
Niemcy
Szwecja
Dania
Wielka Brytania
Niderlandy
USA
Francja
Polska
Hiszpania
Włochy
Rosja
Japonia
0
250 000 500 000 750 000 1 000 000 1 250 000 1 500 000
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/overnatting/
Statki pasażerskie Hurtigruten Bergen-Kirkenes. Liczba pasażerów
600 000
Pasażerowie ogółem
500 000
400 000
300 000
W kierunku północnym
200 000
W kierunku południowym
100 000
0
1982 1985
1990
1995
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
2000
2005
2010
2014
http://www.ssb.no/en/havn/
37
Obiekty noclegowe w Norwegii
Hoteler i inne obiekty noclegowe
ogółem1
Miejsca noclegowe
2011
2012
2013
2014
1 115
1 102
1 201
1 145
168 125 171 456 171 735 177 624
Doby noclegowe. W tys.
Doby noclegowe
Norwegowie. Udział w %
Cudzoziemcy. Udział w %
19 203
19 803
19 767
20 435
74,5
25,5
74,5
25,5
74,4
25,6
73,1
26,9
Budynki rekreacyjne typu hytte
Zespół domków rekreacyjnych2, noclegi 1 433 325 1 521 190 2 420 625 2 392 310
Pośrednictwa wynajmu domków
rekreacyjnych, noclegi
1 057 871 988 467 1 101 595 1 181 185
Zarejestrowane campingi3
Noclegi. W tys.
Norwegowie. Udział w %
Cudzoziemcy. Udział w %
768
8 080
74,2
25,8
771
8 239
75,3
24,7
824
6 767
80,0
20,0
765
7 122
79,7
20,3
1
2010-2012: Hotele i podobne obiekty noclegowe oferujące 20 lub więcej miejsc noclegowych.
2013 og 2014: Wszystkie hotele i podobne obiekty noclegowe (pensjonaty, motele itp.).
2010-2012: Zespoły domków rekreacyjnych, apartamenty itp. obejmujące więcej niż 3 obiekty
do wynajęcia.
2013-2014: Zespoły domków rekreacyjnych, apartamenty itp. oferujące więcej niż 10 miejsc
noclegowych.
3
2010-2012: Campingi oferujące 8 lub więcej domków lub 50 miejsc dla samochodów/ przyczep
campingowych.
2013 og 2014: Campingi oferujące 30 lub więcej obiektów do wynajęcia/miejsc.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/overnatting/
2
Ofiary śmiertelne wypadków drogowych
600
500
400
300
200
100
0
1950
1960
1970
1980
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
38
1990
2000
2014
http://www.ssb.no/en/vtu/
Transport i sieć komunikacyjna. Stan w dniu 31 grudnia
1993
2010
Pojazdy samochodowe itp.
Ogółem
2 986 381 4 604 846
Samochody
1 985 609 2 855 937
Samochody osobowe
1 633 088 2 308 548
Autobusy
29 134
20 348
Samochody dostawcze
169 981 397 279
Samochody ciężarowe/
Samochody osobowo-ciężarowe
typu kombi
153 406 129 762
Ciągniki i maszyny samobieżne
213 550 254 674
Motocykle
35 629 146 592
Skutery śnieżne
37 741
68 766
Motorowery
125 442 168 904
Przyczepy
588 410 1 109 973
Cywilny transport lotniczy
Porty lotnicze rozkładowego
transportu lotniczego
Flota powietrzna ogółem
Samoloty
Śmigłowce
Drogi publiczne
Ogółem
Drogi krajowe
Drogi okręgowe
Drogi gminne
Linie kolejowe
Linie kolejowe ogółem
Zelektryfikowane
Dwutorowe
52
848
741
107
52
984
745
239
90 502
26 406
27 050
37 046
4 023
2 422
99
2012
2014
4 862 938 5 086 178
3 004 384 3 119 309
2 442 964 2 555 443
18 220
17 111
424 634 441 967
118 566 104 788
262 288 271 668
156 826 167 649
73 514
77 528
174 873 177 501
1 191 053 1 272 523
52
998
762
236
52
1 081
813
268
93 509
10 496
44 281
38 732
93 868
10 581
44 317
38 970
94 055
10 608
44 290
39 157
4 169
2 566
241
4 154
2 552
247
4 154
2 552
247
km
Źródło: Norweski Urząd Transportu Kolejowego, Dyrekcja Dróg Publicznych, Avinor, Urząd
Lotnictwa Cywilnego.
http://www.ssb.no/en/transport-og-reiseliv/
39
10. Sektory gospodarki
Użytkowanie gruntów rolnych
W km2
12 000
10 000
Użytki rolne ogółem
8 000
6 000
Użytki zielone trwałe
użytkowane intensywnie
4 000
Grunty pod zasiewami
zbóż i roślin oleistych
Użytki zielone naturalne i
trwałe użytkowane ekstensywnie
Inne grunty orne
0
1949 1959 1969 1979 1989 1999 20092014
2 000
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/jordbruksareal/
Zwierzęta gospodarskie w gospodarstwach rolnych
Konie
Bydło ogółem
W tym krowy1
Trzoda chlewna
Owce starsze niż 1 rok
Kozy mleczne
Kury
2004
29 029
943 208
325 368
100 886
966 508
45 095
3 528 505
2014*
40 073
853 655
303 897
96 862
911 457
33 064
4 168 280
1
Obejmuje krowy mleczne i karmiące.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
40
http://www.ssb.no/en/jordbruksareal/
Produkcja rolnicza i pozyskanie drewna
2003
2014*
Zbiory i plony1. W tys. ton
Zboża ogółem
Pszenica
Jęczmień
Owies
Ziemniaki
Siano2
1 142
262
593
278
393
2 848
965
213
515
224
356
2 801
Produkty pochodzenia zwierzęcego. W tys. ton
Żywiec rzeźny ogółem
Bydło i cielęta
Trzoda chlewna
Owce i jagnięta
Jaja
Mleko krowie (w tys. litrów)
262
85
91
25
48
1 509
347
80
129
24
65
1 511
Pozyskanie drewna na sprzedaż ogółem. W tys. m3
Grubizna iglasta
Grubizna liściasta
6 739
50
9 667
140
1
Dotyczy wszystkich gospodarstw rolnych.
2
Obejmuje ogół plonu zielonej masy z pokosu łąk po przeliczeniu na plon siana.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/
Nieruchomości leśne i produktywne grunty leśne, według
wielkości nieruchomości. 2013 r.
Powierzchnia produktywnych gruntów
leśnych
Ogółem nie mniejsze niż 25 hektarów
25-99 hektarów
100-999 hektarów
1 000-4 999 hektarów
5 000- hektarów
Powierzchnia chronionych produktywnych
gruntów leśnych
Liczba
128 641
44 088
71 835
11 510
1 208
.
Udział Powierzchnia
w % W km2
W%
100,0 70 264 100,0
34,3
2 466
3,5
55,8 24 410
34,7
8,9 21 440
30,5
0,9 21 948
31,2
.
2 100
.
1
Obejmuje własności o powierzchni nie mniejszej niż 25 hektarów produktywnych gruntów leśnych.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny i Dyrekcja Gospodarki Zasobami Naturalnymi.
http://www.ssb.no/en/stskog/
41
Powierzchnia upraw ekologicznych lub w trakcie wprowadzania
metod ekologicznych, w krajach nordyckich. Procent powierzchni
użytków rolnych
W%
18
16
14
Szwecja
12
10
8
Finlandia
6
Dania
Norwegia
4
2
0
1991
1995
2000
2005
2010
2013
Źródło: Norwegia – Inspekcja Rolnictwa Ekologicznego (Debio) i Norweski Główny Urząd
Statystyczny, Szwecja – Inspekcja Rolnictwa Ekologicznego (KRAV) i Szwedzki Główny Urząd
Statystyczny/Komisja ds. Rolnictwa (Jordbruksverket), Dania – Dyrekcja Hodowli i Ochrony Roślin
(Plantedirektoratet) oraz Duński Główny Urząd Statystyczny, Finlandia – Główna Inspekcja Kontroli
Hodowli i Ochrony Roślin (KTTK)/Urząd Bezpieczeństwa Żywności (Evira) i Centrum Informacyjne
Ministerstwa Rolnictwa (TIKE).
Gospodarstwa rolne według wielkości użytkowanych gruntów
rolnych
250 000
100- hektarów
50-99 hektarów
-49 hektarów
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1949 1959 1969 1979 1989 1999 2010 2012 2013 2014*
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
42
http://www.ssb.no/en/stjord/
Połowy najważniejszych gatunków ryb
W tys. ton1
2004
2014*
2 524
2 311
231
473
616
408
959
400
157
278
211
154
65
94
49
82
49
77
17
19
7
19
14
17
59
16
11
15
17
14
12
11
2
11
8
6
4
2
Gatunki ryb
Ogółem
Dorsz atlantycki
Śledź pospolity
Błękitek
Makrela atlantycka
Czarniak
Łupacz
Tobiasz
Gromadnik
Karmazyn atlantycki
Okowiel
Molwa
Krewetka
Ostrobok pospolity
Halibut czarny
Brosma
Szprot atlantycki
Zębacz smugowy
Żabnica
Inne gatunki ryb
37
214
W mln NOK2
2004
2014*
10 395
14 209
2 784
4 613
2 015
1 912
764
579
1 329
1 937
838
1 247
455
1 196
44
140
47
142
115
186
6
31
174
180
838
555
40
126
325
345
83
97
7
27
34
44
93
52
405
798
1
Waga ryby przed wypatroszeniem.
Odpowiada podanej wartości ładunku wyładowanego wypłaconej rybakowi za połów.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/fiskeri/
2
Akwakultura – hodowla ryb. Sprzedaż łososia atlantyckiego i troci
W tys. ton
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
1971 1975
1980
1985
1990
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
1995
2000
2005
2010 2013
http://www.ssb.no/en/fiskeoppdrett/
43
Wartość produkcji akwakultury i rybołówstwa tradycyjnego
W mld NOK
60
50
40
30
Akwakultura
20
10
Rybołówstwo tradycyjne
0
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010 2013
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/fiskeoppdrett/ og http://www.ssb.no/en/fiskeri/
Eksport ryb i produktów rybnych
2001
W tys. W mln
ton NOK
Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce
morskie włącznie z ich przetworami, ogółem
1 727 29 572
Ryby, świeże lub chłodzone, z wyjątkiem filetów
417 8 418
Ryby, mrożone, z wyjątkiem filetów
909 8 258
Filety rybne, mrożone
182 4 310
Filety rybne i inne mięso rybie, świeże lub
26 944
chłodzone
Ryby suszone, solone lub nie
76 3 520
Filety rybne, suszone, solone lub w solance
12 380
Ryby, solone lub w solance
37 1 177
Ryby, wędzone
5 424
Skorupiaki, mrożone; mączki i granulaty ze
skorupiaków nadające się do spożycia przez ludzi
12 267
Ryby, przetworzone lub konserwowane, w tym
kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry
rybiej
20 613
Skorupiaki i mięczaki, przetworzone lub
konserwowane
21 949
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
44
2014*
W tys. W mln
ton NOK
2 517 67 150
1 206 37 819
824 11 100
99 4 606
87 5 216
106 4 259
9
185
30
839
15
685
3
207
16
324
7
442
http://www.ssb.no/en/muh/
Zatrudnieni i samozatrudnieni w sektorze handlu i usług.
Dane w tys.
1 000
800
700
600
Działalność usługowa
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sprzedaż i obsługa nieruchomości
Handel i naprawa pojazdów silnikowych
500
400
300
200
100
0
1970
1980
1990
2000
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
2010 2014
http://www.ssb.no/en/nr
Norweski przemysł naftowy. Podstawowe dane
1993
1995
2000
2010
2013
Liczba zatrudnionych
Wydobycie ropy naftowej i gazu
17 338 16 498 14 434 21 930 27 206
Na morzu
5 399 5 064 4 822 6 561 7 413
Na lądzie
11 939 11 434 9 612 15 369 19 793
Usługi dla przedsiębiorstw
zajmujących się wydobyciem ropy
naftowej i gazu
4 173 4 437 7 743 26 828 35 800
Wartość produkcji brutto.
W mln NOK
Wydobycie ropy naftowej i gazu
136 051 144 257 367 625 572 367 666 264
Usługi dla przedsiębiorstw
zajmujących się wydobyciem ropy
naftowej i gazu
5 303 6 151 15 883 99 843 135 157
Inwestycje. W mln NOK
Wydobycie ropy naftowej i gazu
50 886 42 497 52 898 126 737 208 637
Usługi dla przedsiębiorstw
zajmujących się wydobyciem ropy
naftowej i gazu
-65
44 4 287
983 4 785
Transport rurociągowy ropy i gazu
6 693 6 086
691
552 3 245
Produkcja ropy naftowej surowej.
131 843 156 776 181 181 104 388 84 948
W tys. Sm3 o.e.2
Produkcja gazu ziemnego.
24 804 27 814 49 790 107 250 108 746
W tys. Sm3 o.e.2
Eksport
Ropa naftowa surowa. W tys.Sm3 o.e. 114 917 143 003 167 485 90 579 67 317
Gaz ziemny. W tys. Sm3 o.e.
24 804 27 814 48 521 102 558 103 847
1
Włącznie z transportem rurociągowym od r. 2010.
Ekwiwalent ropy naftowej (o.e) stosuje się jako wskaźnik przeliczeniowy w porównaniach lub
kalkulacjach zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego. 1 Sm3 o.e. (1 standardowy metr sześcienny
ekwiwalentu ropy naftowej) = 1 Sm3 ropy naftowej lub 1 000 Sm3 gazu ziemnego.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny oraz Norweska Dyrekcja Ropy Naftowej.
http://www.ssb.no/en/oljev/ i http://www.npd.no/en
2
45
Cena ropy naftowej. Brent Blend
USD/baryłka
120
100
80
60
40
20
0
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
Źródło: Ministerstwo Ropy i Energetyki oraz Reuters EcoWin.
2005
2010 2014
http://www.ssb.no/en/ogintma/
Przemysł i górnictwo według sekcji i działów. 2012 r.
Sektor
Przemysł i górnictwo
Liczba
Liczba Produkcja1
przedsię- zatrudnio- sprzedana
biorstw
nych W mln Udział
NOK w %
19 811 235 111 769 182 100,0
Górnictwo
Przemysł
Produkcja artykułów spożywczych, napojów
oraz wyrobów tytoniowych
Produkcja wyrobów włókienniczych,
odzieży, skóry i wyrobów skórzanych
Produkcja drewna i wyrobów z drewna
Produkcja papieru i wyrobów z papieru
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników
informacji
Produkcja produktów rafinacji ropy naftowej,
chemikaliów i wyrobów chemicznych,
wyrobów farmaceutycznych
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
Produkcja metali
Produkcja wyrobów z metali
Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych
Produkcja maszyn i urządzeń
Pozostała produkcja przemysłu maszynowego (za wyjątkiem budowy statków i
platform wiertniczych)
Budowa statków i platform wiertniczych
Produkcja mebli i pozostała produkcja
wyrobów
Naprawa, konserwacja oraz instalowanie
maszyn i urządzeń
768
5 314 14 605
1,9
19 043
229 797 754 578 98,1
2 475
48 545 170 219 22,6
1 501
1 983
86
4 462 6 597
13 752 25 259
3 734 11 301
0,9
3,3
1,5
1 257
6 331 10 401
1,4
336
12 991 146 344 19,4
417
4 850 10 755
1,4
938
155
2 533
10 457 27 256
9 506 58 868
24 566 46 661
3,6
7,8
6,2
778
1 328
16 181 40 918
20 762 74 814
5,4
9,9
181
504
4 140 8 573
21 179 65 387
1,1
8,7
2 063
9 688 13 347
1,8
2 508
18 653 37 877
5,0
1
Dane nie zawierają podatku od wartości dodanej (MVA).
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
46
http://www.ssb.no/en/sti/
Flota żeglugi międzynarodowej armatorów norweskich. Statki.
Stan w dniu 1 lipca 2014
Norweski
Norweski Rejestr Statków
Żeglugi
Rejestr
Statki
Międzynarodo- pływające pod
Statków
wej (NIS)
Ogółem
(NOR)
banderą obcą
Nośność
Nośność
Nośność
Nośność
Liczba w tys. Liczba w tys. Liczba w tys. Liczba w tys.
DWT
DWT
DWT
DWT
1 759 38 845 216
956 520 17 355 1 023 20 534
Statki1 ogółem
Statki pasażerskie,
katamarany i promy2
14
396
Zbiornikowce do
przewozu gazu i
chemikaliów
363 10 160
Inne zbiornikowce
63 6 590
Zbiornikowce FPSO
59 7 004
Statki wielozadaniowe 18 1 775
Masowce
96 4 495
Inne statki do
przewozu ładunków
stałych
523 6 321
Statki obsługujące
platformy wiertnicze
(offshore serviceship) 623 2 500
6
250
2
12
6
134
..
..
1
..
..
..
..
126
..
..
154
38
6
10
63
5 191
4 217
631
1 045
3 409
209
25
52
8
33
4 969
2 373
6 247
730
1 086
11
17
97
2 311
415
3 993
198
813
150
551
275
1 136
1
Statki o pojemności 100 GT i więcej. 2 Tonaż brutto w tys. GT. Wartość niewliczona w łączną wartość DWT.
Źródło: Stowarzyszenie Armatorów Norweskich.
http://www.ssb.no/en/handelsfl/
Norweska flota handlowa1. Stan z końca roku. W tys. ton GT
Tonaż ogółem
W tym zbiornikowce
Zbiornikowce. Udział w %
1995
2000
2010
2011
2012
2013
20 834 21 572 15 711 15 586 15 698 15 997
12 006 11 545 7 269 7 235 7 312
7263
58
54
46
46
47
45
1
Statki o pojemności 100 GT i więcej. 2 Tonaż brutto w tys. GT. Wartość niewliczona w łączną wartość DWT.
Źródło: Stowarzyszenie Armatorów Norweskich.
http://www.ssb.no/en/handelsfl/
Wypadki morskie. Zatopione i uszkodzone statki zarejestrowane
w norweskich rejestrach statków1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Statki zatopione
Statki
Tonaż brutto
18
41 421
24
4 135
22
56 206
15
3 679
18
659
13
18 967
12
389
14
4 217
18
8 881
18
3 586
13
1 837
13
782
8
542
18
1161
Statki uszkodzone
Statki
Tonaż brutto
157
976 709
129
502 917
137
982 184
126
537 197
118
336 674
112
634 482
71
525 545
100
576 903
105
409 072
144
582 424
149
616 010
159
596 068
241
1 205 544
246
884 741
1
Zatopienie oznacza całkowitą utratę statku, natomiast uszkodzenie oznacza uszkodzenie statku.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/sjoulykker/
47
11. Energetyka
Produkcja energii z nośników energii. W petadżulach1
Ogółem
Energia elektryczna z elektrowni wodnych
Energia elektryczna z elektrowni wiatrowych
Ropa naftowa surowa i kondensat
Gaz ziemny2 i skroplony gaz ziemny (NGL)
Węgiel
Drewno opałowe3
1995
7 502
441
0
5 749
1 282
8
21
2000
9 300
512
0
6 650
2 097
18
24
2005
9 659
491
2
5 621
3 478
41
28
2010
8 685
422
3
3 970
4 209
54
30
2013*
8 115
464
7
3 230
4 339
52
22
1
1 PJ = 1015 J.
Nie obejmuje spalanego gazu odpadowego. Skroplony gaz ziem ny (NGL) obejmuje produkcję
etanu, propanu, butanu, izobutanu (metylopropanu) i LPG.
Drewno, granulat, brykiety na użytek gospodarstw domowych.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/energiregn/
2
3
Zużycie nośników energii poza sektorami energetycznymi i
żeglugą międzynarodową. W petadżulach1
PJ
1 000
800
Gaz, ciepło, paliwa stałe
600
400
Ropa w transporcie
Ropa z wyjątkiem transportu
200
0
1976
Energia elektryczna
1980
1985
1990
1 PJ = 1015 J.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
1995
2000
2005
2010 2013*
1
48
http://www.ssb.no/en/energiregn/
Zużycie energii w gospodarstwach domowych na 1 osobę,
według nośnika energii. Wybrane kraje w 2012 r. W kWh
Finlandia
Norwegia
USA
Dania
Szwecja
Rosja
Niemcy
Francja
Wielka Brytania
Polska
Japonia
Węgiel, koks, torf
Produkty ropy naftowej
Gaz ziemny
Energia elektryczna
Energia cieplna
Biomasa, inna energia odnawialna
Hiszpania
Chiny
Portugalia
Indie
0
2000
4000
6 000
kWh
8 000
10 000
12 000
Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) i Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.iea.org
Zaopatrywanie w energię elektryczną
Zakłady energetyczne
Produkujące energię
elektryczną
Produkcja energii elektrycznej
Import
Eksport
Zużycie netto priorytetowane
Przemysł energochłonny
Górnictwo i inne sektory
przemysłu
Gospodarstwa domowe i
rolnictwo
Usługi
Zużycie netto niepriorytetowane
1995
326
2000
332
2005
306
2010
338
2013
316
215
178
163
188
172
GWh1
123 011 142 817 137 811 123 630 133 975
2 300
1 474
3 653 14 673 10 135
8 962 20 529 15 695
7 123 15 140
97 450 101 838 108 453 116 062 115 605
33 503 35 685 40 728 34 075 33 522
8 539
8 444
9 149
13 420
15 724
35 587
19 819
7 514
35 685
22 022
10 518
35 404
23 172
5 595
41 489
25 889
4 494
40 657
25 701
3 936
1
1 GWh = 1 000 000 kWh.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/elektrisitet/
49
Energetyka wodna. Stan w dniu 31 grudnia 2014 r.
Potencjał możliwy do wykorzystania1
GWh
213 831
Udział w %
100
Elektrownie wodne ukończone
Elektrownie wodne trakcie budowy
Koncesja udzielona
Wniosek o udzielenie koncesji złożony
Zapowiedź złożenia wniosku2
Trwale chronione zasoby wodne
Pozostałe
131 377
1 478
3 602
6 619
1 106
50 940
18 709
61
1
2
3
1
24
9
1
Energia norweskich zasobów wodnych, która technicznie i ekonomicznie może zostać
wykorzystana do produkcji energii elektrycznej. 2 Zgłoszono zapowiedź złożenia wniosku.
Źródło: Norweska Dyrekcja Zasobów i Energii Wodnej (NVE).
http://www.nve.no/en/
Łączna produkcja ropy naftowej surowej i gazu ziemnego.
W mln Sm3 oe1
W mln Sm3 o.e.
300 000
250 000
200 000
Gaz ziemny
150 000
100 000
Ropa włącznie ze skroplonym gazem
50 000
0
1971 1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010 2014
1
Sm3 (standardowy metr sześcienny; objętość w warunkach standardowych) oe (ekwiwalentu
ropy naftowej).
Źródło: Norweska Dyrekcja Ropy Naftowej.
http://www.ssb.no/en/ogprodre/
Najwięksi producenci ropy naftowej na świecie. 2013 r.
W mln baryłek na 1 dzień1
Arabia Saudyjska
Rosja
USA
Chiny
Kanada
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Iran
Nigeria
Irak
Kuweit
Meksyk
Wenezuela
Brazylia
Qatar
Norwegia
1
11,53
10,79
10,00
4,18
3,95
3,65
3,56
3,32
3,14
3,13
2,88
2,62
2,11
2,00
1,84
Produkcja skroplonego gazu ziemnego (NGL) i kondensatu zostały ujęte w danych o światowej
produkcji ropy naftowej.
Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2014
(Przegląd Statystyczny Energii Światowej 2014, publikacja BP).
http://www.bp.com
50
12. Gospodarka narodowa
Produkt krajowy brutto według sektorów i podsektorów gospodarki
Produkt krajowy brutto
Rolnictwo
Leśnictwo
Rybołówstwo, połowy morskie i akwakultura
Wydobycie ropy i gazu
Wydobycie ropy naftowej surowej i gazu
ziemnego
Usługi związane z wydobyciem ropy
naftowej i gazu
Górnictwo
Przemysł
Zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę
Budownictwo
Handel i naprawa pojazdów samochodowych
Zakwaterowanie i gastronomia
Transport rurociągowy
Transport poza transportem morskim
Usługi pocztowe i dystrybucyjne
Informacja i komunikacja
Żegluga morska
Żegluga międzynarodowa
Żegluga krajowa
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Obsługa rynku nieruchomości
Usługi związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej
Usługi prywatne
Usługi administracji publicznej
Pozycje bilansujące1
1990
2014*
W mln Udział W mln Udział
NOK
w%
NOK
w%
749 860 100,0 3 151 483 100,0
14 234
3 725
4 417
88 163
1,9 13 460
0,5
5 461
0,6 28 347
11,8 619 711
0,4
0,2
0,9
19,7
86 283
11,5 568 817
18,0
1 880
0,3
50 894
1,6
1 753
0,2
5 126
0,2
77 326
21 784
29 036
72 615
9 404
7 807
29 690
4 925
24 627
17 832
16 038
1 794
33 998
43 936
10,3
2,9
3,9
9,7
1,3
1,0
3,5
0,7
3,3
2,4
2,1
0,2
4,5
5,9
220 764
64 985
163 394
201 979
36 678
16 648
111 898
8 845
108 010
55 786
36 323
19 463
144 757
110 611
7,0
2,1
5,2
6,4
1,2
0,5
2,3
0,3
3,4
1,8
1,2
0,6
4,6
3,5
32 110
28 030
4,3 285 928
3,7 121 782
9,1
3,9
124 596
83 440
16,6 535 476
11,1 330 744
17,0
10,5
1
Podatek od wartości dodanej (MVA) i podatek inwestycyjny (IVA), inne podatki nakładane na
produkty, odchylenia netto i odchylenia statystyczne.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/nr/
51
Produkt krajowy brutto per capita w wybranych krajach (bieżący
PPP USD)1. 2013 r.
Luksemburg
Norwegia
USA
Szwecja
Dania
Niemcy
Islandia
Finlandia
Storbritannia
Francja
Japonia
EU28
Hiszpania
Portugalia
Rosja
Polska
Chiny
0
20 000
40 000
60 000
PPP USD
80 000
100 000
1
PPP=parytet siły nabywczej.
Źródło: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
http://www.oecd.org/
Produkt krajowy brutto per capita. Ceny bieżące i zmiana
wyrażona w %
W NOK
700 000
W%
10
8
600 000
6
500 000
Zmiana w %
400 000
4
300 000
2
200 000
0
100 000
Ceny bieżące
0
1970
1975
1980
-2
1985
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
52
1990
1995
2000
2005
-4
2010 2014*
http://www.ssb.no/en/nr/
Norweski Rządowy Fundusz Emerytalny (Statens pensjonsfond
utland)1. Stan w dniu 31 grudnia
W mld NOK
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
1
Wcześniejsza nazwa funduszu: Norweski Rządowy Fundusz Ropy Naftowej (Statens
petroleumsfond).
Źródło: Norges Bank.
http://www.nbim.no/en/
Państwowy dług publiczny jako procent produktu krajowego
brutto w wybranych krajach, według kryterium Traktatu z
Maastricht1. 2013 r.
Japonia2
Grecja
Portugalia
Włochy
Irlandia
USA2
Francja
Hiszpania
Wielka Brytania
Niemcy
Finlandia
Polska
Dania
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
0
50
100
150
200
250
W%
1
Państwowy dług publiczny nie obejmuje zadłużenia pomiędzy jednostkami administracji
publicznej. Kryterium Traktatu z Maastricht wprowadza zasadę, że państwowy dług publiczny nie
może przekroczyć 60% wartości rocznego produktu krajowego brutto.
Zastosowano odmienne kryteria - Zobacz OECD Economic Outlook no 96.
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny, Eurostat i OECD.
http://ec.europa.eu/eurostat/, http://www.oecd.org/ i http://www.ssb.no/en/offogjeld/
2
53
Dochody i wydatki administracji publicznej. W mld NOK
2003
740,5
571,4
2008
1 332,9
910,6
2014*
1 459,6
1 162,8
315,9
472,2
598,4
156,2
75,8
7,3
1,5
14,7
169,1
101,4
67,7
224,9
185,2
4,9
2,0
21,5
422,3
252,8
169,5
312,3
210,5
12,3
1,9
27,3
296,8
152,7
144,1
B. Wydatki ogółem (B1)
Publiczna działalność usługowa
Obrona narodowa
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Cele gospodarczo-ekonomiczne
Ochrona środowiska
Gospodarka mieszkaniowa i środowisko lokalne
Ochrona zdrowia
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Opieka społeczna
607,2
116,7
30,3
15,4
58,4
2,0
0,9
94,5
7,9
34,5
246,5
818,9
169,4
39,0
18,0
74,9
4,7
1,1
128,1
12,9
36,8
333,9
1 149,0
254,2
45,1
27,1
110,4
10,7
1,7
176,4
19,1
48,8
455,5
C. Inwestycje finansowe netto (A-B)
133,3
514,0
310,5
A. Dochody ogółem (A1+A2)
A1. Dochody z wyjątkiem przemysłu naftowego
Podatki i opłaty z obszaru kontynentalnego
Norwegii
Dochody ze składek na ubezpieczenia społeczne
i emerytury
Dochody z tytułu własności
Transfery
Dochody z inwestycji kapitałowych
Dochody z opłat
A2. Dochody z przemysłu naftowego
Podatki i opłaty z przemysłu naftowego
Inne dochody z przemysłu naftowego
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
54
http://www.ssb.no/en/offinnut/
13. Norwegia za granicą
Służba zagraniczna
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii
Adres siedziby w Oslo: 7. juni-plassen / Victoria Terrasse
Adres pocztowy: Postboks 8114 Dep., NO-0032 Oslo
Tel.: + 47 23 95 00 00
Fax: + 47 23 95 00 99
E-mail: [email protected]
Placówki zagraniczne
102 przedstawicielstwa zagraniczne, w tym:
85 ambasad
9 konsulatów generalnych
7 delegacji
1 oddział ambasady
Około 355 konsulatów honorowych
Personel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii
Około 835 stanowisk
W placówkach zagranicznych
Około 640 włącznie z około 85 wysłannikami specjalnymi z innych urzędów
Około 1 000 zatrudnionych lokalnie
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/ i http://www.norway.info/
55
Innovasjon Norge
Innovation Norway reprezentuje administrację rządową i samorządową w
kwestiach wspierania przedsiębiorczości na terenie całego kraju. Celem działania
Innovation Norge jest pobudzanie rozwoju społeczno-gospodarczego i
wyzwolenie potencjału gospodarczego regionów. Realizowane jest to poprzez
działanie na rzecz zwiększenia liczby: przedsiębiorców, prężnie rozwijających
się przedsiębiorstw i innowatywnych środowisk sprzyjających rozwojowi
przedsiębiorczości.
Innovation Norway jest organizacją o charakterze globalnym. Oprócz
reprezentacji we wszystkich okręgach administracyjnych Norwegii, biura
organizacji znajdują się w ponad 30 krajach. W krajach, w których Innovation
Norway nie ma reprezentacji w postaci własnego biura, międzynarodowe
kontakty nawiązywane są za pośrednictwem ambasad Norwegii. Pracownicy
Innovation Norway posiadają wiedzę na temat lokalnych i międzynarodowych
relacji, która pomaga w transformacji idei klientów w sukces rynkowy.
Adres siedziby w Oslo:
Akersgata 13, Oslo
Telephone: + 47 22 00 25 00
Telefax: + 47 22 00 25 01
E-mail: [email protected]
Adres pocztowy:
Innovation Norway
PO Box 448 Sentrum
NO-0104 Oslo
http://www.innovasjonnorge.no/no/Contact-us/
Sjømannskirken – norweski kościół za granicą
Sjømannskirken – norweski kościół za granicą, jest instytucją niekomercyjną
powiązaną z Kościołem Norweskim. Sjømannskirken stanowi miejsce spotkań
religijnych, kulturowych i socjalnych dla wszystkich Norwegów za granicą.
Sjømannskirken posiada kompetencje w kwestiach zarządzania kryzysowego i
poradnictwa rodzinnego. Sjømannskirken posiada 31 placówek zagranicznych,
jednak organizacja ta reprezentowana jest w 80 krajach, na wszystkich
kontynentach.
Adres głównej siedziby w Bergen: Strandgt. 198
Adres pocztowy: Postboks 2007, NO-5817 Bergen
Telefon: + 47 55 55 22 55
E-mail: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/sjomannskirken
Źródło: Sjømannskirken – norweski kościół za granicą.
56
http://www.sjomannskirken.no/english
14. Fundusze norweskie i fundusze EOG
Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG
(fundusze norweskie i fundusze EOG) - Solidarność i współpraca
Wspólnym celem sygnatariuszy umowy o EOG jest zmniejszenie nierówności
ekonomicznych i społecznych w Europie. Norwegia przyczynia się do tego celu
poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG (mechanizmy finansowe EOG),
jednocześnie wzmacniając więzi i współpracę z państwami-beneficjentami.
Wspieramy projekty rozwojowe w takich dziedzinach priorytetowych jak
ochrona środowiska i klimatu, ochrona zdrowia i opieka nad dzieckiem,
ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego, badania naukowe i edukacja,
wdrażanie przepisów obowiązujących w strefie Schengen, wzmacnianie wymiaru
sprawiedliwości, rozwój dialogu społecznego i wspieranie procesów rozwojowych
społeczeństwa obywatelskiego. Wielu norweskich partnerów jest zaangażowanych
w projekty i programy finasowane z funduszy norweskich i funduszy EOG.
Dofinansowanie1 przyznane państwom-beneficjentom. Mln EUR2
Ogółem
Polska
Rumunia
Węgry
Czechy
Bułgaria
Litwa
Słowacja
Łotwa
Grecja
Portugalia
Estonia
Hiszpania
Słowenia
Chorwacja
Cypr
Malta
2009-20143
1 788,50
578,10
305,95
153,30
131,80
126,60
84,00
80,75
72,95
63,40
57,95
48,60
45,854
26,90
9,605
7,85
4,50
1
Ogółem dofinansowanie od krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/EFTA
(Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu): Norwegii, Islandii, Liechtensteinu. Udział
Norwegii wyniósł około 97 procent sumy dofinansowania. 2 Umowy zawarto w euro.
3
Zgodnie z umową zawartą 28 lipca 2010. Dofinansowanie jest dostępne do roku 2017
4
Wsparcie przejściowe od 1. maja 2009 r. do 31. grudnia 2013 r.
5
Dofinansowanie obliczone od chwili, kiedy Chorwacja stała się członkiem UE w lipcu 2013.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii.
http://www.eeagrants.org
57
15. Współpraca na rzecz rozwoju
Wydatki środków publicznych Norwegii na współpracę na rzecz
rozwoju. W mln NOK
2009 2010 2011 2012 2013
Wykorzystanie środków na pomoc
rozwojową ogółem (wartość całkowita
pomocy rozwojowej)
25 624 26 424 26 653 27 638 32 807
Odsetek dochodu narodowego brutto (BNI)
1,06
1,05
0,96
0,93
1,07
Dwustronna pomoc rozwojowa
Wyłącznie dwustronna pomoc rozwojowa
Pomoc rozwojowa za pośrednictwem
organizacji wielostronnych (tzw. pomoc
rozwojowa multi-bi)
Wielostronna pomoc rozwojowa
Administracja
17 940 18 508 18 363 18 947 23 588
12 132 12 357 12 674 12 835 16 693
5 808
6 296
1 387
6 151
6 464
1 452
5 689
6 787
1 503
6 112
7 154
1 537
6 896
7 439
1 780
5 436
5 616
5 918
5 948
6 700
3 566
744
3 620
799
3 518
899
3 710
959
4 252
981
Dwustronna pomoc rozwojowa według
rodzajów instytucji pozarządowych
Pomoc rozwojowa za pośrednictwem
organizacji pozarządowych ogółem
W tym norweskie organizacje
pozarządowe
Lokalne organizacje pozarządowe
Międzynarodowe organizacje
pozarządowe
Inne ogółem
1 125 1 197 1 501 1 279 1 467
12 505 12 892 12 445 12 999 16 888
Dwustronna pomoc rozwojowa ogółem
17 940 18 508 18 363 18 947 23 588
Dwustronna pomoc rozwojowa ogółem
według dziedzin zastosowania
Rozwój gospodarczy i handel
Pomoc humanitarna
Środowisko i energia
Praworządność
Edukacja
Opieka zdrowotna i opieka socjalna
Koszty w Norwegii i niewyszczególnione
Wielostronna pomoc rozwojowa
3 374
1 398
2 366
3 896
1 759
2 277
4 258
6 296
3 612
2 161
3 172
3 865
1 602
1 724
3 823
6 464
3 944
2 115
3 204
3 941
1 515
1 804
3 343
6 787
Źródło: NORAD - Norweska Agencja Współpracy na Rzecz Rozwoju.
http://www.norad.no/en/front/toolspublications/norwegian-aid-statistics/
58
3 307
1 949
4 752
3 863
1 612
1 814
3 187
7 154
3 531
2 538
7 024
4 369
1 690
2 582
3 635
7 439
Dwustronna pomoc rozwojowa. 25 największych państwbeneficjentów norweskiej pomocy rozwojowej. 2013 r.
W mln NOK
Brazylia
Afganistan
Palestyna
Malawi
Tanzania
Sudan Południowy
Uganda
Syria
Somalia
Etiopia
Mozambik
Zambia
Demokratyczna
Republika Konga
Liberia
Indie
Zimbabwe
Sudan
Nepal
Myanmar (Birma)
Indonezja
Pakistan
Kambodża
Liban
Kenia
Afryka Południowa
0
500
1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
W mln NOK
Źródło: NORAD - Norweska Agencja Współpracy na Rzecz Rozwoju.
http://www.norad.no/en/front/toolspublications/norwegian-aid-statistics/
59
16. Handel zagraniczny
Rachunek bieżący
W mln NOK
500 000
400 000
Saldo rachunku bieżącego
Saldo rachunku dochodów i transferów bieżących
Saldo handlu zagranicznego
300 000
200 000
100 000
0
-100 000
1970
1975
1980
1985
1990
1995
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
2000
2005
2010 2014*
http://www.ssb.no/en/ur/
Obroty towarowe w handlu zagranicznym wedlug grup
towarowych. 2014*
Import
W mln Udział
NOK
w%
560 723 100,0
38 352
6,8
7 399
1,3
32 428
5,8
Ogółem
Żywność i zwierzęta żywe
Napoje i tytoń
Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw
Paliwa (włącznie z ropą naftową surową i
gazem ziemnym), energia elektryczna itp. 31 121
Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne
5 162
Produkty przemysłu chemicznego
54 582
Towary przetworzone
85 655
Maszyny, urządzenia i sprzęt
219 661
transportowy
Różne towary gotowe
85 383
Towary i transakcje niesklasyfikowane w
wymienionych sekcjach
982
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
60
Eksport
W mln Udział
NOK
w%
897 810 100,0
72 128
8,0
626
0,1
15 442
1,7
5,6
0,9
9,7
15,3
39,2
15,2
579 267
1 677
45 721
71 063
85 919
25 012
64,5
0,2
5,1
7,9
9,6
2,8
0,2
954
0,1
http://www.ssb.no/en/muh/
Obroty handlu zagranicznego według wybranych stref i krajów.
2014 r.*
Ogółem
Import
W mln NOK Udział w %
560 723
100,0
Eksport
W mln NOK Udział w %
897 810
100,0
Kraje nordyckie
EFTA
UE
Kraje rozwijające się
118 293
9 235
357 605
100 462
21,1
1,6
63,8
17,9
104 315
7 808
732 470
65 361
11,6
0,9
81,6
7,3
Europa
Belgia
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Irlandia
Islandia
Włochy
Niderlandy
Polska
Portugalia
Rosja
Hiszpania
Wielka Brytania
Szwajcaria
Szwecja
Niemcy
Austria
384 195
9 992
34 254
13 078
19 327
451
4 558
1 524
17 182
20 892
18 110
2 039
9 838
9 967
36 308
7 654
68 967
66 450
4 364
68,5
1,8
6,1
2,3
3,4
0,1
0,8
0,3
3,1
3,7
3,2
0,4
1,8
1,8
6,5
1,4
12,3
11,9
0,8
755 936
43 132
33 059
13 741
54 196
1 695
8 045
4 399
7 494
115 352
16 071
3 211
5 279
15 162
205 305
3 405
51 249
151 848
2 280
84,2
4,8
3,7
1,5
6,0
0,2
0,9
0,5
0,8
12,8
1,8
0,4
0,6
1,7
22,9
0,4
5,7
16,9
0,3
9 795
1 524
1,7
0,3
12 717
1
1,4
0,0
Afryka
Botswana
Republika Południowej
Afryki
1 541
0,3
832
0,1
Azja
Japonia
Chiny
Singapur
Korea Południowa
100 916
12 596
53 124
3 680
9 700
18,0
2,2
9,5
0,7
1,7
76 038
10 112
20 666
11 719
14 490
8,5
1,1
2,3
1,3
1,6
Ameryka Północna
Kanada
USA
51 990
14 706
34 718
9,3
2,6
6,2
40 343
4 276
32 764
4,5
0,5
3,6
Ameryka Południowa
Brazylia
Chile
Peru
12 545
8 017
1 022
2 005
2,2
1,4
0,2
0,4
9 363
7 054
613
135
1,0
0,8
0,1
0,0
1 282
0,2
3 413
0,4
Oceania
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ssb.no/en/muh/
61
Import towarów do Norwegii według krajów. Udział w %. 2014*
Szwecja
Niemcy
Chiny
Wielka Brytania
USA
Dania
Niderlandy
Francja
Polska
Włochy
0
2
4
6
8
Udział w %
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
10
12
14
http://www.ssb.no/en/muh/
Eksport towarów z Norwegii według krajów. 2014*
Wielka Brytania
Niemcy
Niderlandy
Francja
Szwecja
Belgia
Dania
USA
Chiny
Polska
0
5
Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny.
62
10
15
Udział w %
20
25
http://www.ssb.no/en/muh/
17. Święta państwowe i dni wolne od pracy
20151
1 stycznia
21 stycznia
6 lutego
21 lutego
2 kwietnia
3 kwietnia
5 kwietnia
6 kwietnia
1 maja
8 maja
14 maja
17 maja
24 maja
25 maja
7 czerwca
4 lipca
20 lipca
29 lipca
F
F
F
F
19 sierpnia
F
25 grudnia
26 grudnia
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Nowy Rok
Urodziny JKW Księżniczki Ingrid Alexandry
Święto Samów
Urodziny JKM Króla Haralda
Wielki Czwartek *
Wielki Piątek *
Pierwszy dzień Wielkiej Nocy *
Drugi dzień Wielkiej Nocy *
Święto Państwowe
Święto Wyzwolenia 1945 r.
Święto Wniebowstąpienia *
Święto Konstytucji.
Pierwszy dzień Zielonych Świątek *
Drugi dzień Zielonych Świątek *
Święto Rozwiązania Unii ze Szwecją 1905 r.
Urodziny JKM Królowej Sonji
Urodziny JKW Księcia Następcy Tronu Haakona
Dzień Świętego Olafa (Olsok)
Urodziny JKW Księżniczki Mette-Marit, małżonki Księcia
Następcy Tronu Haakona
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
Drugi dzień Bożego Narodzenia
1
Ustawowy dzień wywieszania flagi państwowej = F. Ustawowy dzień wolny od pracy = półgruba
czcionka. Święto ruchome = *.
Ruchome dni wolne od pracy w Norwegii
Dzień wolny od pracy
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
Drugi dzień Wielkiej Nocy
Święto Wniebowstąpienia
Pierwszy dzień Zielonych Świątek
Drugi dzień Zielonych Świątek
2015
02.04.
03.04.
05.04.
06.04.
14.05.
24.05.
25.05.
2016
24.03.
25.03.
27.03.
28.03.
05.05.
15.05.
16.05.
2017
13.04.
14.04.
18.04.
17.04.
25.05.
04.06.
05.06.
Źródło: Almanach Norweski 2015 oraz Lovdata.
http://www.almanakken.uio.no/ i http:// lovdata.no
63
Spis fotografii
Okładka: Stegastein. Foto: Per Ritzler / Narodowe szlaki turystyczne
1: Nowy rząd na Placu Zamkowym - Slottsplassen, 16 października 2013 r.
Erlend Aas / NTB scanpix / Kancelaria Premiera (SMK)
2: Farma wiatrowa Kjøllefjord, w Finnmark. Foto: Kristian Løksa/ Statkraft
3: Wycieczka naciarska do Oppkuven. Foto: Tore Nedrebø/MFA
4: Marius E. Hauge
5: Guri Dahl / tinagent.com
6: Park Vigelanda, Oslo. Foto: CH - Visitnorway.com / Muzeum Vigelanda / BONO
7: Matti Bernitz - Visitnorway.com
8: Anette Berentsen / NRK
9: Anders Gjengedal / Innovation Norway
10: Kai Jensen / NTB scanpix
11: John Petter Reinertsen / Statkraft
12: Rolf Jarle Ødegaard / NTB scanpix
13: Holmenkollen. Foto: Magnus Nyløkken
14: Guri Dahl / tinagent.com
15: Odwiedziny w szkole w Malawi. Premier Erna Solberg i Minister Spraw
Zagranicznych Børge Brende odwiedzili szkołę podstawową w Nthulu w
Malawi dnia 2 lipca 2014, w związku z nową inicjatywą Norwegii na rzecz
wspierania rozwoju edukacji w krajach rozwijających się.
Foto: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii/ Astrid Sehl
16: Berit Roald / NTB scanpix
17: Obchody Święta Konstytucji 17 Maja w Slottsparken, Oslo.
Marta B. Haga / MFA Norway
64
Informacje o Norwegii
Oficjalna nazwa
Królestwo Norwegii (Kongeriket Norge)
Ustrój polityczny
Monarchia konstytucyjna
Demokracja parlamentarna
Rodzina królewska
Harald V, król Norwegii, urodzony 21 lutego 1937 r.
Sonja, królowa Norwegii, urodzona 4 lipca 1937 r.
Haakon, książę norweski, następca tronu, urodzony 20 lipca 1973 r.
Mette-Marit, księżniczka norweska, małżonka następcy tronu,
urodzona 19 sierpnia 1973 r.
Ingrid Alexandra, księżniczka norweska, urodzona 21 stycznia 2004 r.
Sverre Magnus, książę norweski, urodzony 3 grudnia 2005 r.
Ludność
5 165 802 mieszkańców. Stan w dniu 1 stycznia 2015
Strukturę mniejszości narodowych i etnicznych Norwegii
współtworzą Samowie, będący ludnością autochtoniczną, oraz pięć
grup, które od bardzo wielu lat mieszkają w Norwegii i mają status
mniejszości narodowych: Żydzi, Kwenowie, Romowie, Romowie
Skandynawscy i tzw. Leśni Finowie.
Oficjalne języki
Norweski (dwie formy: bokmål i nynorsk)
Lapoński (samisk; trzy języki lapońskie, północnolapoński, lule i
południowo-lapoński), które pod względem statusu są zrównane
z językiem norweskim w gminach Kautokeino, Karasjok, Tana,
Porsanger i Nesseby w regionie Finnmark, w gminie Tysfjord w
regionie Nordland oraz w gminie Snåsa w regionie Nord-Trøndelag.
Status języków mniejszości narodowych mają także kwenski, romski
(romani i romanes). Również norweski język migowy posiada status
języka oficjalnego, zagwarantowany przepisami ustawy o systemie
oświaty.
Jednostka monetarna
Korona norweska, NOK
1 EUR = NOK 8,64 według kursu w marcu 2015
1 USD = NOK 7,98 według kursu w marcu 2015
Publikacja:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii
www.norway.info
www.regjeringen.no/en/dep/ud
www.ssb.no/en/minifakta/
POL

Podobne dokumenty