Przetwornica ENI-600/230/1,5AC

Komentarze

Transkrypt

Przetwornica ENI-600/230/1,5AC
Przetwornica ENI-600/230/1,5AC
ZASTOSOWANIE
Przetwornica ENI-600/230/1,5AC zasilana z tramwajowej sieci trakcyjnej
przeznaczona jest do wytwarzania napięcia przemiennego 230V/50Hz.
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:
420 ÷ 900VDC
Napięcie wyjściowe znamionowe:
230V, 50Hz
Zmienność napięcia wyjściowego:
± 11V, ±0,1Hz
Moc wyjściowa znamionowa:
1,5kW
Moc wyjściowa maksymalna:
3kW (2 sekundy)
Stopień ochrony:
IP55
Zakres temperatury otoczenia:
-30°C ÷ +40°C
Wymagane napięcie zewnętrzne 24VDC
• Przed zmianą biegunowości
zacisków wejściowych
Zabezpieczenia:
• Przed skutkami zwarcia
i przeciąŜenia wyjścia.
• Między wejściem i wyjściem
przetwornicy,
• Między układem elektrycznym
Separacja galwaniczna:
przetwornicy a obudową
Napięcie probiercze 2,5kV; 50Hz;
1minuta
Masa:
ok. 20kg
Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o.
91-223 Łódź, ul. Morgowa 11, tel. 042 652 15 55, fax. 042 652 16 11
[email protected], www.enika.pl
Przyłącze
600V
Podkładka
wibroizolacyjna
BUDOWA
Przetwornica posiada metalową obudowę izolowaną od układu
elektrycznego. Tylną ścianę obudowy stanowi radiator odprowadzający
ciepło z elementów półprzewodnikowych. Przednia ściana obudowy została
wykonana w postaci pokrywy, umoŜliwiającej dostęp do wnętrza. Na
bocznych
ścianach
obudowy
umieszczono
hermetyczne
puszki
przyłączeniowe z listwami zaciskowymi słuŜącymi do podłączenia zasilania
i obciąŜenia. Wewnątrz przetwornicy znajduje się kompletny układ
elektryczny składający się między innymi z modułów tranzystorowych,
dławika, transformatora oraz płyt elektronicznych z układem sterowania.
Przetwornica jest przystosowana do mocowania na poziomej powierzchni za
pomocą czterech śrub M6.
OPIS DZIAŁANIA
Napięcie wejściowe przetwornicy podawane jest na falownik wejściowy
zbudowany z tranzystorów IGBT, pracujący w konfiguracji pół-mostka.
Falownik pracuje z częstotliwością 16kHz i zasila transformator (pełniący
równieŜ rolę separacji galwanicznej). Na wyjściu transformatora znajduję się
układ prostowniczy, na którym poprzez modulację szerokości impulsu
utrzymywane jest stałe napięcie 360V. Napięcie 360V zasila układ falownika
zbudowanego równieŜ z tranzystorów IGBT pracującego w konfiguracji
pełnego mostka wytwarzającego napięcie sinusoidalne. Napięcie to poprzez
filtr wyjściowy podawane jest na zaciski wyjściowe przetwornicy.
Sterowanie falownikiem wyjściowym oraz wszystkie funkcje logiczne pełni
mikrokontroler, natomiast pomiary prądów pełnią przetworniki hallotronowe.
Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o.
91-223 Łódź, ul. Morgowa 11, tel. 042 652 15 55, fax. 042 652 16 11
[email protected], www.enika.pl